17
sep
Seneste opdatering: 19/9-14 kl. 0448
34 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

de der tror de gør det slet ikke, og mange svenskerne ikke forstår deres politikere.  – Jimmie Åkessons partiledertale efter valget er nogle dage gammel, men der er én god grund til at bringe den, nemlig SVT’s behandling af talen. Kort inde i talen svingede deres dækning over til Vänsterpartiet, hvor hele salen råbte “Krossa rasismen” af fuld hals. De vendte naturligvis ikke tilbage til Åkesson igen. Der fik SD lige 20.000 stemmer til, og svenske medier har i denne valgkamp vist sig som en en komplet skandale. SD har iøvrigt i dag fået 10.000 flere stemmer ved fintællingen, så de nu er oppe på 798.407. Resultatet er endnu præliminært, så da kan komme over 800.000.

Tilbage til forståelsen. De begynder det forkerte sted, de forveksler årsag med virkning og tager politikerne for pålydende. Sverige giver igen mening, hvis man tror det handler om asylpolitik “an sich”, selvom alle politikerne taler med patos om de, “der flykter från krig och förtryck.” Det er ammestuesnak de ikke selv tror på, det er en fornærmelse mod gennemsnitsintelligente og man kan se det på deres ansigter: Reinfeldt, Ullenhag, Lööf. Svenskere er ikke gode løgnere, det er en kompliment og den eneste de får af mig.

Hvis det handlede om at beskytte “mot krig och fortryck”, ville Sverige give ikke ophold til fire gange så mange som resten af Norden tilsammen. De ville ikke ligge nr. 1 i Europa før Tyskland. De ville ikke annoncere efter indvandrere fra hele Mellemøsten, bare de kalder sig syrere. De ville ikke give asyl til titusinder af børn, der ikke er børn. Asylbedrageriet er enormt, de ville ikke se igennem fingre med det, hvis det drejede sig om godhed.

De ville ikke gøre hundredetusinder til svenskere, hvoraf de 91 procent hverken kan bekræfte deres identitet eller begrunde, at de er flygtninge i konventionens forstand. Hovedparten af de svenske opholdstilladelser er ‘humanitære’. Sverige har på en generation radikalt ændret 34.1 procent af befolkningen, det er ikke rationelt alene med asyl som begrundelse. Hvis man ser på Migrationsverkets praksis og Migrationsdomstolens beslutninger, er de ikke begrundet af noget i Flygtningekonventionen. Sverige følger ikke mange af sine egne love på asylområdet. Hvorfor?

Store dele af debatten om det svenske valg foregår i blinde, selv i Sverige. Man taler forbi hinanden, man spekulerer, man psykologiserer. De politiske kandestøbere har kronede dage med fantasifulde udlægninger, men det er skyggeboksning.

Asylpolitik er ikke årsagen i Sverige, den er midlet til at gennemføre en social revolution, som er besluttet for en generation siden. Det handler om ideologi og om ikke at fravige en besluttet kurs, uanset dens efterhånden særdeles skadelige økonomiske og sociale omkostninger. Det handler ikke om pragmatisme eller rationalitet på fremmedområdet. Det handler ikke om godhed eller ‘generøsitet’. Det handler om love og principper, vel at mærke ikke om internationale konventioner, og om at ændre Sverige så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt, og svenskerne er effektive ad Helvede til. Hvis man ikke ser det, er det uforståeligt hvad der foregår.

Riksdagen følger en kurs, der blev lagt da den i februar 1975 vedtog Olof Palme og Anna Greta Lejons forslag 1975:26 Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m., der i praksis skulle gøre Sverige ‘mångkulturelt.’

Det er siden fulgt op af Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik Prop. 1997/98:16 og grundlovsændringen i 2010, hvor blandt andet EU skrives ind, indvandrere ikke længere er forpligtet til at tilpasse sig Sverige, ikke behøver lære svensk og statsborgerbegrebet udvandes netop på et tidspunkt, hvor Canada, England og Tyskland offentligt undsiger det hidtidige multikulturbegreb.

I hele den tid fra 1975, er Luciabeslutet i 1989 den eneste gang, virkeligheden har fået lov at influere på svensk fremmedpolitik. Ganske kort blinkede Riksdagen med øjnene. Så lukkede den dem igen i september 1991. Man kan godt gribe længere tilbage, som Ketil Raknes gør det i kronikken Folkhemspopulismen i dag, men det er ikke nødvendigt.

