19
sep
Seneste opdatering: 20/9-15 kl. 1310
156 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

North-Korea

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Med massinvandringspolitiken som medel har politiker och journalister skapat ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Kursen har länge varit utlagd, och nu är vi där. Det är ett krig där den part som har vapnen och resurserna förnekar att det alls pågår. Men den som har ögon ser att den sammanhållning och grundläggande tillit som är absoluta förutsättningar för ett hållbart samhälle nu raseras i allt snabbare takt. I grunden finns en växande ömsesidig misstro mellan makthavare och befolkning som effektivt undergräver det förtroendekapital som Sverige som nation vilar på.

Detta är de allra allvarligaste skadeverkningarna av massinvandringen, eftersom skadan inte låter sig repareras. Landet klyvs isär. Tilliten vittrar sönder, och splittringen skär som laserknivar rakt genom släkter, familjer, vänner, arbetskamrater och andra sociala nätverk.

Inbördeskriget orkestreras uppifrån

Människor spelas ut mot varandra på ett sätt som resulterar i att enskilda individer eller grupper stöts ut ur gemenskapen. Det är viktigt att se att den här polariseringen orkestreras uppifrån, av makthavare som agerar högt ovanför folkets huvuden och statuerar exempel. Tydligare än någon annan politiker har förre statsministern Fredrik Reinfeldt (m) angett tonen i framför allt två beryktade uttalanden:

“Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” (Sagt efter två månader som statsminister, i november 2006).

Efter knivattacken mot SD-politikern David von Arnold Antoni i Malmö 2010:

“Vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”

Stefan Löfven har fullföljt smutskastningen

Nuvarande statsminister Stefan Löfven (s) har fullföljt smutskastningen och demoniseringen genom att i tv-programmet Skavlan kalla SD “ett nyfascistiskt enfrågeparti”, en utsaga som han grundar på fejkhistorikern Henrik Arnstads åsikter.

Självklart får det följder när landets statsministrar tydligt deklarerar sitt förakt och sin avsky mot grupper av medborgare. Det plockas snabbt upp av medlöparna. Spärrarna släpper, det blir legitimt att hetsa och förfölja oliktänkande. Istället för att utkräva ansvar av makthavarna bekämpar människor varandra. Det är fullkomligt logiskt att makthavarnas legosoldater – de som ser sig själva som godhetens ombud på jorden – följer exemplet och krigar mot människor som avhumaniseras och bland annat kallas “hatare” och “lågpannade as” (Sydsvenskans reporter Andreas Ekström om Sverigedemokrater på twitter).

Monopol på den enda godkända moraluppfattningen

Självutnämnda åsiktspoliser och Expogendarmer har förklarat krig mot vanliga svenska medborgare utifrån att de själva anser sig ha monopol på den enda godkända moraluppfattningen. Journalister i mediekoncerner med miljardresurser bakom ryggen bedriver åsiktskrig och förföljelse mot sitt eget folk. Programledare, ledarskribenter och politiker försöker lura i oss att folkviljan välkomnar den pågående invandringstsunamin med öppna famnen. Vi ska ha helt klart för oss att vi ska hålla käften, annars…

I krönikan “Mardrömmen”  den 30 augusti berättade jag om den förföljelse jag själv under ett års tid har varit utsatt för av journalisterna Niklas Orrenius från Dagens Nyheter och Annika Hamrud från Expressen.

Den sfär där vi är som allra sårbarast

Det mentala krig som förs i offentligheten stannar inte där. Det spiller över och får direkta följder på det område där vi är som allra sårbarast, vår privata sfär – just den som borde vara garanterat trygg och åtnjuta samhällets beskydd. Föräldrar säger av politiska skäl upp kontakten med sina barn. Barn säger upp kontakten med sina föräldrar. Gamla vänskaps- och lojalitetsband kapas med kirurgiska snitt. Släkter och arbetskamrater mobbar ut människor med åsikter som inte stämmer med deras egna och som därför bekvämt etiketteras som “hat”. Långvariga, ömsesidiga relationer värderas till intet värde när åsiktspiskan viner. Det viktigaste är att bekänna sig till det system av lögner som utgör den eftertraktade politiska korrektheten.

Familjen utgör samhällets allra minsta men viktigaste byggsten. När ett samhälles styrande slår mot familjer och andra sociala nätverk så att individerna börjar hugga varandra i strupen raserar de samtidigt själva fundamentet i samhällsbygget. Det livsviktiga kitt som håller ihop samhället försvinner. Allting rasar samman. I den fasen befinner sig Sverige nu.

Vinnare och förlorare i det mentala inbördeskriget

Det som sker i åsiktskonformitetens namn trotsar all beskrivning. Alla är skräckslagna för att slag ska riktas mot dem själva. Vinnarna är samhällets toppar; politiker, journalister, myndigheter och näringsliv. De både vinner ekonomiskt och ökar sin makt och sin status genom det mentala inbördeskriget. Deras angrepp riktar sig mot vad de uppfattar som allvarliga hot mot deras fortsatta inflytande och bevarade positioner vid köttgrytorna. Detta är deras drivkrafter – INTE omtanke om Sverige eller svenska folket, om nu någon trodde det.

Den grundläggande tilliten blir ett vapen mot dem själva

Förlorarna är de delar av svenska folket som inte har vett att inlemma sig i konsensusflocken och bekänna sig till den konstruerade “värdegrunden” eller andra officiellt påbjudna åsikter. Befolkningen slits isär, ofta utan att förstå vilka destruktiva krafter som ligger bakom söndringen. Den grundläggande tillit som de känt i hela sitt liv vrids ur deras händer och blir ett vapen som riktas mot dem.

Det är ingen tillfällighet att åldringsrån är en alltmer populär brottsgren. De riktar sig specifikt mot äldre, utsatta människor som fortfarande tror att man kan lita på alla. Den tillit som är ett samhälles grundläggande styrka förvandlas till svaghet och skyddslöshet när den konfronteras med människor som formats av vålds- och lågtillitskulturer som tidigare var i stort sett okända i Sverige.

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam har i sin forskning visat att den sociala tilliten minskar i samhällen präglade av etnisk mångfald. Människor litar inte på varandra – inte ens inom samma etniska ursprung – , de ”hukar sig”, har färre vänner och deltar i mindre utsträckning i samhällsaktiviteter. De är dessutom mindre benägna att betala skatt till det allmänna, eftersom de på nära håll ser vart pengarna tar vägen.

Då som nu offras underklassen

Tyvärr har en stor del av befolkningen ännu inte förstått eller velat förstå vad som pågår. Svenskar är världens mest vilseförda folk.

Titanic

I likhet med tredjeklasspassagerarna på den sjunkande Titanic förlitar de sig på gammelmedias propaganda och på att livbåtarna ska räcka till alla. Men mer än 1 500 människor miste sina liv i den iskalla Atlanten den där aprilnatten 1912 för att fartyget hade cirka 2 225 passagerare ombord, men bara livbåtar för 1 178 personer.

Då som nu var det främst underklassen – tredjeklasspassagerarna – som offrades. I dag är den svenska underklassen effektivt undanstoppad och osynliggjord av både politiker och journalister. Den har praktiskt taget upphört att existera. Allt fokus riktas mot invandrarnas väl och ve.

Migrationspolitiken klyver EU på mitten

Den svenska verkligheten utspelar sig både på en yttre och en inre scen. På den yttre scenen pågår en migrantinvasion utan historisk motsvarighet från tredje världen. 30-35 miljoner utomeuropéer kan vara på väg att tränga in i Europa. Vid den ungerska gränsen mot Serbien kastar horder av unga män stenar på den ungerska polisen.

sten ungarn

EU är uppenbarligen komplett oförmöget att handskas med denna migranttsunami. Migrationspolitiken klyver EU på mitten, hälften av länderna vägrar samarbeta. Det ena landet efter det andra bygger staket, inför gränskontroller och tar gränsskyddet i egna händer.  De har gett upp hoppet om hjälp från EU och prioriterar sina egna invånares trygghet, precis som en nation ska göra.

Tvåtusen migranter per dag

Migrantinvasionen drabbar Sverige hårdast – landet som gör anspråk på att vara en “humanitär stormakt”. Det är till Sverige och till Tyskland de flesta migranter vill komma, för de erbjuder den största välfärdskakan att dela på. Förra veckan tog Sverige emot 6 400 asylsökande, alltså nästan 1 000 per dag.  I början av denna vecka har migrationsverket registrerat mer än 1 000 asylsökande per dag.

Dessutom kommer i storleksordningen 1 000 migranter per dag på genomresa till Finland via Luleå och Haparanda.  (tidskod 08:40). Sammanlagt väller alltså cirka 2 000 migranter från tredje världen just nu in i Sverige varje dag. Hittills i år har 59 000 ansökt om asyl. Migrationsverkets senaste prognos utgick från maximalt 80 000 asylsökande under året.

“En ny prognos kommer i oktober, och vi har signalerat att den siffran kan komma att revideras uppåt” säger migrationsverkets presstalesman Pierre Karatzian till Fria Tider.

Tältläger – en tidsfråga

Både migrationsverket och regeringen har tappat kontrollen. Hela systemet har kollapsat. Om invasionen fortsätter i samma takt handlar det om en halv miljon asylinvandrare per år. Till detta kommer lika många anhöriginvandrare som ska ha bostad, mat och försörjning. Sammanlagt en miljon per år – det är dubbelt så många som hela Göteborgs befolkning. Per år. Det är bara en tidsfråga innan migrationsverket måste bygga tältläger, som invandrarverket gjorde vid massinvandringen från Balkan i början av 1990-talet.

“När ser vi det verkliga sammanbrottet i Sverige? Det kan inte dröja länge. Det är tydligt att nästan hela Västeuropa håller på att gå upp i limningen, men det kommer att ske tidigare i Sverige än någon annanstans” skriver den danske författaren och historikern Morten Uhrskov Jensen på sin blogg.

Eget hus, bidrag och en egen blondin

Migrantinvasionen består till största delen av unga starka män som saknar asylskäl men betalar människosmugglare stora penningsummor för att ta sig in i Europa. Smugglarnas reklam lockar: I Sverige får man ett eget hus, en väl tilltagen ersättning och en egen blondin.

“På det hela taget kan man påstå att unga syriska män (inte bara syriska, min kommentar) lockas till Sverige genom de äldsta tricken i boken – pengar och tjejer. Det publiceras bilder på blonda skönheter och man skriver att upprörda svenska kvinnor demonstrerar eftersom de kräver män” skriver Bengt Eriksson i Östersunds-Posten. 

