20
feb
Seneste opdatering: 21/2-16 kl. 0123
154 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...
Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Rivning Stockholm

Bilden: Rivning av Klarakvarteren och nedre Norrmalm i Stockholm på 1950- och 60-talen, den så kallade Norrmalmsregleringen.

Det tog bara en generation för den politiska och mediala eliten att förstöra Sverige. Nu lever vi med följderna. Varje dag och varje minut utsätts svenska folket för resultatet av elitens ansvarslösa och maktfullkomliga härjningar.

Att förstöra ett land går fort

Att förstöra ett land går fort. Att bygga upp ett raserat land är betydligt svårare. Det tar framför allt mycket längre tid.
Det finns klara paralleller mellan det som sker i Sverige i dag och den skövling av Stockholms city som genomdrevs av en maktgalen politiker- och tjänstemannatrojka under ledning av borgarrådet Hjalmar Mehr (s) på 1950-70-talen. Rivningsraseriet kallades “Norrmalmsregleringen” och lämnade efter sig en förödd stadskärna. Stockholms city byggdes upp igen i futuristisk stil men hämtade sig aldrig efter vandalernas framfart. Staden hade förlorat sin själ.

Förstörelsen är irreversibel

Båtmigranter till EuropaOlika destruktionsprojekt har olika mantran. “Norrmalmsregleringen” var täckmantel för att utplåna det genuina Stockholm genom att riva hela stadskärnan. Kvar blev svårläkta sår. Men hus går att bygga upp igen.

Att förstöra ett land genom att på några årtionden byta ut dess befolkning mot människor från dysfunktionella våldskulturer går under mantrat “Ta sitt ansvar”. Till skillnad från Norrmalmsregleringen är den förstörelsen irreversibel. Människor kommer att fortsätta leva i Sverige. Men Sverige blir ett annat land.

Ansvar måste utkrävas

Efter höstens migrantinvasion med 163 000 asylsökande på årsbasis befinner sig Sverige i ett politiskt, ekonomiskt och socialt haveri med oöverblickbara konsekvenser. Mitt i kaoset står statsminister Stefan Löfven (s) och uttalar besvärjelser om ordning och reda. Ingen tror honom.

Om de skador som politikerna har tillfogat Sverige någonsin ska kunna läka går det inte att bara vända blad, som om ingenting hänt. Ansvar måste utkrävas av den elit som bit för bit har monterat ner Sverige med samma iskalla beslutsamhet som de galna borgarråden som rev Stockholm på 1950- och 60-talen. De som har tillfogat sitt land och sitt folk omätliga skador är skyldiga folket en regelrätt syndabekännelse och uppriktig bön om förlåtelse.

Resultatet av medvetna och eniga beslut

En yngre generation, ska vi säga från 30 år och nedåt, har vuxit upp i det mångkulturella, segregerade Sverige och vet inte om något annat. De tvingas som vi alla leva i ett land där den grundläggande tryggheten har gått förlorad. De utsätts för en undermålig skola, raserade samhällsinstitutioner, ökande kriminalitet och enorma problem med att få jobb och bostad.

Men hur många av dem vet att detta är resultatet av beslut som har fattats medvetet och i största enighet av en politisk elit? Hur många har förstått att denna elit faktiskt VILL att det ska vara så här? Att den målmedvetet och i jäsande självbelåtenhet har arbetat för att driva Sverige in i det kaos som råder i dag?

En omvänd klasskamp som slår mot de svagaste

Den påstått “humanistiska” och “feministiska” politik som förs i Sverige är bakom de förskönande orden inget annat än en klasskamp med omvända förtecken. Traditionell klasskamp växer underifrån, som ett uttryck för folkets revolt mot makthavarna.

Men i Sverige är det tvärtom; den svenska klasskampen förs av eliten mot samhällets allra svagaste; de fattiga, de sjuka, de arbetslösa, de handikappade, de hemlösa, barnen, pensionärerna – i synnerhet om de är etniska svenskar. Det är de som betalar notan för godhetselitens utopi.

“De som ska betala priset för humanismen (ekonomiskt såväl som i form av lidande och förluster) skrivs så gott som alltid ut ur berättelsen” skriver Henrik Dahl, dansk sociolog, författare och ledamot av Folketinget för Liberal Alliance, i Berlingske Tidene. 

“Därför är det mer rättvisande att kalla den svenska linjen för “klasskampslinjen”. Granskar man saken i detalj handlar det nämligen om den kreativa klassens råa och brutala klasskamp mot arbetarklassen och den lägre medelklassen.”

Det var eliten som förstörde Sverige

Peter EsaiassonNu vågar personer på den fina sidan av etablissemangsgränsen äntligen uttala det allmänheten har vetat i åratal och alternativa media har rapporterat om nästan lika länge:

Det är eliten som har förstört Sverige. Det var eliten som gjorde det. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Peter Esaiasson, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet:

“Även om den generösa flyktingpolitiken hade stöd av många medborgare var den ett elitprojekt som drevs av det politiska etablissemanget i samförstånd.”

En åsiktshegemoni som liknar en megabläckfisk

Peter Esaiasson definierar det politiska etablissemanget som det bör göras – brett. Det är ingen liten åsiktsklubb som i decennier har styrt både debatt och politiska beslut, det är en åsiktshegemoni som infiltrerar hela Sverige och likt en megabläckfisk har snärjt sina armar kring varje sammanhang.

Eliten utgörs av politiska partier, medier, myndigheter, debattörer, akademiker och intresseorganisationer inklusive godhetsorganisationer som Rädda Barnen, Amnesty, Röda Korset och Civil Rights Defenders. Plus kommuner, landsting, näringsliv, fackliga organisationer. Till och med Sveriges Hembygdsförbund arbetar i samklang med FN:s Agenda 2030. Som politiska experter räknas numera också operasångare  och ståuppkomiker.

Malena_henrik

Knappt en enda organisation har vågat stå utanför

Ett enda politiskt parti men knappt någon enda organisation har vågat visa integritet och ställt sig utanför den politiska agendan att byta ut Sveriges befolkning på kortast möjliga tid. Tillsammans, i kompakt samförstånd och med gedigen uppbackning i media har den självutnämnda eliten bestämt att Sverige år ut och år in ska ha Europas mest generösa flyktingpolitik. Vi ska vara en “humanitär stormakt” som andra länder förväntas beundra och efterlikna. I själva verket skrattar de högt åt det svenska storhetsvansinnet.

“Det rör sig om ett medvetet val. En jämförelse med Danmark visar att Sverige hade kunnat gå en annan väg. Men ingen trovärdig etablissemangsperson har föreslagit att Sverige ska gå den danska vägen” skriver Peter Esaiasson.

Naturligtvis inte. För vad hade hänt då? Han/hon skulle ha blivit offentligt stenad i media.

“I ingen annan sakfråga är åsiktsskillnaderna större”

Det Peter Esaiasson kallar “den generösa flyktingpolitiken” (den största invandringen per capita i hela Europa) har aldrig haft stöd av majoriteten av den svenska befolkningen. Aldrig någonsin. Peter Esaiasson skriver:

“Den bästa källan över opinionsläget är SOM-undersökningarnas tidsserie från 1990 och framåt. Vid samtliga 25 mättillfällen är det fler som önskar en restriktiv politik än som önskar en generös politik. I ingen annan sakfråga är åsiktsskillnaderna större mellan politiker och medborgare. I den offentliga debatten har argumenten för en generös flyktingpolitik dominerat över motargumenten. Eftersom medborgarna tar intryck av debatten kan vi utgå från att opinionen för en restriktivare flyktingpolitik hade varit ännu starkare om det offentliga samtalet varit mer balanserat.”

Politisk konsensus och nedtystad opposition

Hur gick det till när eliten förstörde Sverige? Om ett landsförstörande projekt ska lyckas måste framför allt två villkor vara uppfyllda:

1. Det måste råda politisk konsensus (som även innefattar media).
2. All opposition och debatt måste effektivt tystas ner.

I Sverige har båda villkoren varit uppfyllda i mer än 40 år. Den politiska eliten har kunnat genomföra sitt förödande projekt i lugn och ro.

riksdagen

Knepet att tysta kritiska röster har varit lika enkelt som effektivt: oskadliggör dem med hjälp av stigmatiserande ord. Ord kan vara lika effektiva som vapen – eller mer. Att ha makt över orden är att ha makt över folket. Metoden är väl beprövad i totalitära diktaturer.

“Rasist” används som handeldvapen

Att förvränga och ändra ordens betydelse är en av de infama möjligheter som det maktbärande skiktet har utnyttjat för att söndra, stigmatisera och demonisera oliktänkande människor och därigenom utestänga dem från politiskt inflytande. Ordet “rasist” används fortfarande som handeldvapen mot alla som vågat knysta minsta kritik mot mångkultur och massinvandring. Ett enda ord, en uppsättning bokstäver, har haft lika förödande effekter för samhällsdebatten som handgripliga bestraffningsmetoder.

Människor är skräckslagna för och gör vad som helst för att inte bli kallade “rasister”. De vet vilka följderna kan bli av att brännmärkas med R-ordet: isolering och utfrysning ur gemenskapen, invalidiserande psykiska trauman och social död.

För den styrande eliten blir resultatet just den triumf de strävade efter; en tystad opposition.

Förhoppningarnas och löftenas dag

Första maj. Förhoppningarnas och löftenas dag i ett socialdemokratiskt Folkhem under uppbyggnad i 1930-talets Sverige. I ett tal den 1 maj 1933 säger statsminister Per Albin Hansson (s):

“Låt oss lova varandra att göra Sverige till en demokratiens högborg och aldrig tillåta att resultaten av gångna generationers kamp och offer och våra egna mödor lämnas ut som byte åt våldsmän och vettvillingar.”

Lars TrägårdhDen folkhemsnationalism som tog form under Per Albin Hanssons ledning från 1932 och framåt var kopplad till demokratiska snarare än etniska idéer, skriver Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. (Axess Magasin nummer 1 2016). Han påminner om att den kompletta rubriken på Hanssons berömda folkhemstal från 1928 var ”Folkhemmet, medborgarhemmet”. Nationens princip byggde på medborgarskapet och var starkt förankrad hos medborgarna. Alla svenska medborgare ingick i den nationella gemenskapen. Sina sociala förmåner förtjänade man genom att arbeta och betala skatt. Ungefär som ett försäkringsbolag, men med en medborgerlig solidaritet i grunden.

“Det var den individualistiska medborgartanken som stod i centrum snarare än folket som en etnisk gemenskap. Nazisterna fick rent marginella framgångar, och rasisterna och rasbiologerna kom inte att spela någon avgörande roll” skriver Lars Trägårdh.

“Likhetstecken sätts mellan nationalism och rasism”

Han kallar dagens antinationalism i Sverige “paradoxal”. Han kunde lika gärna säga “historielös”.

“Artikel efter artikel har inte bara betonat nationalismens mörka sidor utan även presenterat en historisk bild av Sverige som anfäktat av rasistiska idéer; ett land där rasbiologi och ett etniskt anstruket folkhemsideal dominerat. Man pekar gärna också på en kontinuitet som kopplar samman gårdagens nazister med dagens Sverigedemokrater. Rasifiering och rasism har blivit skällsord som frikostigt slängs ut, likhetstecken sätts mellan nationalism och rasism, och tanken på den goda och för demokrati och välfärd helt nödvändiga nationalismen förnekas.” (Axesss)

Vårt land har lämnats ut som byte

Åttiotre år efter Per Albin Hanssons tal 1933. Till och med Stefan Löfven borde förstå Per Albin Hanssons ord om att “aldrig tillåta att lämna ut vårt land som byte åt våldsmän och vettvillingar”. Till och med han, vår nuvarande statsminister, borde inse att vårt land de facto har lämnats ut åt maktfullkomliga tyranner (han är själv ett utmärkt exempel) och charlataner för vilka svenska folkets väl och ve saknar betydelse.

Resultaten av vad Per Albin Hansson kallade “gångna generationers kamp och offer och våra egna mödor” har på den internationella solidaritetens marknad sålts ut till vad Hansson omöjligt kunde föreställa sig 1933: en primitiv forntidsideologi – islam – som förkastar allt vad Sverige står för och svenskar har kämpat hårt för att uppnå: demokrati, jämlikhet mellan könen, religionsfrihet och fri- och rättigheter för sexuella minoriteter.