Sverige stod på sit historiske zenith i 1975, Palmes største problem var, hvor han skulle finde på at bruge landets mange  penge. Han havde verdens  ædleste Rolls Royce at styre, nu var der ikke andet tilbage end at lakere den lyserød. Når jeg ser ham for mig, tænker jeg på Elvis og Michael Jackson, en rockstjerne der begynder at blive underlig i hovedet.

Idag ville han nok have konverteret til islam som en Cassius Clay/ Muhammed Ali. Ti år senere, var han træt af Sverige og overvejede FN-generaldirektørposten. Nu står svejseren Stefan Lövén med arven fra Sankt Olof. Jeg misunder ham ikke. Han ligner et godt menneske, der er på vej ud i et mareridt, der ikke er hans.

Når 13 procent af svenskerne nu i 2014 stemmer SD, er det en 39 år forsinket protest mod Olof Palme og Anna Greta Leijon. Det er sent at protestere, men det har ikke været muligt før, fordi emnet ikke har været til diskussion hverken i pressen eller i valgkampe. Mange havde jo gerne set, det var forblevet sådan, men tidens gang har spillet dem et puds.

Sverige kører på skinner, og det er besværligt at omlægge en baneføring, selvom den begynder at ligne John Voigt-klassikeren “Runaway Train.” (1985, original Akira Kurosawa) SD opfattes derfor ikke så underligt som kontrarevolutionære. De har desværre alle argumenterne på deres side, så modparten må gribe tilbage til argumenter om partiet, som det var før Jimmie Åkessons forgænger Michael Janssons tid, altså tilbage inden 1995.

Det ser man også af den seneste kampagnebog, der er ukommet, Expressen-journalisten David Baas: Bevara Sverige svenskt. Den bekæmper et fantasiparti, som ikke har eksisteret længe, men som ikke må dø, fordi man så står helt uden argumenter. Politiken anmelder den i dag, men den vil lægge yderligere et røgslør over Sverige for avisens læsere. Man hørte også Per Svensson klynge sig til fascistargumentet i diskussion med Jalving i går. Det lyder som ævl, fordi det er ævl. desperat nøgen er den svenske kejser i det skærende klare sensommerlys.

Frie ytringer på internettet er, hvad der kom i vejen for den styrede, svenske debat. Nettet skabte “kontrarevolutionen,” Palme ikke havde kunnet forudse. Hans Sverige var langt mere topstyret og elitært, ligesom han selv tilhørte den øverste overklasse. Viden var ikke så demokratiseret, og den nuværende svenske styringstradition er i virkeligheden er overlevering fra hans tid, der ikke vil være holdbar.

Det er ganske meget at bede Riksdagen om, at lægge kursen om efter så lang tid. Det vil heller ikke ske, så længe de kan undgå det. Se blot hvor hårdt de kæmper lige nu, men man kunne måske bede dem om at forklare sig bedre om bevæggrundene, så svenskerne forstår hvad der foregår.

Det ville også gøre det nemmere for danske journalister og politikere som Claus Hjort Frederiksen og Søren Pind at finde ræson i galskaben. David Trads tror, det handler om godhed og humanisme, men det er der ikke noget at gøre ved. Den sidste naive snakkemaskine bliver født hver dag.

Historien er smækfuld af skikkelser, der ikke kunne eller ville improvisere. Tænk på, da Hitler mod al militær fornuft indledte katastrofen Operation Barbarossa, fordi han ikke kunne glemme sin ungdoms kongsstanke, Lebensraum i øst. En idés værdi er altid afhængig af dens samtid. Jeg tror ikke, at grunden den svenske usmidighed primært er psykologisk, selvom der er psykologi indblandet. Jeg tror den er systemisk og historisk.

Riksdagen er beskrevet af nationaløkonomen Anne-Marie Pålsson som et Knapptryckarkompani, hvor næppe mere end to håndfulde har egentlig magt og bestemmer alt, og resten er stemmekvæg. Det er 300, hvor fra man nu må regne SD’s 49 mandater. Det svenske oligarki (fåmandsvælde) har fået sin første egentlige opposition i mange, mange år. Hvis man havde haft demokratiseret Riksdag, ville den ikke i 40 år have forfulgt en forkert politik og en potentiel ulykke. Hvis man havde haft en demokratisk sindet presse som korrektiv, heller ikke.

Sverige er et teaterdemokrati i en ultra-demokratisk tid,  som nu viser det sine værste sider frem, dem der peger imod at fremtiden bliver den værste fra multikulturen og det værste fra modstanden imod den. Lidt som jeg har hørt nogle teologer beskrive islam: Det værste fra kristendommen og jødedommen kombineret. Sverige skal prise sig lykkelig over, at modstanden endnu kun er demokratisk, det er virkelig mere held end forstand.