En öppen och förutsättningslös debatt saknas

Just genom sitt polariserade samhällsklimat och att en öppen, ärlig och förutsättningslös debatt saknas är Sverige illa rustat att klara migrantinvasionen. Sanning är en bristvara. De som vill begränsa invandringen kallas “rasister” och “islamofober” och utestängs från debatten. För att beviljas inträde i åsiktskorridoren måste man tycka att all invandring är av godo – trots att mängder av statistik, fakta och erfarenheter visar att framför allt den utomeuropeiska asylinvandringen innebär mycket stora påfrestningar på mottagarländerna ekonomiskt, socialt och kulturellt.

När politik förs mot folkets vilja

I svenska media dominerar invandrarnas perspektiv totalt. Ivern att ställa sig på “förtryckta minoriteters” sida sätter balans och kritiskt tänkande ur spel. Hur den extrema massinvandringen påverkar Sverige och svenska folket är en fråga som aldrig ställs. Svenskarna verkar helt enkelt inte finnas som folk. Med ett raskt penndrag har vi raderats från mängden av existerande etniciteter. Sverige verkar inte heller finnas, åtminstone inte för sin egen skull. Bara som mottagarland och finansiär av en invandring av extrema dimensioner.

När politik förs mot en stor grupp medborgares vilja, och alla protester i praktiken är förbjudna och förknippade med oerhörda risker – som att få sparken från jobbet, bli utesluten ur facket, förlora vänner och familjemedlemmar, bli socialt utfrusen – då vänds människors frustration och aggressivitet inåt, mot den egna gruppen.

Särskilda privilegier för invandrare

Vissa ekonomiska och sociala privilegier och riktade förmåner gäller invandrare men inte svenskar. Några exempel: rätten till bostad, generöst och riktat ekonomiskt understöd, ÄFS (Äldreförsörjningsstöd  som till 80 procent går till invandrare som aldrig har arbetat och betalat skatt i Sverige), nystartsjobb och andra subventionerade arbeten, gratis sjuk- och tandvård till asylsökande och dessutom till illegala migranter som inte ens har laglig rätt att vistas i Sverige.

Olika behandling sår frön till uppslitande konflikter

Sådana orättvisor blir naturligtvis en grogrund för uppslitande konflikter mellan olika grupper. Jämför med det tydliga utfallet av ett experiment med två apor som kan ses här.  Båda aporna är fullt nöjda med att få gurka. Men när den ena apan fortfarande bara får gurka och den andra vindruvor reagerar den första apan starkt på orättvisan.

Svenskar i allmänhet har en stark känsla för rättvisa. Det gror ett uppror därute bland diskriminerade svenskar som en dag har fått nog av att ställas åt sidan och förväntas betala för koloniseringen av sitt eget land.

Psykologisk krigföring med rädsla och skuld

För att hålla folket i schack använder den svenska makteliten exakt samma splittringsmekanismer och psykologiska krigföring som alltid tillämpas i totalitära diktaturer. De styr genom att spela på människors känslor – inte redovisa och diskutera fakta. Man skrämmer och triggar medvetet människors rädsla, som rädslan för att bli utpekad, avhumaniserad och förlora jobb, vänner och familjemedlemmar. Rädslan för att drabbas av social skam och bli utstött ur gruppen. Medlen – att demonisera och rasistförklara – har hittills varit effektiva, men har med tiden blivit så devalverade att de håller på att förlora sin verkan. Hos eliten föder det panik.

kult nordkorea

Ett annat redskap är skuld. Vi som har det så bra ska skämmas och känna oss som riktigt usla känslokalla egoister om vi inte tycker att alla människor från kapsejsade u-länder har rätt att slå sig ner i vårt land och kalasa på den välfärd som svenska folket har byggt upp under generationer. Låter man sig manipuleras av rädsla och skuld blir man ett lätt offer för propaganda.

Oppositionella människor ska tillintetgöras

När människor hängs ut av hatiska journalister i gammelmedia får de ofta sina liv slagna i spillror. Vilket är exakt medias avsikt med publiciteten. Oppositionella människor ska tillintetgöras så är vi av med dem en gång för alla. Några, som Mattias Philipson i Båstad, begår självmord sedan han fått sitt liv krossat av Expressen och Sveriges självutnämnda Stasi, vänsterextremisterna i Researchgruppen.

Röda korsmedarbetaren Barbro Feldt, 71, i Falun avled den 17 juni förra året sedan hon efter nio års ideellt arbete tvingats bort från organisationen och hängts ut som “rasist” i media.  Värdegrunden skördar liv. Mönstret går igen.

“Jag föll och föll och föll, mina barn försvann”

Eva-Marie OlssonI en text på Facebook berättar den före detta Sverigedemokraten Eva-Marie Olsson i Malmö att hon var glad ända till den kväll och natt i augusti 2014 då en representant för bloggen IRM (Inte Rasist Men)  ringde och trakasserade henne.

“Det mediala drevet som drog igång då inför det allmänna valet var helt sanslöst i överkant, det fanns inga proportioner, den skattefinansierade pressen vittrade blod, jag framställdes grymmare än en seriemördare. Man hade ”avslöjat” en Sverigevän som varit så fräck att hon skrivit på alternativ media.

Jag föll och föll och föll, mina barn försvann då media bestämt att deras mor var Sveriges största rasist som förtjänade att försvinna från jordens yta. Det som smärtar mig mest, det är att barnen inte känner sin mamma bättre än så, media är den första statsmakten och finns under huden även på våra närmsta. Det smärtar något så oerhört.

Min yrkesbana som egenföretagare är finito och över efter femton hårda men ack så goda år, mitt arbete som politisk sekreterare övertogs av en annan. Om jag hade samlat alla mina tårar hade jag fyllt spannar till brädden, trodde aldrig att man kunde gråta så. Det kunde varit värre, man kunde ju haft en släng av ebola.”

Till dig som vill krossa alla oliktänkande

Vill du som journalist eller politiker statuera exempel och krossa benknotorna i en människa som har fräckheten att tänka själv ska du givetvis sikta mot veka livet. Målet ska vara att täppa till truten på honom eller henne för resten av livet. Det är en klar fördel om han/hon ändå inte har så många år kvar. Akta dig noga för att i sak bemöta vad han/hon har skrivit, då riskerar du att visa hur blank på sakargument du är. Ditt personliga hat är det enda som räknas. Häng i synnerhet ut honom eller henne med namn om du vet att hon/han och hans/hennes anhöriga är ensamma om sitt namn i hela landet. Då kan du lugnt luta dig bakåt och räkna med att dina offer garanterat kommer att bli hotade och utsatta för våld. Det är ju inte ditt ansvar.

Dra gärna fram en närmare 30 år gammal ovidkommande sjukdomshistoria för att få ditt hatobjekt att framstå som galen, helst med publicerande av läkarjournaler. Dem kan Researchgruppen säkert hjälpa dig att få tag i genom att hacka någon vårdcentral. Stapla så många invektiv som du kan komma på, och glöm för Guds skull inte att dra in Anders Behring Breivik i sammanhanget.

F d partiledare – missa inte tillfället att hamna i rampljuset

Om du är före detta partiledare för vänsterpartiet och heter Lars Ohly ska du inte låta detta tillfälle att få en stund i rampljuset gå dig ur händerna. Odla din gamla kommunistvana att blåljuga. Påstå på twitter  att den av Expressen uthängda personen har levt på bidrag sedan 1989 fast det är ren lögn. Ingen kommer ändå att kräva dig på några bevis. Gotta dig sedan riktigt ordentligt i dina egna lögner och ditt förakt för sjukdom och svaghet – just det som ditt parti påstår sig värna om. Njut av dina five minutes of fame, för de lär aldrig återkomma.

Thomas Bodström hoppar av förtjusning

Om du är före detta justitieminister (s) och heter Thomas Bodström ska du absolut unna dig att sitta i en till inkvisitionsdomstol omgjord tv-studio hos tv4 och hoppa av förtjusning över att Expressen har begått ett snaskigt karaktärsmord på en ideellt arbetande bloggare som råkar ha andra åsikter än du. Som jurist ska du givetvis säga att man absolut inte får publicera bilder på invandrade brottslingar – men att det är helt okej göra det och bryta mot alla pressetiska regler i karaktärsmordet på en privatperson som aldrig har begått ett enda brott.

Lågt förtroende måste vara ett mätfel

Om du heter Helena Giertta och är chefredaktör för journalisternas fackförbundstidning Journalisten är du säkert medveten om att du ligger ganska risigt till i den allmänna opinionen sedan du skrev att det låga förtroendet för journalister antagligen beror på ett mätfel.

För “hur kan annars en yrkesgrupp som är så betydelsefull, som arbetar så hårt och har så kraftfulla etiska regler ha ett så lågt förtroende bland allmänheten?”

I och med uthängningen av mig såg du ett tillfälle att få bort löjesstämpeln på dig själv och kunna strössla extra flitigt med termer som “hat” och “hatsajter”. I två ledare  i rad gick du till grovt personangrepp (1 & 2)  och öste ditt hat, som vi ska förstå är en finare sorts hat, över mig. Sedan vägrade du publicera mitt genmäle, stick i stäv med alla publicistiska regler. Så gör bara en mycket rädd människa, totalt renons på sakargument.

Det framgår att Helena Gierttas definition av “hat” är alla åsikter som inte stämmer med hennes egna åsikter.

Fortsätt som hittills – sky inga medel!

Kort sagt, om du är journalist eller politiker – håll fast vid exakt det beteende som har lett dig dit där du befinner dig i dag. Ändra ingenting. Håll skygglapparna uppe, stoppa rejäla öronproppar i öronen och ta inte in någonting av det som pågår runt omkring dig. Fortsätt att förfölja och demonisera oliktänkande. Sky inga medel! Snegla inte på någon etik, den gäller inte dig. Avfärda alla fakta som kan hota din position. Fortsätt att med splittringspolitik rasera tillit och sammanhållning i landet. Skit samma, det klarar du dig utan. Du är ju en god människa. Du vet ju vad som är bäst. För dig själv.

Vägra debattera med människor som har andra åsikter än du. Utmåla dem som galna och onda istället så är din lycka gjord. Försök vinna tid. Innerst inne vet du ju att klockan tickar. Det håller säkert ett tag. Tills verkligheten hinner ifatt dig.

Men sedan?

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


156 kommentarer » Spring til kommentarfelt

ramonafransson

Posted: 20 september 2015 - 00:12 - Svar

Tack Julia! Sjöstedt kallade Danmark för Ungern-light. Jag har absolut inga problem med att idag kalla Sverige för Nordkorea-light. Det gjorde jag timmarna innan din eminenta krönika dök upp. Sjöstedt är som alla vet f.d kommunist, suttit i Bryssel och lade inte två fingrar i kors för den vansinniga flytten mellan Strasbourg och Bryssel en gång i månaden. Han räknade tusenlapparna likt hans käcka partikamrater. Och nu bor han på Östermalm. Tja … vad säger man till en sådan politiker? Ja, inte är det ord som passar här.

