24
aug
Seneste opdatering: 25/8-13 kl. 1427
46 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Vi är alla produkter av evolutionen, ända ned på cellnivå perfekt anpassade till klimatmässiga och andra faktorer i de miljöer där vi föds. Men vad händer när vi rubbar evolutionens lagar? När stora migrantströmmar flyttar till länder med helt annorlunda förutsättningar? Det skrev jag om i den senaste krönikan, Medicinsk katastrof i invandringens spår. Området är minerat med starka tabun. Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader. Dominerande vänsterdebattörer över hela världen styr debatt, forskning och politiska beslut genom att påstå att ras och kön är sociala konstruktioner och att vi alla är lika. Alla andra ståndpunkter – även vetenskapliga och objektiva fakta – stämplas som rasism eller högerextremism. I några krönikor ska jag försöka beskriva människans utveckling ur evolutionens perspektiv.

collage_hijab (1)

När vänsterpolitikerna Veronica Palm (s), Åsa Romson (mp) och Gudrun Schyman (fi) klär sig i den främsta symbolen för muslimskt kvinnoförtryck, hijab, är det mest skrämmande i hela det avskyvärda spektaklet att de inte har en aning om vad de gör. Palm, Romson och Schyman tror att de solidariserar sig med muslimska kvinnor. I själva verket lierar de sig med islams kvinnoförtryck och gör sig till galjonsfigurer för fortsatt islamisering av Sverige.

Det är inte svenska folket som förtrycker muslimska kvinnor. I Sverige har de större frihet än de någonsin har haft i de länder de flytt från. I den politiska avledningsmanövern “hijabuppropet” har vänsterpolitiker och muslimska aktivister ett gemensamt syfte: att dölja att det är islam och muslimska män som står för det verkliga kvinnoförtrycket.

“Otrogna” svenskar gör jobbet åt islamisterna

När naiva självutnämnda dhimmis spökar ut sig i den muslimska slöjan hijab medverkar de aningslöst i en skickligt iscensatt islamistisk kampanj med syfte att avleda uppmärksamheten från kvinnoförtrycket i islam och istället vältra över skulden på svenskarna. (Dhimmi  är underkuvade och rättslösa icke-muslimer som lever på nåder i muslimska länder och tvingas betala för sin existens med en särskild skatt, jizya.) Och journalistdhimmis i alla stora media hakar okritiskt på. Självklart!

Islamistiska krafter låter med förtjusning blåögda “otrogna” svenska politiker och journalister göra jobbet åt dem. Och det gör Palm, Romson och Schyman så gärna. I kulisserna ekar islamisternas flatskratt över de lättlurade idioterna som inte ens behöver tvingas till underkastelse – de dhimmifierar sig själva fullkomligt frivilligt och trallar glatt feministiska kampsånger på väg till galgen. Så här ser den ut, den hjärntvättade absoluta enfalden, den sortens gränslösa naivitet som får människor att ta klivet utför stupet med ett leende.

Samband mellan spridning av hijab och islamistisk terrorism

Hijab är inte vilken tygbit som helst. Slöjan är en politisk handling. Den är kvinnliga muslimers uniform i islams krig för att krossa demokratierna i Väst och införa det världsomspännande kalifatet. Den är dessutom en barriär mot integration, ett effektivt verktyg för muslimer att befästa sin självvalda segregation från icke-muslimer. Och den är en kränkning mot mig och andra fria svenska kvinnor, en symbol för underkastelse som vi har rest oss ifrån för mycket länge sedan.

I sin nya bok “Crucified again”  återger författaren Raymond Ibrahim ett citat av Tawfik Hamid, tidigare medlem av den egyptiska terroristorganisationen al-Gama’a al-Islamiyya. Tawfik Hamid pekar på att spridningen av den muslimska slöjan är starkt korrelerad med ökad islamistisk terrorism. Terrorismen ökar i länder som Indonesien, Egypten, Algeriet och Storbritannien efter att bruket av hijab fått ökad spridning. Orsaken till sambandet är enkel: Islam och sharia lär ut intolerans och våld mot icke-muslimer, liksom tvånget för muslimska kvinnor att bära hijab. Där det ena ökar följer det andra som en naturlig konsekvens.

Gläd dig åt att bli stenad till döds

Men vi ska inte vänta oss någon överväldigande klarsyn av våra inhemska dhimmis Palm, Romson och Schyman eller den jämmerliga svans av politiska papegojor som apar efter och applåderar deras beklämmande och totalt missriktade sätt att visa vad de tror är “kvinnlig solidaritet”.

Ta inn hele skjermen 20.08.2013 135631

(Pröva på att vara undertryckt för en dag; bli misshandlad och våldtagen, vara värd hälften så mycket som en man. Gläd dig åt att bli stenad till döds om du blir kär i en annan man än den du är gift med. Återgå sedan till ditt vanliga trygga privilegierade liv med fri- och rättigheter som svenska kvinnor före dig har gett blod, svett och tårar för).

De handlar i enlighet med evolutionen

Den här sortens människor slösar ingen tid på kunskapsinhämtning och reflexion. Här kommer tyvärr den dåliga nyheten: de handlar i enlighet med evolutionen. Människan är ett flockdjur med mycket stort behov av acceptans från flocken. Genom att som läskpapper suga upp de “rätta” beteendekoderna och följa normerna i sin egen flock (normer som inte delas av folkmajoriteten) tillskansar sig de här kvinnorna kortsiktiga evolutionära vinster. De tror sig säkra sin plats vid de skattefinansierade köttgrytorna ännu en liten tid.

När människor har full frihet att göra som de själva vill härmar de i allmänhet varandra. Mängder av socialpsykologiska studier har visat att folk gör som grannen eller andra i den sociala grupp de tillhör. Dessutom lyder vi närmast blint dem som vi uppfattar som auktoriteter. I olika vetenskapliga försök kan försökspersonerna till exempel obekymrat fortsätta att fylla i ett frågeformulär, trots att tjock rök väller in genom en ventil, eller utan betänkligheter dela ut elektriska stötar med potential att döda, som i Milgrams lydnadsexperiment.

Våra inhemska dhimmies tror att de gör något bra

BarbaraUr evolutionens perspektiv finns det goda skäl till att vi beter oss som vi gör. Allt handlar om överlevnad, och överlevnad bygger på att samarbeta med andra människor och hålla ihop gruppen. En grupp förmår mer än en ensam individ. I överlevnaden ingår också att rätta sig efter samhällets rådande normer. Våra inhemska dhimmis TROR att de gör något bra utifrån normerna i den tongivande PK-eliten. Det räcker för dem. De begriper inte bättre.

De uppvisar vad Barbara Oakley, lektor i ingenjörsvetenskap vid University of Oakland i USA, kallar patologisk altruism – när goda intentioner i kombination med en förblindande känsla av moralisk överlägsenhet leder till eländiga beslut. (Cecilie Cronwald: Godhedens mörke side, Weekendavisen 19 juli 2013, ej på nätet). Samma slags perverterade moraliska övertygelse fick både nazister och kommunistiska diktatorer att känna att de gjorde rätt när de avrättade miljoner icke önskvärda medborgare.

Steg för steg utvidgar de politiska hijabbärarna och deras gelikar det de uppfattar som föredömlig politisk korrekthet till ett rent självmordsbeteende. Det är en evolutionär strategi med mycket kortsiktig verkan.

Evolutionen har ingen inneboende moral

Evolutionen har hursomhelst ingen inneboende moral. Allting kan förklaras utifrån det naturliga urvalet, den evolutionära process som gynnar varelser som dominerar och är duktiga på att föröka sig i en given miljö. Som alla levande varelser är vi produkter av denna sorteringsprocess, vars drivkraft enligt evolutionsvetenskaperna är ändamålsenlighet, “survival of the fittest”.

