30
maj
Seneste opdatering: 30/5-10 kl. 1555
83 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af Julia Caesar ©

Salam Aleikum! I dag ska vi tala om slöjan och vad som döljer sig under den.
Jag börjar med att berätta om Alia Khalifa*, syster till jihadisten Anas Khalifa som predikar för småpojkar att det största man kan ge till Allah är sitt eget liv.

Alia Khalifa kom till Sverige från Egypten med sina föräldrar och syskon när hon var fyra år. Nu är hon 24. Hon bor i en mångkulturell förort till Stockholm och har nyligen utbildat sig till barnskötare. Det är inget särskilt med det, om det inte var för att Alia Khalifa sedan ett par år går omkring i niqab, som en svart vålnad inlindad i stora tygsjok. Det enda som syns är hennes ögon. Sina händer döljer hon i långa svarta handskar. Inte en kvadratmillimeter hud får synas. Hon tar inte heller män utanför familjen i hand.

”Vi kvinnor ska egentligen inte blanda oss med män över huvud taget. Det kan leda till frestelser”, säger Alia Khalifa. Hon bär niqab för att hon är övertygad om att tyginpackningen för henne närmare hennes skapare. Alia Khalifas förebild är Muhammeds alla fruar. Nästa logiska steg bör bli att hennes man skaffar sig ytterligare tre niqabförpackade fruar, gärna någon 9-åring. Då skulle Muhammed känna sig som hemma. Men skaparen har faktiskt inte föreskrivit ett enda ord om niqab i koranen. Niqab har ingenting med religionsfrihet att göra. Den var antagligen ett praktiskt plagg när sandstormarna yrde i den arabiska öknen på 600-talet. Sandstormar är dock mycket sällsynta i Sverige.

Kanske för det svarta tältet Alia Khalifa närmare hennes skapare. Men det för henne definitivt inte närmare andra människor eller det svenska samhälle som hon lever i. När hon iförd Muhammeds alla fruars outfit krävde att få utbilda sig till barnskötare blev det tvärstopp. Skolan, Åsö vuxengymnasium i Tensta, sa nej med hänvisning till Skolverkets regler. Skolan kräver att få se ansiktet på sina elever. Då kände sig Alia Khalifa kränkt och diskriminerad och gjorde en anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Med stor talang för PR har hon bedrivit en regelrätt kampanj för sig själv och sin niqab i svenska media.

Inom kort avgörs hennes ärende av DO. Vi ska inte bli förvånade om Alia Khalifa både får rätt att fortsätta sin bana som svart spöke i den svenska barnomsorgen (hur byter man blöjor med långa svarta handskar?) och dessutom får ett fett skadestånd för att hon har blivit så kränkt. I ”toleransens” och ”religionsfrihetens” och den kulturella självutplåningens namn låter vi hellre svarta vålnader skrämma slag på små barn än vi sätter ned foten och säger NEJ. Det är Sverige i ett nötskal. Landet som inte kan säga NEJ. Landet som uppmuntrar och göder muslimska kravmaskiner och belönar dem som vägrar anpassa sig till svenska normer och värderingar med rikligt tilltagna ”skadestånd”.

Belgien har nyligen förbjudit kvinnor att bära burqa och niqab. Flera andra länder förbereder ett motsvarande förbud. Vartenda västeuropeiskt land bör förbjuda alla former av slöjor. De hör inte hemma i Västvärlden. Ett förbud är ett självklart led i att slå vakt om de normer och värderingar som det västerländska samhället bygger på. I ett öppet och demokratiskt samhälle visar vi våra ansikten för varandra. Här är religion en privatsak. Vi ska inte ha svarta vålnader vandrande på gatorna. Kvinnor ska inte behöva dölja sig i metervis med tyg. De som söker skydd och en framtid i Europa ska anpassa sig till den kultur och de värderingar och uppförandekoder som råder här. Passar det inte finns det ett 60-tal muslimska länder att flytta till.

Slöjan är en politisk handling

I Västvärlden diskuteras slöjan mest från estetiska och sociala utgångspunkter. Därför bedöms hijab vanligen med en mildare måttstock än heltäckande slöjor. Det är ett stort misstag. Niqab, burqa, hijab eller chador – principen och symboliken är densamma, det är bara gradskillnader i helvetet. Jag kan höra islamisternas förnöjda skratt. ”De blåögda idioterna går på det!”

Slöjan är nämligen mycket mer än bara ett stycke tyg. Slöjan är en politisk handling. Den är kvinnliga muslimers uniform i islams krig mot Väst och det demokratiska samhället. Den är en barriär mot integration, ett effektivt verktyg för muslimer att befästa sin självvalda segregation från icke-muslimer. Med stöd av hållningslösa kulturrelativister och hänvisning till ”religionsfrihet” har politisk islam obehindrat kunnat flytta fram sina positioner i västliga demokratier. De styrande eliterna blundar för vad som pågår. De blundar av feghet, rädsla och politisk korrekthet. Om det är någon enda läxa som Väst har lärt sig så är det att det är förknippat med livsfara att kritisera islam och allt vad islam står för. Så vi tiger och hukar oss.

Kanske intalar sig politikerna att muslimerna kommer att anpassa sig, sekulariseras, moderniseras och bli som vi. Bara vi anpassar oss till deras 1 400 år gamla ökenreglemente. Bara vi är snälla mot dem och aldrig säger emot dem eller kritiserar dem. Då ”kommer de att vara snälla mot oss när de blir i majoritet”, som Jens Orback, (integrationsminister 2004-2006 i den socialdemokratiska regeringen), har uttryckt sig.

Det är bara framtiden som kan ge svaret. Men vi är många som anar vad svaret kommer att bli. Det är den insikten som gör att vi blir allt fler som arbetar hårt och på obetald tid för att sprida kunskap om vad islam står för innan det är för sent. Kanske är det redan för sent. Men då har vi åtminstone inte suttit i fåtöljen och gäspat.

”Jag är underordnad mannen”

Det här är några av de budskap som kvinnor i slöja sänder:

• Jag bekänner mig till islam som totalitär politisk ideologi.
• Jag har ingen egen identitet utan ingår i en kollektiv muslimsk världsgemenskap, en ummah som styrs av islam.
• Jag underkänner demokrati.
• Jag anser att sharialagar är överordnade demokratisk-juridiska lagar.
• Kristna, judar och andra icke-muslimer är otrogna hundar som ska avrättas.
• Homosexuella är orena och ska avrättas.
• Jag är mindre värd än mannen och är underordnad honom för att jag är dummare än han och för att…ja för att islam säger så.

”Jag har inte sett några mer bristfälliga i intelligens och religion än er. O kvinnor, vissa av er kan vilseleda en betänksam vis man.”(al-Bukhari: Vol 2, Bok 18, nr 161 och al-Bukhari Vol 2, Bok 24, nr 541.)

”Han får slå och våldta mig”

Kvinnan med slöja säger också:

• Min sexualitet tillhör inte mig utan min man. Jag är hans avelsdjur. Jag finns till för hans sexuella behov. Han har rätt att ha sex med mig när han vill. Om jag nekar har han rätt att slå mig.

Ur koranen Sura 4:38:

”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor.”
”Allahs profet sade: När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom även om hon är sysselsatt vid ugnen.”

Hadith nr 61, mannens och fruns plikter, engelsk översättning från arabiskan, bok 1:

”Allahs sändebud sade: Närhelst en man kallar på sin fru för att ligga med henne och hon vägrar, och han sedan tillbringar hela natten med dåligt humör, fördömer änglarna henne tills hon går upp i gryningen.”

Hadith nr 54, mannens och fruns plikter:

”Era hustrur är som en åker för er, besök denna åker efter behag.”

En nutida uppfattning om hur mycket våld en muslimsk man får använda mot sin hustru är boken ”Woman in Islam”, skriven av Sheikh Muhammed Kamal Mustafa, imam i Spanien. Sheikh Muhammed ger här praktiska råd och anvisningar för kvinnomisshandel:

”Det är förbjudet att slå henne på kroppens känsligaste delar, som ansikte, bröst, mage och huvud. Istället skall man slå henne på armar och ben med ett spö som inte får vara för stelt utan smalt och lätt så att inga sår eller skärsår uppstår.”

Med andra ord: det är helt okej att misshandla kvinnor bara det inte blir några synliga skador.

Mannens sexualitet är kvinnans ansvar

Kvinnor i slöja signalerar också:

• Jag accepterar att ta hela ansvaret inte bara för min egen utan också för alla mäns sexualitet. Genom att gömma mig i metervis med tyg försöker jag låta bli att väcka deras oregerliga lustar. Om de ändå förgriper sig på mig så är skulden min.

Sura 33:59:

”O profet, säg till dina hustrur, dina döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.”

Sura 24:31:

”Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över vilka de råda, eller sådana stackare till män, som ej hava något sinne därför, eller barn som ej förstå sig på kvinnors nakenhet.”

Muslimska män klarar uppenbarligen inte att hålla brallorna uppe av egen kraft. Hela ansvaret läggs på kvinnan. Vi vet att mannens heder sitter mellan kvinnans ben. Men tydligen sitter den också i hennes hår eftersom hon inte får visa det. Mannen förväntas bli övermannad av obetvinglig lusta om ett kvinnligt hårstrå kommer i hans synfält. Eftersom han själv är oförmögen att behärska sina drifter måste kvinnan packa in sig i heltäckande tält. En mycket kränkande syn på män som primitiva djur, kan tyckas. Men jag har faktiskt aldrig hört talas om någon enda muslimsk man som har protesterat mot att bli sedd som en komplett sexgalning.

Brottsstatistiken stämmer med koranen

Brottsstatistiken harmonierar utomordentligt väl med koranen. 85 procent av dem som döms för våldtäkt i Sverige är invandrare.

Statistiken toppas av män från muslimska länder: Irak, Tunisien, Marocko, Libyen och Algeriet. Somalier är på stark frammarsch i våldtäktsligan. Invandrares överrepresentation vid våldtäkt i Sverige är 450 procent.

Svenska kvinnor går inte inlindade i tio meter tyg. Vi rör oss fritt och bestämmer själva hur vi vill leva och vem vi vill dela vår sexualitet med. Därför är vi ”horor” och lovligt byte för cirka 60 000 våldtäkter per år.

I Danmark toppas statistiken över brottslingar som dömdes under 2008 av män från Libanon, Marocko, Jordanien, Iran, Pakistan, Turkiet och det forna Jugoslavien+ Danmarks Statistik.

I Oslo fördubblades antalet överfallsvåldtäkter från 2008 till 2009. Samtliga begicks av icke-västliga invandrare. Polischef Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland polisdistrikt påpekar att invandrare tar med sig en förhistorisk kvinnosyn från sina hemländer till Norge:

”När en lättklädd, berusad kvinna sätter sig ensam i en taxi har hon syndat redan i utgångsläget. De som överföll och våldtog kvinnor på gatan har uttryckt att de har varit i sin fulla rätt.”  (Aftenposten)

Muhammed var en sjutusan till karl

Kunde Muhammed förutse sina efterkommandes enorma överrepresentation i våldtäkt? Nja, vi ska nog inte överskatta profetens profetiska förmåga på den punkten. Men som man känner sig själv känner man andra. Muhammed tycks enligt skrifterna ha varit en makalöst potent karl. Hans sexuella kapacitet var utan gränser. Sahih Bukhari, en av de mest vördade islamiska texterna, berättar:

”Profeten brukade besöka sina fruar i omgångar, dag och natt, och de var elva till antalet. Hans fruar och älskarinnor var av islamisk lag tvingade att tillgodose hans sexuella behov när som helst på dagen eller natten. Jag frågade Anas: hade profeten styrkan för det? Anas svarade: Vi brukade säga att profeten hade lika stor sexuell uthållighet som trettio män.”