  ɱØяñιηg$ʇðя

  Posted: 20 september 2015 - 02:14 - Svar

  Märkligt hur alla kommunister råkar vara miljonärer, Han, Wallström, Aschberg, Sahlin, Persson och många andra. Arbetarklass? Yeah, right.

   Niels Henriksen

   Posted: 20 september 2015 - 02:39 - Svar

   Ja, Scientology framstår ju som de rena amatörer i jamförelse med denna sekten 😉

   sussebassa

   Posted: 20 september 2015 - 13:21 - Svar

   Det enda settet for dom å tjena store pengar, siden de vanligvis har dårlig utbilding.
   Pengene lokker og styr.

   Marcus_T

   Posted: 20 september 2015 - 23:34 - Svar

   Det skal løna seg å førråda arbetarklassen. Derfor er dom millionærer.

   Mr. Kenneth

   Posted: 21 september 2015 - 00:44 - Svar

   Det är inte alls märkligt. Deras miljoner på banken innebär att pengar blir oviktigt. Om deras kommunistsympatier innebar att tillgångarna konfiskerades så skulle de tvingas erkänna att de bara låtsades för att vinna sympatier.
   Många artister kallar sig socialister. Det hindrar inte att de trots miljoninkomster hetsar mot medellösa piratkopierare.

   kristendhimmi

   Posted: 21 september 2015 - 01:23 - Svar

   De flesta framstående kommunister tillhörde överklassen. Kommunism är ju överklassens ideologi: en “välordnad” utopi där en liten teknokratisk elit bestämmer över folket. Ett fasansfullt förtryck dold bakom goda intentioner.
   Det är de rikas dåliga samveten som gav upphov till världens blodigaste ideologi.

   FeliCity

   Posted: 10 oktober 2015 - 16:09 - Svar

   Glöm inte kommunisten Sjöstedt som lever flott i en stor lyxig våning på Östermalm….

  tor berg

  Posted: 20 september 2015 - 06:30 - Svar

  Last ned all tilgjengelig informasjon om de politikere og journalister etc som forfølger sitt eget folk. Ennå er det en mulighet, kopier det de skriver, artikler og anen dokumentasjon. Den tid kommer og er snart da deres makt er forbi. Når de innser dette og forstår at de selv må stå til ansvar for det de har sagt og skrevet, vil de søke å nøytralisere sin egen rolle i å fremme hat og forfølgelse av sitt eget folk. I denne tid som snart kommer, vil de forsøke å skjule sine spor, delete det de tidligere har vært med om, sagt og skrevet. At Expressen fjerner en artikkel av en journalist som hadde noe kritikk, er bare en svak begynnelse. Så kopier absolutt ALT som disse politikere, journalister sier og skriver….og Gjør det nå !!

   tor berg

   Posted: 20 september 2015 - 22:46 - Svar

   Når jeg sier last ned, bruk mobil tlf og spill inn det som vises i debatten, i intervjuet….ja det er systematisk,men gjør det ! ! om en liten stund, vil mange linker og intervju som er bevis, sannsynliggjøring og ærekrenkelser fra journalister og større media, blant annet expressen ( de har jo allerede begynt å sikre seg) linkene vil bli borte, plutselig,dette uforståelig og man kan ikke forklare det ! ! ,,,Ja, jeg vet de er de mest omsorgsfulle mennesker, fulle av empati og vil gjerne slå av en prat med deg, de er vennlig, sosial, omgjengelig og inkluderende i møte med deg på Coopen eller på torvet, men undersøk litt, se tidligere intervju til disse “ulv i fåreklær”…som hater sin mor og far og mer enn gjerne selger sin slekt for mindre enn 30 sølvpenger !

    tor berg

    Posted: 21 september 2015 - 09:46 -

    Korrekt Marcus_T…..Vi fikk et forvarsel i det Expressen fjernet en link eller en kronikk der artikkelforfatter (slik jeg forstod det) delvis tok parti for Julia Caesar. Desverre rakk jeg ikke å lese den grundig, før den ble fjernet, så viktig at man bruker mobil cam og tar opp. Det var forstemmende å se Henrik Arnstad snakke om Dk og Nazisme, han som er barn av elitemakten, mennesker som politikere og andre journalister som trykket på at De regjerende krefter i Sverige 1940 slapp masse soldater, nazister, våpen og forsyninger gjennom Sverige med Svenske Statsbaner til Kiruna og falt Alta-bataljonen + flere i ryggen ved Narvik. Det eneste sted som man i starten av ww2 lykkes og erobre tilbake og slå tyskerne for første gang, tror de holdt Narvik i ca 2 mnd før de norske soldater som var tilbake forstod at dette ikke ville gå bra. De Regjerende Svenske krefter ble indirekte skyld i at mange tusen mistet livet på grunn av sitt svik mot Norge….ca 8500 (militær og sivile) døde i slaget om Narvik…..

   Marcus_T

   Posted: 20 september 2015 - 23:36 - Svar

   Godt å ha som bevis i retten når den tid kommer.

  Peter Zichau

  Posted: 20 september 2015 - 13:23 - Svar

  Det jeg forbander mest – når Sjöstedt kalder os Ungarn-light – er ordet “light”…
  I guder, hvor ville jeg ønske vi snart lavede en fullblown Ungarn – i både tale og handling..!
  Og, som Martin Henriksen så rigtigt sagde : “Jeg er blevet kaldt værre ting end ungarer..”

   ramonafransson

   Posted: 20 september 2015 - 16:42 - Svar

   Sjöstedt är lika verklig som tomten på julafton, och jag står knappt ut med att se och höra på honom …

    Aero Dynamik

    Posted: 20 september 2015 - 22:45 -

    Sjöstedt är en mästare på att lyfta “det individuella perspektivet”. Jag är faktiskt förvånad över att jag ännu inte sett honom börja gråta i någon debatt. Ögonen hinner liksom bara bli lite fuktiga. Kanske bara en tidsfråga…

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 16:31 - Svar

  Förlåt, Ramona, men FÖRE DETTA kommunist? Tar du inte fel här?

   ramonafransson

   Posted: 20 september 2015 - 16:40 - Svar

   Jonas Sjöstedt har i alla fall öppet tagit avstånd från kommunismen, vilket inte Lars Ohly ville göra, men om han säger sanningen är en helt annan sak. Det vet bara Sjöstedt.

    NYR

    Posted: 20 september 2015 - 18:43 -

    Sjöstedt är en falsk fan och borde deporteras till Vladivostok. Var gång jag ser honom på TV så byter jag kanal

    Niels Henriksen

    Posted: 21 september 2015 - 04:33 -

    Ganska många TV lever ett farligt liv runnt i de små hemmen numera, för man titter ju konstant efter något tungt att slänga efter alla dessa naiva, okunniga och verklighetsfrånvända PK-toker, som konstant står och uttalar sig eller skrikar upp om saker, de inte als förstår.

  Observanten

  Posted: 20 september 2015 - 21:06 - Svar

  Sjöstedt får väl ha Lenins slogan: Det gör inget om ni skjuter 99 oskyldiga bara den hundrade är skyldig.
  Karln gick med i VPK år 1986 då fanns muren fortfarande och han efterträdde Ohly som grät när muren föll.

   Ynity

   Posted: 20 september 2015 - 22:03 - Svar

   Och Aftonbladets Åsa Lindeborg “gick sönder” när Berlinmuren revs 1989. Lindeborg var vid tiden medlem i Kommunistisk Ungdom – Vänsterpartiet Kommunisternas (VPK) ungdomsförbund, det som i dag heter Ung Vänster och representerade bland annat Kommunistiskt Ungdom utomlands.
   http://www.aftonbladet.se/kultur/article12186417.ab

  Ynity

  Posted: 20 september 2015 - 21:50 - Svar

  Vem minns inte Aftonbladets kampanj “Vi-gillar-olika”, vilken lanserades bland annat med en logotyp inspirerad av en tidigare kampanj kallad “Rör inte min kompis”, med en handflata som signalerar “Stopp!”.
  Kampanjen upphörde emellertid straxt efter det att sociala och alternativa medier avslöjat att socialistiska Aftonbladets egen chefredaktör Jan Helin själv har valt att bo i det etniskt segregerade vita överklassområdet Äppelviken i Bromma utanför Stockholm.
  På en fråga från nättidningen Fria Tider om varför han bor där istället för i den mångkulturella förorten, svarade Helin:
  “Jag bor i ett villaområde som är lika homogent som de enklaver du beskriver. Vi hålls ihop av att vi jobbar mycket, lägger sjuka pengar på bilar och resor, har fina trädgårdar som vi inte hinner sköta och kan varenda avsnitt av Solsidan. Det är vanligt i hela världen att människor som är lika vill bo nära varandra. Och ofta är det saker som jobb och intressen som gör att man gillar varandra. En del gillar bara de som är av samma etnicitet som en själv. Jag är inte så upprörd över det. Jag är upprörd över de som menar att just deras svenskhet måste gälla för alla. Så menar till exempel Sverigedemokraterna. Därför gillar jag olika.”
  Inget annat än total avslöjad ynkedom och vidrigt hyckleri.

  repell

  Posted: 21 september 2015 - 00:30 - Svar

  Hej Ramona
  Tack för de åren på Sourze, jag ringde upp dig en gång och diskuterade att få läsare till våra bloggar.
  Mvh
  Repell

  gremeljen

  Posted: 21 september 2015 - 09:03 - Svar

  Varför kallar du honom f.d kommunist? Han är och har alltid varit kommunist och avgrundsvänster.

   repell

   Posted: 21 september 2015 - 09:13 - Svar

   Vänsterpartiet förnekar att de är kommunister, likaså Mp de vill inte heller ses som kommunister!

    gremeljen

    Posted: 21 september 2015 - 10:08 -

    Nä, men dom är kommunister, även MP. Att byta innebörd i ord och använda ” falsk flagg” är gammal väl beprövad kommunisttaktik. Man ändrar inte åsikt i vuxen ålder och säger att man haft fel i hela sitt liv. Istället kallar man sig nåt annat, tex feminist. Som JS bland andra, Gudrun S är en annan.

    latmask

    Posted: 21 september 2015 - 15:24 -

    Det är lättare att tvätta ränderna ur en zebra än att tvätta bort k:t ur Vp(k).