“Efter valet 2014 blev Fredrik Reinfeldt en rikspajas”

Fredrik Reinfeldts (m) ansträngningar att rulla ut röda mattan för islam ska inte underskattas. Beskrivningar av hans åttaåriga vanstyre av Sverige 2006-2014 kommer sannolikt snarare att återfinnas i psykiatriska manualer än i den politiska historien. Jag har uttryckt kraftiga farhågor om Reinfeldt i flera krönikor, bland annat 2010  och 2012.

Nu börjar fler tala ur skägget. Bloggaren Fnordspotting skriver:

“Faktum är att atmosfären var direkt kvävande under hans sista år vid makten.”

“Reinfeldt gjorde den rabiata och hyperradikaliserade vänsterns urspårade ståndpunkter till sina egna. Därmed blev han för många den främsta symbolen för vad som pågick, vilket också var helt och hållet rättvist. Det var han och ingen annan som hade det yttersta ansvaret för att det gick som det faktiskt gick.”

“Fenomenet Fredrik Reinfeldt har förvandlats till lyteskomik. Någonstans efter valet 2014 upphörde Fredrik Reinfeldt att vara statsministern som spottade sina väljare i ansiktet. Någonstans efter valet 2014 blev Fredrik Reinfeldt i stället en rikspajas.”

Så kan också en medlem av eliten beskrivas. Men inte förrän han är borta från makten.

Det demokratiska misslyckandet är totalt

Peter Esaiasson pekar på tre kriterier som måste vara uppfyllda för att en politisk beslutsprocess ska kunna sägas ha en väl fungerande och lyhörd folklig representation:

• att politikerna fattar de beslut som de flesta medborgare vill att de skall göra i stunden;

• att politikerna gör klart att de känner till vad medborgarna tycker och tänker i den aktuella frågan;

• att politikerna ger goda förklaringar till sina beslut (i det här fallet genom att bekräfta farhågorna över den generösa flyktingpolitikens negativa konsekvenser).

Vad gäller invandringspolitiken klarar de svenska politikerna inte ett enda av de tre kriterierna. Det demokratiska misslyckandet är totalt.

Några av de värsta besluten under senare år

Exemplen på beslut som fattats grundade i ren makthunger och med enorma demokratiunderskott är många, men låt oss titta på några av de värsta under senare år.

I mars 2011 ingick den borgerliga alliansregeringen en migrationsöverenskommelse med miljöpartiet som innebar en kraftig uppluckring av reglerna i Utlänningslagen. Olika lagar kolliderade med varandra. Samtidigt som migrationsverket och Polisen skulle verkställa avvisningar av illegala invandrare utan asylskäl skulle kommuner och landsting erbjuda skola och vård till samma människor.  Socialministern och Kd-ledaren Göran Hägglund uttalade att alla i hela världen har rätt att få vård i Sverige.

Hans BergströmVarför valde en borgerlig alliansregering att ingå en extrem överenskommelse om migrationspolitiken med Sveriges mest extrema vänsterparti?

“Alla vet svaret. Minoritetsregeringen Reinfeldt ville markera att den inte var beroende av Sverigedemokraterna” skriver Hans Bergström, docent i statsvetenskap och före detta chefredaktör för Dagens Nyheter, i DSM nummer 1 2016. 

Direkt efter valet 2014 fick de svenska väljarna till sin förfäran se en ny röd-grön regering med Stefan Löfven i spetsen utan minsta ifrågasättande överta samma migrationsöverenskommelse.

“Även här vet alla svaret. Han var beroende för sin maktutövning av miljöpartiet och vänsterpartiet” skriver Hans Bergström.

Viktigast av allt: att utestänga SD

Ända sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010 har de övriga sju partierna agerat på sandlådenivå som ett enda parti och inte skytt någon möda att stänga SD ute från politiskt inflytande. Det har blivit den allra viktigaste interna frågan för sjuklövern, betydligt viktigare än att bedriva en ansvarsfull politik. Nu ser vi resultatet.

Den 27 december 2014 slöts den odemokratiska DÖ (Decemberöverenskommelsen) som skulle gälla till 2022 men var ohållbar redan från början och sprack med en knall efter nio månader.

Ett propagandakrig mot svenska folket

Odemokratiska beslut, en elit som alltmer vänder sig bort från och bekrigar sitt eget folk – förstörelsen av Sverige hade inte varit möjlig om media hade skött sitt professionella uppdrag, att ärligt och allsidigt bevaka politik och samhällsutveckling. Istället har de lierat sig med den politiska eliten, draperat sig i dess knä, försvurit sig åt dess mångfaldsutopier och genom lögner, mörkläggning och rasiststämplar bedrivit ett propagandakrig mot svenska folket.

Domen över medias roll i destruktionen av Sverige kommer att bli hård. Med samma brutalitet som den politiska eliten har kört över svenska folket för att genomdriva sitt massinvandringsprojekt har etablerade media vägra släppa en enda jävel med “fel” åsikter över bron.

Media har ett tungt ansvar för Sveriges kollaps. Genom att systematiskt stänga ute kritiska röster har de omöjliggjort en öppen och allsidig debatt. Om den debatten hade funnits hade sannolikt Sverige inte befunnit sig i den situation där landet står i dag.

“Redaktionellt ansvariga inte intresserade av att gräva”

Abraham Ukbagabir“Folk i gemen vet att tidningar, radio och tv gjort allt för att inte beskriva vad som händer i Sverige” skriver Hans Bergström. Han tar dubbelmordet på 55-åriga Carola Herlin och hennes 28-årige son Emil Herlin på Ikea i Västerås den 10 augusti förra året som exempel.

“Inte en enda redaktion har, vad jag kunnat se, gjort den självklara uppföljningen efter mordet: Hur kunde Migrationsverket släppa helt fri en person (den 36-årige eritreanen Abraham Ukbagabir, min anm.) som tidigare avvikit efter ett utvisningsbeslut, i stället för att se till att han genast togs om hand och sändes ut ur landet? Var detta det normala tillvägagångssättet? Orsaken till underlåtenheten är uppenbar: Redaktionellt ansvariga är inte intresserade av att gräva i denna riktning, ty den är inte politiskt korrekt” skriver Hans Bergström.

“Svenska journalister skulle trivas bra i gamla Sovjet”

Bloggaren och debattören Dick Erixon skriver: 

“Det är genomgående i svensk journalistik att man hatar och hånar de politiska ståndpunkter man själv inte omfattar. Att man privat tycker något är oundvikligt, men att låta det lysa igenom i arbetet är inte bara inkompetent och omoget, det är antidemokratiskt. Svenska journalister skulle trivas mycket bra i gamla Sovjet, där man fick tala om “sanningen” för medborgarna och där de som sa emot kastades i fängelse.”

Utifrån vilket perspektiv pratar eliten?

Fredrick FederleyPersoner som själva tillhör den politiska eller mediala eliten brukar hävda att “Vi har inte gjort annat än diskuterat invandringspolitik och integration”. Låt oss ägna lite uppmärksamhet åt en typisk representant för svenska riksdagspolitiker, en som i många år har profilerat sig som en av de mest fanatiska massinvandringsförespråkarna: Fredrick Federley (c), numera EU-parlamentariker. I åtta år, 2006-14, migrationspolitisk talesperson för det gränslösa centerpartiet som vill ha fri invandring och öppna gränser.

I tisdagens P1 Studio Ett (cirka 1:22:10) förnekar Federley att debatten strypts och säger att han själv “pratade om detta dagligen”.

Det gjorde han säkert. Men HUR pratade Fredrick Federley om invandringspolitik?

PÅ VEMS VILLKOR, I VILKET SYFTE och UTIFRÅN VILKET PERSPEKTIV pratar han och den övriga eliten? De frågorna ställs inte i Studio Ett. Synd, annars kunde lyssnarna ha fått veta att Fredrick Federley är en av dem som verkligen har ansträngt sig för att Sverige skulle hamna i den katastrofala soppa där vi befinner oss i dag. Med sin propaganda för fri invandring är han en av dem som har skadat Sverige mest.

Ägnade tiden åt moraliska fördömanden

Sina år i riksdagen ägnade Fredrick Federley i likhet med den övriga politiska eliten åt moraliska fördömanden av Sverigedemokraterna och andra som inte delar tron på hans gränslösa utopi. Redan 2002, som förste vice ordförande i centerns ungdomsförbund CUF, var han igång med att predika för öppna gränser och fri invandring.

“Vem har rätten att avgöra vilka som ska få stanna i detta land? Det finns ingen ursvensk som har växt upp ur backen som lökar på våren. Alla har vi förr eller senare flyttat hit” skriver Federley. 

“Väljarna har inte prioriterat invandringsfrågan”

De här raderna är också minnesvärda:

“Det finns med andra ord ingen orsak till rädslan för en massinvandring i Sverige som skulle kullkasta kultur och ordning och reda. Sådana argument spelar endast på rädsla och fördomar.”

I Studio Ett skyller Federley sina politiska ställningstaganden på att “väljarna har ju inte prioriterat den här frågan över huvud taget.”

Det är banne mig makalöst. Med andra ord, om man med ständig rasistpropaganda har lyckats skrämma upp medborgarna så att de inte ens vågar säga att invandringsfrågan är viktig – då är det fritt fram att föra en totalt ansvarslös politik!

Eliten är helt enkelt bättre än andra

Lyssnar man på vad den politiska eliten faktiskt säger blir det glasklart att de är fullkomligt övertygade om att de förtjänar och är i sin fulla rätt att tillhöra denna elit. Rätten till långtidsabonnemang på en elitposition är självklar, liksom rätten att fatta beslut över medborgarnas huvuden. De förstår ju inte sitt eget bästa. Eliten är helt enkelt bättre än andra. Enligt sin egen definition förtjänar de därför också alla de rättigheter och privilegier som tillkommer dem men inte andra medborgare.

Inom sin slutna krets utvecklar eliten egna normer och förhållningssätt som radikalt skiljer sig från övriga medborgares. Det blir tydligt till exempel när ministrars bostadsprivilegier kommer till allmänhetens kännedom.

Väljarna måste kunna kräva att eliten får rätt

Utifrån elitens enastående maktfullkomlighet borde väljarna åtminstone kunna kräva av eliten att de får rätt. Tyvärr är det inte det som händer i Sverige.

“När beslutseliten får fel, när det dyker upp problem som hade kunnat förutses men som inte har diskuterats, riskeras den politiska legitimiteten. Varför ska medborgarna göra de uppoffringar som den nya situationen kräver när de aldrig erbjudits en rimlig chans att välja en annan väg för landet?” skriver Peter Esaiasson och sätter fingret mitt i den svenska pyspunkan.

“I detta besvärliga läge befinner sig Sverige nu. Inför våra ögon bekräftas farhågorna för den generösa politikens sociala och ekonomiska konsekvenser.”

En systemkollaps som genomsyrar hela landet<

Det kaos som vi tvingas leva med har skapats fullkomligt frivilligt av politiker, journalister och samhällsinstitutioner i samverkan. De praktiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna är förödande, och vi kommer att få leva med dem under överskådlig tid. Det handlar inte om en tidsbegränsad “flyktingkris”, som politikerna vill få oss att tro. Det handlar om en systemkollaps som genomsyrar hela landet. Sjukvård, skola, äldreomsorg, socialtjänst, polis, rättsväsen, myndigheter – alla system blöder.

När verkligheten river hål på den offentliga lögnen kommer reaktionen. Ingen vrede går upp mot vreden när man upptäcker att man har blivit förd bakom ljuset.

“De har anledning att tona ned det förflutna”

” Ingen kan rimligen mena att personer som har avancerat ända till att bli statsråd och/eller ingå i ledningskretsen för våra etablerade riksdagspartier inte hade en aaaning om de signaler de sände ut till flyktingsmugglare och som har lett till dagens svenska kris” skriver Hans Bergström i DSM.

I det läget duger det inte att svamla omkring och vända blad.