Sin yngsta hustru, Aisha, deflorerade Muhammed när hon var nio år gammal och han femtiofyra. Så beter sig en sjutusan till karl, muslimska mäns främsta förebild.

Slöjan kränker mig

Alia Khalifa och hennes niqab kränker mig. I kraft av en sagobok och en sedan 1 378 år död profet tar hon sig rätten att nedvärdera och diskriminera halva mänskligheten. Hennes och andras tungt beslöjade uppenbarelser är ett hån rakt i ansiktet på mig och andra svenska kvinnor. Det är vi som har ägnat en stor del av våra liv åt att kämpa för jämställdhet mellan könen och ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Vi låter varken Gud eller djävulen styra oss. Vi har kämpat oss till rösträtt (1919), rätt att utbilda oss och arbeta, rätt till preventivmedel (1938) och fri abort (1975). Inte en enda rättighet har varit gratis. Alla har kostat blod, svett och tårar. För bara 100 -150 år sedan var Sverige ett u-land där många dog av undernäring. Tusentals kvinnor dog av för många ofrivilliga barnsängar. Efter århundraden av kamp och slaveri under fattigdom och ofrihet har svenska kvinnor i dag rätten att välja sina liv. Vi bestämmer själva över vår sexualitet och om och när vi vill föda barn.

När jag ser kvinnor inpackade i tyg, som en svepning, och alla barnen med flerbarnstillägg i släptåg är det en kränkning mot mig och andra svenska kvinnor och hela vår kulturella och sociala identitet. Vandrande kistor är de kring kvinnors rättigheter. Jag tänker inte backa ett steg från det jag och andra kvinnor har uppnått. De som vill leva som i 600-talets arabiska sandöknar må göra det, men de ska inte göra anspråk på att göra det i Sverige och på min bekostnad. Jag tänker inte tolerera att det jag och andra kvinnor har kämpat för har varit förgäves. Och jag har inte lust att sponsra muslimers barn- och kvinnofientliga livsföring med en enda skattekrona.

Alia Khalifa och hennes muslimska tyginpackade medsystrar kränker MIN religionsfrihet, min rätt att slippa bli utsatt för religiös påverkan. Tron finns inuti huvudet, inte utanpå, och den är helt oberoende av tyg.

Alia Khalifa har låtit undslippa sig att hon funderar på att återvända till Egypten. En utmärkt idé. En person som demonstrerar en sådan ovilja mot att anpassa sig till det svenska samhället bör allvarligt fråga sig om Sverige är rätt land för henne. Om DO ger henne ett fett skadestånd är biljetten fixad.

Inget paradis för kvinnor

Avslutningsvis ska jag berätta vad som väntar Alia Khalifa och andra muslimska kvinnor efter döden:
Sura 4 vers 76:

”Må alltså de, som vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande strida för Guds sak. Den som strider för Guds sak och stupar eller segrar, skola vi giva stor lön.”

Sura 78 vers 31-35:

”De gudfruktiga väntar förvisso en tillflyktsort – Trädgårdar och vingårdar – Högbarmade och jämnåriga jungfrur – och en bräddad bägare – där de ej behöva höra fåvitskt tal och lögnaktiga beskyllningar.”

Här uttrycker koranen en slutgiltig nedvärdering av kvinnor. Till dem som ”vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande” räknas utan tvekan kvinnliga självmordsbombare som spränger sig själva och andra i luften i Allahs namn. En av deras drivkrafter är tron att de ska komma till paradiset. Där väntar alltså trädgårdar och vingårdar. Det låter ju bra. Men högbarmade jungfrur? Säkert många muslimska mäns våta dröm. Men de muslimska kvinnorna, ska de plötsligt bli lesbiska när de kommer till paradiset? Hur går det ihop med att islam fördömer homosexualitet?

Svaret är att inte ens i paradiset har kvinnan något värde. Paradiset är endast avsett för män. Inom islam är och förblir kvinnan en andrahandsvarelse, i livet och döden.

Fotnot: Samtliga korancitat ur Karl Vilhelm Zetterstéens översättning från 1917.
* Khalifa i Kalla Fakta 2009 - Var går gränsen för extrema plagg 1, 2 og 3.

Julia  Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter: Flykten från mångkulturenTill yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankruttSverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Cavatus

Posted: 30 maj 2010 - 01:14 - Svar

Detta är ord och inga visor om mesighetens förlovade land – Sverige, där toleransen till och med för intoleransen är den förmenta godhetens yttersta kvintessens. Att säga NEJ har varit tabu i många år, då det kan rendera en stämpeln auktoritär, som är det fulaste av fula man kan vara i Sverige. Nu ser vi resultatet. Landet står på ruinens brant inte bara ekonomiskt, (se http://aktualia.wordpress.com/2010/05/20/sveriges-fall-enligt-hagg/) utan nu även rent moraliskt.

Idag demonstrerade ungdomar i Sverigepartiet i Västerås, främst föranledda av steningen till döds av Beatrice Fredrixon i samma stad härförleden, men även mot det mångkriminella samhälle som har blivit resultatet av de 20 senaste årens migrationspolitik.

Jag har sagt det förr och det tål att upprepas: det är ungdomarna som får ta de största smällarna i vardagen bl a i skolan, där de dagligdags hjärntvättas att aldrig yppa något negativt, att tänka positivt, att det mångkulturella är det nya paradigmet. Nackdelarna nämns aldrig, men upplevs desto mer. Kartan kontra terrängen. Om man som ung klarar sig ur denna schizofrena situation med förståndet i behåll är det bara att gratulera.

Västeråsdemonstrationen med bl a banderollen “utvisa kriminella invandrare” möttes givetvis av våldsvänsterfascisterna AFA:s stormtrupper och det blev upploppsliknande situationer. DETTA är vad politikerna skapat och det kommer bara att öka, då de unga tvingas leva i denna Kafkaliknande, dubbla verklighet, dels den som ständigt skönmålas och idealiseras som livets högre mål, dels den som utgörs av verklighetens bistra tillvaro.

Detta är bara början på kravaller och upplopp som kommer att bli vardagsmat vad det lider. Ska politikerna agera lika tystlåtet då också som de gjorde när Lars Vilks blev attackerad? Eller ska militären sättas in mot ungdomarna för att vidmakthålla lögnen om det multikulturella drömsamhället efter att grundlagen ändrats då det blir möjligt att strida på eget territorium?

Ja, hur har politikerna tänkt sig framtiden egentligen? Eller har de tänkt överhuvudtaget när de suttit och vävt på sin multikulturella vävstol? Varpen på framtidens tyg verkar mer än lovligt bräcklig.

Tack, Julia, för att du sätter ner foten och får oss att ta tänka till.

Henrik Petersen

Posted: 30 maj 2010 - 09:05 - Svar

Tak, Julia Caesar

Det glæder mig af hjertet, at der findes svenske kvinder (og muligvis også mænd, dog er jeg lidt i tvivl), der opponerer mod den herskende tilstand og den kommende fremtid i Sverige, om ikke svenskerne gør noget.

Argumenterne mod burka- og niqabforbud i Danmark er, at der kun findes få kvinder med disse sorte spøgelsesdragter.

Elendig argumentation: For 20 år siden var det aldeles unormalt at møde kvinder med tørklæde i København. I dag er det reglen snarere end undtagelsen på Nørrebro, i Tingbjerg, ved Sjælør osv.

Om 20 år, om der ikke kommer et forbud, vil burka og niqab være den almindelige beklædning hos flertallet af kvinder i store områder af Danmark. Vollsmose, Gellerup, Tingbjerg, Nørrebro, you name it.

Erling

Posted: 30 maj 2010 - 10:11 - Svar

Jeg har aldrig forstået den med de 72 jomfruer. En jomfru kan jo kun bruges een gang, så er hun brugt op. Og paradis varer jo evigt, så selv om man indskrænker sig til een jomfru per tusind år, vil der jo stadig være en evighed tilbage uden jomfruer.

Så hellere underetagen, hvor alle de syndige tøser ender. Som Mark Twain sagde, da han blev spurgt om, hvor han helst ville hen: Heaven for the climate, Hell for the company.

  Morten - - -

  Posted: 30 maj 2010 - 11:01 - Svar

  @ Erling

  Deres jomfrudom fornys dagligt. Blodpletter på lagenet, hver gang. – Så manden kan konstatere, at hans ret ikke er blevet krænket af nogen anden mand. Konstatere det igen og igen. Hver dag. Endelig vished!

  Uendelig vished!

  – – –

  Pk

  Posted: 30 maj 2010 - 15:15 - Svar

  Erling, har tænkt over hvilke lande, der mon “Ligger” jomfruer til?
  Skal disse jomfruer være uberørte muslimer eller slaver f.eks danske?
  Hvad siger de Lærde?
  I Islam er der ca.80 millioner Lærde, så een eller anden må kunne fortælle os sandheden.

   Erling

   Posted: 31 maj 2010 - 08:41 - Svar

   Erling, har tænkt over hvilke lande, der mon “Ligger” jomfruer til?

   Antyder du, at der er vantro i himlen? Jeg er rystet!

peerpede

Posted: 30 maj 2010 - 10:14 - Svar

Bra rutat Julia, dessa klädplagg hör inte hemma i vår kultur och det måste vara fasansfullt för ett litet barn att bli insläppt till “spökklumpen” eller “Sorte Klat” som Disneyfiguren kallas på danska.

LN

Posted: 30 maj 2010 - 11:31 - Svar

Tro, Erling, det krävs tro! Teologi klaras inte av enbart med sunt förnuft och gott förstånd. 72 jomfruer är onekligen ett lågt antal – det blir nog för alla mujahiduner att stå mycket i kö – beträffande jungfruligheten kan man kanske föreställa sig den som en ‘cup of tea’. I denna kopp kan det röras runt med en sked hur mycket som helst, likväl stunden senare står koppen där och ser orörd ut med sin spegelblanka yta.

ylva

Posted: 30 maj 2010 - 11:34 - Svar

Bra skrivet igen Julia! Det är skrämmande hur muslimerna vägrar att anpassa sig och hur de kan få feta skadestånd för kränkning. Islam känns som en mycket fientlig och urbota dum religion som inte hör hemma här. Jag vill inte ha fler muslimer i Sverige och kan berätta att många som förespråkar mångkultur inte själva vill bo i den. På grund av kriminaliteten, inte på grund av mångkulturen. Säger de, det är väl för känsligt att erkänna vad kriminaliteten beror på. Jag vill inte läsa om fler våldtäkter och jag vill inte höra fler förnekelser om mångkulturens baksida. Helst vill jag också slippa se fler beslöjade kvinnor. Deras sätt att leva går precis tvärtemot vårat sätt! Precis som du skriver har vi kvinnor kämpat för våra rättigheter medans de inte vill ha några. Förvånansvärt nog var det tillåtet att våldta sin hustru i Sverige fram till 1965! Hur som helst så är det alltid lika intressant att läsa dina krönikor.