Spørgsmålet er nu, om Sverige når helt eller halvt til Stalingrad, ja om det overhovedet kan undgås med det, der allerede er sket. Stopper toget Sverige, virker sporskifteren eller pulveriseres det, når sporerne holder op?

Hvis svensk politik var styret af fornuft, erfaring og pragmatisme, ville Riksdagen allerede have gjort, som professor Arnstberg foreslår her. Hur SD kan bekämpas, så att de i nästa val hamnar nedanför riksdagsspärren. Kasper Støvring skriver om Den svenske illusion om det plastiske menneskemateriale, også ideologi overleveret fra fortiden, først og fremmest 1968 og Marx.

Forstår jeg selv Sverige? Til dels, men åbenbart aldrig helt, så ville det være sket på dette tidspunkt.

Se også Kasper Støvring Søren Krarup om den demokratiske terapi

Når Sverige engang i den nærmeste fremtid bryder sammen og bliver en af denne verdens fejlslagne stater, kunne Danmark passende indgå i en koalition af frie stater og invadere Sverige, afsætte regeringen og indsætte Søren Krarup som guvernør! For om noget har Sverige manglet en stridsmand af Krarups karakter og format.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 17 september 2014 - 13:03 - Svar

Ja, David Trads har været ude af TV-studierne i lang tid, men med sin nye 1990’er retro-stil har han tilsyneladende fundet sig en lille niche, der kan sikre hans position i ‘de snakkende klasser’.

  steen

  Posted: 17 september 2014 - 15:36 - Svar

  nå ja, det er vel tydeligt at Hjort Frederiksen, Søren Espersen og Søren Pinds forståelse heller ikke stikker ret dybt. Det var dem, der fik mig til at skrive dette.

   JensH

   Posted: 17 september 2014 - 15:48 - Svar

   Sandt. De Danske (mainstream) politkere har i vid udstrækning et idylliseret billede af ‘Det Nordiske broderland’ på den anden side af Sundet, (al snakken om de helt specielle Nordiske demokratier ect, som de er blevet flasket op med siden de var ungdoms-politikere), men i det mindste er de nu blevet en smule opmærksomme på, at alt vist ikke er helt i orden derovre ‘hinsidan’. Det er da en begyndelse, eller hur???

    Prudentius

    Posted: 17 september 2014 - 16:14 -

    Der er et ocean af billige point at score på lidt blød kritik af Sveriges mareridtsagtige flygtninge-indvandre politik. Som næsten alle jo kan se er fuldstændig ude af gevind.

    Især for borgerlige politikere der gerne vil vinde næste valg på en “fast og fair” udlændinge-politik herhjemme. Det vil sige primært tale om at gøre noget rent kosmetisk og så ellers holde sig på EU-dekreternes sikre udstukne rute.

    Der er maaange stemmer i lidt velplaceret indvandrings-taqiyya og det ved de nævnte venstrefolk så udmærket godt og det benytter de sig af.

    Christian Juhl fra Enhedslisten vil have svenske tilstande herhjemme og det er i fin overensstemmelse med den utopiske psykose hans parti er funderet på. Men han er i det mindste helt ærlig!

    Der er meget sund indvandrings-fornuft at hente i den borgerlige lejr FØR et valg. Dog synes det åndelige medlemskab af det Radikale Venstre altid at dukke op til overfladen igen så snart sejren er i hus.

    Og det bør man nok tænke lidt over…

    Prudentius

    Posted: 17 september 2014 - 16:24 -

    Vores politikere vil gerne vinde valg, men lad os aldrig glemme at de også TROR på noget. Og det noget er ikke den lille kedelige demokratiske nationalstat med sjasket smørebrød og tynd eftermiddagskaffe.

    Der er dømt “store” visioner iblandt herskerklassen, man taler MENNESKEHED og EUROPA, ikke grænsebomme og hængepatter.

    Deres idealer står i lodret modsætning til det de kan finde på at love når frygten for en luft-taburet melder sig op mod et valg.

   Peter Andersen

   Posted: 17 september 2014 - 16:27 - Svar

   Nej, de forstår sgu ikke Sverige. Og det er der mange danske politikere der ikke gør. De tager rask væk de svenske politikeres infantile udgydelser for pålydende, uden at sætte sig ind i Sveriges særlige projekt-tænkning.

   Her har den stærke svenske industri fundet sammen med den yderste venstrefløjs totale hippi-ignoranter om, at give Sverige bort – med hver deres begrundelse.

   Værdipolitik er bandlyst i Sverige, da projektet ellers vil falde sammen..!