“Många politiker, tjänstemän och opinionsbildare har anledning att tona ned det förflutna. Men eftersom vi rör oss på okänt territorium” skriver Peter Esaiasson, “finns det skäl för beslutsfattarna att överväga andra handlingsalternativ, nämligen att ärligt diskutera det som varit.”

En syndabekännelse och bön med långtidsverkan

Det räcker inte. Svenska folket har rätt att få höra en regelrätt syndabekännelse och bön om förlåtelse från eliten. En bön med långtidsverkan, som sträcker sig långt bortom 2018.
Mea culpa. Mea ultima culpa. 

“Jag har i min maktberusning och mitt oförstånd tillfogat mitt land och mitt folk enorma kostnader  och omätliga skador. För detta ber jag uppriktigt och av hela mitt öppna hjärta om tillgift.”

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


154 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Markus Lindt

Posted: 21 februar 2016 - 00:09 - Svar

Tack Julia! En fullträff igen.

Det blir fascinerande att se då svenskarna vaknar ur mardrömmen.

  Ulimus 10

  Posted: 10 juni 2016 - 18:30 - Svar

  Det kommer aldrig att ske.

   birgerr

   Posted: 9 januar 2017 - 11:31 - Svar

   jojomen när dom själva blir drabbade av samma sak som vi,att detblir några våldtäckter på sina flickebarn även småpojkar då jävlar skall vi se att det tar hus i helvete på alla nivåer

Cavatus

Posted: 21 februar 2016 - 00:12 - Svar

Den satt mitt i solar plexus! Tack för den texten!

http://www.korta.nu/flygblad

Markus Lindt

Posted: 21 februar 2016 - 00:12 - Svar

Med tanke på det senaste tilläggen på http://status.st/ kan man undra när kommer Sverige att vakna. Dags att plocka opp testiklarna ur stövelskaften, Sven!

  Martin Larsson

  Posted: 21 februar 2016 - 01:02 - Svar

  SDs inre partiliv visar väl att dom inte kommer att lyfta ett finger för att rädda det svenska folket från ett oundvikligt folkmord. Åkesson och Karlsson duger ju knappt som ersättare i en fritidsnämnd i valfri kommun.

   lennartgranqvist

   Posted: 21 februar 2016 - 04:06 - Svar

   Åkesson skulle passa bra som statsminister 2018,vore skönt att slippa svetsaren.

    Chlochilaichus

    Posted: 21 februar 2016 - 09:20 -

    Kommer antagligen aldrig att hända/tillåtas. Om/när (?) läget/krisen blir ännu värre inför valet 2018, ställs valet in pga. risken för ökande (sociala) oroligheter i samhället. Nuvarande riksdag har ett mandat att skjuta upp valet om det skulle finnas tunga skäl för det. …

    invandrare1957

    Posted: 21 februar 2016 - 09:30 -

    Titta på USA valet. Kommer överheten i form av Bilderbergruppen att tillåta att Donald Trump blir president. Efter det valet så kan ni fundera på om dom tillåter att Åkesson blir statsminister. Både Reinfeldt o Löfven är ju godkända av dom och radiostyrda.

ramonafransson

Posted: 21 februar 2016 - 00:23 - Svar

Tack Julia! Jag blev aldrig tillfrågad om jag ville ha fler moskéer, om jag ville ha hundratals fanatiska islamister till Sverige. Om jag ville ha islamister som hugger huvudet av kristna och judar och muslimer som inte vill underkasta sig sharialagar. Ingen frågade mig vad jag tyckte. Jag blev överkörd och det kommer jag aldrig att förlåta. Dessutom kommer jag att få betala för den politiska elitens galenskap tills jag dör. Dessvärre verkar det fortfarande vara alltför många som inte har drabbats, eftersom både sossar och moderater har över 20 % av rösterna i opinionsundersökningarna. Så än finns det gott om blåögda svenskar … Jag vet inte om jag lever så länge att jag kommer få se när Sverige sjunker ner i dyn. På ett sätt hoppas jag inte det. Redan nu är det kris inom de flesta myndigheter och det värsta av allt är att de som arbetar i kaoset VÅGAR inte berätta. De är rädda! All denna rädsla kan vi tacka Federley, Mona Sahlin, Sjöstedt, Löfven, Betner, med flera med flera för. Dessa avgrundsdjupa fanatiker har pratat utan hjärna … Det enda de har haft framför ögonen är sin EGEN PLÅNBOK, ingenting annat. Som sagt jag blev aldrig tillfrågad och hade jag blivit det hade jag vrålat NEJ.

  Observant55

  Posted: 21 februar 2016 - 10:28 - Svar

  Vi andra svenskar har faktiskt blivit tillfrågade, senast i september 2014. Har du verkligen missat att en överväldigande majoritet av svenska folket i val efter val röstat för fler moskéer och massinvandring Ramona!

   ramonafransson

   Posted: 21 februar 2016 - 10:55 - Svar

   Jodå jag röstade i valet 2014 och jag hörde inte ett enda ord om att vi skulle öppna våra hjärtan eller att Löfven skulle rasera landet genom att ta in miljömupparna i regeringen eller att islamisten Mehmet Kaplan skulle bli bostadsminister. Inte ett ord! Jag gav visserligen inte min röst till dem, men oavsett så sägs det aldrig i valen vad som komma skall på riktigt! Det är bara valfläsk och lögner …

    Observant55

    Posted: 21 februar 2016 - 11:10 -

    Företrädarna för både moderaterna och socialdemokraterna lovade under valrörelsen 2014 att fortsätta med den generösa invandringspolitiken. Att personer med invandrarbakgrund som Kaplan eller Sabuni får tunga poster i regeringar som anser att invandringen är en guldgruva för Sverige borde inte förvåna någon.

    Du skriver om valfläsk och lögner men faktum är ju att regeringen levt upp till hundra procent när det gäller invandringen. De lovade massinvandring och Sverige fick massinvandring och det med råge under förra året.

    ramonafransson

    Posted: 21 februar 2016 - 14:26 -

    Jag skrev just det, att jag inte röstade på moderaterna, miljömupparna eller sossarna …

    Ulimus 10

    Posted: 10 juni 2016 - 18:36 -

    Vem röstade du på 2014?

    birgerr

    Posted: 9 januar 2017 - 11:46 -

    jag röstade självklart på SD finns inget annat att rösta på om man vill ha hedern i behåll

    Maja Dacke

    Posted: 21 februar 2016 - 15:56 -

    Du glömde nämna den brottslige Käkarabbi – hur det nu stavas … …

    ɱØяñιηg$ʇðя ©™

    Posted: 21 februar 2016 - 21:58 -

    Vi kommer framöver inte ha råd med så mycket annat än invandring. Man skulle ju lätt kunna tro att han fortfarande är statsminister men numera styr bakom kulisserna.

    birgerr

    Posted: 9 januar 2017 - 11:42 -

    precis så är det men nu vet vi att allt dom står och lovar i talarstolen är bara bluff o båg

   Niels Henriksen

   Posted: 21 februar 2016 - 22:41 - Svar

   Var det verkligen det man röstade om i 2014?!?!?!

   Eller var den just precis såna otrevliga sakar som till värja pris inte fick diskuteres
   offentligt i media på ett öppent, fritt och DEMOKRATISKT sätt, om du nu öht. har
   någon aning als, om vad detta ordet betyder?

   Hur känns det egentligen att vara en så där naiv, okunnig, självgod och lalleliberal
   tokskalle? 😉

    Observant55

    Posted: 22 februar 2016 - 19:02 -

    Av ditt inlägg Niels förstår jag att du inte riktigt behärskar det svenska språket. Kanske är det orsaken till att du missade mycket av den svenska debatten om invandringen under valåret 2014. Men jag lovar dig att ingen svensk som lyssnade på vad partiledarna sade under valdebatterna kunde missa vilka partier som var för en fortsatt massinvandring och vilket parti som var emot.

    Vilka krafter anser du Niels var det som hindrade en öppen och fri debatt om invandringen? Jag hoppas du har lite mer fantasi än Clareal som skyller allt på judarna.

    Du avslutar med något som antagligen är menat som en förolämpning men jag skall ge dig ett ärligt och allvarligt menat svar. Saken är att det finns väldigt många svenskar som delar mina åsikter om invandringen. Det är alltså inte svårt för mig att hitta meningsfränder vid morgonfikat, lunchbordet eller i vänners lag. Så svaret på din fråga är att jag smälter väl in i det svenska samhället och det känns faktiskt förträffligt!

    Niels Henriksen

    Posted: 22 februar 2016 - 22:23 -

    Nej, inte als – jag fattar faktiskt ALLT på svensk, men jag är ju dansk, och därför blir det lite fel då och då. Kanske kan vi få se, hur bra du skulla klara dig, om du försökte med att skriva på danska? Nej, jag tänkte väl det … 😉

    Att jag försöker att skriva på “svenska” i just ditt fall är bara för att göra det lite lättere för en fatsvak och totalt okunnig svensk PK-naivist som du att förstå, vad jag skriver, även om jag tyvärr ser ut att ha mislyckats med det.

    Ha, alla i Sverige, som fortfarande har förmågen att tänka lite gran själv, vet ju att det
    är nästan omöjligt att debattera på alvar i de svenska medier, om man inte har dom rätta åsikterna eller försöker att nämna den mycket känsliga frågan om invandringens storlek och särskillt dens sammansättning – och om att våga sätta upp tuffa krav och gränser för invandrerna och deres beteende och den mycket vanliga motviljan mot accept av svenska värden, normer, kultur, jämstäldhet,lagar och demokrati, som ju tydligen är ett mycket stort problem blannt invandrare från visse kulturer med en vis religion i sitt bagage.

    Hur fan i h. är juderna relevanta i det jag skrivar? Lever du kanska på din helt egen planet utan någan kontakt med verklighetens värld? Om du verkligen får såna tokiga associationer, ja, då har du tyvärr helt fel – igen-igen – , vilket många här på bloggen kan bevittna.

    Ja, om du forfarande inbillar dig, att det finns många såna svenskar kvar, som har de samma naiva åsikter kring dessa känsliga icke-frågar som du, då kommer du nog att få en mycket bratt uppvakning til verklighetens värld innom kort. Ni blir färre och färre dag för dag i takt med att svenska folket på alvar börjar upptäcka det kolossala omfånget av den ansvarslösa och handlingsförlammade PK-“elitens” förräderi imot sit eget folk.

    Observant55

    Posted: 22 februar 2016 - 22:55 -

    Du påstår att det finns en konspiration som hindrar en fri debatt i Sverige. Vem ligger bakom den enligt din mening? En skribent i denna tråd som kallar sig Clareal menade i ett svar till mig härovan att det finns en judisk konspiration. Vad är din åsikt om vilka som ligger bakom denna konspiration som enligt dig förhindrar en debatt om invandringen i Sverige och vad syftet är med denna märkliga sammansvärjning?

    Jag påstår helt enkelt att det inte finns någon större vilja bland svenskarna att sätta “tuffa krav och gränser för invandrarna” och att därför sådana tidningsartiklar inte säljer särskilt bra. Politisk korrekthet säljer helt enkelt bättre än nationalism och främlingsrädsla i Sverige.
    Hade det funnits ett brinnande intresse för att sätta gränser gentemot invandrarna och skydda den svenska kulturen bland den svenska allmänheten så hade säkert någon svensk tidning gjort som Jyllandsposten och börjat sälja lösnummer på att kritisera invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet.

    Du påstår dig alltså veta mer om den allmänna opinionen bland svenskar än en infödd svensk men du verkar ha missat att Sverigedemokraterna faktiskt just nu tappar i opinionsundersökningarna!

   Niels Henriksen

   Posted: 21 februar 2016 - 22:50 - Svar

   Hur tror du resultatet skulla komma att se ut, om man gjorde en direkt
   folkomröstning i Sverige om massinvandringen eller om flera moskéer? 😉

    birgerr

    Posted: 9 januar 2017 - 11:51 -

    vi kan väl testa

  Jason70

  Posted: 21 februar 2016 - 10:32 - Svar

  Du och jag har visst blivit tillfrågade, i val efter val, men blivit nerröstade.

   Hans Hansen

   Posted: 21 februar 2016 - 19:00 - Svar

   Med hemmelige valg med én officiel stemmeseddel som i Danmark kunne det jo være at folk havde turdet stemme på andet en Syvklövern

    Jason70

    Posted: 22 februar 2016 - 07:54 -

    Det går inte att se vad en person röstat på i Sverige.

