16
jan
Seneste opdatering: 16/1-15 kl. 0126
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Hør SVT: Ja, altså jeg mener den måde SVT rapporterer denne historie. Der er ikke nogen tragedie i Sverige, som ikke giver løfter om en blændende ny fremtid. Det er Sveriges kendetegn: I morgen er altid bedre end i dag. Mord – cirka et om dagen, voldtægt – 60.000 om året, vold – 80.000 anmeldte – det bliver skidegodt. Kramfors – laglöst land

Mellemøsten, Afrika og dansk udlændingepolitik

Danske politikere har hidtil ignoreret sagkundskaben, og mon ikke også de ignorerer Gunnar Viby Mogensen og Poul Christian Matthiessen en gang til? Dette er en vigtig kronik. Ikke at jeg tror, en kvalificeret dansk debat gør indtryk på Folketinget. Det er derfor, jeg har meldt mig ud af demokratiet. Jeg stemmer ikke på landsforræddere. Jeg melder mig ikke ind i demokratiet igen, før der er et parti der forsvarer mit land imod den 3 verdens overskudsbefolkning.

Hele islam og indvandringen er kendt, gennemlyst stof i Danmark. Alligevel fortsætter Folketinget på trods af befolkningen og enhver sund fornuft. Hvis ikke de er forræddere, ved jeg ikke, hvad de er. De har lukket fjenden ind og gjort dem til statsborgere, hvad vi mildt sagt ikke gjorde med nazisterne. Løgnen er omstændelig, som man kan se Jørgen Bæk Simonsen, men sandheden er som altid ganske ligetil. Om Bæk Simonsen er betalt fra udlandet som en vor tids værnemager, er et påtrængende spørgsmål danske journalister burde stille.

For min skyld kunne den danske hær gøre Folketingets landssvigere arbejdsløse med et militærkup i morgen, og sende dem hjem til en jysk pløjemark. Det ville  rage mig langsomt og tjene Danmark. Disse politikere nedlægger Danmark – som de svenske har nedlagt Sverige – eller befolkningen nedlægger dem. Der forekommer mig ikke andre muligheder, Derfor er jeg stået af deres demokrati meget ufrivilligt, skal det tilføjes.  Men videre til den højeste kompetence, der skriver for døve øren. Jeg skrev de her ting for halvandet år siden:

»Alene Afrika vil om 35 år have en befolkning, der er ca. fem gange større end EUs. Vil de europæiske lande fortsat holde fast i Flygtningekonventionen, der i princippet giver enhver person ret til at melde sig som asylansøger?«

Danmark har i de seneste år givet opholdstilladelse til asylsøgende i et omfang, der er godt og vel tre gange højere end for fem-ti år siden. Flertallet af disse nye indvandrere kommer fra lande i Mellemøsten og i Afrika.

Det har forøget de problemer, vi i forvejen har med integrationen. Godt halvdelen af vore ikke-vestlige indvandrere er i dag uden for arbejdsmarkedet. Deres efterkommere klarer sig noget bedre, men desværre alligevel markant dårligere end de jævnaldrende danskere, som efterkommerne har gået i skole med. Efterslæbet i beskæftigelse er gennem det sidste femår blevet stadigt større for disse efterkommere. Samtidig er andelen af de unge mænd, der uddannelsesmæssigt ikke når længere end til at afslutte grundskolen, langt højere for vore ikke-vestlige efterkommere (36 procent) end for unge danske mænd (19 procent). For mandlige og kvindelige efterkommere under ét er mere end hver tredje i aldersgruppen fra 35 til 39 år på offentlig overførselsindkomst. De nye borgeres kriminalitet ligger væsentligt over niveauet for danskere, specielt for efterkommernes del.

Om 35 år vil således mere end hver femte af Jordens beboer være afrikaner. Ser vi på de enkelte lande i Afrika vil f.eks. Nigeria i 2050 have en befolkning på over 250 millioner mennesker, svarende til det samlede indbyggertal i de fire største EU-lande, nemlig England, Frankrig, Tyskland og Italien. Dette skal sammenholdes med, at Nigeria i 1950 havde en befolkning på under 40 mio.I adskillige lande i Afrika og Det mellemste Østen bidrager den stærke befolkningstilvækst til fortsat fattigdom og arbejdsløshed og er en del af baggrunden for migrationspresset fra disse lande mod Europa. Hertil kommer stærke religiøse og politiske modsætninger.

Strømmen af asylansøgere fra f.eks. Afrika til Europa vil have en stærk tendens til at fortsætte, når den først er kommet i gang. Efterhånden som der dannes etniske brohoveder i modtagerlandene, vil de fremmede i disse områder bevare forbindelse til deres hjemlande og kunne forsyne potentielle emigranter i hjemlandet med oplysninger om det forjættede Europa og, om hvordan man kan slippe ind i modtagerlandet som asylansøger.