    Jibe17

    Posted: 2 december 2015 - 22:32 -

    ILLRÖDA i vilket fall som helst!
    Namnet betyder mindre!

  Petter

  Posted: 21 september 2015 - 11:00 - Svar

  Jag känner precis som du, Ramona: Sverige blir mer och mer likt en Nordkorea-klon. För övrigt vill jag tillägga att jag blir snäppet lyckligare när det är just kvinnor som sätter ner foten mot detta vansinne. Kvinnor tenderar att mer blint följa överheten (vilket i Sverige manifesterar sig i fler kvinnliga SD-hatare, massinvandringsvurmare, extremfeminister; i andra delar av världen är det istället konventionell religion som drar till sig kvinnorna).

  Tidigare har det främst varit vi män som rutit, men nu börjar jag se fler och fler kvinnliga röster … och det gör mig glad. Vi är ju i stort sett 50/50 befolkningsmässigt, så “männen” hade aldrig kunnat vända denna galenskap på egen hand.

  crown contender

  Posted: 2 december 2015 - 23:03 - Svar

  Vi skulle fått in Jonas Sjöstedt på Sourze.se när vi var slängda i käften och sa vad vi tyckte.
  Jag glömmer aldrig min lilla artikel och frågade; Vem är svensk som var riktad mot Billy Butt eftersom han påstod att han var svensk, alltså inte svensk medborgare!
  Den artikeln fick 11 500 kommentarer. I sak, de flesta visste inte vad en äkta svensk var för något!

Anna Svensson

Posted: 20 september 2015 - 00:18 - Svar

Tack Julia, som alltid har du satt fingret precis på såret!

Edward Ulfertz

Posted: 20 september 2015 - 00:35 - Svar

Thomas Bodström f.d. justitieminister säger om avslöjandet av Julia Caesars identitet:

“Bra Expressen! Bra gjort! Därför att jag tycker att ett av våra största samhällsproblem just nu, det är just detta som sker på nätet, hur man liksom förstör människors liv och hur man trakasserar och diskriminerar. Och alla som kan avslöjas med det, fram med det.
De gör sån oerhörd skada och jag kan inte se att man inte ska berätta vilka de är om man kan utreda det och särskilt om det har varit en journalist på en framträdande tidning som DN. Då tycker jag det är särskilt intressant. Då är det ju som ett allmänintresse bara av den orsaken. Så jag tycker det var helt rätt. Både med reptilhjärnan och med eftertanke.”

Om avslöjandet av IKEA-mördarens indentitet har han INTE sagt:

“Bra alternativmedia! Bra gjort! Därför att jag tycker att ett av våra största samhällsproblem just nu, det är just detta som sker i samhället, hur man förstör människors liv och hur man rånar, våldtar och mördar. Och alla som kan avslöjas med det, fram med det.
De gör sån oerhörd skada och jag kan inte se att man inte ska berätta vilka de är om man kan utreda det och särskilt om det har varit en illegal invandrare, som nekats uppehållstillstånd två gånger. Då tycker jag det är särskilt intressant. Då är det ju som ett allmänintresse bara av den orsaken. Så jag tycker det var helt rätt. Både med reptilhjärnan och med eftertanke.”

  Niels Henriksen

  Posted: 20 september 2015 - 02:42 - Svar

  Frågan är ju om han inte bara har reptilhjärnan – eftertanke blir det nog aldrig … nånsin!

  NYR

  Posted: 20 september 2015 - 13:52 - Svar

  Att kalla DN en framträdande tidning är ju helt galet då den polske juden Wolarovski har förstört denna tidning.
  T

   Snaphane

   Posted: 20 september 2015 - 17:11 - Svar

   Du menar agendajuden Wolodarski.

    steen

    Posted: 20 september 2015 - 17:26 -

    Jeg er ret følsom overfor svenske antisemitisme – light – vi er ikke vant til det i Danmark. Ta det som en advarsel

    NYR

    Posted: 20 september 2015 - 18:36 -

    Yes

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 16:15 - Svar

  TB är så säker på att inga etablerade ‘journalister’ ska avslöja allt om hans göranden och låtanden under åren – kanske därför som han uttrycker sig så här. Jag undrar om Julia under sina DN-år fick lite info om detta som hon givetvis håller tillbaka idag. Jag väntar fortfarande att hon – Julia!!! – ska berätta mer om det hon känner till om Palme. Men då tar det väl eld som bara tusan i S-leden.

  F ö gillar jag din travestering. Och tänk så många reptilhjärnor som används idag – man kan ju nästan tro att det är reptiler rakt igenom.

Sunt Bondförnuft

Posted: 20 september 2015 - 01:05 - Svar

Kanon! Inte så mycket att tillägga mer än man undrar hur många av PK-styret som kommer att erkänna att dom hade fel när dom förhoppningsvis förlorar makten?

Kingofmark

Posted: 20 september 2015 - 01:31 - Svar

Skrämmande sanning. Tack Julia.

Pantherinae

Posted: 20 september 2015 - 03:04 - Svar

Lyder ikke rart. Ja, vildt dobbeltmoralsk at sætte billeder og adresse på sit offer på den måde, men ikke på forbrydere, fordi de er fra et eller andet andet land.

En kommentar fra Berlingske’s debat i dag i anden sammenhæng, synes jeg passede her:

“De kulturfremmede indvandrere har fået FØRSTERET til alt,
penge, boliger, møbler, taxaer, gavepakker, uddannelse, lægehjælp,
hospitalspladser, menneskerettigheder, job/arbejdspladser, særlig
service, særlige hensyn, ekstra velfærd, ekstra ydelser,
positiv særbehandling, familieliv, gratis villaer, ekstra omsorg
og mere til. Politikernes flertal forkæler deres kæledægger
året rundt, mens danskerne der betaler gildet, må nøjes med
smuler, krummer og levninger fra “humanisternes” store fest for
besætterne fra Afrika og Arabien.”

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/09/18/ironien-i-at-ungarn-r edder-eu/comment-page-1/#comments

Harold_the_Barrel

Posted: 20 september 2015 - 03:33 - Svar

De bråk och slitningar i familjer du beskriver har en motsvarighet i alla opinionsinstitut. Sifo och Ipsos gör allt i deras makt (instruktion från beställaren) för att balansera upp mätningarna. ”Ordningen” är återställd i den senaste Sifoundersökningen. KD under 4%, FP över 5% och något kommunistiskt parti ökar.

I den aktuella undersökningen är det kommunisterna i V som ökar. Den ökningen basuneras ut på högsta volym. SD:s 27,3% som var en sensation mot bakgrund av pricksäkerheten i tidigare val. Då är det helt TYST!

Det är inte hederligt!

Hur kan det förresten skilja 10% mellan Yougov 27,3% och Sifo 17,7%?

Det ligger självklar en hund begraven här. Att Sentio prickade rätt i valen -10 och -14 verkar ingen fundera över. Nu ser man att till och med opinionsinstituten börjar käbbla och bråka med varandra.

  steen

  Posted: 20 september 2015 - 03:49 - Svar

  Hur kan det förresten skilja 10% mellan Yougov 27,3% och Sifo 17,7%?

  Ja, hvordan er det muligt? I et normalt land, ville det være en journalistisk opgave

  niklasr

  Posted: 20 september 2015 - 08:40 - Svar

  SVT per egen definition kommer aldrig tala sanning då de själva medger att de senaste veckornas migrationspropaganda är ett beställningsjobb.

  Jibe17

  Posted: 2 december 2015 - 22:37 - Svar

  SIFOs metodik bör kraftigt ifrågasättas, då bortfallet är nästan 50%!
  Man ringer upp, med hemligt nummer, vem svarar ens,
  eller uppger SD sympati, till helt okända…
  Det kan ju vara Researchgruppen som ringer!!!

Politiskt Inkorrekt

Posted: 20 september 2015 - 03:41 - Svar

Tack Julia för ännu en välskriven och pricksäker krönika! Känner igen en hel del av det där från min egen vardag, tyvärr. Att Sverige skulle kunna sjunka så lågt att börja förfölja människor för deras åsikt kunde jag aldrig ha trott för något år sedan, men nu är det ett alltför uppenbart faktum.

Peter Buch

Posted: 20 september 2015 - 06:45 - Svar

At ytringen om at barberiet ene er det ursvenske, der umiddelbart forekommer mig tilforladelig med rigelige belæg for indholdet, må der i den aktuelle Dansk Samlings forstand, for opretholdelse af medlemskab og udtrykken sig i en sådan forbindelse, må generaliseringer af en sådan art altid, altid uden undtagelser tilføjes et- men, og efterfølgende ord der forklarer, at der eksisterer afvigelser fra den fremsatte generalisering…

Det er dansk politik, ikke specielt relevant i sammenhængen, blot aktuel dansk partipolitik.

At mennesker bekæmper hinanden forekommer mig logisk og normalt, uanset om der kræves ansvar af magthavere eller ej. De to ting har intet med hinanden af gøre i udgangspunktet. Set herfra.
Ellers temmelig enig.

smiley

Posted: 20 september 2015 - 06:58 - Svar

Förtroendekapital er så godt som den største faktoren som skiller oss fra den tredje verden. Våre samfunn fungerer så godt KUN på grunnen av vår evne å stole på dem som er rundt oss sosialt, ekonomisk og emosjonelt sett.

invandrare1957

Posted: 20 september 2015 - 07:38 - Svar

Historien går igen hela tiden. En faster till min far åkte som tredjeklass passagerare på Titanic. Och nu detta men folk är förbannade. Igår var jag upp till ett äldre par en bit ifrån oss jag var tvärsäker på att dom var PK ett par där han varit chef i ett av Sveriges största företag och hon har jobbat på bank. Dom hade sett på debatt i veckan och sa att dom skämdes för svenskar. Och danskarna klådde svenskarna i debatten. Dom sa att vi blir våldtagna. Det är ett missnöje i Sverige som inom ett år är på väg mot uppror. Nu måste till och med våra idiot politiker börja lyssna på folket. Det gamla klassiska uttrycket gäller nu. Löfven o Batra och resten har skitit i det blå skåpet. Men jag tror inte Löfven kommer att reagera han har ju varit på Bilderberggruppens möte och säkert fått råd av Obama och en massa företagsledare och blivit riktigt maktgalen och fått uppstoppat i röven med globalismens fördelar. NÄÄÄ nu har dom skitit i det blå skåpet och svensken är förbannad på riktigt.

  steen

  Posted: 20 september 2015 - 08:43 - Svar

  Jeg tænkte tilbage på det danske 2001 valg, da jeg læste om splittelsen i Sverige, i familerne og venner og kolleger. Jeg ved ikke, om Anders Fogh Rasmussen var helt klar over, hvor klogt det var af ham at inkludere DF, jeg tiltænker ham det i grunden ikke, men i dag ser vi resulatet.

