6
maj
Seneste opdatering: 14/6-12 kl. 2101
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Sammenlagt forventer Migrationsverket ca. 175.000 nye asylsøgere og familiesammenførte i de to år 2012-13:

Befolkningstallet i Sverige stiger med raketfart i disse år. I sidste uge rundede befolkningen i Sverige 9,5 millioner. Siden august 2004 år er folketallet øget med 500.000. Samtidig sker der en drastisk ændring af befolkningens sammensætning.Fødselsoverskuddet for perioden 2004-11 udgjorde ifølge Statistiska Centralbyrån ca. 137.000, hvoraf mødre født i ikke-vestlige lande stod for ca. 22.000 fødsler. Resten af stigningen i folketallet skyldes helt overvejende indvandring fra ikke-vestlige lande, nemlig asylsøgere og familiesammenførte fra lande som Afghanistan, Irak og Somalia. Arbejdsindvandrere fra hele verden bortset fra Norden udgjorde ca. 50.000 fra 2004-2011. Antallet af opholdstilladelser med en af tre former for flygtningestatus fra 2004-11 udgjorde knap 50.000, mens antallet af familiesammenførte udgjorde omkring 250.000. Og stigningen fortsætter. Især fra Somalia

Totalt lyder prognosen nu på 59.500 familiesammenføringer i år og 53.000 næste år, altså 112.500 for 2012-2013. Migrationsverket regner i øvrigt med, at også antallet af asylsøgere vil stige som konsekvens af de nye regler. Vurderingen i Migrationsverket er, at de mildere identitetskrav vil få flere asylsøgere til at tage til Sverige, fordi de ved, at det er muligt for den øvrige familie at følge efter, hvis de bevilges permanent opholdstilladelse, skriver R&D. Migrationsverket har derfor opjusteret antallet af forventede asylsøgere med 2.000. Prognosen lyder nu på, at 31.000 personer vil søge asyl i Sverige både i år og næste år, altså 62.000 på to år. I 2011 søgte 29.600 personer asyl i Sverige, som dermed er det femtestørste ansøgerland i verden. Sammenlagt forventer Migrationsverket altså ca. 175.000 nye asylsøgere og familiesammenførte i de to år 2012-13……Det er bemærkelsesværdigt, at den store indvandring – større end i noget andet vestligt land målt i forhold til indbyggertallet – ikke fremkalder nogen debat i Sverige om, hvor mange landet kan tage imod og forsørge, og samtidig sikre en fornuftig integration. [..]

I medierne behandles spørgsmålet meget diskret. Medierne er optaget af at undgå negativ omtale af flygtninge/indvandrerproblematikken, fremgår det af det seneste nummer af det svenske journalistforbunds blad, Journalisten. Her er det et stort tema, hvordan man undgår såkaldt net-had på mediernes hjemmesider. Hvis der er mulighed for at kommentere artikler, er der en udbredt tendens til, at de kommer til at handle om indvandringsproblemerne. Derfor har bladene i vidt omfang fjernet muligheden for at kommentere sådanne historier, fremgår det. – Sverige under forandring af FREDE VESTERGAARD, Weekendavisen 03.05.2012 – ikke online. – (Se også Vansinnet accelererar med alliansregeringen, Sverige tar emot flest somalier i Europa og Document.noSverige – spranget inn i det ukjente. )

Black Countrys trasproletärer

Theodore Dalrymples erfarenheter som fängelseläkare och författare

Af Thomas Nydahl

Som söndagsläsning vill jag visa er början och slutet på ett kapitel jag arbetar med just nu. I centrum står den gamle fängelseläkaren Anthony Daniels som i många år arbetade i Birmingham. Han är numera främst känd för sitt författarskap.