Vi har nått dit där vi är i dag för att vi har ärvt de gener och karaktärsdrag som hjälpte våra förfäder att överleva, hitta en partner och fortplanta sig. Just de gener som kodar för överlevnadsförmåga förklarar våra allra djupaste drivkrafter, som den att underkasta sig gruppens normer – hur idiotiska de än må vara. Det är priset för att slippa bli utfrusen och isolerad. Behovet av grupptillhörighet är hos de flesta så starkt att det i många fall slår ut både det eventuella samvetet och det kritiska tänkandet. I de självutnämnda dhimmisarnas fall är det värsta skräckscenariot att bli ratad av väljarna och förlora hela den plattform av guldkantade privilegier som de har vant sig vid och tar för given.

Även de omfattas av det naturliga urvalet

Tanken om en medveten avsikt hos naturen är en illusion, det visste redan Charles Darwin (1809-1882). Utan kunskap om evolutionen och dess avsaknad av moraliska principer är det svårt att förstå den omdömeslöshet, destruktivitet och fientlighet mot det egna landet och kulturen som Palm, Romson och Schyman visar. Men i det förvridna samhällsklimat som alltmer lägger död mans hand över Sverige är det sådana personer som just här, just i detta tidsögonblick, utgör de mest anpassade. En alltigenom “god” människa (eller en som tror sig besitta enbart ädla egenskaper) är ett fullkomligt osannolikt fenomen, sedd mot det naturliga urvalet. I genernas stenhårda konkurrens om en plats i nästa generation skulle en helt igenom ädel människa ha svårt att hävda sig och snabbt sorteras bort av det naturliga urvalet.

Våra geners envetna storhetsvansinne

Steven-PinkerVad är egentligen en människa? I dag finns det större anledning än någonsin att ställa den frågan. Den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas varmt att läsa klassikern “Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur”, skriven av Steven Pinker,  psykologiprofessor vid Harvard University. Han skriver om våra geners envetna storhetsvansinne:

“Det naturliga urvalet gör inga moraliska preferenser, utan de individer som förökar sig mest effektivt blir också de som kommer att dominera i populationen. De gener som väljs ut kommer därför att vara de mest “själviska” för att citera Richard Dawkins, eller, mer exakt: de mest megalomana, de som tillverkar allra flest kopior av sig själva. En framgångsrik anpassning är vad som helst som generna ger upphov till som hjälper dem att förverkliga denna besatthet. Sedan är det dem fullkomligt likgiltigt om det motsvarar våra mänskliga aspirationer.”

Den seglivade myten om det oskrivna bladet

Det slöjbärarna Palm, Romson och Schyman gör – förutom att bereda vägen för islam i Sverige – är att de ansluter sig till en av de senaste århundradenas mest seglivade myter, myten om “det oskrivna bladet”. Det vill säga tanken att en människa kan formas till vad som helst, ungefär som en klump lera. Enligt den tanken kan en svensk feminist med lätthet och på ett ögonblick förvandla sig till hijabförsedd muslim. Det motsatta, att en muslim kan avsäga sig islam utan att bli straffad, existerar inte. Men det bekymrar inte hijabutspökade politiker eller journalistpapegojor.

Myten om det oskrivna bladet är en dogm som av sina anhängare har getts en närmast religiös dignitet, en tro med helig status. När den har kullkastats av nya vetenskapliga rön om människans natur har det utlöst vetenskapliga häxprocesser, fått stickor och strån att ryka på universitet och i facktidskrifter, orsakat demonstrationer, våld, mordhot och rättsliga ärekränkningsprocesser samt krossat karriärer i den vetenskapliga världen. Myten är som alla myter fullständigt gripen ur luften. Den går i korthet ut på att förneka genernas betydelse och hävda att vi bara formas av omgivning och kultur. Det nyfödda barnet ses som nollställd råvara utan egenskaper, ett oskrivet blad där omgivningen och kulturen skriver och formar barnets karaktär.

William Godwin (1756-1836),  en av den liberala politiska filosofins portalfigurer, skrev: “Barn är ett slags råmaterial som läggs i våra händer”, deras sinne “kan liknas vid ett tomt vitt ark”.

Fria fantasier som bitit sig fast i vår tid

Godwin var inte ensam om sin uppfattning. En lång rad filosofer och forskare, bland andra John Locke (1632-1704)  och John Stuart Mill (1896-1873)  har genom flera sekler påstått samma sak. Ogrundade fantasier från upplysningsfilosofins dagar har på ett egendomligt sätt bitit sig fast ända in i vår tid och har fortfarande sina hängivna anhängare som försvarar dem med religiös glöd. För här handlar det om tro, inte om vetande. Genom hela historien har högljudda moralister på det här och andra vetenskapliga områden gjort sitt bästa för att få massorna med sig genom att ljuga, felcitera, fara ut i grova anklagelser och demonisera sina motståndare.

Varför får inte björkar granbarr?

birkAtt andra arter präglas av sina gener är okontroversiellt. När jag var barn brukade jag fundera över hur björkar kan veta att de är björkar och få just björklöv varje vår. Varför får de inte granbarr eller lönnlöv? Det var ett stort mysterium. Så småningom insåg jag att björken av genetiska skäl helt enkelt inte kan få något annat än björklöv.

Av samma anledning är sannolikheten för att katter får kattungar och inte hundvalpar hundraprocentig. Det är också högst förutsägbart att svarta föräldrar får ett svart barn, och att vita föräldrar får ett vitt barn. Kor funderar inte över hur stor del av deras identitet som har genetiska orsaker och hur mycket som beror på kulturell påverkan. En ko är trygg i sin koidentitet och beter sig som en ko och inte som en häst, även om hon skulle råka beta i samma hage som hästar och alltså vara utsatt för kulturell hästpåverkan. Det ser vi som självklart.

Men när naturvetenskapen tar upp den mänskliga naturen blir känslor plötsligt viktigare än vetenskapliga fakta och reaktionerna helt annorlunda än om upptäckterna gällt hundraser, myrsamhällens uppbyggnad eller olika sorters ödlor. Att det mänskliga medvetandet har en nedärvd och naturgiven struktur uppfattas inte som en hypotes bland andra, utan som en så anstötlig tanke att den inte ens får tänkas.

Det oskrivna bladets sista bastion: genusexperterna

I dag ansluter sig de flesta till uppfattningen att människan formas till ungefär lika delar av gener och påverkan från omgivningen. Efter de våldsamma striderna på 1970-talet, när marxismen intog universiteten och forskningen politiserades ännu mer än tidigare, är myten om det oskrivna bladets sista bastion en trosviss och rabiat skara vänsterdebattörer, könsforskare och genusexperter som utan några som helst belägg påstår att kön och ras är “sociala konstruktioner”, alltså helt formade av den omgivande kulturen.

“Det är en sektliknande mentalitet, där de invigda basunerar ut de mest fantastiska trossatser som bevis för sin renlärighet. En sådan mentalitet låter sig inte förenas med respekt för sanningen, och jag ser den som en av orsakerna till en del olycksbådande tecken i dagens intellektuella klimat, till exempel det uttalade föraktet hos många akademiker för grundläggande ting som sanning, logiskt tänkande och faktiska belägg. Ett annat illavarslande fenomen är den hycklande avgrunden mellan vad intellektuella säger offentligt och vad de innerst inne tror” skriver Steven Pinker.

I det oskrivna bladets sista bastion klamrar sig statsvetaren Jenny Madestam fast som en drunknande vid livbojen och skriver en remarkabel krönika i lördagens Expressen: “Vi måste prata om mångkultur”.  Det har uppstått ett problem på hennes barns mångkulturella daghem. Något barn har sagt att profeten Muhammed snusar, vilket har uppfattats som en oerhörd kränkning av ett annat (muslimskt) barn och dess föräldrar.