  Cheima

  Posted: 25 april 2014 - 07:20 - Svar

  Vafan! Jävla rasist. Ni säger att muslimer är aggressiva hahah man fattar ju redan varför. Jo! För att idioter som dig sitter o kränker vår religon. Läs noga nu! Utan innvandrare skulle Sverige inte vara så rikt nu. Det är tack vare bl.a. Muslimer och andra för ni hadde fabriken men inga anställda, så vi ställde upp för Sverige och hjälpte till. Så sluta gnälla som en kärring och var tacksam. Och låt muslimerna vara i fred för du kan läsa Koranen och fatta varför vi gör vissa saker.

Matti från Finland

Posted: 30 maj 2010 - 12:46 - Svar

Jag har väl skrivit det här x gånger på olika forumen, men en gång till ….

Det är egentligen inte “rätt” att det är tillåtet med slöjan i Europa. PK-laget gör det till en mänsklig rättighet, men samtidigt som som det är tillåtet med slöjan i SWE, det är inte tillåtet att inte ha slöja i Iran, Saudi, osv.

Förstås i det här skedet PK-laget ropar fel, “islam är inte monolitisk”, men så länge Big Boys of Islam inte flyttar på sig är eftergifternas riktning enkelriktat.

joffe

Posted: 30 maj 2010 - 13:35 - Svar

TACK JULIA CAESAR ATT DU FINNS !
Du säger i varje välformulerad genomtänkt söndagskrönika vad VI tycker. Dina söndagskrönikor ger mig levnadskurage för ytterligare en vecka i taget levnad vid 78 års ålder. Dina krönikor går direkt till mitt hjärta. Cavatus tog ord ur min mun tidigare. Dagens politiker har inte alls TÄNKT och VI, OSS, FOLKET lyssnar ingen till. Det finns inget politiskt parti som ser tingen NORMALT som jag gör och andra som tillhör SD.

Jag genomskådade den obefintliga laglösa invandringspolitiken för 30 år sen då snubbarna från mellanöstern kom till landet. Dom hade kastat pass i sjön. Dom hade glömt sin indentitet och namn och surrade om förföljning! Sicket jekla båg redan då. Detta fortgår alla dessa år senare! – Jag reagerade och skrev till alla politiska partier och bad om förklaring, skärpning och kontroll och en politisk framtidsvy? Brevsvaren bekräftade mina farhågor. Flummigare politiska brevsvar kan ingen människa acceptera.

Resultatet blev att jag med familjen önskade att avflytta från Sverige. Till vårt nya hemland ställdes stora krav för att bli accepterade och omfattande tester följde på alla områden. Vi fick slutligen efter ett par års mödosamma upplevelser acceptans. I vårt nya land fick vi jobba hårt, naturligtvis följa landets lagar och är lyckliga i vårt nya hemland där man inte kan leva på bidrag. Jag är glad över att våra 9 barnbarn här kommer att här ha en framtid.

Vad tänker Sveriges regerande politiker göra när man importerar analfabeter från Somalia som arbetskraft till jobb som inte finns ens för de stackars svenska kvalificerade medborgare som står i kö för jobb?

Varför finns fortfarande ett kommunistiskt parti i Sverige och vad gör grönmupparna för landets överlevnad?
Ni skulle skämmas hela politikersurven där uppe i nordanland som inte ser vad som händer med Sverige!

Melvin

Posted: 30 maj 2010 - 13:41 - Svar

Slöjan kränker mig av en annan anledning: den signalerar att jag som man inte går att lita på, att jag inte kan tygla min djuriska lustar om inte kvinnan döljer sin kropp. Med tanke på våldtäktsstatistiken kanske det är så för män som kommer från deras kultur. Men som nordisk man har jag både uppfostran och intellektuell kraft nog att umgås med alla kvinnor oavsett deras klädstil, utan att de har något att frukta. Slöjan må vara bra för samhällen där män inte har nått en civiliserad nivå. I våra demokratiska sekulära samhällen är det en ren förolämpning och ett implicit misstänkliggörande av alla män som potentiella våldtäktsmän. Detta accepterar jag icke!

Vivi Andersen

Posted: 30 maj 2010 - 13:57 - Svar

Hver gang jeg ser et billede af disse sorte spøgelser kan jeg ikke lade være med at grine !

Og hvad er der så at grine ad—-joe, at der eksisterer kvinder der er SÅ åndsforladte at de lader deres dårligt begavede ægtemænd bestemme over sig.

Tænk engang at vandre rundt som lyslevende Sorte hvad-er-det-nu-tegneserie -figurerne- hedder ?

Helt ærlig, så kan de da godt skræmmer børn og sarte + alm. sjæle fra vid og sans med deres udseender.

Har nogle af Jer prøvet dette her :

bøjer sig ned og kigge efter et bestemt produkt, der plejer at stå på den nederste hylde —-finder hvad man søger, rejser sig op og bum ! kigger lige ind i et sort spøgelses øjensprække !

Det ER en rystende oplevelse, skal jeg hilse at sige, idet oplevelsen ikke er min egen men en af mine gode bekendtes .

Her i byen ser vi ikke så meget som skyggen af Sorte Spøgelser, men derimod en del med det islamiske tørklæde, strammet godt sammen om det pæreformede ansigt .

Man får som Asmaa Abdol Hamid nogle gevaldige bassunkinder ud af dette, næsten som en Rafaels Engel.

  Bjovulf

  Posted: 30 maj 2010 - 15:51 - Svar

  Jeg tror, du tænker på Sorte Slyngel, Vivi.
  Et meget passende navn 😉

  Her er nogle flere af slagsen – dette billede får mig altid til at grine højt og tænke:
  “Hvad F. er dog meningen, mand ???”

  http://www.limitstogrowth.org/WEB-Graphics/BurqaSnapshot.jpg

  Ja, for 20 år siden var det ikke næsten alle muslimske kvinder og piger, der gik med tørklæde –
  det breder sig som ringe vandet – nu gør selv småpiger på 5-6 år det her på Nørrebro – , så der
  er sandelig god grund til at være på vagt over for islams tvangspåvirkninger og at tage opgøret
  med dem allerede nu – bare se på hvor slemt det allerede er på dette felt i Frankrig og i England nu.

  Så man burde fortælle dem, at de slet ikke skal overveje at flytte til DK, hvis konen går sådan klædt –
  og at de ikke skal pønse på det her (med underskrift) – , da de i så fald ikke står til rådighed for det
  danske arbejdsmarked. VI skal stille kravene og sætte grænserne for vore “gæster” og holde op med
  at lægge os på maven for alle deres vanvittige særkrav om halalmad, bede- og baderum og særlige svømmetider og hensyntagen til sharia-love og æresdrab etc. – det er os, der har noget de ønsker,
  IKKE omvendt!

  Noget andet jeg har bemærket, er at de ingen fornemmelse har for at give plads i fx. supermarkedet,
  så vi andre (vantro ?) kunder kan komme til at passere dem og hele børneflokken incl. barne- og
  klapvogne – ligesom at begrebet “en kø” også volder dem vanskeligheder at fatte. Flere gange har
  jeg oplevet, at muslimer bare som den naturligste ting i verden springer over i køen – selv mens man
  er ved at blive ekspederet!

  Jeg har også hørt om danske kvinder, der fx. bliver sprunget over i køen ved indgangen til bussen af muslimske mænd, der bare møver sig frem foran dem. Nå de danske kvinder så naturligvis brokker sig højlydt over den uforskammede opførsel fra “kulturberigerne, så får de at vide, at det har disse
  mænd da sandelig en naturlig ret til som mænd – og muslimer.
  Hvad med at vore lallenaive poltikere sørgede for at især muslimske “kulturberigere” i stedet fik et
  obligatorisk kursus i alm. god opførsel og høflighed i DK, frem for at man havde så fandens travlt med
  at opfylde alle deres endeløse krav og servicere dem i alle ender og kanter?

  Sidste sommer så jeg endog muslimske småknægte på 10-12 år med denne attitude, bla. en større gruppe (15-20 stk. ), der terrorriserede piger og kvindelige cyklister på cykelstien gennem Nørrebroparken ved at stille sig op og spærre vejen for dem for så at overfuse dem med alskens svinske skældsord og særdeles grove intime (!) befamlinger, hvis de vovede at brokke sig. Desværre var batteriet i mit kamera fladt – ellers havde jeg haft en video, der ville have fået selv den største PK-tosse på Politiken til at skumme af raseri.

   Hans Jensen

   Posted: 30 maj 2010 - 18:49 - Svar

   Du ved vel godt at man ALTID skal passere en muslim som om der er venstrekørsel, altså din højre side vender mod deres højre side. Venstre side, den urene, er forbeholdt vantro. Du må heller ikke nogensinde lade dig presse ud i rendestenen.
   Anskaf dig også en hund, ikke en stor bidsk satan, men en rar lille tæppetisser hvor halen logrer som var den på Duracell., og som vil snuse til alt og alle. Det kan du får meget fornøjelse ud af. Måske kan man opdrage den ligesom grisehandler Larsen: “Det er en tysker!”.
   Vi skal tale med vores bedsteforældre, de kunne de der tricks for 60-70 år siden.

Utlandssvensk

Posted: 30 maj 2010 - 13:58 - Svar

Julia,
Tack för annu en bra krönika.

Men är inte sanningen den att att massinvandringen till Sverige till stor del är och har varit driven av just svenska kvinnor?

1. Påfallande stor andel av kända feminister verkar förespråka närmast fri invandring. Finns det något exempel på motsatsen?

2. Alla undersökningar de senaste 20 åren har visat att kvinnor är mer positiva än män till så kallade flyktinginvandring.

3. Jag har i olika sammanhang argumenterar emot immigrationspolitiken i cirka 20 år och min erfarenhet är att undersökningarna ger en korrekt bild, dvs. kvinnor som grupp är mer positivt inställda till massimmigration.

Mustarehe

Posted: 30 maj 2010 - 14:13 - Svar

Referensen “Ur koranen Sura 4:38:” är fel, det står egentligen i 4:34: http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch4.html#34

Julia Caesar

Posted: 30 maj 2010 - 14:24 - Svar

@ Utlandssvensk!

Jo, det stämmer att kvinnor rent allmänt är mer positiva till invandring än män. Om jag får våga en gissning så kan det bero på att våra mjuka psyken och modersinstinkter spelar oss ett spratt. Kvinnor har ofta större empatisk förmåga än män. Det kan också kännas mer tabubelagt för kvinnor att säga nej och att uttala sig i politiska frågor.