    Hans Hansen

    Posted: 23 februar 2016 - 07:28 -

    Den som har ikke noget at skjule (dölja) tager åbenlyst en stemmeseddel fra et af 7-klöverpartierne.
    Vil man stemme/rösta hemmeligt på Sverigedemokraterne må man tage en stemmeseddel med hjemmefra. På den måde nedbringes antallet af spontane SvD-stemmer/röster.

    Jason70

    Posted: 23 februar 2016 - 10:53 -

    Det finns röstsedlar för alla partier i vallokalen. Skulle det saknas kan du ta en blank röstsedel och skriva partinamnet på.

    Hade jag sett minsta orättvisa hade jag reagerat. Det fanns enstaka fall i förra valet där funktionärer försökte påverka.

    linovati

    Posted: 24 februar 2016 - 15:44 -

    Du verkar ha missat att det funnits en relativt livlig debatt om att valhemligheten är dålig i Sverige eftersom man måste ta valsedlar inför öppen ridå. Att plocka på sig alla partiers valsedlar är att i stort sett annonsera att man tänker rösta på något kontroversiellt, dvs SD. Att ta en blank likaså. Dessutom finns risken att stava fel. Jag vet flera som känner starkt obehag inför att plocka en SD- valsedel. Detta är en skamfläck vilket flera debattörer har påpekat.

    Jason70

    Posted: 25 februar 2016 - 09:14 -

    Gäsp. Med samma logik kan V hävda att de skulle haft egen majoritet om det inte vore för det “korrupta” valsystemet. Skäms man så oerhört för att rösta på SD kan det ju inte vara så otroligt svårt att stoppa den valsedeln man fick hemskickad i jackfickan innan man går till vallokalen. Skämsfaktorns existens säger också en del om felet på befolkningen.

    linovati

    Posted: 25 februar 2016 - 11:27 -

    Goddag yxskaft på dig själv! Gäsp.

    Hans Hansen

    Posted: 25 februar 2016 - 16:41 -

    Med det svenske system undgår man at nogle vælgere “ger fan åt det hela” og bestemmer sig for at stemme SvD når de står alene i stemmeboksen.
    Jeg er også betænkelig ved at en stemmeseddels opnår gyldighed alene ved at være blevet taget ud af en autoriseret stemmekuvert. Det kan ikke være svært at udbytte “forkerte” stemmer under optællingen. En dansk autoriseret stemmeseddel indeholder alle opstillingsberettigede kandidater, og er først gyldig når den er stemplet, hvilket sker i udleveringsøjeblikket. Det vil være meget svært at svindle med den.

    linovati

    Posted: 26 februar 2016 - 01:25 -

    Många, bl a flera statsvetare, har påpekat de uppenbara bristerna i svensk hantering av valsedlar. Utländska observatörer häpnar. Det finns en riksdagsmotion om att åtminstone flytta valet av valsedlar bakom enskild skärm. Principen bör naturligtvis vara att det inte är upp till väljaren att med div. trix och fix försöka uppnå valhemlighet. Systemet skall fungera så att väljaren, inte ens om han/hon skulle vilja, KAN visa vilket parti som fick rösten! Det skall t ex inte finnas möjlighet till någon sorts “familjeröstning” där man står i grupp och plockar valsedlar, eftersom det självklart öppnar för otillbörlig påverkan. Sverige är av någon anledning efterblivet på det här området.

    birgerr

    Posted: 9 januar 2017 - 16:14 -

    ja brukar välja min SD sedel när tillräckligt många ser det, liksom lite demonstrativt

    birgerr

    Posted: 9 januar 2017 - 16:09 -

    man tar väl för fan, den sedel som det står sverigedemokraterna på svårare är det inte

  linovati

  Posted: 21 februar 2016 - 18:23 - Svar

  Man skulle kunna säga att “du har ju röstat i val” och därmed blivit “tillfrågad”. Men jag uppfattar det som Esaiassons poäng att demokrati i just den här frågan faktiskt inte existerat. Det enda parti som haft en avvikande åsikt har demoniserats å det grövsta av såväl politiker som pressen! Brunsmetning och allmän smutskastning har varit regel. SD har “nazistiska rötter”. SD är “odemokratiska”. SD är “fascister” etc.
  Att det under flera decennier faktiskt funnits för en demokratisk majoritet för en mer restriktiv invandringspolitik har 7 av 8 partier tagit sig friheten att högaktningsfullt skita i.
  Just precis där avtecknar sig beviset för “elitens” oändliga förakt för “Svensson”.

   Gabrovitcs

   Posted: 21 februar 2016 - 18:54 - Svar

   Detta är demokratins dilemma – 87% röstade för den skadliga politiken.

    linovati

    Posted: 22 februar 2016 - 00:41 -

    Demokratins dilemma i detta fall är ju snarare att den inte ens existerat!
    Om väljaren i praktiken bara tillhandahålles ett enda alternativ blir valet naturligtvis meningslöst.

   selma

   Posted: 21 februar 2016 - 19:31 - Svar

   Nettopp. Og dess raskere folket forstår spillet politikerne legger opp til, jo bedre. I Norge begynner vi å våkne nå. Vi ser hvordan media backer opp politikerne enten de er på høyre-siden eller venstre-siden. Alle partiene VIL jo denne migrasjonen. Og de få enslige stemmene i FRP blir nedsnakket, ignorert eller mobbet på en skammelig måte, av vennene i media og til og med i KRF, som er et samarbeidsparti for nåværende regjering. Det er hos folket mulighetene ligger, og det er folket som må markere at det kan tenke selv. Jeg er enig med deg: Eliten avslører sin forakt for den alminnelige svenske, og nordmann.

  Ulimus 10

  Posted: 10 juni 2016 - 18:34 - Svar

  Jag skriver en gång till det är majoriteten av svenska folket som röstat på 7-klöver förrädarna hade det varit vakna så hade de röstat på SD och då hade vi inte haft dessa problemen i Sverige.
  Svårare än så är det inte.

  birgerr

  Posted: 9 januar 2017 - 11:36 - Svar

  blåögda snart bara brunögda

ɱØяñιηg$ʇðя ©™

Posted: 21 februar 2016 - 00:53 - Svar

Förlåtelse kan dom möjligtvis få den dag då dom alla hänger prydligt på rad. Inte en enda dag tidigare.

  latmask

  Posted: 23 februar 2016 - 13:56 - Svar

  De befinner sig mellan Scylla och Charybdis. Alltså måste nationalisterna erbjuda dem livstids landsförvisning, så att de får en chans att byta fot. Men den chansen skall inte finnas länge.

Martin Larsson

Posted: 21 februar 2016 - 01:01 - Svar

Politikerna gick i Bilderbergarnas ledband – så om ansvar ska utkrävas blir det fler än politiker och media som ska ses svettas.
http://gatesofvienna.net/2016/02/the-rape-of-europa-the-myth-that-beca me-reality/#more-38877

Nils Sandblad

Posted: 21 februar 2016 - 01:25 - Svar

Nu har Julia Caesar (om möjligt) överträffat sig själv. Denna artikel skulle jag mer än gärna vilja läsa översatt i t.ex Daily Mail, som ju lustigt nog hårdbevakar skeendet i Sverige. Kanske för att det ter sig bisarrt i ett internationellt perspektiv?

Pluto

Posted: 21 februar 2016 - 02:27 - Svar

En stor takk til kronikøren Julia Caesar, så også fra broderlandet Norge! – Vi har alle mye å lære av Sverige på godt og ondt: Det gode fra Julia Caesar og henne likesinnede, og det onde fra pk-diktaturets politisk-kriminelle hantlangere. Skillet går altså mellom en nasjonsbevarende og folkeoppbyggende patriotisme versus en naturstridig og samfunnsnedbrytende globalisme! Dette er dagens harde realpolitiske virkelighet…

wrecked

Posted: 21 februar 2016 - 04:56 - Svar

Därför mörkar de invandrares brottslighet, inte för att skydda invandrare från rasister. De mörkar därför att de bär det yttersta ansvaret. När de mörkar invandrares brott mot svenskar försöker de i själva verket flytta över ansvaret på invandrarna i svenskarnas sinne. Men det kommer inte att gå, vi vet vem som är skyldiga och vem som kommer att utkrävas ansvar.

Stefan K

Posted: 21 februar 2016 - 07:21 - Svar

Det är med sorg man ser hur Sverige förändras idag. Det land där generationer av svenska medborgare, såväl infödda som invandrade, byggt upp något bra, är nu på väg att raseras och hur det ser ut om 20 år vill jag bara inte tänka på.

Anna Kinberg-Batra intervjuas i gårdagens SvD och på frågan om hur tillfällig en eventuell flyktingpaus ska vara, svarar hon: Så tillfällig som möjlig.
Moderaterna tänker m.a.o. återgå til den extrema politiken snart nog, kanske efter 2018 års val?

Något att tänka på för er moderater som tror på en förändring.

  Just1Ficks

  Posted: 21 februar 2016 - 14:02 - Svar

  Peter Krabbe skriver mycket bra om allt det här på sin blogg 🙂

  selma

  Posted: 21 februar 2016 - 15:20 - Svar

  Det er bare èn løsning for Sverige: ved neste valg, og tiden fram til det, må det svenske folket stå samlet og støtte SD. La det bli en bølge rundt om i hele landet! Gå i demonstrasjonstog, send brev til politikere med utfordrende spørsmål, eller gi din mening om deres svik, lag diskusjonsgrupper på lokalt nivå, finn andre måter å arbeide for nettopp ditt syn på det sviket dere utsettes for. Det er egen og etterkommeres fremtid det gjelder. SD står som en bastion med sine klare synspunkter på en vanvittig politikk, de har modige og svært veltalende politikere, synes jeg. Jeg ser mye på svensk TV og følger med på SVT2 FORUM. Mobbingen av SD ved Riksdagsvalget, og debatten i Riksdagen var en skam for landet. Der styrte elitenes maktarroganse debatten og ignorerte alle velgere som stemte SD. Men dere har muligheten til å endre utviklingen. Bruk den! Et lyspunkt er jo at dere har allerede et parti som ønsker et land basert på svenske nasjonale verdier. Vær glad for det ! Bruk makten, og mulighetene.

  qelizabeth

  Posted: 21 februar 2016 - 19:38 - Svar

  Endast svagsinta går tillbaka till M. SD enda möjliga alternativ.

   brisslan

   Posted: 21 februar 2016 - 20:27 - Svar

   Då kommer M bli det överlägsna och största partiet av alla partier genom tiderna in Sverige.

    qelizabeth

    Posted: 21 februar 2016 - 21:26 -

    Inte om det handlar om de som redan gått över till SD. Jag skulle då aldrig.

   latmask

   Posted: 23 februar 2016 - 13:54 - Svar

   Jag förstår nu varför en del alternativmedia har med Batra på bild. Ifall du skulle fundera på att rösta på M, så titta bara en kort stund på bilden.
   Samma sak med S och Löfven alt. Sahlin.

    qelizabeth

    Posted: 23 februar 2016 - 18:16 -

    Hela AKB är kusligt robotlik. Ett testexemplar från Sony?