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 17 september 2014 - 13:14 - Svar

“Asylpolitik er ikke grunden i Sverige, det er midlet til at gennemføre en social revolution.”

Ja, jag önskar nästan att det bara handlade om en social revolution, men det tycks också handla om att i slutändan förinta hela Europa genom en väpnad “revolution”, det vill säga i realiteten en kupp ovanifrån, genom att skapa ett nytt Rwanda i Europa. Ingenting annat kan förklara det fortsatta snacket om “rasism” och “islamofobi” i en tid när IS och Al Qaida drar som blodtörstiga vilddjur genom Mellanöstern och “Västerlänningar” i allt snabbare takt ansluter sig till dem.

“Det handler ikke om godhed eller ‘generøsitet’, det handler om love og principper”

Ja, det handlar om det principiella hatet mot “Borgaren”, Den Andre, och om en grupp som sedan 60-talet ser hela Västvärldens befolkningar som jordens “borgarsvin”.

  Anonym

  Posted: 17 september 2014 - 20:48 - Svar

  Ja, det handlar om det principiella hatet mot “Borgaren”, Den Andre, och om en grupp som sedan 60-talet ser hela Västvärldens befolkningar som jordens “borgarsvin”.

  Dette er vældig centralt at huske hele tiden.

  ‘Jøden’ er ganske enkelt udskiftet med ‘den hvide mand’ – nazismen er den samme.

Peter Andersen

Posted: 17 september 2014 - 13:27 - Svar

Men det er faktisk ikke så svært at se bevæggrundene, hvis man tænker lidt historie med ind.

England og Frankrig gjorde det samme. De to store kolonimagter havde et helvedes bøvl med at få kolonierne til at hænge ordenligt sammen. Det ville være langt nemmere bare at forlade dem end at prøve at lave en skilling på dem. Men måske kunne man importerer en del af dem hjem til de fungerende stater og prøve at tjene en skilling der, i kraft af flere forbrugere og en større arbejdsstyrke. Kultur var ikke noget man spekulerede på. Amerikanerne havde jo vist, at en kæmpe indvandring skabte en sand smeltedigel af udbud og efterspørgsel. Og deres store virksomheder elskede det.

I mellemtiden sat den forsmåede stormagt Sverige og kiggede på. Det der kan vi da også gøre. Danmark, Norge og Finland er bare nogle små nationalistiske provinser, men Sverige – storebroderen – skal da naturligvis følge i “de stores” fodspor. Vi har godt nok ingen kolonier eller naturlige indvandrere, men der står jo en hel verden af fattige, lige til at hente. Så kan vi kalde det hvad vi vil, det betyder ikke så meget. Volvo, SAAB, Elektrolux og Husquana vil blive sprøjtet ud i hele verden, Stockholm vil blive nordens New York og flyafgange fra Arlande vil ske i en strid strøm.

Det var lige noget Gyllenhammer og Palme kunne bruge. Gyllenhammer kunne genrejse den gamle stormagt og Palme kunne redde verden.

Ak ja… Og den devise lever de stadig efter.

Men ingen (andre end hele araberverden) gider at flyve til Arlanda, Stockholm er blevet en sattelitby med grimme betonforstæder, SAAB er lukket og Volvo er solgt. Verden er ikke blevet bedre og mange af de gamle svenske storforbrugere har taget flugten. Millionprogrammet står og forfalder og ikke engang København gider integrerer sig med Skåne. Gyllenhammers lastbiler kører ikke i rutefart mellem svensk og tysk industri, for IT-boblen bristede og industrien var alligevel ikke konkurrencedygtig. Det eneste de sidder tilbage med er et spildprodukt af feminister og segregerede muslimer.

Tak for kaffe…

  Høgsbro

  Posted: 17 september 2014 - 13:48 - Svar

  Det var smukt skrevet. Slutproduktet ser vi i al sin absurditet.

  Bjovulf

  Posted: 17 september 2014 - 16:56 - Svar

  Godt set – set i det lys begynder det hele jo ligesom at give mere mening 😉

  Det er disse globaliseringstosser og gloriepudsende verdensfrelsere anført af folk som Peter Sutherland fra Irland, der er vor tids nye nazister og fascister – forklædt i (selv)godhedens tjeneste – de som kommer til skabe fremtidens storkonflikter og krige i deres – og FNs & EUs mfl. – “godhjertede” forsøg på konstant at nedbryde nationer og kulturer, bare for at de kan få flere kunder i butikken på skatteydernes dyrbare bekostning og med opsplittede, utrygge, tillidsløse og urolige samfund, manglende lov og orden og grov kriminalitet i endeløse baner som de meget uhyggelige konsekvenser – i “allerbedste” fald.