Jag tror att tiden har betydelse ur minst två aspekter.
Ju längre tiden går, desto tydligare blir massinvandringens följder. Och det är kvinnor som drabbas i hög grad. Det är de som utsätts för cirka 60 000 våldtäkter per år. Det är kvinnors rättigheter som hotas av islamiseringen, inte mäns.

Den andra tidsaspekten är kvinnans ålder. “A woman of a certain age” är inte lika lättmanipulerad, osäker på sig själv och angelägen om att behaga som yngre kvinnor. Hon har större livserfarenhet och vågar i större utsträckning ha sin egen åsikt och stå för den.

Jag tror att det är många far- och mormödrar i dag som i likhet med mig bävar för den framtid som väntar våra barnbarn. Själv kommer jag aldrig att acceptera att den frihet och de rättigheter som kvinnor i min generation har kämpat oss till inte ska omfatta mina små älskade töser.

Julia Caesar

Posted: 30 maj 2010 - 14:42 - Svar

@ Mustarehe.

Min hänvisning till koranen sura 4:38 är korrekt. Jag citerar ur K V Zetterstéens översättning från 1917, vilket framgår av fotnoten direkt under min text.

Utlandssvensk

Posted: 30 maj 2010 - 14:46 - Svar

@Julia

“Det kan också kännas mer tabubelagt för kvinnor att säga nej och att uttala sig i politiska frågor”

Det är möjligt men min erfarenhet är tvärtom. Kvinnor i Sverige har ofta varit väldigt tydliga i sina ställningstaganden vad gäller immigration OCH de har även varit väldigt pigga på att stigmatisera och exkludera folk som inte håller med. Detta har jag upplevt i många sammanhang i Sverige.

Vad gäller “massinvandringens följder” är jag nog mer inne på Cavatus linje, dvs de som främt drabbas är svenska ungdomar, både pojkar och flickor. Den våg av rån och grov misshandel som riktas mot pojkarna är, enligt mig, lika allvarlig som våldtäkterna som drabbar flickorna.

“Det är kvinnors rättigheter som hotas av islamiseringen, inte mäns”

Nja, detta stämmer inte riktigt. Månnens rättigheter hotas också om de inte själva är muslimer. Rent allmänt betraktas otrogna som lägre stående varelser som det är OK att misshandla, råna och våldta.

  Arvid Falk

  Posted: 31 maj 2010 - 10:08 - Svar

  @ Utlandssvensk

  Du missförstår, vad Julia sannolikt syftar på med att “säga NEJ”. Kvinnor har inga särskilda skrupler betr. att stigmatisera, exkludera och mobba. Tvärtom. Kvinnodominerade arbetsplatser är inte sällan jävligare än manliga.

  Kvinnor är obenägna att säga NEJ, när resurserna inte räcker till alla behjärtansvärda ändamål.

  Två typiska replikskiften med en godtycklig PK-kvinna:

  A. Jag: Vi måste öka anslagen till (t.ex.) försvaret. PK-kvinna: Vad får det för effekter på skola och äldrevård?

  Att jämföra med

  B. PK-kvinna: Vi måste öka anslagen till ensamkommande flyktingbarn. Jag: Vad får det för effekter på skola och äldrevård? PK-kvinna: Sverige är ett rikt land! Alla människor är lika mycket värda!! Vi har säkert råd att satsa både på ensamkommande flyktingbarn, skola och äldrevård!!!

  Uppmanar du en PK-kvinna jämföra hennes eget resonemang i fall A med hennes eget resonemang i fall B, så möts du av en sammanbiten tystnad eller ilska.

  De flesta kvinnor (och snudd på alla unga kvinnor) verkar vara komplett oförmögna och/eller ovilliga att säga: Sverige måste stävja – dvs säga nej till – inflödet av t.ex. s.k. ensamkommande flyktingbarn och prioritera skola och äldrevård.

   Utlandssvensk

   Posted: 31 maj 2010 - 12:35 - Svar

   Arvid.

   Tack för klargörandet. Det du skriver stämmer med mina egna erfarenheter.

Arvid Falk

Posted: 30 maj 2010 - 15:11 - Svar

@ Julia, tack för en ny bra krönika.

Jag instämmer i, vad du skriver om kvinnors problem med att säga NEJ. Man kan fråga sig, i vilken utsträckning kvinnors – och inte minst unga kvinnors – inflytande i de politiska partierna och deras andel av journalistkåren i Sverige bidrar till den extrema invandringspolitiken.

Lyssna på Ulrika Knutson – den überkorrekta ordföranden i publicistklubben.

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2397332&coding format=.m4a&metafile=asx

En annan faktor är den stora kvinnodominansen inom den sektor, som servar dem, som migrerar till Sverige på svenskarnas bekostnad.

Thoralf Alfsson besökte ett seminarium med fokus på: “Ensamkommande flyktingbarn”

Han skriver: “De som kommit för att lyssna på seminariet var till ca 90 procent kvinnor. Bara ett fåtal män var närvarande och av de som var där fick jag uppfattningen av att flertalet jobbade inom denna verksamhet.”

http://thoralfalfsson.webblogg.se/2010/may/pk-seminarium.html

Skåning

Posted: 30 maj 2010 - 18:44 - Svar

Bra text Julia, men du har tyvärr två ganska onödiga felaktigheter (eller överdrifter) som drar ner seriositeten.

Du skriver: “• Kristna, judar och andra icke-muslimer är otrogna hundar som ska avrättas.”.

I realiteten finns det inte någon skola inom islam som anser detta. De anser däremot att kristna och judar ska bekämpas så att de antingen underkastar sig eller konverterar till islam. Först i tredje hand ska de dö.

Vidare skriver du att vi har 60 000 våldtäkter om året. Den riktiga siffran är 6000.

Julia Caesar

Posted: 30 maj 2010 - 18:53 - Svar

@Skåning.

För mig är det fullt tillräckligt att judar och kristna ska dö först i tredje hand, om de vägrar att konvertera eller underkasta sig islam. Vilket val ger det individen? Vilken relativitet ser du i detta?

Antalet anmälda våldtäkter i Sverige under förra året var 5 937. BRÅ räknar med att högst 5 – 10 procent av alla begångna våldtäkter polisanmäls. I själva verket är en ännu större underrapportering inte osannolik, eftersom det är en mycket traumatisk upplevelse att anmäla en våldtäkt och gå igenom polisförhör, läkarundersökning och rättegång.

  Skåning

  Posted: 30 maj 2010 - 21:59 - Svar

  Det är inte för att jag inte håller med dig. Det är bara det att du binder ris för din egen rygg. I en i övrigt saklig men förbannad krönika, så öppnar du upp för dina åsiktsmotståndare att avförda hela texten som en subjektiv skrift, full av felaktigheter och groteska överdrifter.

  Vi på “the dark side of the force” har helt enkelt inte friheten att skriva 60 000 väldtäkter när vi menar 6000 med ett uppskattat mörkertal på det tiodubbla. Vi har inte råd att skriva att islamister vill slå ihjäl oss allihopa, när de i själva verket anser att vi ska underkasta oss, konvertera ELLER slås ihjäl. Så är läget bara. Det enda vi vinner på det är att den mediala eliten sätter en dummerjönsmössa på oss. Det är det jag menar.

   steen

   Posted: 31 maj 2010 - 02:51 - Svar

   @ Skåning: Liza Marklund skrev 10 januar i år:

   Lågt räknat begås alltså drygt 50 000 våldtäkter per år i Sverige, kanske är de så många som 100 000.

   Andre har gjort det. Politiet og selv Aftonbladet har opereret med et mørketal på op til ti gange, så det går nok an, at Julia også gør det.

    Johan

    Posted: 9 juni 2010 - 23:47 -

    Problemet är ju att det kvittar om etablissemanget på annat håll har antytt att den här siffran är rätt. Som bemötandet av Åkessons debattartikel vidare skiter de fullkomligt i intellektuell hederlighet, kan man angripa påståendet och avfärda artikelförfattaren som en oseriös dreglande rasist kommer man naturligtvis att göra det.Alla inser att om personer från MENA är kraftigt överrepresenterade, ja då är också muslimer också det. Ändå tog man till storsläggan och påstod att det absolut inte fanns något stöd för den här ståndpunkten. Dessutom är de siffror BRÅ använder nog så upprörande. Det finns ingen poäng i att försöka driva linjen längre än man har oemotsägliga källor för.

Vivian

Posted: 30 maj 2010 - 19:47 - Svar

Liva

Posted: 30 maj 2010 - 20:08 - Svar

Tak til dig Julia for endnu en god artikel. Endnu en rigtig god artikel i skriver eksil.

Det er ret symptomatisk for vores tid, at så gode og debatskabende og meget relevante artikler som dine artikler må finde vej til blogs – og ikke optages i (bl.a. svenske) aviser. Der er øjensynligt ikke plads til sådanne artikler i den såkaldte multikultur. Der gøres ikke plads. Men så har vi jo heller ikke multikultur, vel. Vestlige kvinder (og mænd) kan i stigende grad ikke få plads til at udtrykke kritiske holdninger til f.eks. islam i aviser – og det samtidig med at islamiske kvinder i stigende grad gemmes/gemmer sig væk i sort teltlignende ‘beklædning’ og piger forhindres i at forlade hjemmet uden hijab. At hæmme kvinder er blevet en betydelig religionspolitisk dyd igen. Desværre.

Kom så på banen – politikere – rigtig mange unge kvindelige politikere – og fortæl os vestlige demokratisk sindede borgere m/k hvad der er så fedt ved koranen, at nu også vestlige lande skal plastres til med stadigt flere krav om halal og sharia; forbud mod grisekød i offentlige børneinstitutioner og skoler, koran indoktrinering, bederum, hijabs, burka, lændeklæder, kønsapartheid – og stormoskeer.

Det var tilsyneladende ikke nok for vore politikere at der er anti-vestlige krav om sharia og halal og kønsapartheid og moskeer i mange andre dele af verden. Nej, politikere kræver nu – i næsten samlet flok – at islam også skal kunne kræve ind og påbyde og forbyde ad hoc i vestlige lande. Det uanset hvad vi borgere i Vesten og vore børn mener om det.

Islam mainstream i Vesten i dag. Koranens uhyrlige syn på anderledes tænkende/troende, ikke-troende og homoseksuelle mennesker mainstream i morgen?

Samtidig med at vestlige politikere nu i stort set samlet flok gøder jorden for mere islam, og sørger for at islams religiøse krav fylder og kræver så mange steder og så meget som muligt, så ser vi også hjemlige præster der omtaler kristendommen som den onde kristendom. haha.. Det var en københavnsk præst der skrev sådan i Weekendavisen i 2006 – var det vist. Det er lidt komisk og noget kultur selvhadsk med en folkekirkepræst der siger at hans egen religion er ond. Jamen, hvad laver manden da så i den religion? Egentlig.. 🙂

Pk

Posted: 30 maj 2010 - 21:58 - Svar

På svensk TV taler der med megen alvor om kvinders arbejdsforhold
indenfor politik.
Udenfor huset går det ikke så godt med svenske kvinders frie færden.
Det rager svensk tv en høstblomst.
Er det ondskab eller forlæste hjerner , som her er på spil?

i

Henrik Petersen

Posted: 30 maj 2010 - 23:20 - Svar

Jens Orback, egentlig imponerende, at han står op på trods af juvenil demens/hjernedød. Må jeg anbefale, at hans organer, herunder især hans valnød i hovedskallen, ikke transplanteres til andre.