“Barn är blanka blad som skrivs, av bland annat deras föräldrar” påstår Madestam trosvisst, utan att ha en aning om att hon gör sig till språkrör för en tro som för länge sedan har nått fossilstadiet. Hon landar i slutklämmen att de oskrivna bladen, det vill säga barnen, ska präglas med mångkultur:

“De blanka bladen ska fyllas med attityden att i den svenska smältdegeln ges alla respekt.”

Islam och kommunismen har en lerklump gemensam

Synen på människans natur har under flera tusen år formats av framför allt religiösa föreställningar. Islam och kommunismen har tron på människan som en lerklump gemensam.

“Han är den som känner det fördolda och det uppenbara, den Väldige, den Barmhärtige. Som gjort allt vad han skapat härligt och börjat med att skapa människan av lera.” (Koranen, sura 32:5-6).

Både Mao Zedong (1893-1976) i Kina, Josef Stalin (1878-1953)  i Sovjetunionen och andra kommunistiska ledare har använt sig av myten om det oskrivna bladet för att rättfärdiga förbrytelser mot miljoner människor. De har knådat det mänskliga råmaterialet som en klump lera och försökt skapa “den nya människan”, det vill säga utplåna människans natur och med tvång disciplinera fram den perfekta, hängivna kommunisten.

“Det är på det tomma papperet som de allra vackraste dikterna skrivs”

hävdade Mao Zedong och mördade 70 miljoner kineser.

I USA tror 76 procent på skapelseberättelsen

Enligt judisk-kristen tradition är människan skapad till Guds avbild, och Eva skapad av Adams revben. Det finns kvinnor som har svårt att identifiera sig med ett vandrande revbensspjäll, men fortfarande tror hela 76 procent av USA:s befolkning på Bibelns skapelseberättelse, och 79 procent tror att de under som skildras i Bibeln faktiskt har ägt rum. Bara 15 procent tror att Charles Darwins utvecklingslära är den bästa förklaringen till hur mänskligt liv har uppstått på jorden. Djupt rotade religiösa föreställningar håller alltså fortfarande på 2000-talet stora delar av jordens befolkning i ett järngrepp som avvisar all existerande vetenskap om människans ursprung.

Barnet föds som ett litet genpaket

bebis_pa_bb_bigNär ett barn föds, cirka 50 centimeter och 3 kilo ny människa, är det första föräldrarna brukar vilja veta ifall barnet är välskapt. Sedan om det är en pojke eller flicka. Snart kommer kommentarerna från släkt och vänner: “mammas näsa” och “pappas mun”, för att inte tala om “farfars haka”.

Liksom alla djur är vi biologiska varelser som genom evolutionen präglas av de gener som genom det naturliga urvalet har filtrerats fram som vinnare. I dag vet vi att varje barn föds som ett litet genpaket utrustat med gener från sina föräldrar och andra förfäder – gener som har bidragit till att forma hjärnan och medvetandet redan under fosterstadiet och som formar en mycket stor del av människans personlighet livet igenom. Under fostertiden är hjärnan i arbete medan den sätts ihop, och den aktiviteten kan i viss mån styra själva sammansättningsprocessen.

Alla anlag ifråga om tänkande, inlärning och känsloregister som skiljer människan från andra djur går tillbaka på den information som är lagrad i det befruktade äggets DNA. Barnpsykologer tror inte längre att spädbarnets värld är ett enda oformligt kaos av intryck. Vissa grundläggande tankekategorier finns redan mycket tidigt. Den här filmen är ett intressant exempel på hur mycket små barn visar preferenser som utgår från redan befintliga tankemönster.

Och hjärnan verkar aldrig bli färdig. Nyare neurovetenskapliga studier har visat hur hjärnans struktur förändras och byggs om när vi lär oss nya saker, tränar in nya färdigheter och reagerar på inflödet av signaler från sinnesorganen.

Personlighetens fem huvudaxlar

Numera vet psykologerna att människans personlighet varierar längs fem huvudaxlar. Vi är i högre eller mindre grad extroverta eller introverta, neurotiska eller stabila, ointresserade eller öppna för nya erfarenheter, vänligt eller fientligt sinnade, målmedvetna och samvetsgranna eller impulsiva och ombytliga. De flesta av de närmare 18 000 adjektiv som beskriver olika egenskaper i ett utförligt engelskt lexikon kan knytas till någon av de här fem huvudaxlarna. Alla fem grunddragen i personligheten är till åtminstone hälften ärftligt betingade.

Potential för både ondska och godhet

Kunskapen om människans natur innebär att man vet att vi föds med potential för både ondska, våld och godhet. Men inom samhällsvetenskaperna erkänns inte våld som en del av människans natur. Våld tillskrivs enbart kulturell påverkan. Antropologer är av tradition ovilliga att diskutera människans aggressivitet i ett biologiskt sammanhang, och samma orealistiska människosyn ligger till grund för sociologin och den moderna kriminologin.

Motståndet går tillbaka på en önskedröm som är lika seglivad som myten om det oskrivna bladet: myten om den ädle och fridsamme vilden som är helt opåverkad av civilisationen. Antropologen Margaret Mead påstod sig ha funnit jämställda och fredsälskande samhällen på Nya Guinea och Samoaöarna där våld, svartsjuka och ondska var okända företeelser. Det har senare visat sig att hon hade totalt fel. Den renodlat goda människan finns inte. Våld finns och har alltid funnits i alla kulturer. Disposition för ondska och våld hör till människans natur och är kopplad till förmågan att försvara sig och överleva. I en internationell studie svarar 91 procent av männen och 84 procent av kvinnorna ja på frågan om de har fantiserat om att döda en annan person. I verkligheten begår män 90 procent av alla mord, och i 75 procent av fallen är offret en annan man.

Den amerikanske filosofen och psykologen William James (1842-1910) skrev:

“Vi som i rätt nedstigande led härstammar från en samling blodtörstiga slaktare måste vid sidan av de fridsamma dygder vi möjligtvis kan besitta fortfarande bära med oss de lömska och mordiska karaktärsdrag som tog våra förfäder helskinnade genom den ena massakern efter den andra – drag vilka när som helst kan bryta fram på nytt.”

“Han kan inte förmå sig att skada en medmänniska”

Det är vida mer insiktsfullt än det välmenande självbedrägeri med totalt förnekande av ondska och brottsbenägenhet som Ramsey Clark, demokratisk justitieminister under Johnsonadministrationen 1967-69, begår i bestsellern “Brott i USA”. Utgivningsåret 1970 förklarar en del, men inte allt. Clark argumenterar i boken så här för att det rättsliga straffsystemet bör ersättas med rehabilitering:

“Grunden för rehabiliteringsmodellen är helt enkelt övertygelsen att friska rationella individer inte medvetet vill göra andra illa, att de förstår att såväl den enskilde som samhället vinner på principen om icke-våld, och att ett rättfärdigt samhälle kan ge alla medborgare en god hälsovård och samma möjligheter i livet. När individen väl blivit rehabiliterad kan han helt enkelt inte förmå sig till att skada en medmänniska eller stjäla andras egendom.”

Ärftligt betingad psykopati

I decennier har psykologer och andra skuldbelagt föräldrar, i synnerhet mödrarna, för aggressiva barns uppförande. Men mängder av studier har visat att det finns en ärftlig komponent bakom antisociala tendenser som att stjäla, ljuga och använda våld. Psykopater utgör mellan tre och fyra procent av befolkningen. De flesta har visat prov på avvikande och hänsynslöst beteende redan som barn, som att plåga djur, tyrannisera småsyskon och ljuga, utan att visa tecken på ånger eller empati – trots att de ofta kommer från normala familjer med föräldrar som förtvivlat har försökt uppfostra och hjälpa sitt barn. I dag anser de flesta experter på psykopati att orsaken är en genetisk predisposition, i de fall som inte orsakas av en tidig hjärnskada. Den romantiska idén att all ondska är en produkt av samhället har dessvärre medfört att livsfarliga psykopater behandlas med samtalsterapi och släpps ut i förtid – så att ännu fler oskyldiga faller offer för dem.