  Selv tjener han milliarder af kroner om året bla. via bestyrelsesposter i diverse multinationale firmaer – bla. Goldman Sachs & Shell, har været EU-kommisær, været formand for WTO (!), har æresdoktorater fra alle mulige fine universiteter og sidder i alle mulige udvalg og kommissioner, men kunne naturligvis aldrig nogensinde – i lighed med alle de frelste venner – drømme om at bo op ad de enorme problemer, ulykker, vold og utryghed, som alle hans naive og lalleliberale planer og ideer automatisk skaber for de jævne borgere i de lande, som han ønsker skal indføre helt fri (!) indvandring – og på længere sigt nedlægges som “homogene” nationalstater. At der langt fra findes boliger og arbejde til de invandrende i alt for mange tilfælde, og at mange af dem ingen kvalifikationer har eller ikke i den efterspurgte kvalitet kan da sandelig ikke bekymre store åndsfyrster som PS % co, når de får deres store humanistiske visioner – og kan se en chance for at tjene masser af penge på dem uden at tage nogle som helst hensyn til de værtsbefolkninger, der aldrig blev spurgt, om de
  ønskede eksperimentet – endsige at betale for det og blive presset til at smile, klappe og
  danse lykkelige og taknemmelige rundt uden den mindste protest eller kritiske spørgsmål.

  De har så bare stadig ikke fattet, at der overhovedet ikke bliver nogle stabile og velfungerende samfund tilbage for dem og deres firmaer at drive deres forretninger eller spille på andres bekostning gode i – for dem har de nemlig slagtet, ligesom man gjorde med gåsen, der lagde guldæg. Tegnene er nu ellers allerede tydelige i fx. Sverige, Frankrig, Belgien, Holland og især England, og man vover næsten ikke at tænke over, hvordan situationen så er om bare 30-40 år – altså i vore børns og børnebørns mv. levetid.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland

  Og den knapt så flatterende version, der ligger lidt nærmere virkeligheden:

  http://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/02/18/peter-sutherland-a r-en-av-manga-globalister-bakom-mangkulturen/

  Peter Sutherland – er han vor tids Hitler? 😉

  Hvor mange af de svenske – og vore? – politikere eller deres partier er i virkeligheden i lommen på folk som ham? Det var måske noget for nogle nysgerrige ogbdeborende journalister at undersøge, men dem er der vel næppe så mange tilbage af? – eller også ville ethvert forsøg på en sådan undersøgelse straks blive blokeret?

   Peter Andersen

   Posted: 18 september 2014 - 09:07 - Svar

   Og set i lyset af Peter Sutherland giver Palmes og svensk industris ageren pludselig også mere mening.

   Mere vil ha’ mere! De var simpelthen bedøvende ligeglade med deres snus-tyggende træsko-befolkning…

   Totalt forblændede af deres eget visionære udsyn..!

  Prudentius

  Posted: 17 september 2014 - 17:27 - Svar

  Ha-ha! Ja, smukt skrevet! 🙂

  Der er med multikulturalismen virkelig tale om en slags Enrico Dalgas-imperialisme. “Hvad udad tabes skal indad vindes”.

  Kolonierne måtte opgives formelt, men de kunne flyttes med tilbage til moderlandet, hvor imperielle ambitioner fortsat kunne holdes i live og et nyt imperium snart relanceres med den europæiske union.

  Der er vitterlig ikke noget nyt under solen. Kun et skifte i hvem der kolonisere hvem.

  Morten Dreyer

  Posted: 17 september 2014 - 18:34 - Svar

  Dette er en af årsagerne til at jeg fast læser Snaphanen.

   steen

   Posted: 17 september 2014 - 18:50 - Svar

   Du er nu så flink, Morten ! Jeg gir en is på havnen i Dragør næste gang.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 17 september 2014 - 13:38 - Svar

Turkiet är ett lysande och aktuellt exempel bland många. Turkiet har länge fungerat som “en bro mellan Asien och Europa” – eller ska vi säga nedfällt vindbrygga, inte minst i folkvandringen från öst till väst. De senaste två åren har vandringen i ökad utsträckning gått i båda riktningarna. Så här skrev NY Times så sent som igår:

http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/europe/turkey-is-a-steady-sour ce-of-isis-recruits.html?ref=world&_r=0

Alltså ett RADIKALT annat Turkiet än de beskrivningar, som för bara några få år sedan syftade till att bereda Turkiet ett medlemskap i EU. Här är ett exempel från en ledande “intellektuell” “islamkännare” och “diplomat” under de åren:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Karlsson