Har Sverige egentlig partier, der ikke er fyldt med dhimmier, kreditkortsvindlere (Mona Sahlin), eller medlemmer, der blot har knald i låget?

Og har Sverige egentlig en befolkning, der vil deres eget bedste?

Eller ønsker svenskerne blot at blive dhimmificeret asap?

Victor

Posted: 31 maj 2010 - 00:12 - Svar

Jeg er lige blevet opmærksom på et lidt ældre BBC-indslag, fra marts i år.

Forhistorien: For fem år siden var der en islamistisk opstand i den Uzbekiske by Andijan. Ifølge nogle forlydender, blev oprøret anført af kadrer fra Hizb-ut-tahir.

Det blev slået ned – voldsomt. (Uzbekistans regering er ikke kendt for sine blide metoder. Nogle af oprørerne endte som hummere helst skal….de blev kogt).

Men HVOR endte de gode islamister fra Andijan monstro?

I Sverige!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/85517 35.stm

Og det kan de godt li…

Leif T Åhlin

Posted: 31 maj 2010 - 02:04 - Svar

Än en gång böjer jag mig djupt för din perfekta sanningsfulla skrift!

LN

Posted: 31 maj 2010 - 08:05 - Svar

jag graeder redan..

31.05 21:25 Horisont: Drenge på flugt

Vises i 16:9
Børn – helt alene på rejse mod Europa. Afghanske forældre sender deres sønner alene af sted på en lang og farlig rejse. De voksne drømmer om et bedre liv for deres børn i Europa, men håber også, at der vil blive sendt penge hjem til familien i Afghanistan. En del af de afghanske børn og unge ender i Danmark. Tag med i deres fodspor – tilbage mod Afghanistan. Vært: Mette Vibe Utzon. http://www.dr.dk/Horisont Sendes også 01.06.10.
– – – – –
Sidste år søgte 529 børn, der ankom uden forældre, om asyl her i landet. I 2007 var det tal kun 93.
Flygtningebørn kan ikke søge asyl
31. maj 2010 06.00 Indland
Lige nu venter 75 børn og unge, der er flygtet til Danmark, på at deres sag kan komme igang. De mangler nemlig en personlig repræsentant, der kan støtte dem i deres sag og i deres fritid.
Sådan en skal man nemlig have, før ens asylsag kan blive sat igang.
De 75 er såkaldte uledsagede børn, det vil sige flygtninge, der er kommet til Danmark uden forældre eller en værge.
Og de frivillige repræsentanter er essentielle, fortæller Karn-Inger Thorsen, der er projektleder ved Rde Kors’ asylafdeling.
– Sagsbehandling kan først starte, når man har en repræsentant. De varetager den unges tarv, de er med i hele sagsforløbet. Den unge skal til interview hos Udlændingeservice og politiet, og der sikrer de, at den unge bliver forstået, siger hun.
Eksplosion i unge flygtninge
Røde Kors kan ikke følge med, fordi Danmark har oplevet en eksplosiv stigning i uledsagede flygtninge. Sidste år søgte 529 børn, der ankom uden forældre, om asyl her i landet. I 2007 var det tal kun 93.
Det er mere end en femdobling.

Derfor søger Røde Kors nu frivillige repræsentanter over hele landet.
– – – – –
PS
SMTP server mail.tele2.se did not accept mail recipient “snappost@yahoo.dk”.
The error was: 591 snappost@yahoo.dk your host is blacklisted by
zen.spamhaus.org. ??

Universalgeni

Posted: 31 maj 2010 - 08:58 - Svar

Her er en 10 år gammel oversigt over udlændinges kriminalitet i Sverige. Aftonbladet har lavet den. Så er det bare at fremskrive tallene: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html

Robin Shadowes

Posted: 31 maj 2010 - 13:10 - Svar

Testar om det går att posta nu då.

Robin Shadowes

Posted: 31 maj 2010 - 13:12 - Svar

Nån annan som har problem? Jag har inte kunnat posta på två dar. Ligger denna blogg på wordpress för det verkar som om dom har problem med spamfiltret?

  Utlandssvensk

  Posted: 31 maj 2010 - 15:46 - Svar

  Jag har skivit flera poster senaste 2 dagarna utan problem.

svansken

Posted: 31 maj 2010 - 16:56 - Svar

Tack Julia – du har ordet i din makt – fortsätt använda det!

Vivi Andersen

Posted: 1 juni 2010 - 01:54 - Svar

LN

Og får de opholdstilladelse med henblik på senere statsborgerskab, så kan vi roligt regne med at disse “børn” vil kræve at blive familiesammenførte – her i Danmark.

Det er de erfaringer svenskerne allerede har gjort – og hvorfor i alverden skal vi gentage dem ?

De børn skal sendes retur til deres landsbyer i Afghanistan, rejsen betalt af Danmark og det lige til dørtrindet derhjemme hos forældrene!

Gør vi ikke det – så er vi selv medvirkende til denne trafik tager fat for alvor.

Varg i Veum

Posted: 8 juni 2010 - 14:04 - Svar

Bra sammanfattning om vad det handlar om egentligen.

Ann-Marie

Posted: 8 juni 2010 - 15:39 - Svar

Man kan alltid hoppas att spökplumpen får sin slant från DO och flyttar tillbaks till Egypten, helst tillsammans med alla sina medsystrar och bröder i islam… Good riddance…

Karin

Posted: 21 juni 2010 - 15:28 - Svar

Jag får läskiga SD/ND-vibbar av det här inlägget. Och då är jag en av de som INTE vill att det ska vara tillåtet med Burka eller Niquab i Sverige. Jag ser det som en självklarhet att den som flyttar till ett annat land måste vara den som anpassar sig, men också som en självklarhet att de i det nya landet accepterar att de nyinflyttade är och får vara annorlunda (“not better, not worse, but different” är en fras som utbytes- och fredsorganisationen AFS bankar in i sina utbytesstudenter som ett mantra, och det är faktiskt ett ganska bra sätt att bli mindre rädd för världen att lyssna på innebörden i det).
Jag tror att synen på kvinnan inom Islam/bland muslimer är betydligt mer nyanserad än den du målar fram. Och fundamentalistiska, galet inskränkta citat kan man hitta även i kristendomen.
Man kan aldrig tämja människor genom att tvinga dem att överge det de tror på, bara genom att öppna deras ögon för andra sätt att tänka och leva.

  Tine

  Posted: 28 juni 2010 - 10:42 - Svar

  @Karin
  “Jag får läskiga SD/ND-vibbar av det här inlägget”
  Kan du påpeke noe konkret i artikkelen som gjør at du får SD / ND vibbar?

  “Jag tror att synen på kvinnan inom Islam/bland muslimer är betydligt mer nyanserad än den du målar fram”
  Hvordan begrunner du den oppfatningen?

  “Och fundamentalistiska, galet inskränkta citat kan man hitta även i kristendomen”
  Det er bibelsitater du refererer til, og som kjent er kristendommen en religion som har et stort rom for fortolkning. Islam har godt som ingen rom for fortolkning. Islam er en ideologi, en politisk ideologi som skiller seg sterkt fra kristendommen. Kristendommen er ingen ideologi eller politisk regligion. Vi skiller også som alle vet mellom Kirke og stat.
  Kan du fortelle om i hvilken sammenheng “fundamentalistiska galet inskränkta citat” er relevant i forhold til innholdet i denne artikkelen? – hva er budskapet ditt?

Vem du vill

Posted: 28 juni 2010 - 03:21 - Svar

Är inte du SD supporter så heter jag Ahmed Taaaaaaliban. Det är knalligt värre om du får styra Sverige i två timmar. Inom den första kvarten kommer du hinna lagstifta emot alla människor som vill bära slöja. Vad är det du vill egentligen? Vad är det som driver dig emot dessa människor som inte klär sig som dig? Folk är olika, och du måste förstå att förhastade handlingar kommer leda till oväntade och oacceptabla konsekvenser. Den bilden du har av andra människor som är på ett visst sätt, måste korrigeras, och du måste sluta doppa dina tår på internet, och sedan tro dig veta allt som finns att veta om kvinnor i tredje världen. För du kanske må ha 20 års erfarenhet av politisk karriär i Sverige samt aktivt följande i svenskt debattklimat. Du kanske må ha besökt ett tiotal länder där islam är en stor del av vardagen igenom ditt liv. Det är inte mitt bekymmer. Mitt bekymmer är din otvekande attityd och onyansering gentemot det du inte känner till. Det är en svaghet att efter 20 år förstå sig på situationen och människorna ännu mindre, istället för ännu mer. Din ignorans och din oförståelse sträcker sig långt långt långt bortom den läran den förra generationen i Sverige slogs så hårt för att bli av med. Det är inget speciellt med dig, eller med mig. Inget sker här eller där, som är helt och hållet. Ingen situation, inget land och inget område är som du beskriver till 100 procent och kanske inte ens 1 procent. Folk är olika, och även när de är olika från dig, så kommer förhastade beslut, av det slag som du själv föreslår och stödjer leda till ett ickeöppet samhällsklimat där oväntade saker är vardagsmat. Jag är här för att tala om truisner och skillnader. Att du måste distinktionera dig, tveka på dig själv och vidare visa olika syner. Jag är här för att motbevisa den tvärsäkre, och säga till dig: sluta soppa problemen under mattan. Acceptera människor och hitta lösningar i vardagen. Var glad att vi finns här och kan leva och lära mer för varje dag som går, utan att behöva tänka på brödet och vattnet. Vill du ha ändring så himla mycket, så lär dig att förstå att om du någonsin lyckas väldigt lite med att förändra någon annan person, så vet att du lyckats med ett mirakel. Ändring kommer med tiden, i ett samhälle som välkomnar olika människor. Om Sverige inte väntar, så kommer Sverige få ta konsekvenserna. Ta det från en med muslimskt ursprung.

  LFPC

  Posted: 28 juni 2010 - 10:28 - Svar

  Om Sverige inte väntar, så kommer Sverige få ta konsekvenserna. Ta det från en med muslimskt ursprung

  Det kalder vi her i Danmark en “trussel”.

  Du lyver så det står ud af alle kropsåbninger, når du skriver:

  Vad är det som driver dig emot dessa människor som inte klär sig som dig?

  Som muslim ved du aldeles udmærket at kvindeindpakning ikke er et spørgsmål om tøjstil. Du ved udmærket at det drejer sig om kontrol og ære/skam. Lad være med at tro at nogen her vil hoppe på denne løgn.

  Dit eget indlæg er fyldt med påstande om fejl og uvidenhed, men du påviser ikke en eneste faktuel fejl. Hvorfor mon?

  Hijab

   Tine

   Posted: 28 juni 2010 - 10:53 - Svar

   @LFPC
   Det innlegget der er både feil og dårlig argumentert. Lite relevant i forhold til artikkelens innhold.