Zalgonenko

Posted: 21 februar 2016 - 07:51 - Svar

Aldrig någonsin skall de få förlåtelse. I stället skall de för all framtid kommas ihåg för de folkförrädare de var.

invandrare1957

Posted: 21 februar 2016 - 08:06 - Svar

Sverige är scary. Mina tankar går tillbaka till 1976. När jag började köra lastbil i Stockholm när dom rev Klarakvarteren dom stackars husen stod tomma dom vakar husen. Vad blir det ett skitfult parkeringshus.
Sen en annan tanke när datan var ny i kontrollrummet på värmeverket på nittiotalet. När vår roliga datakille kom från Malmö. Vet ni vad som hände i förra veckan. Jo det kom en tysk turist och frågade när dom hade bombat ut centrum i Malmö. Jag tittade på han sa att tyskarna har inte bombat ut det här utan socialdemokraterna rev det på sextiotalet. Turisten tyckte inte det var klokt.
Precis Julis Sverige är inte klokt på en punkt en massa extremister sitter vid makten. Sverige styrs av homosexuella media styrs av samma grupp. Vanligt folk kallas rasister.
Och alla fängelser som byggdes på sjuttiotalet fängelser för barn från ett års ålder. Man tog bort makten från föräldrar med hjälp av skatt o pension så styr man över människor och den största flosklern av alla att svensken ska bli 150 år gammal när svenskar får stroke innan trettio. Men träna mer så orkar ni dra in skatt till invandringen.
Svensken har slutat att föda barn det kan ju förstöra den fina vältränade kvinnokroppen. Så bättre att importera invandrare för människans lika värde gäller även fast dom våldtar våra döttrar o rånar våra föräldrar. Det löser man med kod 291.
Finns det något hopp tror inte det.

  brisslan

  Posted: 21 februar 2016 - 20:38 - Svar

  Svenskarna, har inga ungar men, många hunga (hundar) !

  birgerr

  Posted: 9 januar 2017 - 11:34 - Svar

  tveksamt

UHeep

Posted: 21 februar 2016 - 09:07 - Svar

Tack Julia för en klargörande krönika!
Jag är glad att du fortsätter ditt skrivande och ignorerar Expressens förföljelser!
Detta med åsiktskorridoren accelererade redan innan Fredrik Reinfeldt. Under Göran Perssons ganska tuffa regim hände något drastiskt med vår press. Om jag inte minns fel var det under den tiden som bland andra Hans Bergström, Ulf Nilson och en del andra kända journalister blev bortmotade från sina tidningar. Dåvarande partisekreteraren Marita Ulvskog hotade, mer eller mindre öppet, TV4 med att deras sändningstillstånd lätt skulle kunna dras in (underförstått, om man granskade saker och ting för noga). TV4 hade nämligen en mycket bra nyhetsorganisation i starten, vilket också var en förutsättning för att de skulle få tillstånd för marksänd reklamtv. Men det störde förmodligen, inte minst i Malmö, att ha ett alert granskande öga.
Så vitt jag vet hade vi en period under tidigt 90-tal då pressen och det då nya TV4 hade en ganska utmärkt samhällsbevakning och med en debatt som var, i vart fall jämfört med idag, ganska uppfräschande öppen.
Sedan kom den finansiella krisen i Sverige samt EU-medlemskapet – viktiga faktorer vid analysen av debattläget och pressens nedgång.
Alltsedan Göran Perssons regeringstid har åsiktskorridoren blivit smalare och smalare. Det är, som jag ser det, vårt allra största problem. Julia slår, som vanligt, huvudet på spiken då hon gisslar Federleys egendomliga uttalanden om invandringsdebatten. Men varför skulle han erkänna något fel? Han, som relativt nyligen blivit medlem i miljonärsklubben kommer ju aldrig någonsin att behöva sakna någonting i sitt liv.
Ett evigt medlemskap i Den Politiska Adeln – inte illa för en riksdagsledamot som inte kunde stå för sitt ord i FRA-debatten, när det blev skarpt läge!

Regimkritiker

Posted: 21 februar 2016 - 09:21 - Svar

Mitt intryck är att det fullkomligt kokar av vrede ute i folkdjupet. Jag är förvånad att inte fler människor vågar öppna truten och ifrågasätta elitens lögner. Jag kommer ihåg under den gamla S-regeringens sista tid. Ingvar Carlson dök upp när svenska hockeylaget skulle hyllas på Sergels Torg efter att ha tagit medalj. Carlsson blev utbuad. Så borde det gå till varje gång något PK-kommunalråd, chefredaktör etc. vågar visa sig offentligt. Lögnare, lögnare, lögnare, sluta ljuga, sluta ljuga.

  ramonafransson

  Posted: 21 februar 2016 - 14:28 - Svar

  Läs min eminenta författarkollegas inlägg på hans blogg! Läs om hur det ser ut i verkligheten men som ingen får prata om högt och som inte ens de som arbetar i den vågar avslöja offentligt. Vilket är en fruktansvärd tragedi på alla sätt för Sverige!

  http://www.ohrlund.se/blogg/?p=2755

   selma

   Posted: 21 februar 2016 - 19:45 - Svar

   Det sier seg kanskje selv at med det trykket Sverige opplever på migranter, er det umulig å registrere alle grundig aldersmessig, eller deres bakgrunn for den saks skyld. Jeg leste et sted at om en migrant sier han er 16 år, så skal man la det passere, uten å stille spørsmål. Det kan sikkert avstedkomme både uventede og ubehagelige situasjoner. Jeg håper denne kvinnelige språklæreren har styrke og mot og guts nok til å sette seg i respekt og ikke opptrer med ydmyk holdning. Da vet de utmerket godt å utnytte det. Både Norge og Sverige opplever vel dette nå, at alder som oppgis ikke alltid stemmer med biologisk alder. Enda noe å konfrontere politikerne med !

  birgerr

  Posted: 9 januar 2017 - 16:23 - Svar

  exakt

Chlochilaichus

Posted: 21 februar 2016 - 09:32 - Svar

Den syndabekännelsen kommer man aldrig någonsin att höra från eliten, oavsett vad det som komma skall. Aldrig.

Hasse

Posted: 21 februar 2016 - 09:33 - Svar

Tack Julia! En dröm vore att t ex denna text togs upp i alla medier, i Sverige och internationellt, så att det sovande folket vaknar ur PK-korridorernas Newspeak. När kommer det att hända? Kanske pressar sig ilskan nu igenom fördämningarna, med några droppar- se Aftonbladets artikel om fattigpensionärerna igår, där några sossar faktiskt uttalade att man går över till SD om ingen ändring i politiken sker.

Likaså vore det en dröm om det i alla medier t ex sakligt redovisade de nu beslutade ackumulerade kostnaderna för enbart 2015:s invandring kommer innebära en lågt räknad kostnad om svindlande 600 miljarder sv kr, som Jan Tullberg räknat fram.( finns att läsa i FriaTider, Ledarsidorna m fl) Värt att fundera över vore ju en beräkning vad tidigare invandring som ännu inte betalats kostar och innebär för vår välfärd nu och inom en snar framtid. Hur hade Sverige kunnat se ut utan denna monstruösa invandring? Svaret är att man hade kunnat minska ned antalet fattigpensionärer till noll, gett anständiga löner till vårdpersonal som går på knäna, satsat verkningsfullt på forskning och skola som utarmats till en skam för Sverige som s k högteknologiskt land. Osv osv.

Sist men inte minst skulle Sverige ha kunnat vara en utpost den i Europa pågående islamiseringen, som smygande anfräter våra tillkämpade humanistiska värderingar. Nu är det tvärtom: Sveriges politiker bockar och bugar inför Koranens budskap om rätten att för en muslim att beröva livet på icke-muslim, halal, hedersmord, tvångsäktenskap, griskött, våldtäkt på icke skylda av tyger ensamma kvinnor, terror, sharia i förorten , parallellsamhällen osv osv

En dröm vore om man kunde vrida tillbaka klockan Tyvärr är utvecklingen nu irreversibel. Åtminstone om inte SD får helt egen majoritet 2018. Eller om det blir upplopp.

  invandrare1957

  Posted: 21 februar 2016 - 09:35 - Svar

  Var så säker på att upploppen kommer. Men inte svenskar utan invandrare. Vilken folkgrupp har rätten till Sverige. När det givna borde vara svensken o svensk kultur.

   Maja Dacke

   Posted: 21 februar 2016 - 16:04 - Svar

   Det finns flera utifrån kommande folkgrupper som anser sig äga Sverige och de är inte eniga. Sammandrabbningarna har ju redan börjat.

    invandrare1957

    Posted: 21 februar 2016 - 16:15 -

    Visst är det så klankrigen pågår i varenda stad i Sverige.

Savannahwoman

Posted: 21 februar 2016 - 09:49 - Svar

Vi som ifrågasatt och protesterat vi kallas för rasister….

Landsmannen

Posted: 21 februar 2016 - 10:18 - Svar

Jag glömmer ingenting och jag glömmer aldrig landsförrädarnas demoliseringsverksamhet av Sverige. Det är lika viktigt att komma ihåg dem som vågade stå upp när det var som värst och mest riskabelt. Därför kommer jag ihåg dig Julia Caesar, Tino Sanandaji, Jan Tullberg, Marcus Birro, Johan Westerholm och några till. De som vågade när ingen annan vågade tala om “obekväma” sanningar med uppenbar risk för att bli uthängda och få löpa mediala gatlopp. Det är ett högt pris att bli hatad och bespottad offentligt, men vi uppskattar att få starta söndagarna med Julia Caesars krönikor.

Jason70

Posted: 21 februar 2016 - 10:32 - Svar

I den mån det var ett elitprojekt så får folket skylla sig självt. De har haft alla möjligheter i världen att avsätta sin elit. Federley har helt rätt när han säger att väljarna inte prioriterat frågan. Det är först på senare tid som invandringen seglat upp som viktigaste frågan för väljarna. Det säger det mesta.

visionaeren

Posted: 21 februar 2016 - 10:34 - Svar

Tack Julia.
Ännu en i raden av utmärkta artiklar som jag kan skriva under på. Från första bokstaven till den sista. Men samtidigt avtäcks den allt mer påträngande frågan. Varför låter vi dem hållas? En majoritet t.o.m. röstar på dem i fria val !!?
Vår egen naivitet måste börja diskuteras. T.ex. räcker det att Moderaterna börjar hosta lite försynt om en restriktivare politik för att de ska rusa i opinionsmätningarna.
Det är verkligen dags för oss att sluta vara så godtrogna och att ruska av oss det s.k. Stockholmssyndromet.
V

Kjell Andersson

Posted: 21 februar 2016 - 10:35 - Svar

Tack Julia verkligen huvudet på spiken.
Sverige är snart en nation död som en sill!

Talibananas

Posted: 21 februar 2016 - 10:37 - Svar

Mycket vass och avslöjande krönika som ger omfattningen av politikernas och mediernas inavel och förtryck gentemot den hederlige svensken, som alltför länge funnit sig vid att luras, bedras, hunsas och skrämmas till tystnad av samhällseliten. Politikerna och medierna som skor sig och och gjort sig till fiender i deras maktgalna, antidemokratiska och folkföraktande nit.

  Cavatus

  Posted: 21 februar 2016 - 10:44 - Svar

  Ja, den här analysen är klockren. Jag uppmanar alla att sprida den till vänner och bekanta, då den klär av etablissemanget det sista lövet och obarmhärtigt avslöjar att kejsaren är naken.

Kverulantus

Posted: 21 februar 2016 - 10:51 - Svar

Tusen tack!
Den här krönikan borde tryckas och delas ut till alla svenska hushåll.
Vakna Sverige!

  FeliCity

  Posted: 21 februar 2016 - 13:47 - Svar

  Vi kan också göra det, dela ut till aallaa vi känner ! …familjemedlemmar , bakanta, vänner osv …

John Carr

Posted: 21 februar 2016 - 11:01 - Svar

Jag kommer aldrig att förlåta det som politiker tillsammans med makteliten inom media och kultur åsamkat vårt land.
Som laglydig medborgare har jag tyvärr bara min valsedel som enda vapen mot galenskapen.
Jag hoppas dock att de skyldiga till slut hamnar framför tribunalen i Haag och får svara för detta vansinniga sociala experiment.
Hur som helst så är jag i alla fall övertygad om att framtida historieböcker kommer att döma dem hårt.

  sussebassa

  Posted: 21 februar 2016 - 11:05 - Svar

  Helt enig, och la oss håpe, men frågan er vel hvem som skriver historiebøkene…

   jasminum

   Posted: 22 februar 2016 - 00:08 - Svar

   Om ikke alle skoger er blåst vekk. Vel, da kan noen av oss hogge ordene ut av stein, og begynne på nytt igjen, kanskje …

  ɱØяñιηg$ʇðя ©™

  Posted: 21 februar 2016 - 22:03 - Svar

  Jag tycker att vi själva ska ta hand om våra problem. Om vi nödvändigtvis måste skicka dom utomlands för att bli dömda så föreslår jag Bukarest istället.