  Det danske demokrati kværner pragmatisk videre, mens det svenske er i en kronisk undtagelsessituation af at udelukke SD. Sverige har talrige tilfælde af alvorlig politisk vold, i Danmark har vi i grunden kun haft islams forskellige terrorforsøg.

  Til alle dem, der promoverede den forskruede teori, at DF s deltagelse i styringen af landet – Per T Ohlsson, Lena Sundstrøm mv – ville gøre situationen skræmmende og forfærdelig, er der kun at sige: I tog ikke bare fejl, I er ikke bare idioter, I er farlige for jeres omgivelser. Samenlign den sociale spænding i Danmark og Sverige, den demonstrer uden ord, hvad jeg mener

helenelundsgubben

Posted: 20 september 2015 - 08:50 - Svar

Något av det bästa jag läst.Stående ovationer.

John Carr

Posted: 20 september 2015 - 09:25 - Svar

Tack igen Julia C för din krönika om förtryckarstaten Sverige. Jo, säkert är du en fet nagel i etablissemangets öga.
Jag har dock ofta funderat över att de angrepp som riktas mot dig aldrig handlar om sakfrågor, utan epitet som t.ex. rasist. Förmodligen saknas argument hos belackarna som då istället skiter ut sina epitet som fiskmåsar.
Detsamma gäller SD som angrips med ett smörgåsbord av diverse “skandaler”, obildade bondtölpar, neofascister eller rasister.
“Ta debatten” heter det ju bland alla DÖ-partister. Jag väntar dock fortfarande på att detta skall börja.

Markus Lindt

Posted: 20 september 2015 - 09:31 - Svar

Det år många människor som jag inte längre orkar upprätthålla kontakten med efter att jag har hört dem fördoma Israel, berömma palestinierna eller jämra sig över sitt koldioxidutsläpp. Jag bara stirrade dem i ansiktet och tar aldrig kontakt mera.
När någon politisk korrekt bekant skickar ett textmeddelande känns telefonen tung som en blytacka, jag kan knappt lyfta den.

Jag kan tyvärr inte tala förnuft med många. Alltför ofta får man ett slaskämbare över sig.

  Peter Zichau

  Posted: 20 september 2015 - 13:13 - Svar

  Hvis nogen af mine PK-venner beretter om episoder, hvor muslimer har gjort sig uheldigt bemærket, siger jeg altid “Hvad fanden havde du forventet..?”
  Så startet som regel en mindre ord-udveksling, der oftest ender med “Jamen sådan er de jo ikke alle sammen…”
  Jo, vi har det godt i fordummelsens glasklokke…

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 15:29 - Svar

  Du borde läsa på mer om Palestina och Israel så att du kan berätta fakta för dina bekanta – och kanske lära dig lite mer om det komplicerade förhållandet i denna region. Det är inte bara svart och vitt utan …

  Bara en sådan sak som koldioxidutsläpp – detta har t ex fått öknarna att minska och har alltid följt en naturlig kretsgång. Liksom isarna vid polerna … Läs och lär! För vidare även till nya bekanta!

  Moder Jord är inte statisk.

   Pantherinae

   Posted: 25 september 2015 - 11:39 - Svar

   Jeg vil gerne fremhæve, at det er en lille smule sort og hvidt. Israel er skabt af FN og er et legitimt land. At de er blevet udsat for angrebskrige, kan jeg ikke rigtigt få til andet end sort – hvidt. Men det er godt at huske på Israel, når man skal tænke over hvor svært det er at sende mennesker ud af et land, de har boet i i længere tid.

Jellba

Posted: 20 september 2015 - 09:37 - Svar

JC:
De ömma tår som du stampat på med sådan framgång började tydligen bli alltför plågsamma och har åstadkommit åtskilliga politiska och journalistiska magplask men också lysande PR för dina krönikor. Bristen på rationella argument, småsinthet och förakt för andras åsikter hos dina belackare kan knappast visas tydligare.

Max Payne

Posted: 20 september 2015 - 09:38 - Svar

Ytterligare en välformulerad krönika levererad, ytterligare en rejäl bredsida mot journalistkåren. En som de förtjänar. Tack Julia Caesar.

studentroland

Posted: 20 september 2015 - 09:48 - Svar

Wow… vilken krönika… den beskriver och sätter ord på en känsla som fram tills nu varit undermedveten men likväl slumrat någonstans i kroppen…mentalt inbördeskrig. Detta är precis vad som pågår idag när HM faller för islams marknadspotential och introducerar modeller med slöja samtidigt som regeringens invandringspolitik faller på sin egen orimlighet… en mycket väl formulerad krönika.

tant45

Posted: 20 september 2015 - 10:01 - Svar

Tack för det Julia.
En konstruerad värdegrund.
En artificiell uppblåst ekonomi.
En ideologi byggd på fantasier och lögner.
En mediarapportering uppbyggd på att föra folket bakom ljuset och godkänna den ena vansinnigheten efter den andra.
En mediarapportering uppbyggd på offentlig uthängning och skampåle.

Allt som är byggt på lös sand och på fantasin spolas snart bort i verklighetens krassa blekhet.
Det är bara en tidsfråga nu: valutakrascher, börskrascher och världsekonomisk kollaps. Allt går hand i hand med samhällskollapser, migrationskaos och mer krig som tornar upp sig likt åskmoln i horisonten……..

Nils Dacke

Posted: 20 september 2015 - 10:12 - Svar

Liknelsen med Titanic är bra. Förstaklasspassagerarna på södermalm sitter säkert i livbåtarna, vanligt folk offras och får möta havets vågor när färjan går i sank.

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 15:22 - Svar

  Kusinbrylling Nils, jag har hört att det samlas alltfler hajar i farvattnen i huvudstaden, och de lär gilla gummiflottar. De som får fri lejd via flyg lär dock klara sig utan att förlora fotfästet.

  ɱØяñιηg$ʇðя ©™

  Posted: 21 september 2015 - 06:24 - Svar

  Inte kommer dom skicka Poseidon heller för att rädda några svenskar.

KafirPride

Posted: 20 september 2015 - 10:28 - Svar

Det är en högtidsstund varje söndag att läsa dina krönikor! Tack!

Kjell Nordqvist

Posted: 20 september 2015 - 10:39 - Svar

Jag vill börja med att sända ett stort fång rosor och ett uppriktigt tack till Dig, Julia, för din vassa penna och ditt mod. I dagens Sverige är det minerat område att opponera mot den verklighetsbeskrivning som är agendasatt av makt och oförstånd. Kombinationen av extrem handlingskraft i par med synnerligen dåligt omdöme ger resultat därefter, speciellt när den är koncentrerad till ett enda område som, till exempel, svensk migrationspolitik.
Det lär bli än värre eftersom man i vissa kommuner bestämt sig för att börja redan i tidiga åldrar med att socialisera medborgarna och stämma i bäcken innan det hela “går över styr”, och människor blir alltför självständiga i sitt tänkande. Nedanstående yrkestitel i en platsannons talar väl sitt tydliga språk, en tjänst på ett fritidshem…
Finns att studera på Platsbanken, svenska Arbetsförmedlingen. Antar att vi fått en ny grundlag.
“Fritids- och värdegrundspedagog”

JanneA

Posted: 20 september 2015 - 10:55 - Svar

Tack du modiga Julia!

Instämmer till fullo med din analys.

Trevlig söndag!

invernes

Posted: 20 september 2015 - 11:07 - Svar

Jeg har bare et råd til svensker , ikke vent lenger grip til våpen start krigen mot tyrannene media og regjeringen, det handler om landets fremtid for eget folk og land.

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 15:18 - Svar

  Vilka vapen? Vi är inte tillåtna ha vapen utan avväpnade sedan länge.

   sussebassa

   Posted: 20 september 2015 - 15:30 - Svar

   ,,,Men flere jakter vel….som min familj..innelåst våpen, men dog.
   Dessuten florer det med våpen i Sverige, om man har de rette forbindelsene.

    Maja Dacke

    Posted: 20 september 2015 - 16:34 -

    Eftersom jag inte umgås med eller ens känner in-gangstrar har jag ingen glädje av att det florerar vapen i Sverige. Jag har ju inte heller de kontakter som Expressen har.

    sussebassa

    Posted: 20 september 2015 - 18:47 -

    Umgåes eller kjenner…inte jag heller.
    Har mine egna…lovlige.

    Maja Dacke

    Posted: 20 september 2015 - 20:15 -

    Du är då relativt lycklig, du … Jag har bara en grep i källaren och skarpa köksknivar i lådan.

    sussebassa

    Posted: 20 september 2015 - 21:12 -

    Godt forberedt hoppas jag…det samme for deg.

   invernes

   Posted: 20 september 2015 - 15:56 - Svar

   carl gustav

    Maja Dacke

    Posted: 20 september 2015 - 16:35 -

    Lite för stor för mig, misstänker jag.

   Conny Bergström

   Posted: 20 september 2015 - 17:00 - Svar

   Har du inte skaffat vapen ännu så se till att göra det.

    åsiktsminister Alice Blaha

    Posted: 20 september 2015 - 20:44 -

    Bättre att emigrera..

   Gunnar Edlund

   Posted: 20 september 2015 - 17:48 - Svar

   Gå med i en skytteklubb så kan du köpa vapen. Det var så Peter Mangs skaffade sig vapen och ammunition.

Jean Valjean

Posted: 20 september 2015 - 11:40 - Svar

För att komplettera Julia Caesars underbara text vill jag återge ett blogginlägg av Dick Erixon.
En av de mer framsynta när det gäller att dra slutsatser då det gäller svenska politikers tillkortakommanden.
Att de säger sig ta ansvar för politiken men har inga praktiska lösningar när problemen väl är ett faktum.

Texten är mycket pedagogisk och belyser förväntningar från immigranter som svenska politiker saknar möjlighet att infria.http://erixon.com/blogg/2015/09/en-spricka-i-asiktskorridoren/

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 15:16 - Svar

  Mycket bra inlägg av Erixon … och jag hoppas liksom han att sprickan i åsiktskorridoren blir vidare och vidare så att väggarna trillar. Detta borde ju redan ha hänt, men det finns väl smådjävlar som sitter och stöttar dem … in i det sista. Hur var det med Berlinmuren? Några som stöttade den tills den rasade?