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/ingmar-karlsson-europa-och-turke n/

http://www.ur.se/Produkter/140229-Muslim-i-Europa/Intervjuer/Dialog-ba sta-boten-mot-islamofobin

…och så sent som för ett år sedan:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/turkiet-oppnare-an-n agonsin-tidigare/

Turkiet är bara ett exempel, men vi kan konstatera att det har lagts ned oerhörda resurser på att systematiskt bekämpa all empiri, att i en ekokammare där medierna och “forskarvärlden” verkar i samförstånd noggrant tvätta och tillrättalägga all “information” om händelseutvecklingen i den muslimska världen i minst två decennier.

Dessa personer erkänner fortfarande inga fel eller misstag, följaktligen måste vi konstatera att allt som sker är avsiktligt.

  Peter Andersen

  Posted: 17 september 2014 - 14:08 - Svar

  Jamen, selvfølgeligt var det bevidst/avsiktligt.

  70 millioner nye forbrugere i Europa! Er du da vanvittig! Og religion betyder jo intet – INTET!!!

  Mon ikke Ingmar Karlson og andre begynder at holde lidt lav profil fremover..?

PFEP

Posted: 17 september 2014 - 18:11 - Svar

Jeg skrev denne her på Avpixlat tidligere idag, men anser den nok kan holde her…:

“Jag där är Dansk ser med fruktan på hur Sverige har utvecklats sedan jag första gång flyttade hit i 1975.
Jag är övertygad att den Nordiska Passunionen står för fall, Varken Danmark, Norge eller Finland, har en tanke på att tillåta någon invasion av bidragshungriga invandrare från Sverige.
Tillika tror jag Schengenavtalet kommer falla eller i varje fall ändras, det börjar röra på sig i flera stora EU-länder vad jag kan observera.
Skal EU överleva, måste det bli i en form av Nationalstater där genom avtal garanterar fri handel och såklart säkrar de olika staters autonomi vad egna förhållande och lager angår, till exempel; införande av gränskontroll värd namnet.
Oavsett vad man anser om EU, är EU inte något man idag bara lägger ned, därtill har det gått allt för långt, men det går att ändra spelplanen betydligt.”

Vad der er signifikant er jo det faktum at ikke engang svenskerne forstår sig selv, det svenske folk virker for størstedelen som en flok blinde høns fare omkring mål.

Bjovulf

Posted: 17 september 2014 - 18:25 - Svar

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2397667/soeren-pind-indvandrere -truer-den-svenske-kultur/

Søren Pind: Indvandrere truer den svenske kultur

16. SEP. 2014 KL. 18.52

Venstremanden roser DF for at redde dansk kultur og sender svada mod svenskerne.

Christina Raabæk CHRISTINA RAABÆK
Journalist
Pippi bliver censureret, og ingen vil tage Sverigedemokraterna alvorligt.

Det er står skidt til med demokratiet og kulturen over sundet, hvis man spørger Søren Pind (V), der i morges skrev på Facebook antændt af diskussionen om Sverigedemokraterna.

Her gør han det klart, at kulturer uddør, hvis et lands borgere kommer i mindretal. Og det er netop, hvad der venter vores svenske naboer, hvis ikke de gør som Danmark, der tog Dansk Folkeparti ind i varmen.

»Det er, hvad der venter Sverige. Et ophør, reelt, af det land, vi har kæmpet med og mod i et årtusind – Astrid Lindgrens, Bellmans og den blide skandinavismes tågeland« afslutter hans sin Facebook-opdatering med, hvor han også får sammenlignet svenskernes situation med udryddelsen af indianerne.

Svensk kultur er i opløsning
Er den svenske kultur truet i øjeblikket?

»Ja det er klart. Jeg kan konstatere, at i Danmark, der beskytter vi kunstnere mod folk, der vil slå dem ihjel. I Sverige, der fængsler de kunstnere. Og det er et meget mærkeligt tegn på en opløsning af en kultur, der f.eks. vægtede ytringsfrihed højt.

LÆS MERE:Özlem Cekic: Søren Pind udtaler sig som en muslimsk ekstremist.

Men er det fordi, folk kommer til Sverige, at kulturen forsvinder?

»Når et oprindeligt folk kommer i mindretal, så sker der de her ting. Undervejs tager man også større og større hensyn, og vi har også selv haft den diskussion i Danmark, med hvad man serverede i daginstitutioner, kønsadskillelse, og hvilke sange man sang. Den diskussion kan du gange med ti i Sverige, og det er selvfølgelig fordi, den nationale svenske kultur er under kraftigt pres og derfor tror jeg også, at 13 procent har stemt på Sverigedemokraterna«.