  Norrabantrollet

  Posted: 23 februar 2016 - 16:16 - Svar

  Det finns något tusental personer som behöver gallras ut om Sverige ska överleva. Frågan är om en valsedel räcker för detta.

Kenneth Nilsson

Posted: 21 februar 2016 - 11:28 - Svar

Ytterligare en eminent inlaga. Svenska folket är hjärntvättat och trot blint på “media” och politikers uppenbara lögner utan att syna . Vi har dock bara rätt och “syna” vart fjärde år. Dock fungerar inte parlamentarismen då “oppositionen” vägrar att agera. Alltså tar någon annan över den rollen och blir tokmobbade överallt, även i parlamentet. Sådant sätt finns i diktaturer.
Vi har en vänsterinriktad regering med de facto majoritetsstöd i riksdagen , vilka vägrar göra något åt invandring, islamism m.fl. närliggande frågor. Som Julia nämner “Ingen vrede går upp mot vreden när man upptäcker att man har blivit förd bakom ljuset” och då blir det inget kul ( milt uttryckt), inte för någon.

OlofdeGothia

Posted: 21 februar 2016 - 11:42 - Svar

Tack Julia än en gång för en lysande krönika.

Här endast ett litet komplement som belyser den svenska socialismens förmåga att på senare år indoktrinera
våra allra minsta. Att tänka kollektivistiskt och känna sig kränkta för att man inte alltid får vara med i gemenskapen. Men så är det ju också i samhället för övrigt. Alla accepteras inte om de har avvikande politiska uppfattningar och är kritiska till samhällsutvecklingen. Det kanske man bör lära sig redan i unga år. https://ulsansblogg.wordpress.com/2016/02/21/socialistiska-barn/

ALovelyMan

Posted: 21 februar 2016 - 11:52 - Svar

Tack…

FeliCity

Posted: 21 februar 2016 - 12:22 - Svar

SUPPER BRA kronika, tack JULIA !
De sju partiernas företrädare har agerat på samma sätt som diktatorerna i Nazityskland, Sovjet, DDR en gång gjorde.
De har upphöjt sin egen “moral” till något som står över folket. Politikerna fattar inte att i framtiden kommer bli ett parallell samhälle med enorma konflikter. Ni sk. politiker påstår er stå högt över oss andra vad gäller humanism och moral lämnar invandra – kvinnor – flickor helt i händerna på fundamentalisterna.
I frågan om boende ; dom kommande åren någon ny form av slum område kommer vi att se:
cit. “”Boverket slår nu larm över att 900 000 personer i Sverige inte har råd med en bostad. Man föreslår att staten ska bygga särskilda slumghetton, så kallad social “housing”, åt dessa låginkomsttagare eller bidragstagare””.
http://cornucopia.cornubot.se/2016/01/boverket-vi-behover-bygga-slumgh etton.html

soran

Posted: 21 februar 2016 - 12:44 - Svar

Undrar vad det är för kod som stryper all tillförsel av sunt förnuft till Svenska folket?

Anders Dahlqvist

Posted: 21 februar 2016 - 13:07 - Svar

Tack för en utomordentlig artikel, Julia
Jag skall göra allt för att sprida den

Kasper K

Posted: 21 februar 2016 - 13:19 - Svar

Tack Julia. Frågan är om det räcker med syndabekännelse. Medie-/politikeretablissemangets egoistiskt och ondskefullt åsamkade systematiska skador på Sverige och dess folk är irreparabla för oöverskådlig framtid.

common sense

Posted: 21 februar 2016 - 13:28 - Svar

Det kommer att krävas en sanningskommission och riksrätt där skyldiga döms och straffas innan något blad kan vändas. De nu inblandade bör efter avtjänat straff bli av med alla förmåner de intjänat under den period de svikit sitt land och sitt folk. Det gäller såväl politiker som media och andra inom eliten.

CS

loofon

Posted: 21 februar 2016 - 13:33 - Svar

Det enda rättvisa jag spontant kommer på är att “eliten” tvingas leva under samma förhållanden som våra 228000 fattigpensionärer, de som lever under EU:s fattigdomsnivå trots att många av dem arbetat och betalat skatt hela sitt vuxna liv!

  brisslan

  Posted: 21 februar 2016 - 23:30 - Svar

  Senast idag lyfte jag fram detta när jag träffade några pensionärer. En av dem fick 5800 SKR i månaden. Vad de andra fick vet jag inte men. jag berättade för dem sanningarna, som förs fram här.
  Vad tror ni hände? Jo, de fick bråttom att, göra något annat, som de hade planerat. Svenskarna är så fega att, skyr sanningen, som ett bränt barn skyr elden. Det finns inte en chans att, rädda detta skräpfolk.

Konrad Larsson

Posted: 21 februar 2016 - 14:01 - Svar

En stat stor nog att ge dig allt du behöver är stor nog att ta allt du har.

Lotta

Posted: 21 februar 2016 - 14:02 - Svar

Läser krönikan med hjärtklappning. Den börjar med avstampet med slakten på vår stadskärna i Klarakvarteren som ger en fingervisning om vad som komma skall. Jag vet att många av oss som inte ens sett kvarteren i verkligheten sörjer än idag, även ungdomar blir alldeles förskräckts och ledsna efter att ha sett dokumentär om rivningarna.
Sen fortsätter detta hjärtlösa beskäftiga vansinne som inte tycks ha någon hejd, man har gett sig den på att utplåna allt som är kittet och det gemensamma arvet, det är som man skurit med kniv rakt in i folksjälen. Och ju mer man stulit desto mer har man hävdat att vi existerar inte som folkgrupp. Ju mer man förminskat oc osynliggjort oss som grupp desto mer hånfull har man blivit mot dem som envist ändå hävdar att vi faktiskt är ett ett folk och inte bara vilka som helst som råkar bo här. Förfäderna räknas inte längre allt sånt har man iskallt rationaliserat bort. Det är psykisk krigföring mot folksjälen.
Frågan är vilka är det som i grund och botten ville detta från början? Vad har dom för agenda?

  ɱØяñιηg$ʇðя ©™

  Posted: 21 februar 2016 - 22:11 - Svar

  Får dom hållas så kommer dom riva även historiska byggnader som slott, palats, herrgådar, domkyrkor och gamla vitkalkade medeltidskyrkor. Hela rasket skall bort eftersom det inte betyder något för nysvenskarna.

   Lotta

   Posted: 22 februar 2016 - 09:42 - Svar

   Jag hoppas det händer något som sätter stopp innan dess….jag är väldigt orolig för just det där du skriver. Våra vackra byggnader och vårt kulturarv….Det senaste årtiondena har allt blivit fult, statstkärnorna i småstäderna ser ofta ut som fula kopior av varandra…rivningshysterin vittnar om en “rationell” själsbefriad kyla som satt klorna i landet sedan länge. Får vi hit barbarer som är beredda att spränga flertusenåriga kloster i luften så kan vad som helst hända.

    ɱØяñιηg$ʇðя ©™

    Posted: 22 februar 2016 - 17:10 -

    Med tanke på rivningsraseriet och nybrutalismen inom arkitekturern och att Frankfurtskolan klart har uttalat att det gamla måste bort innan man kan bygga den nya kommunistiska människan. Det är väl rätt talande också att dom använder slott och liknande att inhysa flyktingar i. Det är förmodligen ingen slump. Dom hoppas väl att slitaget skall bli så stort att bara rivning återstår.

    Lotta

    Posted: 22 februar 2016 - 18:56 -

    Ja dom har visst nån sån idé….dom verkar vara besatta. I grund och botten tror jag det handlar om avundsjuka, det är den grundläggande energin som driver dessa typer att söka kontroll eller utplåning av allt som inte kommer från deras förvridna psyken, riktigt patetiska individer faktiskt.

En;

Posted: 21 februar 2016 - 14:12 - Svar

Klockren! Borde sitta som en fet käftsmäll på varje “elits” båda kinder. Är definitivt ett av de bästa artiklar jag någonsin läst och Julia brukar toppa ligan bra! Tack Julia!

Jan Timrén

Posted: 21 februar 2016 - 15:01 - Svar

Tack för den klarsynta söndagskrönikan.

Marcus_T

Posted: 21 februar 2016 - 15:17 - Svar

Godt å lese deg igjen Julia!

blåsippan

Posted: 21 februar 2016 - 16:01 - Svar

Tack för att du ALLTID sätter pränt på väl valda ord!

Revolt

Posted: 21 februar 2016 - 16:03 - Svar

Fantastiskt välskriven artikel av Julia igen. Att besöka sidan och läsa artiklarna skrivna av Julia är som balsam för själen i en annars dyster samhällstillvaro. Och Julis ska ske veta att artiklarna gör skillnad, ger läsarna en chans att få ofiltrerad och tillrättalagd information där samhället speglas på ett ärligt, faktabaserat och ocensurerat sätt. Jag är dessvärre pessimistisk över Sverige framtid. Har svårt att se hur vi ska överleva som nation i de system vi vant oss vid med en fungerande välfärd. Att bedriva en massinvandring under 20-25års tid där ökningen sista 10åren har varigt häpnadsväckande är ett recept för ett lands undergång på alla plan.

Utan överdrift så skulle Sverige behöva en paus på 15-20år där ingen asyl eller anhöriginvandring tillåts. Där vi startar ett återvändarprogram för att skicka hem personer som fått avslag, begått brott och ska utvisas, undersöker dessa “barn” (med medicinsk kontroll) och granskar alla asylansökningar under senaste 15åren. Är extremt självsäker och övertygad att en mycket stor andel egentligen saknar och saknade asylskäl när man särskådar aktuella ansökningarna.

Jag skulle vilja påstå att hundratusentals personer skulle få lämna landet om man faktiskt tillämpade gällande regler före godtyckligt tyckande från MVs handläggare, politiker och myndighetschefer. Svensk invandringspolitik har i mångt och mycket baserats på populistiska känsloargument, empati och sympatier före rationella, intellektuella och logiska grunder. Jag beskyller detta på den ökade kvoten på kvinnor inom olika viktiga politiska positioner (partiledare, ministrar, myndighetschefer) och öka medialt utrymme för feministernas propaganda.
Sist men inte minst. Jag är sjukt tacksam för att Julia fortsätter sitt skrivande. Och detta trots de spott och spe som Julia fått utstå pga. vänsterextremisternas hetsjakt. Dessa mindre begåvade, som själv anser sig stå för den “goda sidan” kommer inom en snar framtid bli obetydliga och irrelevanta när maktskiftet sker.

tant45

Posted: 21 februar 2016 - 16:08 - Svar

Så här börjar Ingemar Ljungqvist sin ledare i senaste numret av 2000-talets vetenskap-tidningen som talar när andra tiger: “Den italienska bluffkirurgen Paolo Macchiarini har dominerat nyheterna sedan årsskiftet. De ansvariga på Karolinska Institutet försöker nu rädda sitt eget skinn genom att skylla ifrån sig.Vi anser dock att den glöd som länge pyrt på Karolinska måste få slå ut i fulla lågor och att Fågel Fenix med helt nya ideal kan stiga upp ur askan.Vårt land står inför en ohälsokris. Idag utestängs en hel armé av kunniga och kompetenta terapeuter från att hjälpa dem som drabbats av ohälsa. Vi måste stoppa de miljöfaktorer som gör oss sjuka.”

I denna tidning kan man läsa om de nyaste rönen inom forskarvärlden för alternativ medicin.Detta är bara ETT av många fält som blivit totalt hånade och stigmatiserade i denna förstörelseprocess.

Jag skulle våga påstå att kejsaren nu är naken och att fler instanser måste slå ut i fulla lågor.. Det som Julia skrivit om och mycket mer är nu en realitet.
Alla områden i samhället larmar och det tjuter ordentligt.
Kulturen är förstörd, skolan är förstörd, arbetsmoralen är förstörd, tilliten är förstörd,arbetslivet är förstört polisen är förstörd, socialen är förstörd, och framförallt människors hälsa är förstörd.
Att leva i konstant oro, frustration, irritation och rädsla skapar spänningar, burn-out, sömnlöshet, kronisk trötthet, meningslöshet, depression och till slut livsleda.