Det händer inte sällan att jag tänker på Friedrich Engels skildring av de brittiska proletärernas materiella och andliga nöd i industrialismens inledningsskede, när jag läser Theodore Dalrymples (pseudonym för Anthony Daniels) skildringar av den brittiska samtiden och dess förlorare och trasproletärer. De miljöer Engels skrev om karaktäriserades av obegränsat barnafödande, ständiga sjukdomar, analfabetism och massiv obildning, men kom förstås med industrialismens tillväxt också att förändras i riktning mot folkbildning och fackföreningsaktivism, där en medveten arbetarklass drev utvecklingen framåt. I och med industrialismens död i dessa brittiska miljöer, och den därpå följande massarbetslösheten, har landet fått ett skikt av unga människor som kännetecknas av ungefär samma saker. Tonårsmödrarna är som bekant många i Storbritannien: “Många tonårsföräldrar ser föräldraskapet som en personlig uppfyllelse och inte något som förknippas med socialt utanförskap, istället något normalt”, skriver Therese Odengard i sin c-uppsats vid Göteborgs universitet 2008, ”Meningen med livet. Om hur unga mödrar i London bemästrar det mångkulturella storstadssamhället

Och den fattigdom jag möter där idag är förstås inte densamma som då, men de uttryck den tar sig är lika tröstlösa och deprimerande, eftersom de tycks få människor att konservera en situation som dömer dem till evigt bidragsberoende. Dalrymple skriver:

”Väldigt få av de sextonåriga patienter som jag träffar kan läsa eller skriva utan svårigheter. De uppfattar inte ens min fråga om de kan skriva och läsa som det minsta överraskande eller kränkande. Jag tester numera den grundläggande läs- och skrivförmågan hos så gott som varenda en av dessa ungdomar för att ta reda på om analfabetism kan vara en av orsakerna till deras elände. (Nyligen hade jag en patient vars bror valde att begå självmord hellre än att utsätta sig för förödmjukelsen att avslöja sin oförmåga att läsa de blanketter som han var tvungen att fylla i på socialkontoret.) Det räcker med att se hur dessa ungdomar håller i en penna eller en bok för att förstå att de inte är förtrogna med dessa verktyg. (…) Jag kan inte minnas att jag har träffat en enda vit sextonåring från hyreskasernen i närheten av sjukhuset där jag arbetar som har kunnat multiplicera nio med sju (jag överdriver inte). Ofta går de till och med bet på tre gånger sju. En sjuttonårig pojke berättade för mig att de ’aldrig kom så långt’. Och detta efter tolv års obligatoriskt skolgång (eller, rättare sagt, närvaro).”

“Och kunskapsnivån inom andra områden är inte ett dyft bättre än inom matematiken. De flesta av dessa vita ungdomar som jag träffar känner bokstavligen talat inte till namnet på en enda författare och kan definitivt inte citera en enda versrad. Ingen enda av mina unga patienter har vetat när andra världskriget ägde rum, och än mindre när det första utspelade sig. Somliga har aldrig hört talas om dessa krig, men nyligen hade jag en ung patient som trodde sig veta att andra världskriget ägde rum på 1700-talet. Med tanke på det rådande kunskapsmörkret blev jag imponerad av att han ens hade hört talas om 1700-talet”
“Namnet Stalin betyder ingenting för dessa unga människor, det får inte ens en klocka att ringa svagt i deras inre, vilket namnet Shakespeare (emellanåt) gör. Och det är troligare att de uppfattar 1066 som en prisangivelse än ett årtal. De unga är dömda att leva i ett ständigt nu, ett nu som bara finns där och saknar förbindelse med ett förflutet (…) Halvanalfabetismen och okunnigheten är inget som nödvändigtvis hindrar dessa människor från att ta examen, åtminstone inte på lägre nivå. Eftersom det numera anses vara dödligt skadligt för självkänslan att bli underkänd kan alla som verkligen går upp i en examen räkna med att få ett avgångsbetyg.”

Den 22 april 2012 skrev Dalrymple en intressant text i Wall Street Journal om ”det motbjudande förråandet av England”. Återigen får vi bekanta oss med en vardaglig busstur i landet:

“För några dagar sedan, vid en fullproppad busshållplats i Nottingham började en fet yngling i trettonårsåldern att kasta mat på en kompis. En del av det var nära att träffa mig och landade på marken precis bredvid och förvandlades till sörja. ’Förlåt mig’ sa jag till ynglingen, ’kan du plocka upp det där?’ ’ Shut the fuck up!’ morrade han ilsket, med en verkligt hatisk grimas i ansiktet.”