Som det fremgår af det foregående vil alene Afrika om 35 år have en befolkning, der er omkring fem gange større end EUs. Med disse forhold taget i betragtning kan man have sin tvivl om, hvoridt de europæiske lande fortsat vil holde fast i Flygtningekonventionen fra 1951, som blev til under helt andre samfundsmæssige forudsætninger, end der gælder i dag. Konventionen giver i princippet enhver person ret til at melde sig som asylansøger og få behandlet sin ansøgning. Vil Europa fremover fortsat fraskrive sig retten til selv at bestemme, i hvilken retning deres befolkning skal udvikle sig? Berlingske kronik


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


barfbag

Posted: 16 januar 2015 - 01:51 - Svar

Mht. demokrati:https://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Hermann_Hoppe anarkist og kapitalist, den østrigsk økonomiske skole har skrevet bogen: Democracy. The God That Failed. (2001). Her går han bl.a. ind for monarki i stedet for demokrati. Han er mere konkret, jordnær end Ayn Rand (https://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand). Den to (2) mursten-store bog, Atlas Shrugged (1957) – i dansk oversættelse – af Ayn Rand: Og verden skælvede, kan bestilles gratis her: http://www.saxoworld.com/sponsorships/order-atlas-shrugged-dk

nobody

Posted: 16 januar 2015 - 02:04 - Svar

Apropå “Nazi Collaborators – Vidkun Quisling”: https://www.youtube.com/watch?v=pNa-cKlu4HQ

Hur kommer vi döma dagens politiker?

Mette

Posted: 16 januar 2015 - 07:46 - Svar

Et kort øjeblik troede jeg, at nogle journalister var begyndt at orientere sig og læse Snaphanen. Det var jo gammelkendte “nyheder” for os, der følger lidt med og bl.a. læser med her på denne oplysende blog.

Limewoody

Posted: 16 januar 2015 - 07:56 - Svar

Jeg vil gerne have mig frabedt at politikerne blive sendt herover og “hjem til de jyske pløjemarker”.
Tværtimod – Giv mig en to-statsløsning – så ved jeg hvortil jeg vil sende såvel politikere og muhammedanere – så kan vi jo se hvor længe der går inden politikerne flygter og skriger på flygtningestatus. De skal nok ikke regne med det privilegium. Måske tålt under – skærpede omstændigheder.

  Santor

  Posted: 16 januar 2015 - 17:14 - Svar

  Jeg ser hellere at vi en dag kan beskue være tidligere ledere i en lejer, trækkende rundt med en trillebør som Frits Clausen!

KSD

Posted: 16 januar 2015 - 10:09 - Svar

Britta Due Andersen

Posted: 16 januar 2015 - 10:49 - Svar

Verdens overskudsbefolkning burde ikke være vores problem, men er det fordi politikerne GØR det til VORES problem.
Så TV-avisen i går om ham fra Syrien, som studerede i Egypten, men var indkaldt til militæret i Syrien.
Han kom til landet med toget sidste år og sad nu som enlig med egen lejlighed i en Østjysk by.
Sæt en annonce på nettet her i København om et værelse til leje, og du vil få så mange henvendelser, så man tror det er løgn. Men det er bare danske unge.

Hans01

Posted: 16 januar 2015 - 11:56 - Svar

Et mord om dagen i Sverige, vil give en mord rate pr Capita som USA. Flot Sverige..

  Kingedward24

  Posted: 17 januar 2015 - 12:01 - Svar

  Fast i verkligheten är det ett mord var fjärde dag. Fast det spelar väl ingen roll i raspropagandan?

Victor

Posted: 16 januar 2015 - 17:15 - Svar

” sende dem hjem til en jysk pløjemark. ”

Hvad H¤%/&!” har vi NU gjort????

Helle, Lars Løkke, de fleste Radikale – de kommer allesammen fra djævleøen…

mb

Posted: 16 januar 2015 - 17:31 - Svar

Kommun vill hjälpa IS-krigare

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/kommun-hjalper-is-krigar e

I Örebros kommunledning har man tagit upp problematiken kring IS-sympatisörer. Enligt kommunalrådet Rasmus Persson (C) vill man försöka hjälpa de IS-krigare som återvänder till Örebro att komma i jobb och få psykologhjälp för sina traumatiska upplevelser.

Absurd teater !

Jesper

Posted: 16 januar 2015 - 21:08 - Svar

Jeg er fuldstændig enig med det beskrevne, men er det ikke også sandt, at vælgerne bare kunne stemme på DF i dag hvis de var enige i, at den er så gal med indvandringen? Og er det nu også virkelig sandt, at masseindvandringen gennemføres mod befolkningens ønske? Jeg møder desværre (rigtig) mange, som mener, at vi bør hjælpe flygtninge og integrere dem med det samme, fordi de skal være her i mange år – og også mange, som bliver forarget når man antyder en kritisk holdning til udviklingen, fordi de mener (oprigtigt tror jeg) at vi kan hjælpe mennesker ved at modtage dem i vores land, og at dette er rigtigt st gøre, fordi folk fra Syrien flygter fra en forfærdelig borgerkrig. Pressens dækning af indvandringen og dens konsekvenser kan man diskutere, men ingen kan vel beskyde de danske medier for dissideret løgnejournalistik (sådan som det er tilfældet i Sverige).

En lille opfordring herfra: Det hjælper ikke sagen, at man opfordrer (indirekte) til ikke at stemme til folketingsvalget. En stemme på DF er dog trods alt en opfordring til en anden kurs. Derudover er det tvivlsomt om protestværdien i ikke at stemme bliver opfattet eller kan bruges til noget – andet end at styrke venstrefløjen og de Radikale, der nok skal stemme. Jeg har i øvrigt intet med DF at gøre – og har aldring stemt den vej til et valg (endnu).

Jesper

Posted: 16 januar 2015 - 21:41 - Svar

Jf. ovenstående: “beskylde” og ikke “beskyde”. Meget uheldig slåfejl situationen (i Paris) taget i betragtning.

Leave a Comment