   Problemet Islamisering har vært åpenbart for meg ganske lenge. Vi hadde religion som fag på gymnaset (for mange år siden) og for den som ikke sov i timen er det helt åpenbart at Islam ikke kan la seg forene med vår kultur, og at det utgjør en trussel hvor det bare er et tidsspørsmål om når det blir en direkte trussel. Der er vi nå, og spørsmålet er hva vi skal gjøre for å bekjempe dette.

Peter

Posted: 30 juni 2010 - 18:08 - Svar

Det är rationellt att bli livrädd om man möter en maskerad figur i det offentliga rummet. Det kan vara en mördare, bankrånare eller våldtäktsman (med lösbröst och bruna kontaktlinser) som använder burkan för att kunna förflytta sig utan att bli identifierad. Eller så kan det vara en självmordsbombare. Man får plats med massor av C4 under allt tyget.

Med burkan som skydd kan till exempel nazister ta sig in i muslimska bostadsomården och begå hatbrott som mord och sedan lämna området utan att bli identiferade.

Julia Caesar

Posted: 8 juli 2010 - 13:55 - Svar

@ Vem du vill.

Jag är oerhört tacksam för ditt inlägg fast det är förvirrat och illa skrivet på knagglig svenska. För varje muslim som i likhet med dig öppet visar sitt sätt att tänka blir resultatet raka motsatsen till vad ni vill uppnå. Allt fler “otrogna” genomskådar er och ert vedervärdiga budskap. Varje muslim som avslöjar sig själv på det här flagranta sättet, med hot och allt, ska höljas i rosor för en ovärderlig insats i att avslöja er själva och den omänskliga ideologi som heter islam.

Lika stor rätt som du anser dig ha att plädera för islam, lika stor rätt har jag och andra att ifrågasätta och kritisera islam. Du skriver: “Jag är här för att motbevisa den tvärsäkre, och säga till dig: sluta soppa problemen under mattan.” Antagligen menar du “sopa under mattan”. Men vad du och andra fundamentalistiska muslimer uttrycker är ju just tvärsäkerhet. Islam har knappast gjort sig känt för nyanser och ödmjukhet inför andra människors uppfattning. När ni inte har några argument tycks hot och våld vara det enda ni har att ta till.

“Var glad att vi finns här och kan leva och lära mer för varje dag som går, utan att behöva tänka på brödet och vattnet.”
Låt mig vara fullkomligt ärlig. Jag är inte det minsta glad över de muslimer som finns här och ser sig själva som “offer” och kräver att vi ska ändra vårt demokratiska samhälle, våra lagar och vårt levnadssätt för att det ska passa er. Och brödet och vattnet, som ni inte behöver tänka på – det betalar jag och andra svenska skattebetalare i väldigt många fall. I gengäld kräver jag lite tacksamhet och vilja till anpassning från er sida.

Ni har ett val: anpassa er till Sverige. Eller åk hem till något muslimskt land och ta era slöjor, er unkna kvinnosyn och er vidriga ideologi med er.

Anders

Posted: 17 august 2010 - 13:41 - Svar

Och i konsekvensens namn kräver du också att alla västerländska kristna nunnor kastar slöjorna?

LFPC

Posted: 17 august 2010 - 14:37 - Svar

Anders, der findes et stærkt begrænset antal apologetiske argumenter i dagens kulturkonflikt om fredens religion. Henvisning til facts og historiske erfaringer er IKKE et af dem. Det betyder at man kan opstille et hierarki over indvendingerne mod islamkritikere, hvor benyttelse af de ringeste siger alt om hvor langt en given apologet er kommet – eller snarere, hvor meget han er gået i stå.

Et af de ringeste argumenter hedder opstilling af moralsk ækvivalens. Det er det du benytter dig af her: Slør i islam, slør i kristendommen -> a-HAAA.

Anders, du udstiller dig selv som enfoldig og virkelighedsresistent, og at du ikke selv har reflekteret FØR du skrev dit lille kvad, og her har fundet ud af at ækvivalensen er ikke-eksisterende, taler rigtig skidt om dine kognitive kapaciteter, for nu at sige det på denne måde.

Det er ellers ufatteligt simpelt:

At være nonne er et aktivt tilvalg foretaget af voksne kvinder. < -> at fødes som muslimsk kvinde og vokse op i denne kultur er IKKE et aktivt tilvalg.

Det muslimske slør er et signal om hendes mands og families ære < -> det kristne nonneslør er ikke.

Ingen nonner risikerer at blive slået ihjel af deres familie, at blive voldtaget, eller blive skamferet med syre ved at kaste sløret < -> muslimske kvinder gør mange steder, og nogle steder i f. eks. Irak er kristne kvinder tvunget til at gå med hijab.

Der findes ikke nonne-ghettoer hvor der udøves pres på ikke-nonner til at gå med nonneslør < -> dette er en realitet for muslimer, bl. a. i din egen multikulturelle enklave Rosengård.

Anders, det er under al kritik at du ikke selv har indset disse elementære forskelle, før du kastede dig ud i en debat hvor manglende argumenter og viden bliver opdaget med det samme. Husk en ting: Virkeligheden forsvinder ikke ved at du lukker øjnene for den,

hijab

Anders

Posted: 17 august 2010 - 16:11 - Svar

LFPC!
Intressant att du tar upp historien som argument. Då kanske du någon gång tänker börja studera den? Jag besöker ofta Spanien, som har en rik historia. Under 700 år var Spanien ett muslimskt land, men hade en stor andel judisk befolkning. Under denna period var Spanien det ledande landet i Europa inom vetenskap, bildning, konst etc. Judarna, liksom de kristna, kunde leva sina liv parallellt med muslimerna. Vad hände efter “den kristna återerövringen”, reconquistan? Det tog inte många dagar innan alla judar kastades ut (fortfarande är andelen judar i den spanska befolkningen nästan omätbar). Efter ett tag kom den kärleksfulla inkvisitionen och det var dags att kasta ut, alternativt halshugga, muslimerna. Ditt och dina kumpaners blinda hat mot allt muslimskt för inte världen framåt – om man inte med framsteg avser blodiga och meningslösa krig i bl.a. Irak och Afghanistan. Vad som behövs är istället en sansad dialog med den stora majoritet av världens muslimer som är moderata och vill leva tillsammans med resten av mänskligheten. Vad du förmodligen inte reflekterat över är att majoriteten av de muslimer som flytt till Europa har gjort det för att komma undan extremisterna.

  LFPC

  Posted: 17 august 2010 - 17:07 - Svar

  Oh dear, Al-Andalus-fatamorganaet.

  Jeg ved ikke om du er historiker, i modsat fald må dette nødvendigvis blive et spørgsmål om to lægfolk der trækker kilder frem der bekræfter deres opfattelse. Du gengiver godt nok slet ikke nogen kilder, så lad mig lægge ud:

  Her er nogle uddrag fra Andrew Bostoms The Legacy of Islamic Antisemitism:

  [pp. 46-47] Various anti-dhimmi regulations became integral to the permanent “humiliation and wretchedness” prescribed for the Jews, specifically, by the Qur’anic curse of 2:61. Breaches of this regulatory pact (or “dhimma”) by Jews—whether real or perceived—could have disastrous consequences, including fully sanctioned jihad violence directed at them. For example, the poet Abu Ishaq al-Elbiri is believed to have helped incite the Muslim masses in 1066 against the Jewish vizier of Granada, Joseph Ibn Naghrela, with a vitriolic anti-Jewish ode, emphasizing how the dhimma had been violated. Abu Ishaq wrote: “Bring them down to their place and Return them to the most abject station. They used to roam around us in tatters Covered with contempt, humiliation, and scorn. They used to rummage amongst the dungheaps for a bit of a filthy rag To serve as a shroud for a man to be buried in…Do not consider that killing them is treachery. Nay, it would be treachery to leave them scoffing.” [The translator then summarizes: ‘The Jews have broken their covenant (i.e., overstepped their station, with reference to the Covenant of Umar) and compunction would be out of place.]”

  A contemporary chronicle written by Sultan cAbd Allah (who became Sultan of Granada in 1073) confirms that a breach in the system of dhimmitude precipitated the outburst of anti-Jewish violence by the Muslims of Granada: “Both the common people and the nobles were disgusted by the cunning of the Jews, the notorious changes they had brought in the order of things, and the positions they occupied in violation of their pact [i.e., the dhimma]. Allah decreed their destruction on Saturday 10 Safar 459 (December 31, 1066)…The Jew [Joseph Ibn Naghrela]fled into the interior of the palace, but the mob pursued him there, seized him, and killed him. They then put every Jew in the city to the sword and took vast quantities of their property.”

  The pogrom by Granada’s Muslims resulted in the assassination of Joseph Ibn Naghrela, and the massacre of some three to four thousand Granadan Jews, along with the pillage of the Jewish community. This figure equals or exceeds the number of Jews reportedly killed by the Crusaders during their pillage of the Rhineland, some thirty years later, at the outset of the First Crusade.

  [p. 100] Two major paroxysms of anti-Jewish violence occurred in Muslim Spain during the early, and then the mid-11th century. The first took place in Cordoba between 1010-1013, part of an extended period of chaotic internecine Muslim struggle at the culmination of Umayyad rule. The Berber Muslim chieftain Sulaiman attacked the Jews of Cordoba (perhaps on April 19, 1013) destroying their dwellings, pillaging their storehouses and driving them in terror (including Samuel ibn Naghrela) from the city.According to Avraham Grossman, “…many hundreds of Jews were killed (mainly in Cordoba), and there are those who think the toll was in the thousands.” Grossman also notes the relative paucity of scholarly references to these confirmed pogroms: “This event is almost unmentioned in the literature”…

  The second catastrophic anti-Jewish outburst transpired five decades later during 1066 in Granada. These attacks were preceded and accompanied by bitter anti-Jewish propaganda, most notably the polemical writings of Ibn Hazm, and a poem by Abu Ishaq directed against the Jewish vizier of Granada Joseph b. Samuel Naghrela.

  [p. 102] The jihad depredations of the Almohads (1130-1232) wreaked enormous destruction on both the Jewish and Christian populations in Spain and North Africa. Hirschberg includes this summary of a contemporary Judeo-Arabic account by Solomon Cohen (which comports with Arab historian Ibn Baydhaq’s sequence of events), from January 1148 C.E, describing the Muslim Almohad conquests in North Africa, and Spain: “Abd al-Mumin…the leader of the Almohads after the death of Muhammad Ibn Tumart the Mahdi …captured Tlemcen [in the Maghreb] and killed all those who were in it, including the Jews, except those who embraced Islam…[In Sijilmasa] One hundred and fifty persons were killed for clinging to their [Jewish] faith…All the cities in the Almoravid [dynastic rulers of North Africa and Spain prior to the Almohads] state were conquered by the Almohads. One hundred thousand persons were killed in Fez on that occasion, and 120,000 in Marrakesh. The Jews in all [Maghreb] localities [conquered]…groaned under the heavy yoke of the Almohads; many had been killed, many others converted; none were able to appear in public as Jews…Large areas between Seville and Tortosa [in Spain] had likewise fallen into Almohad hands.”