Det är just denna attityd som skrämmer mig så i den engelska vardagen. När jag följde de upplopp som skakade landet 2011 tänkte jag på hur lite det behövs för att man själv ska bli ett offer för massans eller rentav pöbelns ohejdbara vrede. Det behöver inte finnas en verklig konflikt när den 13-årige grabbens fräckhet övergår i fysiskt våld. Det räcker med ett förfluget ord eller en feltolkad blick, det räcker med universalursäkten som säger att förövaren ”blivit kränkt” vilken antas både förklara och ursäkta hans beteende.

Dalrymple fortsätter sin berättelse:

” Varje fredag- och lördagkväll kommer polisens kravallbilar till min annars så charmerande lilla landsortstad i Shropshire där, om det nu inte vore för massberusningen som unga människor ägnar sig åt, annars ingen polis hade behövts. För en kort tid sedan kom jag hem alldeles före midnatt, och hittade några hundra meter från min egen dörr en polis som stod bekymrat lutad över en kollapsad, billigt halvklädd kvinna som låg hopsjunken i en hög, medvetslös i sina egna spyor.”

Dalrymple försöker förstå hur det kunnat gå så här illa (och på ett sätt som varje människa i Europa förstås känner igen, från minsta lilla samhälle till de riktigt stora städerna):

”Vad är det som orsakat detta hövlighetens sammanbrott i Storbritannien, som vi ju fortfarande minns som ett hövligt land? Som jag ser det, handlar det om en degraderad version av egalitarismen, som är mångkulturalismens allierade.Också medelklassmänniskor uppför sig nu i allt större utsträckning ohyfsat och på ett brutalt sätt här i landet därför att de tror att de genom att göra så uttrycker sin solidaritet med de sämre ställda i samhället. Härmningen tänker de, är den högsta formen av sympati. Det är förstås en outtalad förolämpning mot många av de fattiga, ty fattigdom och avsaknaden av hyfs är på intet sätt detsamma. Multikulturalismen är skadlig därför att den förnekar att när det handlar om kultur, så finns det en bättre och en sämre, en högre och en lägre – utan bara skillnader. Världens kultur används här i sin antropologiska betydelse, och det innebär att uppförandet i sin helhet inte är biologiskt.”

“Ändå är varje uppförande – som att ligga hopsjunken i en pöl av spyor – en del av en kultur, och eftersom alla kulturer ex hypothesi är lika mycket värda, så har ingen någon rätt att kritisera, än mindre förbjuda, något uppförande. Och om jag måste acceptera din kultur, så måste du acceptera min. Och om du inte gillar det, synd för dig. Tyvärr är det så att den lägsta formen av kultur är den som är enklast att nå, ex hypothesi igen, och då finns det heller inte anledning att försöka nå en högre. Bristen på hyfs i Storbritannien har en militant, ideologisk udd. De ohyfsade britterna är inte ociviliserade av försumlighet, de hatar och förkastar civilisation aktivt.”

Översättningarna ur Wall Street Journal är mina egna, TN.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


anonym

Posted: 6 maj 2012 - 05:28 - Svar

Salafist/salafism in your face! Så kort kan det udtrykkes. Slag-og stikvåbnene er på plads, så bliver det jo spændende (læs skræmmende) at se hvornår skydevåbnene bliver hentet ud af våbenmoskeerne. For som så utallige andre også har påpeget før mig selv, så er det jo bedre, jo hurtigere det kan gå ned ad bakke, og det bedst eksemplificeret ,med kæmpe udbrud af ekstremvold og totalødelæggelse over hele kontinentet. For jo før vil der komme nogle politikere på banen (hvis demografien da ikke gør det umuligt), som trods alt nok vil prøve at rydde op, inden det er alt for sen. Men om det vil lykkes, er jo så nok desværre yderst tvivlsomt.