Kartläggning av det mänskliga genomet

År 2001 var kartläggningen av hela det mänskliga genomet klar. Redan den 26 juni 2000 kunde president Bill Clinton stiga upp i talarstolen i Vita huset, tillsammans med två av världens främsta vetenskapsmän, Francis Collins och Craig Venter, för att begå det slutliga offentliggörandet av “The Human Genome Project”. Det var en historisk dag, fylld av stora och högtidliga ord. Det var dessutom den dag då raser definitivt slutade existera. Man hade nämligen funnit att alla människor, oavsett ras, är mer än 99,9 procent lika genetiskt sett. Men redan 2004 måste självaste Francis Collins krypa till korset. Man hade dragit förhastade slutsatser. Den genetiska likheten måste nedjusteras från 99,9 till 99,5 procent. Låter det som en bagatellartad förändring? Då ska man veta att våra närmaste släktingar schimpanserna till 98,5 procent är lika oss. Ändå kan de varken tala, tänka eller handla som människor.

Skillnaden är tio megabyte DNA

chimpanseI ett typiskt 70-talsflummigt och djupt oetiskt projekt vid Columbia University togs schimpansungen Nim 1974 som nyfödd från sin mamma och placerades i en nyligen ihopflyttad hippiefamilj med sju barn. Han kläddes i människokläder, lärde sig röka hasch och utsattes för otaliga separationer från sina olika vårdare. En film om projektet visades nyligen i SVT.

Avsikten med forskningsprojektet var att se om en schimpans kan bli som en människa och till exempel lära sig teckenspråk. Det lärde sig Nim. Psykologen Laura Petitto försökte lära honom att diska, och Nim njöt av att ha händerna i det varma vattnet och härmade hur Petitto skrubbade tallrikarna med en borste. Men han förstod aldrig själva avsikten med att diska, att det ska bli rent. Han upprepade bara de monotona rörelserna. Just förmågan att förstå avsikter bakom ett beteende och att se vad som rör sig i andras inre är en påtaglig skillnad mellan schimpanser och människor. Det beror på informationen i de cirka tio megabyte DNA som skiljer oss från dem. Experimentet avbröts när Nim inte längre var en gullig schimpansbaby utan en vuxen schimpans med sin arts våldsamhet och aggressivitet. Han isolerades i en bur och blev försöksdjur igen, nu för medicinsk forskning.

Vad skiljer oss egentligen från rundmasken?

rundmaskKartläggningen av det mänskliga genomet bjöd på ännu en besvikelse. Antalet gener visade sig vara förhållandevis lågt, ungefär 34 000. Inte ens dubbelt så många som den en millimeter långa rundmasken, Caenorhabditis elegans, som har ungefär 18 000 gener. Det enda rundmasken klarar är att äta, para sig och dras till eller undvika vissa bestämda lukter. Hur kommer det sig att vi människor med hundra biljoner vanliga celler och hundra miljarder nervceller klarar oss med bara dubbelt så många gener som den lilla rundmasken?

Verkligheten är att ingen kan säga vad den här siffran betyder. En förklaring är att 34 000 gener är en uppskattning. Det saknas än så länge metoder att räkna generna en och en. För det andra upptar de 34 000 generna endast ungefär tre procent av det totala genomet. Resten består av DNA som inte kodar för några proteiner och därför tidigare har avfärdats som “skräp”. Men, som en biolog påpekade: “Termen skräp-DNA är bara ett uttryck för vår stora okunskap.”

Små skillnader spelar stor roll

När det gäller gener spelar små skillnader uppenbarligen stor roll. Den mänskliga arvsmassan tycks innehålla färre gener än vad biologerna hade förväntat sig, men det visar bara att antalet gener inte har någon direkt koppling till hur komplex en organism är. Det mänskliga genomet är fullt kapabelt att bygga något så komplicerat som hjärnan – trots alla bisarra utläggningar om att vi i grund och botten inte skiljer oss nämnvärt från rundmaskarna.

Den evolutionära psykologin förklarar också varför vi inte är några oskrivna blad:

“Det mänskliga medvetandet tog form i hård darwinistisk konkurrens, och hade det inte varit begåvat med vissa medfödda kvaliteter hade det blivit utmanövrerat av rivaler utrustade med mer avancerade talanger – träffsäkra sinnesorgan, utvecklad problemlösningsförmåga, listiga strategier och känsliga feedbacksystem” skriver Steven Pinker. Ändamålsenligheten igen.

En ödemark där ingenting kan växa

De närmaste årtiondena kommer forskarna att identifiera de gener som skiljer oss från schimpanserna och undersöka i hur hög grad de har förändrats av det naturliga urvalet under de miljoner år som gått sedan våra förfäder klättrade ner från träden och inledde sin utveckling till människor. Man kommer att kunna ringa in vilka genkombinationer som är förknippade med en normal intelligensutveckling, med sjukliga avvikelser och en exceptionell begåvning.

Nya rön om människans natur blir fortfarande bespottade av vissa akademiker och ohjälpliga vänsterdebattörer, men många vetenskapsmän, läkare, humanistiska tänkare, filosofer och en intresserad allmänhet törstar efter att ta del av nya insikter om det mänskliga medvetandet, tror Steven Pinker. De “radikalas” teser har, alla fula knep till trots, visat sig vara en vetenskaplig ödemark där ingenting kan växa.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Litteratur:

Ole Jörgen Anfindsen: Selvmordsparadigmet. Hvordan politisk korrekthet ödelegger samfunnet. 2009.

Richard Dawkins: The Selfish Gene. 2006.

Harald Eia och Ole-Martin Ihle: Födt sånn eller blitt sånn? 2012.

Orlando Figes: De som viskade. Tystnad och terror i Stalins Sovjet. 2009.

Raymond Ibrahim: Crucified again. 2013.

NRK Hjernevask, del 4. Våld.

Koranen i översättning av KV Zetterstéen.

Steven Pinker: The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature. 2002.

Steven Pinker, svensk upplaga: Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur. Natur och kultur 2006. Slutsåld på förlaget.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Angela

Posted: 24 august 2013 - 21:32 - Svar

Innan jag läser din krönika så vill jag säga att jag nyss var inne på GP och såg att flera tack och lov reagerat mot “hijab-upproret” bl a Bitte Assarmo som tycker det är ett hån mot kvinnoaktivister och Sara Mohammad och Virpi Hellmark från Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.

“Att tro, att alla kvinnor som bär hijab gör detta frivilligt och av eget val, är naivt. Huvudbonaden är en religiös symbol för kvinnoförtryck. Det är beklämmande hur politiker och människor som ser sig som feminister följer i andras spår utan att blinka, skriver Sara Mohammad och Virpi Hellmark, Riksorganisationen GAPF– Glöm Aldrig Pela och Fadime.

  Marit

  Posted: 25 august 2013 - 13:44 - Svar

  Disse svenske politikerkvinnene er noe av det mest latterlige og tragiske jeg har sett på lenge. Hvorfor lar de seg ikke heller avbilde i burqa ? Ånei, vi må få med deres strålende smil ! Se så hyggelig vi har det i hijab,dere !

  Hvilken HÅN mot våre muslimske søstre som kjemper over hele den muslimske verden for å bli behandlet som mennesker ! Hvilket hykleri og dårskap !

  Marit

  Posted: 25 august 2013 - 13:47 - Svar

  Takk,Julia ! Nordens i særklasse beste journalist !