  This devastation—massacre, captivity, and forced conversion—was described by the Jewish chronicler Abraham Ibn Daud, and the poet Abraham Ibn Ezra. Suspicious of the sincerity of the Jewish converts to Islam, Muslim “inquisitors”, i.e., antedating their Christian Spanish counterparts by three centuries, removed the children from such families, placing them in the care of Muslim educators. When Sijilmasa [an oasis town southwest of Fez] was conquered by the Almohads in 1146, the Jews were given the option of conversion or death. While 150 Jews chose martyrdom, others converted to Islam, including the dayyan [rabbi, or assistant rabbi] Joseph b. Amram (who later reverted to Judaism). The town of Dar’a suffered a similar fate. Abraham Ibn Ezra’s moving elegy Ahah Yarad Al Sefarad describes the Almohad destruction of both Spanish (Seville, Cordova, Jaen, Almeria) and North African Jewish communities, including Sijilmasa and Dar’a (along with others in Marrakesh, Fez, Tlemcen, Ceuta, and Meknes).

  Ibn Aqnin (d. 1220), a renowned philosopher and commentator, who was born in Barcelona in 1150, fled the Almohad persecutions with his family, escaping to Fez. Living there as a crypto-Jew, he met Maimonides and recorded his own poignant writings about the sufferings of the Jews under Almohad rule. Ibn Aqnin wrote during the reign of Abu Yusuf al-Mansur (r. 1184-1199), four decades after the onset of the Almohad persecutions in 1140. Thus the Jews forcibly converted to Islam were already third generation Muslims. Despite this, al-Mansur continued to impose restrictions upon them, which Ibn Aqnin chronicles.

  http://www.andrewbostom.org/blog/2008/08/24/like-prego-pasta-sauce-ben ny-%E2%80%9Cit%E2%80%99s-in-there%E2%80%9D/

  Anders, når du dels ikke forholder dig til de pointer jeg fremlagde, og dels ikke angiver nogle kildehenvisninger for din kolportering af den enfoldige Al-Andalus-myte, så bekræfter det for mig kun at du befinder dig nederst i det hieararki af apologeter som jeg nævnte.

   LFPC

   Posted: 17 august 2010 - 17:22 - Svar

   Her er yderligere et par uddrag fra Ibn Warraqs forord til Bostoms bog:

   Is Islamic antisemitism only a modern phenomenon? What of the so-called Golden Age of Islamic tolerance, above all as depicted in Islamic Spain? Here the willingness to accept the clichés of the Romantics is palpable. And those whom we expect to have done their own research and not merely to accept, and pass on, these clichés, so often disappoint.

   Consider the case of Amartya Sen, a celebrated economist, and winner of the Nobel Prize. Sen has in recent years written on subjects outside his normal area of research. Unfortunately, he seems not to have bothered to check his history, something which would have been easy given the resources available to him.

   Here is how Amartya Sen treats, for example, the Myth of Maimonides. Amartya Sen tells us twice in his book Identity and Violence that when “..the Jewish Philosopher Maimonides was forced to emigrate from an intolerant Europe in the twelfth century, he found a tolerant refuge in the Arab world.” 1 I do not know how to characterize this misinterpretation of history- “willful,” “grotesque,” “dishonest” or “typical?” It is certainly an indication that in the present intellectual climate that one can denigrate Europe any way one wishes, to the point of distorting history, without, evidently, any one of the distinguished scholars who blurbed the book raising an eyebrow. Ironically, the one reviewer who did object to Sen’s “potted history” which “is tailored for interfaith dialogues” was Fouad Ajami in The Washington Post. 2 Ajami reminded Sen that

   …this will not do as history. Maimonides, born in 1135, did not flee “Europe” for the “Arab world”: He fled his native Córdoba in Spain, which was then in the grip of religious-political terror, choking under the yoke of a Berber Muslim dynasty, the Almohads, that was to snuff out all that remained of the culture of conviviencia and made the life of Spain’s Jews (and of the free spirits among its Muslims) utter hell. Maimonides and his family fled the fire of the Muslim city-states in the Iberian Peninsula to Morocco and then to Jerusalem. There was darkness and terror in Morocco as well, and Jerusalem was equally inhospitable in the time of the Crusader Kingdom. Deliverance came only in Cairo — the exception, not the rule, its social peace maintained by the enlightened Saladin.

   Moses Maimonides [1135 -1204], Jewish rabbi, physician, and philosopher, was fleeing the Muslims, the intolerant Almohads who conquered Cordoba in 1148. The Almohads persecuted the Jews, and offered them the choice of conversion to Islam, death, or exile. Maimonides’ family and other Jews chose exile. But this did not bring any peace to the Jews who had to be on the move constantly to avoid the all-conquering Almohads. After a brief sojourn in Morocco and the Holy Land, Maimonides settled in Fostat, Egypt, where he was physician to the Grand Vizier Alfadhil, and possibly Saladin, the Kurdish Sultan. […]

   Here are examples of the persecution of Jews in Islamic lands: the massacre of more than 6000 Jews in Fez (Morocco) in 1033; of the hundreds of Jews killed between 1010 and 1013 near Cordoba, and other parts of Muslim Spain; of the massacre of the entire Jewish community of roughly 4000 in Granada during the Muslim riots of 1066. Referring to the latter massacre, Robert Wistrich writes: “This was a disaster, as serious as that which overtook the Rhineland Jews thirty years later during the First Crusade, yet it has rarely received much scholarly attention.” Wistrich continues:

   In Kairouan [Tunisia] the Jews were persecuted and forced to leave in 1016, returning later only to be expelled again. In Tunis in 1145 they were forced to convert or to leave, and during the following decade there were fierce anti-Jewish persecutions throughout the country. A similar pattern of events occurred in Morocco after the massacre of Jews in Marrakesh in 1232. Indeed, in the Islamic world from Spain to the Arabian peninsula the looting and killing of Jews, along with punitive taxation, confinement to ghettos, the enforced wearing of distinguishing marks on clothes (an innovation in which Islam preceded medieval Christendom), and other humiliations were rife. 20

   Fouad Ajami in his review of Sen’s book spoke of “the culture of conviviencia,” what others have called the Golden Age of Tolerance in Spain before it was destroyed by the intolerance of the Almohads. Unfortunately, “The Golden Age” also turns out to be a myth, invented, ironically, by the Jews themselves. The myth may well have originated as early as the twelfth century, when Abraham Ibn Daud in his Sefer ha-Qabbalah contrasted an idealised period of tolerance of the salons of Toledo in contrast to the contemporary barbarism of the Berber dynasty. But the myth took a firm grip on the imagination of the Jews in the nineteenth century thanks to the bibliographer Moritz Steinschneider and historian Heinrich Graetz, and perhaps the influence of Benjamin Disraeli’s novel Coningsby, published in 1844. Here is a passage from the latter novel giving a romantic picture of Muslim Spain,

   ..that fair and unrivaled civilization in which the children of Ishmael rewarded the children of Israel with equal rights and privileges with themselves. During these halcyon centuries, it is difficult to distinguish the followers of Moses from the votary of Mohammed. Both alike built palaces, gardens and fountains; filled equally the highest offices of state, competed in an extensive and enlightened commerce, rivaled each other in renowned universities. 21

   http://www.andrewbostom.org/content/view/25/41/

LFPC

Posted: 17 august 2010 - 16:57 - Svar

Anders, skal vi lige lade elefanten i rummet komme frem i lyset:

Du forholder dig overhovedet ikke til de eksempler på manglende ækvivalens mellem nonner og indpakkede muslimaer jeg opremsede.

Jeg lader denne penible pointe stå for sig selv.

Peter Buch

Posted: 17 august 2010 - 17:23 - Svar

  LFPC

  Posted: 17 august 2010 - 17:30 - Svar

  Tak, Peter. Nogle interessante passager fra dette essay af Bat Ye’or og Andrew Bostom:

  Iberia (Spain) was conquered in 710-716 AD by Arab tribes originating from northern, central and southern Arabia. Massive Berber and Arab immigration, and the colonization of the Iberian peninsula, followed the conquest. Most churches were converted into mosques. Although the conquest had been planned and conducted jointly with a strong faction of royal Iberian Christian dissidents, including a bishop, it proceeded as a classical jihad with massive pillages, enslavement, deportations and killings.

  Toledo, which had first submitted to the Arabs in 711 or 712, revolted in 713. The town was punished by pillage and all the notables had their throats cut. In 730, the Cerdagne (in Septimania, near Barcelona) was ravaged and a bishop burned alive. In the regions under stable Islamic control, Jews and Christians were tolerated as dhimmis – like elsewhere in other Islamic lands – and could not build new churches or synagogues nor restore the old ones. Segregated in special quarters, they had to wear discriminatory clothing. Subjected to heavy taxes, the Christian peasantry formed a servile class attached to the Arab domains; many abandoned their land and fled to the towns. Harsh reprisals with mutilations and crucifixions* would sanction the Mozarab (Christian dhimmis) calls for help from the Christian kings. Moreover, if one dhimmi harmed a Muslim, the whole community would lose its status of protection, leaving it open to pillage, enslavement and arbitrary killing.

  By the end of the eighth century, the rulers of North Africa and of Andalusia had introduced Malikism, one of the most rigorous schools of Islamic jurisprudence, and subsequently repressed the other Muslim schools of law. Three quarters of a century ago, at a time when political correctness was not dominating historical publication and discourse, Evariste Lévi-Provençal, the pre-eminent scholar of Andalusia, wrote: “The Muslim Andalusian state thus appears from its earliest origins as the defender and champion of a jealous orthodoxy, more and more ossified in a blind respect for a rigid doctrine, suspecting and condemning in advance the least effort of rational speculation.”

  The humiliating status imposed on the dhimmis and the confiscation of their land provoked many revolts, punished by massacres, as in Toledo (761, 784-86, 797). After another Toledan revolt in 806, seven hundred inhabitants were executed. Insurrections erupted in Saragossa from 781 to 881, Cordova (805), Merida (805-813, 828 and the following year, and later in 868), and yet again in Toledo (811-819); the insurgents were crucified, as prescribed in Qur’an 5:33*.

  The revolt in Cordova of 818 was crushed by three days of massacres and pillage, with 300 notables crucified and 20 000 families expelled. Feuding was endemic in the Andalusian cities between the different sectors of the population: Arab and Berber colonizers, Iberian Muslim converts (Muwalladun) and Christian dhimmis (Mozarabs). There were rarely periods of peace in the Amirate of Cordova (756-912), nor later.

  Al-Andalus represented the land of jihad par excellence. Every year, sometimes twice a year, raiding expeditions were sent to ravage the Christian Spanish kingdoms to the north, the Basque regions, or France and the Rhone valley, bringing back booty and slaves. Andalusian corsairs attacked and invaded along the Sicilian and Italian coasts, even as far as the Aegean Islands, looting and burning as they went. Thousands of people were deported to slavery in Andalusia, where the caliph kept a militia of tens of thousand of Christian slaves brought from all parts of Christian Europe (the Saqaliba), and a harem filled with captured Christian women. Society was sharply divided along ethnic and religious lines, with the Arab tribes at the top of the hierarchy, followed by the Berbers who were never recognized as equals, despite their Islamization; lower in the scale came the mullawadun converts and, at the very bottom, the dhimmi Christians and Jews.