  F ö anser jag att de svenska Stasidokumenten borde komma fram nu … …

Lisa Svensson

Posted: 20 september 2015 - 11:46 - Svar

Tack Julia! Ja, det är skrämmande att se en fd justitieminister legitimera lågvattenmärket Expressens arbetsmetoder med att anlita kriminella vänsterextremister. Jag tror du gjorde rätt i att nobba intervjuer av gammelmedia. De är ju bara ute efter att smutskasta dig, inte ge dig en ärlig chans att förklara ditt engagemang.

Lars- O Samuelsson

Posted: 20 september 2015 - 12:14 - Svar

Det känns mer och mer att jag börjar bli kär i Julia Caesar!
Tack Julia för att du sätter ord på det en stor del av Svenska folket känner.

  Marit

  Posted: 20 september 2015 - 14:59 - Svar

  Jeg er “nordbagge” og har vært kjær i Julia Caesar fra første setning jeg leste av henne. En kvinne med vett, mot og integritet.
  TAKK. JULIA ! 🙂

  intemeranu

  Posted: 20 september 2015 - 15:16 - Svar

  Hah, ställ dig i kön!

glassonion

Posted: 20 september 2015 - 12:15 - Svar

Senaste “Debatt Danmark Sverige” ligger som populärast just nu på SVT Play. Hoppas många svenskar vaknar upp och inser det sjuka debattklimat som råder här.
Danmarks migrationsminister Inger Stoberg sa det klokaste och sundaste ord som sänts i SVT på väldigt länge.

I Sverige däremot är det bara om man delar uppfattningen om 7-klöverns migrationspolitik som man har rätt att höras i media. Att 25% (minst!) av svenska folket tycker något annat är tydligen inte relevant. Bara om man har “rätt” åsikt enligt media så ska man få vara med i debatten. Trots att SD nu är största parti så ska inget annat parti samarbeta med dom. Respektera vad folket tycker, ni som ska vara folkvalda politiker! Att totalt utesluta ett parti från inflytande och göra odemokratiska karteller (DÖ) är en skandal!

Men, snöbollen är i rullning.. Den blir större och går inte att stoppa. Sunt förnuft vinner över lögner. Snart ska även de nedtystades röster höras och göra skillnad i både media och förändrad politik.

Inge Sandén

Posted: 20 september 2015 - 12:18 - Svar

Än en gång ett stort tack för din krönika full av sanningar.
Tyckte om ordet “godhetens ombud”.
Så här läser jag din krönika.
Du har bevisat med din penna att det är etablissemanget som hatar medans svenska folket är dem som älskar allt som är sant och rätt.
Det enda hat jag kan känna det är, när godhetens ombud journalisterna kallar våra kärlekssajter för hatsajter.
Före kärlekssajternas uppkomst hade svenska folket ingenstans att säga vad man tyckte om saker och ting.
Av den anledningen var det en bragd av svenska folket att med sin röst 2010 få in SD i Sveriges Riksdag utan hjälp av alla dessa kärlekssajter.
Bragden kan jämföras med Gustav Vasa och Nils Dackes uppror.
Att SD idag har runt 30% av folket på sin sida är till stor del frukten av vad Julia Caesar med ett 20-tal vänner skrivit på nätet i form av krönikor och artiklar.
När etablissemanget förstod att deras lögner ifrågasattes av skrivkunniga sverigevänner och folket gladdes startade de hatet mot sitt eget folk och deras skrivkunniga sverigevänner.
Så stort att det aldrig någon gång någonsin varit större än det vi ser idag 2015.
2018 kommer svenska folkets dom mot dem som hatar att det än en gång kommer upp till bevis att det är svenska folket som skall bestämma vem som skall styra landet.

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 15:06 - Svar

  Inge, före 2010 fanns sajten Politiskt Inkorrekt som jag bland många andra följde och … …

  Det är tre år kvar till ‘valet 2018’, och med djävulens anhang både inom och utanför Sverige kan vi vänta oss mycket och mycket negativt.

  Vi har sett att Löfvens bundsförvant Merkel har svängt men inte sagt upp bekantskapen med honom … ännu. Det är spännande tider! Även när det gäller andra makthavare, t ex i SD.

Trond

Posted: 20 september 2015 - 12:21 - Svar

“Vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”
-Han bør nok ikke bli overrasket selv heller om noen synes at nok er nok.

Mats500

Posted: 20 september 2015 - 12:37 - Svar

Länkfel

Länken till Helena Gierttas ledare – under 2:an – tycks vara fel.
Det verkar vara denna som det ska vara.

http://journalisten.se/ledare/nytt-fokus-efter-caesar

  Peter Zichau

  Posted: 20 september 2015 - 13:05 - Svar

  Jeg konstaterer at hun lukkede for kommentarer efter at have konkluderet, at “hatsajter” er dem, der modsiger hendes eget lyserøde verdensbillede.
  Selv skrev jeg dengang en kommentar, der som sædvanlig ikke røg igennem filteret. Og det til trods for at man, når man forsøger at kommenterer på netop sådanne sider, holder tonen overdrevent pæn.
  Så meget for Journalisten.se…

Josef Boberg

Posted: 20 september 2015 - 12:40 - Svar

“Svenskar är världens mest vilseförda folk.”

Det ligger mycket i det – men jag tror att politikerna är än mer vilseförda.

“Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att rekvirera Suveräna Pengar från Riksbanken till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Nationalekonomi/Suveräna Pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.
.

Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här.

Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna – som står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket “röra” som håller i “styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.”

– slut citat från mitt senaste blogginlägg: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Armadillo

  Posted: 20 september 2015 - 13:07 - Svar

  Tänker du på nogon typ svensk FED med rätt att mangla ut pengar från sedelpressen?
  Då hade nog svenska kronan hamnat under pesetasnivå rätt snabbt…

Harold_the_Barrel

Posted: 20 september 2015 - 13:47 - Svar

Den här bilden förtjänar spridning och beskriver i vilket eländigt skick Sverige är.

http://ledarsidorna.se/wp-content/uploads/2015/09/Alan-Kurdi.jpg

NYR

Posted: 20 september 2015 - 13:55 - Svar

I vilka forum hänger man ut IQ befriade människor typ Nicklas Orrenius?
Julia kämpa på vi behöver dig

Ernst Ahlgren

Posted: 20 september 2015 - 16:07 - Svar

Det Sverige (och hela världen) behöver är mental integration. Svenskarna som etnisk grupp och folk är ingalunda mentalt integrerade utan har mer eller mindre individuella värdegrunder (livssyner). Värdegrunden, dvs den grundsyn vi har på livet som bestämmer vår mentalitet, våra beslut och aktiviteter och avgör hur ett samhälle byggs, det är den vi först behöver komma överens om. Det är ett tufft jobb i sig i Sverige idag, där 1000 blommor (privata livsåskådningar och religioner) ska få blomma. Samhället blir därefter. Ytterligare en blomma, som växer en mass, tillåts sprida ut sig i vår trädgård (nej, jag är ingen socialdarwinist). Den blomman heter islam och gör arbetet med mental integration i Sverige ännu mycket svårare. Speciellt eftersom den blomman gärna vill utrota andra blommor (extremt auktoritär) utan att vara ett bra alternativ själv. Jag har iofs inget emot att vi kommer överens om en grundsyn på verkligheten, ty vi har bara en verklighet, och flera gällande syner på verkligheten (värdegrunder) är inte logiskt. Men en sådan grundsyn måste i så fall växa fram underifrån, baserad på människors eget val och önskan. Inte med hjälp av svärd.

  Armadillo

  Posted: 20 september 2015 - 16:48 - Svar

  Du kan vara så säker på att den svenska ängen fylld med blommar, kommer bli sprejat med ‘Round-Up’ och inget annat än gräset lär finnas kvar.

  Pantherinae

  Posted: 25 september 2015 - 11:44 - Svar

  Virkelig godt tænkt! Det er klart at hvis vi ikke har noget til fælles, så kan vi ikke bo sammen i samme land. Og det er tydeligvis ikke religion. I verden bor vi allerede alle sammen sammen.

Conny Bergström

Posted: 20 september 2015 - 16:57 - Svar

Bra skrivit. Själv bryr jag mig inte vad andra människor tycker om mig, framförallt inte poliser, journalister, politiker och andra skitmänniskor. Dom kommer få sin dom endera dag och då är det jag som låter huvuden rulla.

  Maja Dacke

  Posted: 20 september 2015 - 20:12 - Svar

  Mitt gilla gäller dina två första meningar.

S H

Posted: 20 september 2015 - 17:02 - Svar

Problemet är att maktspelarens primära mål är alltid att skaffa mer eller förstärka makt, det överskuggar allt annat, och det görs alltid på andras bekostnad, oavsett om metoden är stöld eller politik. För att få till en riktig förändring, behöver vi förstå problemet på ett tillräckligt djup och lösa det där. Vetskapen om hur vi kan förändra hittas i en ny bok som heter Alkuajatus – Urtanken, den kan jag verkligen rekommendera!

  Armadillo

  Posted: 20 september 2015 - 17:28 - Svar

  Vem skal läsa den boken? De nyanlända eller…
  Jag har läst hundratals böcker under livet och inte en enda har ens förmått att matcha verkligheten.

Gabrovitcs

Posted: 20 september 2015 - 17:07 - Svar

JC still going strong and even gettig stronger! Bravo!! Hon har så rätt – Tyskland och Sverige. Sverige, som med förakt behandlar sin “underklass” av gamla och sjuka och fattigpensionärer och resterande svensk arbetarklass och Tyskland likaså sina 4 miljoner Harz4socialbidragstagare, vilka är en variant till vårt stupstocksfolk. Sossarna där som här är proffspolitiker, som inte haft ett anständigt arbete i sitt liv och som rekryterades av Partiet direkt från skolbänken. Därav så många unga anleten i Riksdagen. De gör vad som helst för att förbli vid köttgrytorna och de kliar alla varandra på ryggen. Dessa partigängare är korrupta och de vet att alla de andra vet så därför har de ingen skam i kroppen. Detsamma gäller alla de kompisgäng med den rätta åsikten som huserar på SR-STV och på de stora tidningsredaktionerna med få undantag.