Angela

Posted: 24 august 2013 - 23:10 - Svar

Veronica Palm och Åsa Romson har nog ingen aning om vad de gör. Men Gudrun Schyman är mycket medveten. Hon vet vad hon gör. Hon var helt kapabel att säga att svenska män är som talibaner. Vad anser hon nu att de svenska kvinnorna är?

Statsmakten, politiker och medier kränker svenska kvinnor grovt – OFFENTLIGT. Så grovt att det inte finns någon förlåtelse för vad de gör och gjort de svenska kvinnorna. Sveket mot kvinnorna är så genomgripande att det aldrig kan repareras. Allt det som vunnits i politisk kamp är söndersmulat till intet. Att det dessutom är kvinnliga politiker från det politiska läger som anser att de kämpat för kvinnlig rösträtt, politiska, sociala och ekonomiska rättigheter för kvinnor gör det mera avskyvärt. Så mycket var deras ord värda, allt tal om jämställdhet och “feminism” att de kan tvärvända när andras intressen skall gynnas.Kvinnor har därmed levt på en livslögn, en tro på att de i Sverige hade ett värde, ett värde i sig, ett människovärde som var lika med mäns och att staten garanterade kvinnorna den rättigheten. Att kvinnors rättigheter och lika värde med män var en självklarhet i Sverige. Så bittert, att komma ner på jorden och erfara verkligheten.

Slöjan är en så grov skymf mot svenska kvinnor, statsmakten uttrycker ett så grovt förakt för svenska kvinnor att det inte kan ses som något annat än att svenska kvinnor inte har något värde längre i Sverige. Kvinnorna har av statsmakten degraderats till en “svennehora”. Ett objekt som kan förnedras, tillintetgöras, misshandlas, våldtas, gruppvåldtas och mördas. Indien och Sverige är de värsta länderna i världen när det gäller gruppvåldtäkter. Och makteliten nämner inte det med ett ord. För en svensk kvinna står slöjan för FÖRTRYCK och NEDVÄRDERING en djup FÖRNEDRING. Genom att inte ingripa ses staten som den som legitimerar förtryck och förnedring av den svenska kvinnan. Spektaklet med hijabupproret bekräftar med all tydlighet hur illa det är. Inte ett finger lyfts av medier eller politiker för den svenska kvinnans sak. Hellre tar man ställning för gamla stenålderskulturer med sina förtryckande symboler. Nu vet vi, vi svenska kvinnor, vad vi är värda. En spottloska i ansiktet.

Statsmakten ser på svenskan som en andra klassens varelse, något som katten släpat in. Genom att tillåta denna förnedring av svenska kvinnor stämplas de offentligt. Det är jämförbart med judestjärnan i Tyskland under andra världskriget. Jag undrar hur dessa kvinnor har tänkt att att de någonsin skall kunna företräda de svenska kvinnorna igen? Avgrunden mellan oss är total. Det verkar som om detta aldrig slagit makteliten. Hur SVENSKA kvinnor känner och upplever sin verklighet idag verkar helt egalt för dem.

  Angela

  Posted: 24 august 2013 - 23:30 - Svar

  Det behövs inga hijabs i några uppror från svenska politiker. Vi har dem redan på oss. Synligt eller osynligt spelar ingen roll. De känns! De sitter redan på våra huvuden. Ditsatta av makteliten! De sitter där varje dag och skaver och påminner oss om vilken skit ni gjort oss till!

  Bernt

  Posted: 25 august 2013 - 00:31 - Svar

  Nå, ändå är det kvinnorna som är mest positiva till invandrarna (och kanske speciellt till de ensamkommande flyktingbarnen).
  (Eller är jag fördomsfull?)
  Kan det förklaras i termer av evolutionen – vad säger evolutionsbiologer och sociobiologer om kvinnors dragning till främlingar?
  Asch, förklara du, Angela!

  Nils

  Posted: 25 august 2013 - 09:53 - Svar

  Når Gudrun Schyman kaldte svenske mænd for talibanere var det måske i virkeligheden kærligt ment.

  Nostradamus_i_norr

  Posted: 25 august 2013 - 10:56 - Svar

  Ett klarläggande om våldtäkter.

  SVT har för en tid sedan redovisat att det i Indien anmäldes 24 206 våldtäkter under 2011 och dagspressen har redovisats att sådana begås var 25:e minut i Indien. Med utgångspunkt i den första uppgiften görs en jämförelse med förhållandet i Sverige. Här anmäldes 6 532 våldtäkter under samma år. Indiens befolkning var 1 210 miljoner och Sveriges 9,5 miljoner. Det gör att antalet våldtäkter per 100 000 invånare blir 2,0 i Indien och 68,8 i Sverige, d v s de är ca 34 gånger mer vanliga i Sverige i förhållande till folkmängden.

  Enligt UNODCs statistik från 2009 anmäldes följande antal våldtäkter per 100 000 invånare:
  Bahamas, 322
  Botswana, 89
  Lesotho. 83
  Sverige, 59
  Indien hamnade på 61:a plats med 1,8 per 100 000 invånare.

  Våldtäkter är oönskade varhelst de förekommer. Men varför denna stora publicitet åt det som händer i Indien men inte i våldtäktslandet Sverige som år 2012 kan befinna sig på ”medaljplats”?

   Invandrare1957

   Posted: 25 august 2013 - 12:13 - Svar

   Handlar om att flytta blicken ifrån problemet.

   Niklas R

   Posted: 25 august 2013 - 22:50 - Svar

   I USA räknar de med att en av fyra våldtäkter anmäls. I Sverige är det en av fem.

   Med andra ord det verkliga antalet våldtäkter i Sverige är närmare 100, om dagen. Ca fyra våldtäkter per timme, dygnet runt.

    Bergfast

    Posted: 29 august 2013 - 09:57 -

    Detta är helt enkelt fruktansvärda siffror som man hör alldeles för lite talas om i MSM, eller på skolor och i politiska sammanhang.

    Det måste absolut till någon form av grundläggande undervisning som kan öka medvetenheten om detta, och som kan verka förklarande och upplysande kring vad dessa fenomen beror på.

    Att det finns olika traditioner, sedvänjor, tänkesätt och ideal mellan olika kulturer det inser ju var och en och det vet ju de flesta. Men det räcker nog inte?

    Att olikheter kring traditioner, ideal och sedvänjor i det allmänna och neutrala stadsrummet skiljer sig åt mellan västerländska nationer och ickevästerländska nationer, det är en verklighet.

    Inte enbart anses det allmänna stadsrummet i många utomeuropeiska nationer på ett självklart sätt tillhöra männen, och inte kvinnorna, utan att också med detta följer en hel del faktorer, tänkesätt och handlingssätt, som behöver belysas och upplysas om och kring för att få en ökad förståelse så att missförstånd kan undvikas.

    Att det allmänna stadsrummet, dvs. gator och torg, allmänna inrättningar som bibliotek och andra allmänna rum, kanske också restauranger osv., alltså anses vara männens domäner medför att många utomeuropeiska män anser sig där ha förtur före kvinnor. De anser genom sin uppfostran och prägling att kvinnor i detta allmänna rum skall vika åt sidan vid risk för kollision men en man, på torget, på en trottoar, i en dörr et cetera.

    Man kan se utomeuropeiska män gå rakt på kvinnor på trottoaren, eller vid dörren, vid risk för möte, istället för att männen viker åt sidan och låter släppa fram kvinnan före.

    Detta fenomen och tradition skiljer sig från det traditionellt västerländska ideala beteendet mellan okända män och kvinnor i det allmänna och neutrala stadsrummet. Vid risk för kollision mellan kvinnor och män så förväntas de väluppfostrade västerländska männen att vika åt sidan och släppa fram kvinnorna. De förväntas även i övrigt visa artighet i största allmänhet.

    Skulle någon västerländsk man råka stöta mot någon kvinna så förväntas denne be om ursäkt.

    Detta ser man inte utomeuropeiska män göra.