Att ha framtidstro och hopp ger energi, ger mening och en önskan att förbättre, förfina och skapa nytt.
Att se förstörelseprocessen pågå för fullt utan att kunna stoppa den är som att se sitt liv gå upp i rök.
Julia, du och många fler har sett era arbetsfält inifrån, du har skrivit och larmat och riskerat ditt liv, ändå är det så få som hör.Men jag beundrar dig och ditt mod, du har i alla fall skrivit in dig i historien, och vi som läser dig, glömmer inte………

Martin Larsson

Posted: 21 februar 2016 - 16:20 - Svar

Bankiren George Soros uppmanar EU-länder att använda deras AAA-kreditvärdighet för att bekosta flyktingkalaset – inte bekosta allt genom höjda skatter. Vilka tjänar pengar på att EU-länder lånar pengar för att bekosta nåt som är genom tidernas sämsta affär? Jo, bankerna förstås. George Soros är medlem av Bilderbergarna – liksom den svenska bankirfamiljen Wallenberg.
Läs: https://www.project-syndicate.org/commentary/refugee-crisis-surge-fund ing-most-effective-approach-by-george-soros-2016-02

  jasminum

  Posted: 21 februar 2016 - 23:07 - Svar

  Omtales også av Lars Bern.

invandrare1957

Posted: 21 februar 2016 - 16:25 - Svar

Elitens fantastiska Sverige med pamparna som styr. Människan i Sverige har blivit en handelsvara för existerade inte konstiga smittor på sjukhusen. Varenda större företag hade en städavdelning med stålta städerskor o städare. Sen blev fackfolket pampar och städerskorna blev handelsvara och gick ur på anbud med det enda som det går att tjäna pengar på lönen. Sen invandringen på det som gjorde att flera som slogs om jobben invandrarföretag som dumpar priserna genom att strunta i skatter. Men där är pamparna med för dom gör en nytta för pamparna precis som Reinfeldt sa skatten är inte så viktig för dom måste ändå leva i Sverige så staten får alltid in sina pengar. Titta på byggbranschen åkeri bransch efter bransch går samma väg sänkta löner med hjälp av invandring. Även svenska pensionärer går precis samma väg. Fler ska dela pensionen och svensken är så korkad så han jobbar längre. För han tror ju att han blir så gammal och så visar det sig att det handlar bara om pengar. Och ett väldigt fult spel från eliten dom stora pamparna i en modern skepnad. Men GUD vad blåsta dom blir i slutändan när inbördeskriget börjar om vilken invandrargrupp som ska styra Sverige då rullar deras huvuden.

Natione Suecos

Posted: 21 februar 2016 - 16:39 - Svar

Mycket bra, fantastiskt, men hur får vi ut detta till allmänheten ?? till de 60% som inte vill ha nyval…

Lars-Olov Johansson

Posted: 21 februar 2016 - 16:45 - Svar

Det Julia skildrar i denna krönika är inget mindre än elitklassens kontrarevolution mot den demokratiska kamp och de landvinningar som svensk arbetarklass gjorde från 1930 till 1970 tal. Metoderna eliten har använt är till stor del rip off av George Orwells dystopi 1984. I dagens bisarra Sverige hittar man allt från dubbeltänkandets tekniker till det tankefrihetsbegränsade nyspråket. Jag får ont i magen av att ens tänka på och föreställa mig, vidden av det hat som samhällseliten haft mot demokrati och välfärdssamhälle. Hur man med berått mod och planering sänkt sitt eget land och sitt folk på ett sätt som är värre än Carl Olov Cronstedts överlämnande av Sveaborg till ryssarna år 1808. Det är svårt att tänka sig att det här kommer att sluta med en happy ending.

James

Posted: 21 februar 2016 - 17:15 - Svar

Mycket bra skrivet av Julia men tyvärr gäller det inte bara flyktingfrågan, är ju likadant idag när det gäller t.ex. klimatfrågan och feminismen. Även det elitprojekt som inte får ifrågasättas, även det nåt som orsakat stora skador för Sverige och svenskarna. KD talade för några år sen om “verklighetens folk”. Man menade då att folket tycker rätt annorlunda mot makt och media. Ett stort demokratiskt underskott, som bara växer.

Gabrovitcs

Posted: 21 februar 2016 - 18:46 - Svar

Veckans krönika, så härligt bitsk och välformulerad. Denna “elit”, bl.a. Malena Ernman och Federley aka “Ursula” i nutid och Hjalmar Mehr invandrad marxist med ryskjudiska rötter i dåtid, har nedmonterat världens bästa folkhem – Sverige. Samma “elit” gör samma skador i andra länder, se typexemplet Tyskland, där en barnlös 61-årig kvinna med en tvivelaktig tysk-polsk proveniens skolad i DDR:s kommunistiska partikadrer kör landet i diket, medvetet brytande mot Tysklands grundlagar. Hon har skadat Europa, och det målmedvetet, alltsedan hon tog makten i CDU, sedan hon störtat sin mentor Helmuth Kohl i en partifinansieringsfråga. Nu tycks Europas politiker ha fått nog av Merkel och till och med hennes lydigaste vasall, den österrikiske kanslern Faymann, vänder sig från hennes gränslösa invandringspolitik. Samma beträffande hennes ojämlika tvilling den färglöse franske presidenten Francois Hollande, som nu vägrar att acceptera den av Merkel föreskrivna tvångskvoteringen av “välfärdsturisterna”.

Snowflinga

Posted: 21 februar 2016 - 19:07 - Svar

Julia Caesar beskriver en mycket tragisk verklighet om hur ett land kan nedmonteras och förstöras inom en kort tidsperiod. Sverige som en gång var ett världens bästa länder håller på att förvandlas till ett land som inte längre är Sverige. Mona Sahlin sade i en intervju att: “Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”

Så är det när man väljer svenskfientliga politiker till makten.

Lars- O Samuelsson

Posted: 21 februar 2016 - 19:29 - Svar

Tack julia Caesar, dina krönikor blir bara bättre och bättre.
Ett bedjande om förlåtelse är inte tillräckligt, alla de förmåner de har tillskaffat sej skall tagas ifrån dem.

qelizabeth

Posted: 21 februar 2016 - 19:39 - Svar

Episkt! Tack, kära Julia Caesar för att du lyser upp vår väg genom detta ofattbara mörker med dina krönikor – de är fyrbåkar!

GHjo

Posted: 21 februar 2016 - 20:02 - Svar

Men,skal det være så lettvindt og enkelt,det er bare å be om “førlåtning” så, pytt,er man like ren og fin og ny igjen. Det er ingenting som blir gjort om,av å be om forlatelse.De må stilles til ansvar og få sin straff,som de simple forbrytere de er.De har ødelagt et land,intet mindre.

  jasminum

  Posted: 21 februar 2016 - 23:06 - Svar

  Den kjøper jeg; dette spillet for galleriet til fordel for globalistene og deres agenda, hvor faktisk folket har blitt sveket – for ikke å si ofret skulle i anstendighetens navn ikke kunne legges bort uten konsekvenser.

Snövit

Posted: 21 februar 2016 - 20:05 - Svar

Syndabekännelser räcker inte. Avlatsbreven avskaffades för mycket länge sedan. Der krävs fängelsestraff för alla folkförrädare. De kan sitta inne allihop i nybyggda fängelseanläggningar. ” They can appear to themselves every day, on closed circuit tv.” Återstoden av deras liv.

invernes

Posted: 21 februar 2016 - 20:22 - Svar

En stor takk til kronikøren Julia Caesar 🙂
Klarer svenskene å reise seg ? bekjempe feministene de gale venstreekstreme og muslimene ? ikke uten hjelp fra militære styrker utenfra, Polen kan være en redning for Sverige.

  brisslan

  Posted: 21 februar 2016 - 23:50 - Svar

  Svenskingarna, klarar inte något av vad räknar upp. De klarar nästan ingenting idag. Utan nästan allt vad de rör vid “går ad helvede till”. Så vi tränger till udländsk hjälp!

Je Suis

Posted: 21 februar 2016 - 20:40 - Svar

En utrolig sterk og trist artikkel. Det samme skjer med Norge som går til grunne under selvgodhetens triumf.

magdalena bengtsson

Posted: 21 februar 2016 - 20:54 - Svar

Tack Julia för att du sätter ord på vad många känner och förhoppningsvis kan dina krönikor väcka vreden hos en del av de som inte velat/orkat se vad som händer. För vrede är just vad som behövs för att folket ska vända sig mot de som orsakat detta tillstånd av apati som sköljer över Sverige. En rättmätig vrede mot de styrande som under lång tid drivit sina egoistiska, självgoda projekt och inte desto minde en vrede mot lakejerna i pressen.

Breidablikk

Posted: 21 februar 2016 - 21:02 - Svar

Setter stor pris på Caesars kronikker. Bare ett kritisk punkt: utviklingen er irreversibar, vi må ikke bli fatalister. Hva med en slags europeisk Marshallplan som hjalp alle migranter å komme tilbake til sine hjemland, evt flyktningeleire i nærmiljø?

  jasminum

  Posted: 21 februar 2016 - 23:03 - Svar

  Breidablikk; har du lest artiklene til Lars Bern på hans blogg. Om jeg husker rett har du spesialinteresse for Russland … globalistene beskrives hos L.B. som spesielt aktive, via EU når det kommer til å kontraproduktiv handling i.f.t. Ukraina/Krim m.m.
  Ville bare nevne det. Om ikke Snaphanen synes det er utidig.

   Breidablikk

   Posted: 21 februar 2016 - 23:21 - Svar

   Takk. Mente du “Antropocene”?

    jasminum

    Posted: 21 februar 2016 - 23:51 -

    Takk tilbake, jeg mangler kunnskaper på temaet så ser fram til å visitere siden. Nei, jeg mente denne, med samme navn (nesten), her er lagt til en -h (anthropocene):
    http://anthropocene.live/
    Dette er art. IV hvor fortsettelse følger (denne nr. 5 har noen ord om Europa kontra Putin.. – se mitt innlegg over her (1 time siden).

    Lars Bern er en kapasitet, mye dagsrelevant på hans blogg.

Marit

Posted: 21 februar 2016 - 21:26 - Svar

Takk, Julia ! Strålende som alltid !

jasminum

Posted: 21 februar 2016 - 22:40 - Svar

Jeg er ikke utslått, brikker av kunnskaper har over lengre tidsrom kommet til. Men, ja – dette var en betimelig artikkel og helt rett utlagt hva poltitikernes svik overfor Sverige angår. Det er ikke til å tro; MEN, der er enda mer som ligger bak. Og spørsmål gjenstår.

Julia Caesar adresserer og anklager svenske politikere og med full rett også MSM for deres helt bevisste avhending av Sverige. DU Julia Ceasar legger ingen demper på anklagene, og takk for det. Ingen omvei skal tas, tiltalegrunnlaget gjør natt til dag. Og det synes helt rett å gjøre.

Hva så? Dessverre er der mer å fange/nøste opp i. Artikkelforfatteren, du Julia har nok koll på det. Men hva med oss andre:

Nå gir jeg ordet til Lars Bern (om du Snaphanen tillater det), på svensk 😉 I løpet av få dager har han redegjort i pr. idag VI – seks artikler for en utvikling vi ingen grunn har for å kalle konspirasjonsteorier*. De synes helt reelle for hva som skjer:

http://anthropocene.live/2016/02/09/drommen-om-varldsherravalde-i/

Sverige ble, og fortsetter å være et grotesk eksempel på kjøpte og betalte politikere, som har gått god for grådige menneskers utopier om verdensherredømme. Forhåpentligvis forblir det utopier, da folket her og der setter kjepper i hjulet for den såkalte “eliten”. Bl.a. du Julia! Skjønt det SER mørkt ut, og jeg legger til; svik og trojanske aktiviteter VIL koste blod og lidelse som det jo (din beretning) allerede gjør – også på vårt kontinent.

Og det handler ikke bare om svenske politikeres svik; Norge er helt med på notene, kortene holdes godt bak på ryggen, MSM sørger for null informasjon, whistelblowers henges ut som rasister, gravende journalistikk er et fremmed begrep. Folket/VI SKAL ikke få vite hva som skjer!! Det bare SKJER – over våre hoder. M.a.o. vi kan bare vente oss. OG, vi har ingen i det politiske systemet som utgjør en forskjell, som eks. SD hos dere.