Så den svenske kultur er under pres på grund af indvandring?

»Ja, men det mener jeg sådan set er helt banalt. Hvis man bliver ved med i massivt tal at modtage mennesker ude fra, så selvfølgelig så er det, hvad der sker«.

  steen

  Posted: 17 september 2014 - 18:31 - Svar

  jojo, Pippi, Dan Park og negerboller, men det er overflade og symptomer. Tænk at Facebook-fantasier nu er Politiken stof. Og så er hende den tyrkiske SF er forarget, og så ruller bolden . G AAAAB

   Bjovulf

   Posted: 17 september 2014 - 21:01 - Svar

   Ja, men dog interessant, at den slags ganske skarpe synspunkter og selvføleligheder nu kan luftes i
   Politiken uden den helt store opstandelse – bortset naturligvis fra fra de sædvanlige frelse PK-tosser og naivister, som efterhånden mere og mere begynder at se ud som en stærkt truet race, i takt med at de barske realiteter og de mange fatale fejltagelser begynder at stå klare for flere og flere danskere, der er i stand til at tænke selv i bare nogenlunde rimelig grad.

   Og journalistens komplet åndssvage spørgsmål og tåbelige kommentarer fra en helt anden tid har jo også en ganske høj underholdningsværdi:

   Så den svenske kultur er under pres på grund af indvandring? [!!!]

   »Ja, men det mener jeg sådan set er helt banalt. Hvis man bliver ved med i massivt tal at modtage mennesker ude fra, så selvfølgelig så er det, hvad der sker«.

   Danskhed findes ét sted

   Men hvorfor er det, man har monopol på en kultur, bare fordi [!!!] man er født i et land?

   »Der eksempelvis kun er ét sted, der er dansk, og det er Danmark. Hvis man lader folk fra Bangladesh komme til Danmark i tilstrækkeligt antal, så holder det op med at være Danmark og bliver Bangladesh i stedet for«.

   Så for dig er dansk kultur ikke en flygtig men en fast størrelse? [!!!]

   »Det er ikke en fast størrelse. Men det er hele den filosofiske diskussion om, man skal lade ting ske ved evolution eller revolution.

    steen

    Posted: 17 september 2014 - 21:05 -

    jo, hver gang jeg ser Politiken – og det er med ret store mellemrum – har de forsøget at indhente virkeligheden lidt mere. Jeg har dog ikke tålmodighed til at vente på dem. “Jeg kan ikke tænke så langsomt som de taler”, som Uffemanden sagde sidst han var morsom.

Bjovulf

Posted: 17 september 2014 - 20:45 - Svar

Norsk TV analyserer det svenska valg

http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/NNFA50091514/15-09-2014

Bjovulf

Posted: 17 september 2014 - 21:49 - Svar

Bjovulf

Posted: 17 september 2014 - 22:23 - Svar

Venstre: Asylområdet er ude af kontrol

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article5028733.ece

Venstre vil stoppe asylstrøm ved at hjælpe i nærområderne. Dansk Folkeparti vil have minister i samråd

Af: Ritzau /Nyheder

Tilstrømningen af asylansøgere til Danmark er lige nu den største i 20 år. De officielle tal for antallet af nye asylansøgere i august er endnu ikke offentliggjort, men Jyllands-Posten skriver, at der kom omkring 2000 ansøgere til Danmark i august. Og i september er der kommet 100 i snit om dagen.

Ifølge flere medier kan tallet for hele 2014 ende på mindst 14.000 asylansøgere. Venstres integrationsordfører Martin Geertsen kræver nu handling fra regeringen.

– Asylområdet er ude af kontrol og nærmer sig efterhånden niveauet under Nyrup. Vi risikerer svenske tilstande i Danmark, hvis ikke regeringen handler nu, siger Martin Geertsen i en kommentar til tallene.

– Derfor burde regeringen bruge nogle af de mange penge, de bruger på at gøre Danmark til et mere attraktivt land for asylansøgere til i stedet at hjælpe i nærområderne, siger Venstres integrationsordfører.

XY

Posted: 17 september 2014 - 23:30 - Svar

Tack för den analysen av Sveriges monomana neuros. Det verkar hända mycket spännande saker på medieområdet den senaste tiden, för att karaktärisera och genomlysa den svenska galenskapen; inte minst genom danska medier (bloggosfären, TV, radio och tidningar), faktiskt dansk statstelevision. Efter SD:s framgång i valet kan man skönja en aktiverad medial omsvängning, även inom svenska PK-medier. Om det är en tillfällig ryckning för svenskt vidkommande eller en faktisk omorientering, återstår att se.