  Armadillo

  Posted: 20 september 2015 - 17:23 - Svar

  Det är en j*vla broilerkaravan, där likt ett lämmeltåg är på väg utför stupet…

   Maja Dacke

   Posted: 20 september 2015 - 20:10 - Svar

   Tyvärr skjuter broilerkaravanen oss vanliga, viktiga svenskar framför sig … utför … stupet … om vi inte gör något åt det hela.

jonason

Posted: 20 september 2015 - 17:20 - Svar

Bra skrivet

Gabrovitcs

Posted: 20 september 2015 - 17:29 - Svar

Tre politiker som föraktar och kör över sin “underklass” av arbetslösa, våningssökande unga, fattigpensionärer, sjuka och handikappade i sin strävan att vara en invällande framtida röstboskap till lags. I mitten Österrikes kansler Werner Faymann, som jämför patrioten Orbán med Hitler och som redan anar katastrofen för sitt sosseparti inför kommande viktiga delstatsval bl.a. i Wien. Till höger har vi, en tysk betonghäck vicekansler och tillika likaledes sosse, Sigmar Gabriel, som inte kan se något tak på volymen invällande mest unga potentiella eller verkliga Profetens krigare. Den till vänster behöver jag icke presentera……..

  brisslan

  Posted: 20 september 2015 - 20:27 - Svar

  De bör omnämnas, som “Trio Mandolino” då de numera darrar på manschetten.

FantomenSthlm

Posted: 20 september 2015 - 18:46 - Svar

Jag blir så arg att jag kokar när jag läser din artikel. Jag visste ju att det är så illa men när exemplen radas upp så blir det så tydligt. Historieforskare i framtiden kommer att beskriva den här händelsen som den “Stora lögnen” eller något liknande. Orrenius och Hamrud är kräk men de är endast fotsoldater och det är Expressen och DN (Wolodarski) som ska upp på skampålen. Wolodarski har verkligen lyckats med att dra en fin tidning ner i skiten. Det är bara att hoppas på att DN går i konkurs när nu folket inser vilken vidrig smörja som tidningen har blivit. Synd då det fortfarande finns jättefina kompetenta journalister som Hanne Kjöller kvar men hon får väl söka asyl hos SvD.

Tack JC för dina artiklar. Jag gör allt för att sprida länkar till dem och uppmärksamma folk på att det går käpprätt åt helvete med Sverige.

Jag har fortfarande mardrömmar när jag ser ärkedåren Henrik Arnstad stå upp i en debatt och vräka ur sig enfaldigheter och förolämpningar. Förlåt Danmark, en uppriktig ursäkt. Ingen i Sverige tar idioten Arnstad på allvar förutom statsministern och Löfven är historiens sämsta statsminister.

  sussebassa

  Posted: 20 september 2015 - 18:50 - Svar

  Arnstad og Løfven kler hverandre…fellesnevner lav IQ.

tankfull

Posted: 20 september 2015 - 20:35 - Svar

Så jä**la bra skrivet!!

BengtAnders

Posted: 20 september 2015 - 21:14 - Svar

Tv4:s inslag med Thomas Bodström var mer likt en tävling där uppgiften var att plocka hem poäng med att förnedra vårt demokratikapital på värsta sätt! Personerna som förde talan i detta förfärliga program är företrädare för en pågående kommunistisk=kulturmarxistisk revolution förd med psykosociala bomber som skadar och plågar lika mycket som skarpa vapen. Det är skandalöst att detta får fortgå! Tack Julia Caecar! Du är vår Amazon!

Universal_mee

Posted: 20 september 2015 - 21:24 - Svar

Jag vet ju vem som är värdig, “Stora journalistpriset”

Tack Julia för ännu en välskriven och pricksäker krönika!

Ynity

Posted: 20 september 2015 - 21:43 - Svar

Varför öppnar inte media i form av SvT- och Radiohuset på Gärdet, TV4-huset, Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, GP, Sydsvenskan, m.fl. mediahus sina hjärtan och tar ansvaret genom att upplåta sina lokaler i deras enorma och flyktingvärdiga fastigheter åt ensamkommande barn och flyktingfamiljer?
Nu har alla journalister och chefredaktörer den stora chansen att verkligen visa att de menar allvar och inte framstå som hycklare genom att öppna sina hjärtan och ta ansvaret.
Det får absolut inte vara så att det är barnen som ska ta ansvaret och avvara sina skollokaler och våra äldre och svaga som slängs ut från vård- och äldeboenden.

Karin

Posted: 20 september 2015 - 21:57 - Svar

Visste väl JuliaC inte ger upp? Som Astrologinörd ser jag en kvinna född i Skorpionen, DE starkare än vad som syns på ytan:-) Kämpa på..

  Iq

  Posted: 21 september 2015 - 01:59 - Svar

  Haha. Jeg har, når jeg læste JCs indlæg, før hun blev ” afsløret” tænkt; Hun må være kvinde, født i skorpionens tegn.
  Når de stikker, er der ingen nåde.

vadsbo

Posted: 20 september 2015 - 21:59 - Svar

Tack Julia c. tack för din analys av det politiskt korrekta Sverige, och beskrivningen av de djävulska korpar som kallar sig journalister. Det kommer en dag då de får bli olästa författare, och pga. dålig ekonomi får flytta ut till den Svenska landsbygd de hatar. Vi som bor på Landsbygden ser till vänskap heder och moral, så de kanske inte kommer att trivas här, men då kan de ju flytta till Somalia.

H.E.Bolla

Posted: 20 september 2015 - 22:22 - Svar

Några av de tungaste orden jag har någonsin läst.
Jag tackar.

Busemannen

Posted: 20 september 2015 - 22:31 - Svar

Tack Julia! Lysande som alltid.

Pestri

Posted: 20 september 2015 - 22:35 - Svar

Suveränt skrivet. Du sätter ord på det som många svenskar tänker. Alternativmedier ökar bara mer och mer. Såg på Alexa att Fria Tider ligger på 81:e plats och Avpixlat på 94:e. Exponerat ligger på 221:e. Motgift.nu får också alltmer besökare och lyssnare. Dessutom är det en fröjd för ögat att följa Dick Erixon och Marika Formgren. Det är snart kört för mainstreammedierna. Folk är trötta på alla lögner och halvsanningar.

Aero Dynamik

Posted: 20 september 2015 - 22:37 - Svar

Mycket väl skrivet, tack! Min gode vän och granne (våra barn leker ihop) sedan åtta år bad mig under en gemensam familjemiddag med fruar och barn närvarande och högröd i ansiktet att “dra åt helvete” och kallade mig “din jävel”. Detta upprepade han om och om igen på högsta volym så att rösten nästan sprack på sin väg ut ur mitt hem. Och vi hade inte ens hunnit öppna vinflaskan. Barnen grät, fruarna var röda i ansiktet av förlägenhet. Vi har inte träffats sedan dess. Vilket var mitt brott? Jag hade frågat honom på vilket sätt han uppfattade att SDs kampanjfilm från 2010 var rasistisk. Jag fick inget svar, men jag fick veta vad jag var och vad förväntades göra.

Demokratin håller på att dö i Sverige och det gör mig fruktasvärt bekymrad och ledsen. Nivån har blivit så låg att jag ibland får en känsla av att jag lever i en totalitär stat a la Nordkorea. Den som i Nordkorea inte står upp för kommunismens ofelbarhet och USAs ondska respektive den som i Sverige inte står upp för mångkulturens ofelbarhet och Sverigedemokraternas ondska avskrivs utan pardon som ond.

jäst

Posted: 20 september 2015 - 22:44 - Svar

Å så bra!
Sanningar som verkligen folk måste förstå är
– Deras agerande handlar om deras egen maktposition, (“Deras angrepp riktar sig mot vad de uppfattar som allvarliga hot mot
deras fortsatta inflytande och bevarade positioner vid köttgrytorna.
Detta är deras drivkrafter – INTE omtanke om Sverige eller svenska
folket, om nu någon trodde det.”).

– Den andra sanningen är att överhetens förföljelse av folk tillåts vara så extrem pga av att Sveriges ledare gett klartecken till detta enligt ovan. Genom en dysfunktionell press så är detta inte bara möjligt utan också driven av media som Stjerne, Mattson, Wolodarski Helin och allt vad dom heter. Deras hatproduktioner är agenda styrt hat och hot mot stora delar av Svenska folket. Men svenskarna börjar vakna och se förtryckarna, det jäser i folkleden vill jag lova.

ⓐⓝⓝ-ⓜⓐⓡⓘⓔ

Posted: 20 september 2015 - 23:15 - Svar

Som vanligt kommer väl PK-maffian inte att klara av så många obekväma sanningar….

Leif Malmoehouse

Posted: 20 september 2015 - 23:33 - Svar

Det är uppfriskande att läsa din Sverigevänliga krönika, I Sverige finns det en klar tendens att politiker och medier alltmer stirrar sig blinda på det aktuella läget och saknar förståelse för medborgarnas oro för framtiden.

Sörmland

Posted: 20 september 2015 - 23:39 - Svar

Yes kriget skär igenom allt, t.o.m. kärlek.

common sense

Posted: 20 september 2015 - 23:48 - Svar

Tillit byggs upp och ärvs av generationer av människor som lever i ett tryggt och rättssäkert samhälle.
Tilliten i Sverige raseras nu på några månader eller max ett par år.
Så respektlöst och katastrofalt har vi förvaltat vårt av från våra förfäder. Det är en skam!
CS

GARN>IS<ON SWEDEN

Posted: 21 september 2015 - 00:03 - Svar

“Flykten från friheten”..så om du avslutar din mycket läs o tänkvärda krönika, dvs politiker och “Journalister” som ägnar sig åt genomtänkt och organiserad massdesinformartion, de förflytar sig samtidigt och omärkligt allt längre ut i lögnträskets tunna gungflyn.
Att över tid både balansera och parera i detta bottenlösa träsk, med bräckligt underlag , både sliter, tröttar och renderar i hopplöshetsreaktioner, rädslan griper in och gör genomtrapen allt frekventare, den svarta träskmarken suger både ut och ner sina skuldtyngda , kompasslösa mediala mökermän, brist på upplysnings ljus gör färden deras mot undergång än kortare .
Tack JC för ännu en upplysande och vägledande krönika, jag se fram nästa

common sense

Posted: 21 september 2015 - 00:10 - Svar

Julia, du har helt rätt men jag vill lägga till en dimension.
Du skriver ” För att hålla folket i schack använder den svenska makteliten exakt samma splittringsmekanismer och psykologiska krigföring som alltid tillämpas i totalitära diktaturer.” Det är rätt, men det finns en dimension till, en unik faktor i detta land som håller folk i schack – Machiavelli skulle gråtit av lycka om han hade kommit på och skapat detta otroliga instrument för att kontrollera folket.
Såhär går det till för att få skattebetalarna att sitta still i båten och fortsätta att betala skatt oavsett vad de utsätts för :
1 – Se till att det byggs för få bostäder och att svår bostadsbrist uppstår
2 – Gör det billigt och lätt att låna, med låg ränta och låga krav för att få lån
3 – Subventionera lånen genom ränteavdrag och utan krav på amortering
4 – minska antalet hyresrätter och sälj ut dessa
5 – Få människor att tro att vi har en stabil ekonomi så att de vågar låna mer
6 – Pumpa in fler människor i landet så att bostadsbristen blir än värre.
Kör detta några varv…..
Vad händer?
Det som händer att befolkningen lånar allt mer för att ha råd med sitt boende, och vi svenskar är nu ett av världens mest skuldsatta folk.
Hotet
Sätt sedan riksbankschefen Ingves att hålla handen ovanför ränteknappen. Sitt still i båten eller så trycker jag! En rejäl räntehöjning skulle tvinga många svenskar från hus och hem. Den svenska staten däremot är lågt belånad och skulle klara detta betydligt bättre än folket. När man har stora skulder är konsekvenserna av att kliva av så stora att de flesta väljer att fortsätta springa i skattehjulet – fortare och fortare även om pengarna inte längre kommer de arma skattebetalarna själva till del.
CS

repell

Posted: 21 september 2015 - 00:22 - Svar

De som har ett så stort förtroende för NATO likt Europas frälsare, borde omedelbart tänka om, när det är dem som på order ifrån högre ort, ger garantin av mer massinvandring främst av muslimer in i Europa!
Denna så kallade flyktingkris är en gigantisk bluff och är en betald folkvandring, som ska med detta folks hjälp plundra Europas länder och svensk massmedia och 7-klövern är NATO:s tjänstehjon!
Det räcker med att nämna Bilderbergargruppen den rika högadeln och Sveriges Konung är ju medlemmar som stödjer svenska folkets förfall!