Hvad angår Dalrymple og Nydahl. Så siger jeg efterhånden det samme hver evig eneste gang. At man bør tilegne sig lidt viden om intelligensforskning, for at forstå at mennesket er et dyr der er underlagt naturen/evolutionen og dens regelmæssigheder. For den IQ man er født med, er den IQ man dør med, og det er der intet menneskeskabt, der kan ændre i opadgående retning.
Og da IQ nu en gang er den ALTAFGØRENDE faktor for, hvordan mennesker klarer sig her i livet, så er det jo også dér man skal finde den naturgivne grundårsag, for at forstå bare en lille smule af alt det der går forud for kulturen. Og det gælder både på nationalt/socialt plan, men mest af alt på internationalt plan.

Info

Posted: 6 maj 2012 - 10:30 - Svar

NY INVANDRINGSKATEGORI

”Det er bemærkelsesværdigt, at den store indvandring – større end i noget andet vestligt land målt i forhold til indbyggertallet – ikke fremkalder nogen debat i Sverige om, hvor mange landet kan tage imod og forsørge, og samtidig sikre en fornuftig integration.”

Nej – ingen sådan debatt är tillåten – däremot debatteras just nu möjligheten av att öka folkutbytestakten ännu mer genom legaliserandet av helt nya invandrarkategorier.

En ännu så länge inofficiell sådan är de ”papperslösa” (illegala med trotsat återvändandebeslut), som ju tidigare vid ett tillfälle, när deras antal blev ohanterligt stort, genom insatser av främst Miljöpartiet och Svenska kyrkan beviljades allmän PUT-amnesti. (PUT = permanent uppehållstillstånd med garanterad livstidsförsörjning via bidrag och förmåner.)

I gårdagens ”Lördagsintervjun i P1” utvecklade miljöpartiledaren G. Fridolin vältaligt sitt partis vidare invandringsplaner. Hans och partiets största bidrag till den svenska autogenociden skall vara att genom att bevilja helt fri sjukvård till illegala invandrare väsentligt öka dessas antal. De skulle, tänker man sig, efter avslutad vård kunna ”gömma sig” och därefter få PUT antingen genom ännu en allmän amnesti eller på grund av att de eller deras barn efter några år ”rotat sig” i Sverige.

Antalet illegala invandrare, som f.n. uppehåller sig i Sverige, är okänt men antas uppgå till 20.000–50.000 personer. Med garanterad fri sjukvård för ”papperslösa” i Sverige blir enligt Mp:s ambitioner varje sjuk människa på hela jorden, som reser till och söker asyl i Sverige, får avslag på sin asylansökan, kastar eller gömmer alla id-handlingar – automatiskt sjukvårdsberättigad.

Om han sedan efter avslutad gratisbehandling ”gömmer sig” tillräckligt länge, blir han ”rotad”, får svenskt medborgarskap, garanterad bidragsförsörjning livet ut samt möjlighet att hämta hit så många (verkliga eller påstådda) anförvanter i hemlandet som han kan leta upp. Korrekta släktskaps- och ålderskontroller är inte tillåtna utan invandrarnas eget medgivande.

Vad skall en ovan beskriven invandrarkategori kallas? SJUKVÅRDSINVANDRARE? Eller rätt och slätt AUTOGENOCIDPÅSKYNDARE?

Peter Andersen

Posted: 6 maj 2012 - 11:08 - Svar

“Medierne er optaget af at undgå negativ omtale”

Fint! Så kører jeres dødsprojekt jo bare for lukkede døre. Hvad i hede hule… regner I egentligt med at opnå med det?!!!

Man kan vel også sige at – jo før Sverige går ned – desto bedre. Der er alligevel ingen vej tilbage nu. Og vi vil da gerne være i stand til, at konfronterer jer med jeres handlinger, inden i allesammen er døde…

Så bare “Keep going Sverige…”

  Marit

  Posted: 6 maj 2012 - 11:59 - Svar

  Det verste er at det “lekker” innvandrere fra Svarige til naboland. I Oslo kan man observere stadig flere somaliere som snakker gebrokkent svensk. De ser tilsynelatende ikke ut til å bestille noe som helst. Annet enn kriminalitet, selvfølgelig.

Prudentius

Posted: 6 maj 2012 - 16:31 - Svar

“…må man forudse at den fri ret til at demonstrere vil blive historie.”