  The Andalusian Maliki jurist Ibn Abdun (d. 1134) offered these telling legal opinions regarding Jews and Christians in Seville around 1100 C.E.: “No…Jew or Christian may be allowed to wear the dress of an aristocrat, nor of a jurist, nor of a wealthy individual; on the contrary they must be detested and avoided. It is forbidden to [greet] them with the [expression], ‘Peace be upon you’. In effect, ‘Satan has gained possession of them, and caused them to forget God’s warning. They are the confederates of Satan’s party; Satan’s confederates will surely be the losers!’ (Qur’an 58:19 [modern Dawood translation]). A distinctive sign must be imposed upon them in order that they may be recognized and this will be for them a form of disgrace.”

   LFPC

   Posted: 17 august 2010 - 17:54 - Svar

   Andre interessante detaljer her:

   The existence of a Muslim kingdom in Medieval Spain where different races and religions lived harmoniously in multicultural tolerance is one of today’s most widespread myths. University professors teach it. Journalists repeat it. Tourists visiting the Alhambra accept it. It has reached the editorial pages of the Wall Street Journal, which sings the virtues of the “pan-confessional humanism” of Andalusian Spain (July 18, 2003). The Economist echoes the belief: “Muslim rulers of the past were far more tolerant of people of other faiths than were Catholic ones. For example, al-Andalus’s multi-cultural, multi-religious states ruled by Muslims gave way to a Christian regime that was grossly intolerant even of dissident Christians, and that offered Jews and Muslims a choice only between being forcibly converted and being expelled (or worse).”1 The problem with this belief is that it is historically unfounded, a myth. The fascinating cultural achievements of Islamic Spain cannot obscure the fact that it was never an example of peaceful convivencia. […]

   Abd al-Rahman III (912-961), “The Servant of the Merciful,” declared himself Caliph of Cordoba. He took the city to heights of splendor not seen since the days of Harunal- Rashid’s Baghdad, financed largely through the taxation of Catholics and Jews and the booty and tribute obtained in military incursions against Catholic lands. He also punished Muslim rebellions mercilessly, thereby keeping the lid on the boiling cauldron that was multicultural al- Andalus. His rule presumably marks the zenith of Islamic tolerance. Al-Mansur (d. 1002), “The One Made Victorious by Allah,” implemented in al-Andalus in 978 a ferocious military dictatorship backed by a huge army. In addition to building more palaces and subsidizing the arts and sciences in Cordoba, he burned heretical booksand terrorized Catholics, sacking Zaragoza, Osma, Zamora, Leon, Astorga, Coimbra, and Santiago de Compostela. In 985 he burned down Barcelona, enslaving all those he did not kill. […]

   The early Muslim invaders were relatively small in numbers, so it was politically prudent to grant religious autonomy to Catholics, while trying to protect themselves from the “contagion” of Catholic influence by segregating themselves from the subject majority.4 Therefore they maintained the Catholics in a state of dhimmitude —as a “protected” class curtailed from any possibility of sharing political power or compromising the hegemonic position of Islam. In times of war or political turmoil, the Catholics’ freedom was further restricted. Catholics fleeing Muslim rule lost all “protection,” and their property was confiscated by the conquerors. “Tolerance at this extreme,” notices historian Robert I. Burns, “is not easily distinguished from intolerance.”5

   For similar reasons of strategy, not “tolerance,” the invaders obtained the help of Jewish leaders unhappy with their treatment under the Visigoths. Contrary to popular opinion, Jews were not very numerous, either in Andalusia or in Catholic Spain,6 but for a time Jewish garrisons kept an eye on Catholics populations in key cities like Cordoba, Granada, and Toledo.7 Jewish leaders achieved positions of power, as visirs (prime ministers), bankers, and counselors. Others wrote brilliant literary works, mostly in Arabic. Jews thus formed for a time an intermediary class between the hegemonic Muslims and the defeated Catholics. This was the so-called “Spanish Jewish Golden Age.” But Jews remained dhimmi, a group subject to and serving the Muslim rulers. […]

   Forfatteren nævner nogle betragtninger om grunden til den blåøjede idyllisering som Anders (som “besöker ofta Spanien”) giver udtryk for:

   How then can one explain the persistence of the belief that Andalusia was a land of peaceful coexistence? The historian Richard Fletcher has attempted one possible explanation: “[In] the cultural conditions that prevail in the West today the past has to be marketed, and to be successfully marketed it has to be attractively packaged. Medieval Spain in a state of nature lacks wide appeal. Self-indulgent fantasies of glamour…do wonders for sharpening up its image. But Moorish Spain was not a tolerant and enlightened society even in its most cultivated epoch.”34

   Another explanation could be what one might call Spanish self-hatred, the obverse of what once was Spanish self-aggrandizement. Such a view allies itself effortlessly with many non-Spaniards’ hatred of CatholicSpain, in an attitude that sooner or later brings up Las Casas’ condemnation of the Spanish conquest of the Americas—while ignoring the question of why there was not an English, Dutch, or French Las Casas to criticize the English, the French, and the Dutch. As if these nations carried out conquests that left undisturbed the native populations of their colonial lands.

   A more convincing explanation may be that extolling al-Andalus offers the double advantage of surreptitiously favoring multiculturalism and deprecating Christianity, which is one of the foundations of Western civilization. This mechanism is not unlike that in the mind of those who dislike Western culture intensely, but who with the fall of Communism find themselves without any clear alternative and so grab Islam as a castaway grabs anything that floats. So anyone who dislikes Western culture or Christianity—for any reason, be it religious, political, or cultural—goes on happily pointing out, regardless of the facts, how bad Catholic Spain was when compared to the Muslim paradise.

   The Myth of the Andalusian Paradise
   Darío Fernández-Morera (from IR 41:2, Fall 2006) – 01/01/10

   Anders, dit ad-hominem-angreb i stedet for et svar på mine pointer om nonner vs. muslimaer har vist kun undergravet dit selvbedrag.

Anders

Posted: 17 august 2010 - 18:05 - Svar

OK – slöjor- gärna det! Du är uppenbarligen inte uppväxt här i Skandinavien, annars skulle du säkert också minnas att våra far- och mormödrar sällan sågs till “ute bland folk” utan täckta huvuden, utan att någon var nämnvärt upprörd över det “förtryck” det symboliserade.

Andrew Bostom? Intressant kille. Känd läkare, amatörhistoriker och islamofob (det ligger ju en hel del pengar i den businessen nuförtiden). Han har ett härligt umgänge med kompisar som Brigitte Gabriel ( http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/2007/06/29/bri gitte_gabriel_on_terrorism_it_takes_o ), Geert Wilders, Pam Geller ( http://www.loonwatch.com/2009/08/pamela-geller-the-looniest-blogger-ev er/ ) , Nick Griffin m.fl käcka rasister och neonazis. Det förvånar många av oss att ens Fox släpper fram honom – nog för att de är extrema, men man trodde ju att det fanns gränser även för deras galenskap. Penibel person? Det är bara förnamnet……

  steen

  Posted: 17 august 2010 - 18:53 - Svar

  Nick Griffin – MON dog ? Det kan du selvfølgelig dokumentere ? ER det andet hvad du har af argumenter imod Bostom, for det er ham vi snakker om ? Neonazis, helt ærligt ! Jeg ved ikke hvor Geller kommer ind i billedet, men hun er da jøde ligesom Bostom. Din kilde er ellers ikke kræsen:

  Bat Ye’or Daniel Pipes Walid Shoebat | Joe Kaufman | Wafa Sultan . Jeg kender den ikke, “Idiot-observatøren”. Jeg har mødt flere af dem, jeg skulle vel under observation for neo-nazisme ? Pipes og Bat Ye or er også jøder, det er vel ikke noget med dig og jøder, nu vi associerer ?

  Islamofobi betragter vi som bekendt her på bloggen som et muslimsk propagandaudtryk, s opfundet til sproglige altædere.

  LFPC

  Posted: 17 august 2010 - 19:19 - Svar

  våra far- och mormödrar sällan sågs till “ute bland folk” utan täckta huvuden, utan att någon var nämnvärt upprörd över det “förtryck” det symboliserade”.

  Anders, stop nu. Hold dog op med at blamere dig yderligere, endda efter at jeg har fortalt dig om noget der hedder opstilling af moralsk ækvivalens. Det du skriver her er komplet irrelevant for den islamiske kvindeindpakning, og du har stadig ikke forholdt dig til de eksempler på manglende ækvivalens jeg gav dig. Hvorfor? Fordi du ikke kan, Anders.

  Vil du virkelig påstå at Andrew Bostom har plantet de historiske kildetekster der omtales i artiklerne? At de er falsknerier? Hvis ikke, hvorfor så ikke henvise til andre tolkninger der kommer til andre konklusioner? Fordi du ikke kan.

  Hvad i alverden har de personer du blander ind med Al-Andalus at gøre? Mener du at dit mytebillede bliver sandt ved at du indblander helt irrelevante personer?

  OK, nok fra mig. Du har til overflod vist at du ikke evner at argumentere, men kun kan benytte dig af ad-hominem-angreb og fokusflyttende postulering af moralsk ækvivalens. Du er ikke kommet med en eneste kildehenvisning der støtter dine candyfloss-fantasier.

Anders

Posted: 17 august 2010 - 19:27 - Svar

Detta är ju en av de saker som gör att man nästan kan känna en sorts ömhet över hur desperata ni är – islam är tydligen så farligt att samtidigt som man ondgör sig över islams förbrytelser i form av hot mot Israel så gör man gemensam sak med Förintelseförnekaren Griffin. Att Geller numera lierar sig med Griffin beror ju på att han bytt fokus. Så här uttryckte han det själv 2007:
“It stands to reason that adopting an ‘Islamophobic’ position that appeals to large numbers of ordinary people – including un-nudged journalists – is going to produce on average much better media coverage than siding with Iran and banging on about ‘Jewish power’, which is guaranteed to raise hackles of virtually every single journalist in the western world.”

Anders

Posted: 17 august 2010 - 19:36 - Svar

Och om ni inte ännu förstått vilken patetisk figur Griffin är, så framgår det tydligt här:
http://maxblumenthal.com/2009/01/neo-nazis-for-israel/

  LFPC

  Posted: 17 august 2010 - 19:45 - Svar

  Anders, hverken Steen eller jeg bryder os om Nick Griffin, og han har intet med denne diskussion at gøre. Som jeg sagde, diskussionen er slut for mit vedkommende indtil du begynder at inddrage dokumentation og argumenter der vedrører slør eller Al-Andalus. Men det kan du ikke.

  steen

  Posted: 17 august 2010 - 19:47 - Svar

  Du svarer ikke: Det kan du selvfølgelig dokumentere (Griffin/Bostom) ? Det gør du ikke, fordi det er fri fantasi.

  Vi ved selvfølgelig begge hvem Griffin er . Er det en samtale vi fører eller er du bare inde og lægge nogle løse lorte ? I så fald for du ikke flere svar.

Sral

Posted: 27 september 2015 - 01:13 - Svar

Tack Juila Ceasar, du är bäst!

Leave a Comment