    De kan istället ses gå rakt på kvinnor, och förvänta sig att kvinnor skall vika åt sidan.

    Och om kvinnorna inte gör det, och det blir en kollision, så ber de utomeuropeiska männen inte om ursäkt.

    Detta handlar ju om kulturella präglingar och om seder och bruk, och om förväntningar som de utomeuropeiska männen bär på. De förväntas att som män dominera i förhållande till kvinnor i det allmänna och neutrala rummet. Kvinnor förväntas enligt deras traditioner att antingen inte alls vistas där, eller att helst vara skylda genom hijab eller burka osv. Kvinnor förväntas också att gå åt sidan vid möte med män. När kvinnan är tillsammans med sin egen man så bör hon helst gå några steg bakom honom, (där mannen då går före och banar väg genom en folkmassa på ett torg t ex; vilket alltså kanske kan finnas vissa fördelar med i vissa kulturella stadsmiljöer.)

    Men, men…

    Att inte bry sig om sådana olika kulturella präglingar, seder, traditioner och förväntningar på beteenden som är kulturellt betingade och som skapar föreställningar, tolkningar av situationer och förväntade beteenden som kan krocka med varandra, det är inte ansvarsfullt att inte göra i en nation som tar emot en så pass stor andel invandrare från just utomeuropeiska kulturer som t ex Sverige gör.

    Att det till dessa förväntade beteenden när det gäller kollisioner mellan kvinnor och män i det allmänna stadsrummet, också tillkommer föreställningar och tolkningar kring västerländska kvinnor som vistas där, som ofta inte stämmer med verkligheten, det är också mycket allvarligt.

    Att för en man att ta sig för att tilltala en kvinna på ett personligt sätt i detta allmänna rum, när ingen som helst inbjudan från kvinnans sida till någon sådan personlig kontakt har visats, är ett beteende som nog hör ihop med ett utomeuropeiskt präglade synsätt att det allmänna stadsrummet tillhör just männen och att det därför anses vara männens privilegium att tilltala kvinnor som vistas där? Att kvinnor i detta allmänna rum, så att säga blir en slags allmän egendom för männen att fritt tilltala efter behag, eftersom då kvinnor som just kvinnor anses stå under männen i social rang i just detta allmänna rum?

    Sådana faktorer och kulturellt präglat tänkande är viktigt att det undervisas om så att en ökad förståelse kan ske?

    Västerländska kvinnor som inte bär burka och som är allmänt vänligt sinnade, och allmänt kamratliga, artiga och vänliga, kan kanske av utomeuropeiska män uppfattas som sexuellt inbjudande, eller rent av som uppvaktande, istället för just enbart kamratliga och vänliga?

    Detta kan i sin tur leda till allvarliga missförstånd.

    Sådana risker för kulturella misstolkningar mellan män och kvinnor, samt olika förväntningar synsätt och präglingar som kan finnas i olika kulturer behöver man undervisa mycket grundligt om för undvikande av just misstolkningar och missförstånd.

    Särskilt behöver man undervisa unga västerländska flickor och kvinnor, och kanske särskilt svenska, norska och danska unga flickor och kvinnor, om dessa olika kulturella seder, bruk och föreställningar som kan leda till mycket fatala missförstånd.

    Den vidrigt höga våldtäktsstatistiken talar sitt tydliga språk. Det måste föreligga brister i kommunikationen här.

    De höga våldtäktssiffrorna i Sverige, och även Norge, måste åtgärdas från flera olika håll och på flera olika sätt samtidigt.

    Att undervisa även invandrade män från utomeuropeiska kulturer är mycket viktigt.

    Frågan är vilka som skall övertyga dessa från andra kulturella seder invandrade männen om västerländska traditioner, seder och bruk mellan pojkar och flickor, kvinnor och män, just i det allmänna stadsrummet? Och också vem som skall övertyga dem om att det är ett bättre system än deras tradition?

    Är det de västerländska kvinnorna som försvarslösa skall offras i de kulturella missförstånd och krockar som kan uppstå , och som tydligen uppstår, mellan olika seder, förväntningar och förhållningssätt i det allmänna rummet?

    Eller är det västerländska män som genom undervisningar och upplysningar, samt genom förklaringar och också genom varningar, kan förmå de inflyttade utomeuropeiska männen att förändras i sina kulturella ideal, traditioner, seder och bruk?

    Vem vet….

Søren Ferling

Posted: 24 august 2013 - 23:17 - Svar

Du har så ret – vores elite lever fortsat i Stalins og hans ‘arveforsker’, Lysenkos mentale skyggelandskab.

Required

Posted: 25 august 2013 - 08:04 - Svar

Jag hörde någon säga att skräp-DNA (junk DNA) i själva verket är ett operativsystem.
(Genernas operativsystem? Jag vet inte. Jag kan inte riktigt skilja mellan DNA, gener, kromosomer, ribosomer osv)

Utgående från tanken att vi styrs av någon sorts osynlig elit, är den “feminism” som existerar offentligt till för att omöjliggöra existensen av feminism.
Den religion som existerar offentligt syftar till att omöjliggöra religion (Få oss att Schy blotta tanken).
Det offentliga samtalets uppgift att omöjliggöra offentligt samtal. Osv.

(Den “osynliga eliten” skulle kanske kunna vara “det undermedvetna”?)
(Fast (konspirations)tanken om en osynlig elit är nog tanken att metafysiken – det som ligger bortom det för vetandet åtkomligas gräns – till åtminstone någon del består av människor.)

(I det postkommentära samhället)

Snowflinga

Posted: 25 august 2013 - 08:38 - Svar

När man ser bilderna av de svenska feministerna och politikerna som klär sig i hijab så vet man inte om man skall skratta eller gråta. Ett sådant hyckleri.

Idag byter etablissemanget ut Sveriges befolkning med rasande fart på samma sätt som man nu vill normalisera den kvinnoförtryckande hijaben och Islam i Sverige. Man tar emot människor från kvinnofientliga och primitiva kulturer när man vill blanda upp och urvattna den svenska kulturen. Kriminaliteten har ökat i Sverige i samma takt som våldtäkterna. Man gapar och skriker att svenskarna är rasister men etablissemanget ifrågasätter och utreder aldrig varför våldtäkterna mot svenska kvinnor och brottsligheten allmänt har ökat så katastrofalt i landet.

Det är svårt att förstå varför en stor del av svenskarna känner ett sådant självhat och förakt till sin egen kultur att de vill utplåna den tillsammans med sin historia och ersätta allt som är svenskt med primitiva kvinnofientliga kulturer och en religion som aldrig har reformerats och som är kvar på 600-talet. Varför gör man dethär? Dumhet? Naivitet?

Människor, blommor och djur har alla sin nisch där de har formats utifrån det klimat och den världsdel där de bor. Det finns olika arter av blommor och djur samt olika variationer av människor som skapats genom evolutionen. Människor ser olika ut ifråga om hudfärg och kroppsform och utseende och de har formats utifrån det klimat och den världsdel där de bor. Nu vill kulturmarxisterna och penninggiriga globalister byta ut den europeiska befolkningen och blanda upp den med olika kulturer från Mellanöstern och Afrika. Men märk väl den uppblandning sker endast i de Europeiska länderna. De vill förstöra de europeiska kulturerna och folkslag som genom historien och evolutionen utvecklats till fungerande länder.

Svenskar hör dagligen att det finns inget som är svenskt och etablissemaget och media hånar svenskarnas kultur och historia. Hur de kan håna någonting som de säger att inte existerar har de inte ännu förklarat. De har även gått så långt att riksdagen har juridiskt avskaffat svenskarnas historia. Dessutom när det talas om något som är svenskt så är det ofta utlänningar som talar om svenskarnas kultur. Det är inte politiskt korrekt att säga att Sverige är svenskarnas land där det bor blåögda och blonda männskor som formats av evolutionen i deras världsdel.