Der er intet der tyder på den multikulturelle stat kan kontrollerer noget som helst i det lange løb.

Dens eneste rigtige magtinstrumenter er propaganda og fortielse, som den allerede nu er ved at løbe død i.

Multikulturen er intet andet end en ideologisk parasit på vores stat, den er ikke selve staten som kommunismen var det i Sovjet eller nazismen i Tyskland. Den har intet partiapparat i ryggen, intet villigt militært korps parat til at dræbe og blive dræbt i dens tjeneste.

Multikulturen er alt for meget from forhåbning til den slags og har således forsømt at vokse sig en krop.

Den er netop kendetegnet ved sin mangel på et legeme der kan terroriserer dens modstandere, istedet efterlader den sig udhulede, udplyndrede og svækkede stater der ikke længere er herre i eget hus. Stater som nu ikke har kontrol over deres grænser, har tabt territorium, og har stadig færre kræfter til at påtage sig voldsmonopolet, der i hele bydele (snart hele byer) er overgået til etniske bander.

Den nære fremtids store problem bliver manglen på stat, ikke en overmægtig tyranisk en af slagsen.

(Nej EU er/bliver ikke et nyt Sovjet! Unionen er intet andet end en karamelkaret for en uduelig, dybt fej og korrupt embedselite der hellere udleverer deres egne landsmænd til den sikre død, end at ytre et eneste politisk ukorrekt ord. Årsagen til denne klasses fortsatte sutten på magten, er den tillid de indfødte befolkninger stadig, mod alle odds, har til deres evner, samt den traditionelle respekt for myndighedernes autoritet.)

  Prudentius

  Posted: 6 maj 2012 - 16:53 - Svar

  Det betyder selvfølgelig at demonstrere bliver dødsens farligt og at staten, eller det der måtte være tilbage af den, igen selvfølgeligt vil fraråde det kraftigt, hovedsagligt fordi den ikke længere kan beskytte eller gribe ind.

  Den civiliserede demokratiske protest via demonstrationen vil således helt rigtigt gå fløjten, men af andre årsager end en stat på steroider.

  De grupper der i dette tomrum kan samle flest vrede og voldsparate mænd og kvinder, og organisere dem effektivt, bliver vinderne.

  Vi indfødte trækker meget vel det korte strå i den kappestrid.

   Prudentius

   Posted: 6 maj 2012 - 17:04 - Svar

   Jeg kan blive ved. Et rigtigt godt eksempel på min pointe er den nye “terror-sikring” af Folketinget/Christiansborg.

   Istedet for at få stoppet indstrømningen af mennesker man ikke har tillid til eller kontrol med og som i deres grupper har jihadister iblandt dem, vælger man istedet at forskanse sig på “Borgen”.

   Dette totalt impotente svar kommer selvfølgelig ikke fra en sund stat, men fra en dødeligt syg en, der hellere skærer en rådden hæl og klipper en ædt tå, istedet for at kæmpe for at helbrede og beholde dem.

    steen

    Posted: 6 maj 2012 - 18:39 -

    Terrorsikringen fa Christiansborg er nok med henblik på, at der ikke skal kunne køres en bombe a la Breivik/Oklahoma ind i Rigsdagsgården. Fornuftigt nok.

    Den amerikanske ambassade har haft betonbarrierer i 25 meter afstand fra bygningen i adskillige år.

    Prudentius

    Posted: 6 maj 2012 - 22:10 -

    Ok, det stod for mig som værende i direkte sammenhæng med den seneste jihad-sag.

    Det er iøvrigt helt rigtigt fornuftigt nok, men har jo den her ubehagelige bismag af hovedløs symptonbehandling.

Lars H

Posted: 6 maj 2012 - 20:05 - Svar

Du gør et helvedes godt arbejde, ved at lave denne her blog. Gid du fik endnu flere læsere, for der er behov for at folk kan få mere at vide om multikulturen.

Det er dybt bekymrende at indvandringen til Sverige går så stærkt.

De landsforrædderiske politikere skal vi snarrest have skiftet ud.

Leave a Comment