Stikkord, (du leser det selv) i lenken:
Reinfeldt – en marionett/nyttig idiot, for US-basert obligarker.
Merkel med EU – akkurat det samme.

Les Stenhammers artikkel (om EU)* på anthropocene 1-2 dagr. siden.
*Stenhammer skriver også om EU sin Uintelligente holdning hvor deres utålmodige og respektløse framferd gir grobunn for kollaps.

For meg var det som å lande, derfor takker jeg her for Lars Bern sine artikler. Lite endrer seg, men kunnskap gjør sterk.
ps. mine forsøk på å lenke Bern sitt stoff til norsk alternativ bloggside falt på tørr, ugjennomtrengelig jord. JEG synes det er på tide å utvide perspektivet da vi ellers blir sittende å ro rundt og rundt som i en andedam – det handler om å klargjøring, da hører ikke sensur hjemme. MOT til å trenge gjennom murer derimot**.

** Ulike redaksjoner, timinger, prioritet – I know, as usual 🙂
Jeg godtar det.

Niels Henriksen

Posted: 21 februar 2016 - 23:10 - Svar

  invernes

  Posted: 21 februar 2016 - 23:35 - Svar

  Hehe jeg tror svenske myndigheter trenger mer enn briller. 🙂

Vielfrass

Posted: 22 februar 2016 - 03:14 - Svar

Suverän artikel Julia Caesar , tackar så mycket för en god läsning . Och angående en ursäkt från eliten så kan vi nog titta oss i månen efter en sådan .
Saker och ting har ochså helt enkelt gått för långt samt att samma PK-“elit” har sparkat & spottat för länge på oss här på nere gräsrotsnivå samt det som är vårt , plus att samma PK-“elit” fördärvat & skändat vårt land till den milda grad att en ursäkt inte längre räcker till . . Tyvärr . . . X( .

Jonas

Posted: 22 februar 2016 - 07:27 - Svar

Tack Julia!

“The destruction of cultures is a must-be for the agenda and the quickest way to achieve that is flooding a country with immigrants. People have no culture in common and won’t stand up for each other and worse.
Take care. All the best” / Alan Watt

“Because culture itself for most countries had to be destroyed,
and this new mishmash brought in for the century of change”
https://youtu.be/33hLHPAdURk?t=7m12s
“Mass immigration under the guise of refugee and so on, which would also burden countries that were already burdened during the final part of it, until they all fell in unison, and had to call for a World organization to get them out of the hole. That´s the idea.
And we are pretty well already there today, that´s what so much of this is actually about.
And when you look into the incredible financial backing of the organizations that are behind organizing and helping all the refugees moving into what used to be independent sovereign states, now under the EU-nations. That´s actually how far it`s gone too.
It´s almost pretty well there, you are living in the grand finale to an extent. All is cheered by all the helpers of those behind it all, it´s cheered as a great thing of course.
You cannot save yourself when your starving in a country and is told to feed everyone else at the same time. It is impossible, and it is meant to be.
https://youtu.be/33hLHPAdURk?t=14m28s
Alan Watt (Sept 20, 2015) With Technocracy Inc., There’s No Need to Think

  jasminum

  Posted: 22 februar 2016 - 18:18 - Svar

  En lærer litt etter litt om bakenforliggende agendaer. De synes ikke tilfeldige de prosessene som har ført oss hit vi er idag – kriger, igangsatte sådanne – dette infame, grådige banksystemet som herjer – uforskammet direkte globalister som går ikke av veien for å utbasunere sine ønsker for verdenssamfunnet, de rent ut “proklamerer” sin hensikt – en del av dem. Andre skjuler seg bakenfor “menneskelige skjold, det være seg personer ell. NGO´er alt mens prosessen dirigeres i deres ønskede retning.

  Jeg skjønner at Reinfeld, nå hans etterkommere, Angela Merkel i samforstand med EU er globalistenes håndtlangere. ALT tyder på det.

  Banksystemet …. som vil nekte oss å spare … jeg har litt igjen av videon. Den er god og verd å få med seg.

  Tenker på norske politikere, de lyver så det renner av dem… for jovisst er de NWO tilhengere, og det styrer deres politikk: bl.a. orker de knapt å vente på nasjonalstatens endelikt – deres glatte ord, deres som jeg oppfatter dem, løgner og omskrivinger, deres bruk av NGO for alt de er verd, FN og you name it. Det klarner.

  NOE som undrer meg: HVORFOR føres ikke dette fram, hvorfor ropes der ikke høyere av dem som VET, hvorfor når ikke denne bakenforliggende agendaprosessen, som nå accellererergår mot endestasjonen, hvorfor når det ikke almenheten som antakelig slett ikke villle være med, om de VISSTE!!

  MSM er også trofaste deltakere: Til å spy av!

  FORÆDERI.

  Takk til deg.

buscador

Posted: 22 februar 2016 - 10:09 - Svar

Tag och titta på veteranstoday krönika
http://www.veteranstoday.com/2016/02/21/neo-erdogans-plan-islamic-empi re-or-armageddon/
En riktig rysare om hur general-lurade vi i Europa blivit. Mastermind Erdogan. Och snart har NATO inget Europa längre.

jasminum

Posted: 22 februar 2016 - 17:32 - Svar

Se kommentarfeltet på Lars Bern sin blogg, der finnes mange sikkert for deg intressante lenker.

Men, du i det som du skriver (min svensk er ikke god nok, så detaljer mister jeg iblant): Benekter du Hitlers utryddelse av 6 millioner jøder ????

OlofdeGothia

Posted: 22 februar 2016 - 18:47 - Svar

Svenska politiker saknar framförhållning och det brister avsevärt vad det gäller planering.

Vi har en överhettad bostadsmarknad.
Det som byggs räcker inte på långa vägar till
Att ta emot 100 000 per år och inte kunna ge dem bostäder kommer att än mer skapa kaos.

Svenska politikers visioner är endast luftslott. https://ulsansblogg.wordpress.com/2016/02/22/framforhallning/

Jesper

Posted: 23 februar 2016 - 10:04 - Svar

Tack

samuelafugglas

Posted: 23 februar 2016 - 21:39 - Svar

Julia Caesars beskrivning av den svenska “eliten” kommer inte en dag för tidigt och vid närmare eftertanke är det fullständigt ofattbart att man “materiellt” har kunnat framtvinga detta groteska resultat som kommer att bli förödande för Sverige. Vi har dessvärre lite svårt att förstå Julias blida önskan om tillgift från dem som störtat landet i fördärvet. När vi i allmogen missar en inbetalning till deras omåttliga slöseri för egen vinning och andras, borde eliten tillskansas samma förluster som oss alla andra, som bot för skadan.

Svenska folket hade rest sig för länge sedan mot denna elit men två orsaker har förhindrat det.

Materiellt och emotionellt har svensken kunnat njuta gott av “andras” utplundrade pengar.

Har man betett sig avvikande har grannen kört en kniv i ryggen genom det svenska oskicket med angiveri, det har eliten satt i system genom lagstiftningen.

Vi upplever det var dag och media går alltid i täten.

Vestlandsguten

Posted: 24 februar 2016 - 12:54 - Svar

Når jeg ser hva som skjer med Sverige, det ryster meg. Men hva som ryster meg mer er at dere faktisk -har- et parti som taler det senske folkets sak, nemlig SD! (vi har ikke et tilsvarende parti i Norge). Så hvorfor fortsetter dere svensker å stemme på de samme løgn-politikerne i sjukløveren gang på gang? Dere har jo faktisk et alternativ, og en nøkkel til å få en slutt på galenskapen!

Ladulås

Posted: 24 februar 2016 - 15:00 - Svar

Detta är kanske Julia Caesars bästa skrivelse.

Pol Pots främste koncentrationslägersföreståndare gjorde avbön. Idag arbetar han med välgörenhetsarbete för att sona sin skuld till det Kambodjanska folket.

Alla de svenskar, som egoistiskt, hårt och hjärtlöst förstört det demokratiska och välmående Sverige, är ensamma ansvariga. Visst har det internationella kapitalet och dess mediamonopol mutat, jagat och hotat svenskar – men utan de landsförrädiska svenskarnas aktiva medverkan, skulle de inte ha kommit någon vart.

Det är ni, som genom ert hatiska arbete för alltid har förstört Sverige – det Sverige, som skulle ha varit en tryggt land att växa upp i, för era och våra barn och barnbarn – så att det idag är en skräckens boning, där hat och våld frodas.

Till alla er imbecilla kräk, instämmer jag i Julia Caesars uppmaning: Gör avbön – för skulden är er, HELA skulden. Ägna sedan resten av era liv till att tjäna svenskarna, som kambodjanen, så kanske ni har i alla fall någon karma kvar, den dag ni dör.

Not Me

Posted: 24 februar 2016 - 18:11 - Svar

Jag är så glad att du är tillbaka Julia.

Det räcker inte med ursäkter och avbön, det pk eliten har gjort med vårt land kräver stränga straff och att huvuden rullar. Bara tänk att dessa förrädare sitter i riksdagen med löner och pensionsförmåner som ligger ljusår ifrån en vanlig hederlig svensk arbetare, bara detta är på gränsen till kriminellt.

Lenn

Posted: 24 februar 2016 - 18:38 - Svar

OT: Er dette en tidlig aprilsnar? http://pamelageller.com/2016/02/sweden-hires-lux-linver-for-muslim-inv aders.html/
Det kan vel ikke være sandt, både at de skal have luksusliner, og at Sverige låner så mange penge i timen nu – kan det? Det er lige før, man overvejer ikke at følge med længere, for det går hastigt mod decideret krig i Europa, tror jeg. Vore lande styrtes i afgrunden af psykotiske narcissister.

buscador

Posted: 16 april 2016 - 18:23 - Svar

Förlåtelse är en detalj i sammanhanget, medan “gottgör skadan” är en helt annan dimension.
Betala tillbaka med allt du äger och än mer annars är det straffarbete som gäller tills skadan är betald eller kroppens befrielse av själen.
Detta att “ta sitt ansvar” och smita ut bakvägen vad är det för gottgörelse?
Dessutom vill jag att Norrmalm återställs. Det var som gamla stan men i lite större dimension.

KebabHarry

Posted: 7 maj 2017 - 09:05 - Svar

De gamla Klarakvarteren är trots allt bara byggnader och likaså miljonprogrammets byggnader. Det är människor som skapar de enorma problem vi ser idag, inte byggnader.

Realist

Posted: 7 maj 2017 - 10:53 - Svar

Mycket bra skrivit, hade önskat sådant skrivits redan på början av 1980-talet. Men vad alla i svensk alt media glömmer att detta sker på grund av att det finns oligioarker som vill ha det så här. Politiker och journalister är marjonetter som får sina instruktioner av t.ex Bilderberg gruppen och andra globalistgrupper som vill ha sitt globala rike där de får total oinskränkt makt (ingen konspiration ide men fakta). James Corbett på Corbett report och Kurt Nimmo på Newsbud och Michel Chossudovsky på Global research har forskat i detta länge och kan mycket om det. Om vi fokuserar på varblöden men inte infektion kommer vi gå runt i cirklar. Svensk alt media måste ta nästa steg och sluta vara lätta mål för globalisterna.

Eva på Södermalm

Posted: 21 maj 2017 - 09:10 - Svar

Detta är bland annat vad “det goda samhället”, för att använda Orwells inverterade språk, leder till. Politikerna i M, L, C, KD, S, MP och V borde, om de hade vett nog, skämmas ögonen ur sig för förstörelsen av Sverige som de har ägnat sig åt i decennier.

“Min mamma kunde ha dött – på grund av er”:
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/84KvG/min-mamma-kunde-ha-dott–pa-gr und-av-er

“Rena lotteriet om du ska få en ambulans”:
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/G93nl

“Vanvården av våra äldsta och sårbaraste är en skam”:
https://anthropocene.live/2017/05/06/vanvarden-av-vara-aldsta-och-sarb araste-ar-en-skam/

“Ondskan gömmer sig bakom godhetens Potemkinkulisser”:
https://anthropocene.live/2016/12/06/ondskan-gommer-sig-bakom-godheten s-potemkinkulisser/comment-page-1/

Leave a Comment