Det är ett brott att förstöra ett gammalt folkslag och en kultur som Sveriges nuvarande politiker och kulturelit håller på med att göra mot sitt eget folk.

Mona Westerberg

Posted: 25 august 2013 - 09:35 - Svar

Jag blir så trött på dessa “feminister” som predikar för de egna. Alla människors lika värde? Vad förenar moder Teresa med Hitler, Stalin och Mao? Möjligen att de är födda som människor men något lika värde har de inte. Någon som protesterar?

  rksmrgs

  Posted: 25 august 2013 - 15:41 - Svar

  Du har så rätt. Och alltihop grundar sig i en felöversättning. Originalet säger “equal dignity” vilket borde översatts till “lika värdighet”, istället har man översatt till “lika värde”, vilket betyder något helt annat.

  Tänk såhär: En åldring får inte den vård och omsorg han behöver. Är det hans värde eller värdighet som kränks? En kvinna våldtas. Är det hennes värde eller värdighet som skändas? En man rånas. Är det hans värde eller värdighet som får sig en törn?

   Bergfast

   Posted: 25 august 2013 - 18:42 - Svar

   Nja, det blir inte riktigt rätt i alla fall?…

   Rksmrgs säger: …
   …”Originalet säger “equal dignity” vilket borde översatts till “lika värdighet”, istället har man översatt till “lika värde”, vilket betyder något helt annat.”….

   Det originalet väl säger är ….”All men are created equal….in their HUMAN DIGNITY”….(ungefär)..

   Själva ordet – dignity – vill nog mer beskriva att det handlar om att absolut alla nu levande människor tillhör just likvärdigt – digniteten – , dvs. – storheten – , dvs. i betydelsen – värdigheten – , dvs. – tyngden – (digniteten), dvs. – karaten – , dvs. – definitionen – , MÄNNISKA.

   Alltså den identifieringen är ALLOM given och allomgiltigt given till ALLA människor genom att de föds till just – digniteten – dvs. i betydelsen – storheten – människa.

   Frasen som säger; ”Alla människors lika VÄRDE” blir felaktig därför att alla människor kan just inte ha ett LIKA VÄRDE för alla andra människors VÄLBEFINNANDE. Alla har ju istället just OLIKA VÄRDE för alla olika människors välbefinnande.
   Vilket är en fullkomlig naturlig självklarhet.

   INGEN ENDA människa kan ha lika VÄRDE för alla olika människor.

   Ordet DIGNITET, VÄRDIGHET, har i sin tur mer att göra med människors förhållningssätt i tillvaron.
   Människor kan SJÄLVA förlora sin VÄRDIGHET, dvs. sin dignitet, under olika omständigheter genom att SJÄLVA uppträda UTAN VÄRDIGHET, och utan dignitet. Dvs. de har varken självrespekt, eller respekt för andra, eller kanske inte respekt för någonting.

   Människors värdighet kommer oftast inifrån dem själva och genom relationer till och tillsammans med andra människor.

   Människor, kanske alla människor, kan vid olika tidpunkter och tillfällen, och i olika åldrar, kanske behandlas respektlöst i olika sammanhang och på olika sätt.

   Men inte alla människor som behandlas respektlöst förlorar sin värdighet, eller sin dignitet.

   Ex. Nelson Mandela.

    rksmrgs

    Posted: 27 august 2013 - 11:21 -

    Jaha? Det var väl det jag sa? Utan att behöva svälla ut som en ballong.

    Bergfast

    Posted: 27 august 2013 - 12:31 -

    Nej, det var inte det som sades.

    “Alla människors lika värdighet”, är nästan lika illa som “alla människors lika värde”.

    Alla människor har just olika “värdighet”. En del människor uppträder mycket “ovärdigt”, och andra mer “värdigt”. Liksom också alla människor har olika “värde” för alla människor, och ingen människa kan ha någonting annat än just ett “olika värde” och inte “lika värde” för alla.

    “Alla människor är likvärdiga i digniteten människa”.

    (Alla människor har olika dignitet i betydelsen olika värdighet. Alla människor har också olika värde för alla människor. Ingen enda människa kan ha lika värde för alla människor vad gäller förmågor att kunna bidra till deras välbefinnande, identifiering, identitet och känslor av tillhörighet och hemmakänslor. Alla människor har olika värde för alla olika människors välbefinnande.)

  Required

  Posted: 26 august 2013 - 03:16 - Svar

  Jag protesterar.
  Utan att “veta” något om Moder T.

Maria Magdalena

Posted: 25 august 2013 - 09:48 - Svar

Suveränt, välskrivet och mitt i prick – som alltid!

Nils

Posted: 25 august 2013 - 10:40 - Svar

Ud fra en snæver udviklingsmæssig synsvinkel er borgerkrig og homogene etniske gruppers sammenbrud det bedste, der kan ske for homo sapiens, for uden kamp degenerer arvemassen, variansen bliver mindre og dermed svækkes modstandsdygtighden over for fremtidigt evolutionært pres. Nogle gange kan man få indtryk af, at det er kvinden, der står for dels at ægge mændene til kamp mod hinanden, så hun efterfølgende kan parre sig med vinderen, og dels står for at sikre, at floden af sædceller gennem samfundene for enhver pris er så varieret som muligt.

For det enkelte individ er det et overlevelsesparameter at være “fit” i den situation, man nu er i, men for menneskeslægten er vigtigste overlevelsesparameter varians og variabilitet. Vores kæmpehjerner gør ikke, at vi gør kloge ting, men de gør, at vi gør forskellige ting, hvilket øger chancen for at dog nogen gør det rigtige. Naturen har råd til at kassere massevis af individer, der ikke lige har what it takes.

Hunden, som jo står os nær, er ekstremt varierende og variabel genetisk, og det er det, der har givet den en så stor plads på jorden – mennesket er måske ikke helt så variabelt ved første øjekast, men hvis vi ser på bevidstheden – der jo spiller en helt særlig rolle for vores art – så er der egentlig meget store forskelle på individerne. Måske er vi ligeså forskellige indeni som hundene er udenpå.

Oikofobi er egentlig bare biologien på arbejde – det er en modstand mod indavl og længsel efter nye og sjove sædceller.

  Bergfast

  Posted: 25 august 2013 - 12:08 - Svar

  Hur inavlade måste då inte många relativt snäva kulturgrupperingar vara, där äktenskap med utomstående från kulturkretsen eller gruppen, direkt tas avstånd ifrån, eller förbjuds, eller i alla fall inte uppmuntras?

  T ex samiska folk, judar, aboriginer, eskimåer, japaner, kineser, sydamerikanska indianer m.fl. folkstammar och grupperingar som har levt och som lever relativt avskilda från övriga folkstammar och kulturgrupperingar av människor?

  Förutsättningarna för dessa folkgrupperingar att kunna bevara sina särarter både som folk och kultur är väl just att det idkas en viss begränsning av uppblandningen med andra folk.

  Vad judendom anbelangar finns så finns där ju ideal som heter. ”A people that shall dwell apart”, dvs., att i så stor omfattning som möjligt verkligen endast ingå äktenskap med de som är tillhörande, (även om det har begåtts ett och annat övertramp genom århundraden där äktenskap då har (olydigt) ingåtts med utomstående partner. Dessa har då kanske lättare kunnat accepteras om det varit en manlig utomstående partner; då det alltså är viktigast att kvinnan är judisk för att barnen skall räknas som judiska).

  Den kristna kultursfären är ju ändå relativt stor, liksom också den muslimska, (i antal människor räknat, där också olika etniska profiler ingår i olika kristna länder).

  Så att översätta rent biologiska faktorer och variabler på människan som varelse, är nog ändå inte helt riktigt att göra. Det reducerar människan som varelse.