  Pantherinae

  Posted: 25 september 2015 - 11:58 - Svar

  Det kan enhver jo se, men de vil ikke indrømme det. Massemedierne har fortalt zombierne at de skal stemme ja til flygtninge.

Cavatus

Posted: 21 september 2015 - 00:38 - Svar

Tack för en enastående krönika! Jag tror du gått stärkt ut ur detta debacle och skriver mer svavelosande än någonsin. Det hade nog inte Orrenius ET consortes räknat med. Och jag väntar och väntar på Hamruds bemötande i sak på dina texter. Eller har hon emigrerat tillUSA?

repell

Posted: 21 september 2015 - 01:24 - Svar

“Vinnare och förlorare i det mentala inbördeskriget”

Ordet och betydelsen “mentalitet” används inte gärna av journalister och politiker?
Självklart inte, vilken kategori av dessa grupperingar vill få en personlig bedömning av deras egen mentalitet och därför håller man tyst med att göra beskrivningar på folks mentalitet, utan man säger de eller dem, för att slippa en bumerangverkan!

  Pantherinae

  Posted: 25 september 2015 - 12:03 - Svar

  Deres mentalitet beskrives bedst ved følgende citat:

  “Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its
  victims may be the most oppressive. It would be better to live under
  robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s
  cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be
  satiated; but those who torment us for our own good will torment us
  without end for they do so with the approval of their own conscience.”

  C S Lewis

  Det er vist et citat til Sverige og svenskerne.

   repell

   Posted: 25 september 2015 - 17:38 - Svar

   Very well written

linovati

Posted: 21 september 2015 - 01:37 - Svar

Go JC, go!
Du fungerar som en verbal granatkastare mot PK-arméns eländiga “värdegrundsplutoner”. Skjut bort deras präktiga och hycklande godhetsarslen!

repell

Posted: 21 september 2015 - 09:10 - Svar

Synd att CH Hermansson är för gammal som Redaktör och journalist, jag vill lova att han hade säkerligen spridit denna krönika i sitt eget led. Varför? Jo jag har känt honom sedan 1947 och pratat med honom åtskilliga gånger under årens lopp.
Den bästa biten är den här när vi talade om ett av årets Val på 80-talet CH säger: det bästa vore för svenska folket att inte rösta över huvud taget? Detta skulle ge ett Eko världen över och politiker i valbar ställning skulle gripas av panik!
Konsekvensen skulle bli att varenda parti blev tvungna att hålla sig till sanningen, för nu har folket vaknat och vi måste gå dem till mötes i kommande nyval!
Det här var CH helt övertygad om, vad som skulle ske, politikerna blev tvungna att ta del av folkets vilja, vilket man slutade med i början av 60 talet!

  Pantherinae

  Posted: 25 september 2015 - 12:01 - Svar

  Ha ha, har lige skrevet det samme et sted her. Stop med at stemme! Og vis dem det!

lyb

Posted: 21 september 2015 - 11:41 - Svar

En mycket bra och viktig beskrivning av Sverige idag.
Ni hederliga journalister varför skriver ni inte om dessa problem?
Ni skall ju kritiskt granska samhället.

blåsippan

Posted: 21 september 2015 - 12:21 - Svar

Åter igen,Julia Caesar.Hjärtligt tack för ännu en fantastisk krönika!Jag är så tacksam för att du orkar och för att du är så modig som verkligen vågar att stå på dig och fortsätta att kämpa för det som du tror på,trots att många personer som är i total avsaknad av empati försöker att tysta dig.Jag är så tacksam och glad för din kamp mot hyenorna som gör sitt yttersta för att tysta dig.Att läsa dina krönikor ger mig ny kraft att orka fortsätta min egen övertygelse angående tillståndet i landet.Jag har nu fått boken “Världsmästarna”,ser nu fram emot att läsa den.

Franskdragon

Posted: 21 september 2015 - 16:04 - Svar

Jag har blivit utsatt för massor av övergrepp. Allt från falsk tillvitelse till olovlig avlyssning. Jag har förstått i efterhand att falsk tillvitelse är en metod för att kringgå svensk lagstiftning dvs. kunna kringgå sekretesslagstiftning och även kunna röja undan hindret för att avlyssna någon annan individ. Det här är individer som inte drar sig för att skända människor, de njuter av det. Det ser man på dem.

lackarn

Posted: 21 september 2015 - 18:51 - Svar

Tack Julia

Henrik Larsson

Posted: 21 september 2015 - 18:51 - Svar

Hej Julia, och alla andra, foljande artikel ger ytterligare information om varfor Sverige har blivit ett fortryckarsamhalle: http://nyanser.se/5819/en-essa-om-om-hur-sverige-erovrades/

  FantomenSthlm

  Posted: 21 september 2015 - 19:39 - Svar

  Judetramsande är det som förstör för oss som på riktigt är bekymrade över invandringen. Men tro på de sagorna om du vill.

Snowflinga

Posted: 21 september 2015 - 22:03 - Svar

Tack Julia Caesar, du är en stärna som lyser upp vägen i mörkret som drabbat Sverige och hela Europa.

Peter Zichau

Posted: 22 september 2015 - 00:28 - Svar

Og så tror man at multikultur – herunder en stor muslimsk indvandring – fører til noget godt..?!!!
Prøv lige at se hele denne tråd – og hele diskussionen omkring indvandring i det hele taget.
Folk er allerede blevet totalt splittede overalt i Europa – og så har vi ikke engang set toppen endnu.
Når man advarer om 5 eller 10 procent muslimer i samfundet, ser man jo at fugerne allerede krakelerer blandt de oprindelige befolkninger. Allerede her, på dette tidlige stadie, er skaden så småt ved at være uoprettelig. Vi er blevet delte befolkninger, selv inden indvandrerne har nået de højder, der for alvor fejer hele grundlaget væk.
Jo, multikultur – herunder muslimsk indvandring – var sandelig en god idé..!

  Pantherinae

  Posted: 25 september 2015 - 11:55 - Svar

  lol

GustaWasa

Posted: 22 september 2015 - 14:41 - Svar

“De som vill begränsa invandringen kallas “rasister” och “islamofober” och utestängs från debatten. För att beviljas inträde i åsiktskorridoren”.

Det är så även för dem som vill och tänker försvara. De blir kallade nazister av dem som är så rädda för denna islamska invasion.

Markus Krantz

Posted: 23 september 2015 - 19:01 - Svar

Antar att du inte skrev den här krönikan på en dator. Med tanke på din elöverkänslighet alltså.

Glöm inte att putsa foliehatten innan du går och lägger dig. Jävla dåre.

  Riverwild

  Posted: 23 september 2015 - 22:54 - Svar

  Om det där var dina bästa argument mot Julias krönika har du redan förlorat. Innerst inne vet nog även du det…

Ralph Haglund

Posted: 23 september 2015 - 20:48 - Svar

Bra som så ofta om man följt Julia ett tag. Ett problem är hur man får slentrianläsare från massmedia som berättar TTs åsikter i 7-dubbel upplaga och till de alternativmedia som finns nu. Massmedia som i regel bryter mot åsiktsfriheten och har stoppat alla kommentarer. Något som bryter mot demokratin men de tycks så rädda. Pressens Etiska Regler säger mycket tydligt att nyheter ska vara korrekta, att de ska besvara kritik om fakta men hur många svarar på sånt?

Tidningar i andra länder som jag brukar läsa, har oftast kommentarsrutor, ofta med intressanta faktakommentarer. Nä tidningarna attackerar privatpersoner gäller Pressens Etiska Regler och man kan beivra det. http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

Så Julia – fortsätt på samma sätt med alla nya läsare reklamen har fått dej.

Man ser en och annan kommentar nedan att de inte inser hur lätt det är att göra bort sej i skrift.

Riverwild

Posted: 23 september 2015 - 23:05 - Svar

Tack för ännu en bra krönika.
De största vinnarna i det kaos som nu skapas är storbankerna som får se sin utlåning mångdubblas i bostadsbristens prisrally på befintliga bostäder. Det finns inte en chans för en ungdom i någon stad i Sverige att flytta hemifrån utan att först dra på sig en mångmiljonskuld. Dessa ockrare skyr SD och andra oliktänkande som pesten då en normal invandring skulle avbryta champagnefesten. Det som pågår är världshistoriens största rån, våra inkomster styrs om till bankerna och våra framtida pensionspengar äts upp av andra…

Jakanda

Posted: 28 marts 2016 - 17:06 - Svar

Jag vet inte längre vad vi skall kalla Sverige för namn? tillhör ju både islam och kommunismen.
Men tydligt är de här personerna ingår i en narc grupp vars enda behov är fylla sina egna behov av makt, pengar bakom fasaden demokrater. De pratar med tomma ord, för bakom orden finns ingenting.
Klart de har skott åt sig pengar, mycket vill ha mera. Men baksidan är de störtar vårt land och folk i botten.
De har väl så mycket kapital på banken, att de måste fylla behoven med mera makt och högre positioner i stället. Jag anser ingen av regeringen har uträttat något spec och absolut inte vänsterkommunisterna, miljö partiet och sossarna lever kvar i the past medan landet urholkas, folk dör av i div eländen och snart är man så avtrubbad så man skiter i det.

Leave a Comment