Jag utesluter inte att processen kan vara snabbt reversibel och illusionsnumren snart tillbaka, men det kan likaväl vara ett steg taget beyond the point of return. Känns iallafall som fritagning från gisslan när utländska kanaler bedömer den svenska diktaturen och validerar många svenskars oro och alienation i ett absurt befolkningsutbyte och statspropaganda som förgiftar våra tankar och moral, förpestar våra liv med groteska lögner och stigmata.

Bjovulf

Posted: 18 september 2014 - 01:49 - Svar

Nå, lidt retfærdighed er der da trods alt til 😉

Sämsta dagstidningsåret i modern tid

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article1955249 9.ab

2014-09-17

Göteborg. 2013 blev ett mörkt år för svensk dagspress med många neddragningar.

Ekonomiskt sett det sämsta under de 38 år som Presstödsnämnden analyserat utvecklingen.

– Resultatet ger svart på vitt vad det har skrivits mycket om, att den svenska dagspressen går igenom en väldigt stor kris, säger Jonas Ohlsson, medieforskare på Nordicom vid Göteborgs universitet.

Han är en av författarna till rapporten “Dagspressens ekonomi 2013”. Totalt sett sjönk dagspressens intäkter med cirka fem procent, eller 900 miljoner kronor.

Hos tidningarna utan presstöd var rörelsemarginalen -0,8 procent i snitt. Den siffran har aldrig tidigare landat på minus så länge rapporterna getts ut.

– Förmodligen är det ingen vågad gissning om man säger att det är det sämsta året någonsin.

skræp

Posted: 18 september 2014 - 06:09 - Svar

Sverige er desværre fortabt. Der er intet at stille op længere. Om landet den dag i morgen indførte et totalt flygtninge/indvandrer-stop, ville det ikke hjælpe. De har nået det punkt hvor den ubamhjertige demografi ikke længere lader sig ændre. Nu er det kun et spørgsmål om (ganske kort) tid inden Sverige ophører som stat.

Stefan Borg

Posted: 18 september 2014 - 08:55 - Svar

Tack Steen, för en knivskarp analys! Du tipsade mig en gång om Huntfords bok, The New Totalitarians (1971, i sv. översättning Det blinda Sverige). Jag har nu läst den, och instämmer helt i det du skriver:

“Når 13 procent af svenskerne nu i 2014 stemmer SD, er det en 39 år forsinket protest mod Olof Palme og Anna Greta Leijon.”

Huntford hade en otrolig näsa för allt som luktade totalitarism i Palmes Sverige. Hans bok är en hörnsten för den som vill bilda sig en uppfattning om hur det var möjligt att Sverige kunde välja en kurs som skulle leda undergång. Vet man hur odemokratiskt Sverige styrs och har styrts så är det lättare att inse kopplingen: att oligarkerna, när de ställdes inför problemet med att medborgarna för första gången själva fritt kunde informera sig via internet, snabbt försökte möta detta “hot” genom att binda sig själva — och hela landet — till mångkulturen och på så vis tvinga fram ett övervakningssamhälle där social kontroll av de enskilda individerna skulle göra det möjligt att kväsa folkviljan.

Att nu ändra kurs, med rorsmannen bunden till rodret och hela fartyget på väg mot skären, innebär i praktiken att 40 års felutveckling måste göras om intet. Om det ens är möjligt vete gudarna, men vad har vi för val? Huntford är nu en gammal man, och orkar inte ta upp striden igen med en ny utgåva av Det blinda Sverige — jag har frågat honom. Men boken finns att låna på biblioteket. (För säkerhets skull har jag också scannat in den.)

steen

Posted: 18 september 2014 - 09:36 - Svar

Hej Stefan, det glæder mig. Du kunne skaffe den ?

Den skulle også være her

http://kickass.to/huntford-the-new-totalitarians-brave-new-sweden-1980 -pdf-t77689.html

Tak for sidst!!! og tillykke med valget trods alt.

Jakob

Posted: 18 september 2014 - 16:31 - Svar

Det lyder måske lidt skørt, men er der ikke en måde, man kan tvinge det svenske kontanthjælpsystem i knæ? Hvad ville der ske, hvis en stor andel af den svenske befolkning (SD-vælgerne) søgte kontanthjælp samtidig i protest?
Jeg er klar over, at det er fjollet, men man må da gøre et eller andet.

Leave a Comment