  Förutsättningarna för att kulturer, eller folkgrupperingar med deras olika språk, etniska profiler, samhällsformationer och olika livsstilar, med sina olika musikstilar, litteratur, mat, kläder, arkitektur och olika skapande över huvud taget kan ske, är att det inte sker alltför mycket uppblandningar för då skulle dessa olikheter inte kunna bevaras, och mångfalden inom människosläktet skulle urholkas.

  Och det vore ju tråkigt. Om man tycker om mångfald alltså.

  Människan är ändå en kulturvarelse i större grad än vad djuren är.

  Detta är de viktigaste faktorerna när det kommer till familjebyggnad och förmågor att skapa starka familje- släktsammanhållningar, som i sin tur är betydelsefulla förutsättningar för överlevnad.

  Att se enbart på biologiska faktorer och på det nyttiga med variationsrikedom, och urval av starka och friska gener, det började man nog med i slutet på 1800-talet, och i början på 1900-talet. Detta som sedan ledde fram till både den superrationella och massmördande kommunismen och tillika den superrationella och massmördande nationella socialismen.

   Nils

   Posted: 25 august 2013 - 13:44 - Svar

   Det er nu ikke fordi jeg går ind for krig og sammenbrud til fremme af eugenikken, men at vi kommer lige fra junglen, og at det på mange måder skaber problemer og præger det moderne liv negativt, er der ingen grund til at skjule. Vi er jo blevet til på et tidspunkt, hvor der var meget længere mellem husene – et grundlæggende anderledes miljø end det, vi lever i nu.

   Jo mere vi forstår om os selv, jo bedre chance har vi for at skabe samfund, hvor folk kan holde ud at være.

Charles Nielsen

Posted: 25 august 2013 - 12:21 - Svar

For disse kvinder, der har viet sit liv til Ideologien Islam er der ingen vej tilbage. Ifl. samme Ideologi.

Men for os der bekæmper Islam er det feltmadrasser.
Det er kvinder der ligger i med fjenden, lige som Tyskertøserne under WW2.

  Marit

  Posted: 25 august 2013 - 12:56 - Svar

  Johan tar en smakløs avsporing til “Tyskertøserne under WW2”. Kvalmenede, Johan !

   Bernt

   Posted: 25 august 2013 - 13:18 - Svar

   Jag kallade företeelsen för “svenskornas dragning till främlingar” i kommentar ovan till Angela.

Johan

Posted: 25 august 2013 - 12:42 - Svar

Nyttig läsning.
Guns, Germs, and steel. The fate of human societies / Jared Dimond 1997 (Winner of the Pulitzer Prize)

Page 25 in paperback edition of 1999.

“Authors are regularly asked by journalists to summarize a long book in one sentence. For this book, here is such a sentence.”
“History followed different courses for different people because of differences among people´s environments, not because of biological differences among peoples themselves.”

Mr Nail

Posted: 25 august 2013 - 18:52 - Svar

Tack Julia!

Cavatus

Posted: 25 august 2013 - 21:30 - Svar

Jag kommer fortsättningsvis att kalla dessa så kallade feminister för “blasfeminister”, eftersom de vanhelgar det arbete som min mor lade ner (hon var född 1914) för att dagens kvinnor skulle få en dräglig och jämställd tillvaro. Dessa blasfeminister borde VETA HUT med tanke på vad de river ner och förstör i sitt galna försvar av slöjan.

Cavatus

Posted: 25 august 2013 - 21:31 - Svar

Jag kommer fortsättningsvis att kalla dessa så kallade feminister för “blasfemininster” med tanke på det som de river ned av det arbete min mor lade ned på att dagens kvinnor skulle få ett jämlikt liv och samhälle.

Conlon

Posted: 25 august 2013 - 22:19 - Svar

B-E Johansson

Posted: 25 august 2013 - 22:40 - Svar

Tyvärr, denna krönika är alldeles för lång i förhållande till författarens kapacitet. M a o, skall man skriva en lång krönika, måste man kunna fånga läsarens intresse och hålla i det hela vägen ut. Det du skriver är kanske viktigt och angeläget, men tyvärr Julia, att läsa din krönika är som att vandra i kvicksand; det är omöjligt att ta sig framåt

Jag vill gärna läsa det du skriver, men detta var alldeles för långt. Halvera! Till att börja med..

  Clueless

  Posted: 26 august 2013 - 00:41 - Svar

  Jag tyckte snarare att det var en mycket givande text. Jag sträckläste emellertid inte och det står ingenstans att det är nödvändigt att göra det. (Det finns många texter man inte bör sträckläsa.) Julia utvecklar en tankegång och det håller hela vägen, utan tvekan. Det hade varit mer ärligt om du klargjort tämligen exakt vilka stycken du hade velat slippa läsa och sedan avvaktat i väntan på ev medhåll.

  Jens

  Posted: 26 august 2013 - 09:17 - Svar

  Texten var inte alls för lång. Längden på den var nog helt nödvändig för att hela sammanhanget skulle kunna förklaras. Läs den i etapper eller flera gånger så att allt sjunker in. Artikeln var f.ö. enormt bra och Julia Caesar lyckas ofta överträffa sig själv med riktiga kvalitetsartiklar. Det här var ytterligare en sådan.

Anonym

Posted: 25 august 2013 - 23:08 - Svar

En historisk tale af Martin Luther King, Jr.
For 50 år siden her:

http://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Deas

Posted: 25 august 2013 - 23:22 - Svar

Hej

Är det någon som vet var jag kan hitta Godhedens mørke side av Barbara Oakley?

  Julia Caesar

  Posted: 25 august 2013 - 23:44 - Svar

  @ Deas.

  “Godhedens mörke side” är rubriken på en artikel av Cecilie Cronwald, publicerad i Weekendavisen den 19 juli i år. Tyvärr lägger inte Weekendavisen ut sina artiklar på nätet.

  Detta är allt som finns:

  Godhedens mørke side

  Af Cecilie Cronwald (2013)

  Altruistisk adfærd binder samfundet sammen, men udvikler sig ofte til en forstyrret form. Kattedamer, personer i voldelige parforhold og deltagere i folkemord er alle låst fast i en velmenende, men skadelig version af godhed. Jo mere altruistisk anlagt en person er, jo større er risikoen for, at han eller hun bliver udsat for vold og tyveri. At være empatisk øger også risikoen for at blive ramt af angst, depression og skyldfølelse

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar

elwee

Posted: 27 august 2013 - 16:18 - Svar

Bra igen Julia.
Jag kommer att distribuera länken till denna krönika till behövande.
En del behöver den som underlag för diskussioner … en del behöver förstå …

Da Capo

Posted: 28 august 2013 - 09:15 - Svar

Denna JC-krönika är en argumentationsmissil av den yppersta klassen som betecknas:

* NON PLUS ULTRA *

Den nysvenska quasifeministiska, muslimkramande kärringmaffian har blivit effektivt angripen och förhoppningsvis partiellt avväpnad.

Men främst är det hela det kulturmarxistiska och politiskt korrekta konglomeratet av vilsegångna muslimfraterniserande godhetsidioter med såväl total som mindre makt, som genom missilens rationella användande av senaste forskningsrön, rimligen borde ha blivit effektivt skadeskjutet.
Resultat? Nada!
Den allomfattande nysvenska funktionella dårskapen/idiotien förhindrar allt förståndsuppvaknande. Dessa dårar kommer sannolikt att fortsätta sitt inkomstbringande, nationsnedbrytande förstörelsearbete tills de bokstavligen stupar på sina poster.

Men – kanske kunde fortsatta ingripanden med missiler som denna, här och var, ändå slå upp en och annan bräsch i muren av förenade dårar. Landet Nya Sverige kan rimligen inte vara alldeles renons på intelligensbärare. Hur få dessa att engagera sig?

Leave a Comment