18
aug
Seneste opdatering: 18/8-13 kl. 1118
53 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Vi är alla produkter av evolutionen, ända ned på cellnivå perfekt anpassade till klimatmässiga och andra faktorer i de miljöer där vi föds. Men vad händer när vi rubbar evolutionens lagar? När stora migrantströmmar flyttar till länder med helt annorlunda förutsättningar? Eller när man påtvingas ett annat kön än det man är född till? Området är minerat med starka tabun. Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader. Dominerande vänsterdebattörer över hela världen styr debatt, forskning och politiska beslut genom att påstå att ras och kön är sociala konstruktioner och att vi alla är lika. Alla andra ståndpunkter – även vetenskapliga och objektiva fakta – stämplas som rasism eller högerextremism. I några krönikor ska jag beskriva människans utveckling ur evolutionens perspektiv och försöka visa vad som händer när vi går emot evolutionens lagar.

Medicinsk katastrof i invandringens spår

kronik 2

Genom att öppna gränserna för stora grupper mörkhyade invandrare i de nordiska länderna har politikerna bäddat för en medicinsk katastrof. Evolutionen har sedan hundratusentals år utrustat människor som lever nära ekvatorn med mörk hy som skydd mot den skadliga ultravioletta strålningen från solen. Den mörka huden blockerar bildandet av livsviktigt D-vitamin i kroppen. Muslimska kvinnors heltäckande slöjor är ytterligare ett hinder för kroppens egen produktion av D-vitamin. Resultatet hos stora invandrargrupper i vårt solfattiga klimat blir D-vitaminbrist, ett tillstånd som i ny forskning kopplas till risk för allvarliga följdsjukdomar.

Dagens situation med storskalig migration av mörkhyade människor från Afrika och Asien till extremt solfattiga latituder i Norden är historiskt unik. En rad vetenskapliga studier visar mycket låga nivåer av D-vitamin hos personer med invandrarbakgrund.

“När mörkhyade människor flyttar till solfattiga latituder, har heltäckande slöjor och stannar inomhus – då har vi receptet på en medicinsk katastrof. Mängder av kvinnor och barn får skelettsjukdomar till följd av D-vitaminbrist” säger Nina Jablonski, professor i antropologi vid Pennsylvania State University och forskningspionjär på hudens roll i evolutionen, cirka 52 minuter in i den här föreläsningen.

Ett unikt vitamin med enorm betydelse för hälsan

D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. Men på våra nordliga breddgrader är det bara mitt på dagen under sommaren som solen står tillräckligt högt för att vi ska kunna bilda D-vitamin. Mellan oktober och april står solen för lågt för att alls ha någon effekt. Då skulle vi behöva äta ungefär 300-400 gram fet fisk per dag för att ge ett D-vitamintillskott som har en chans att upprätthålla sommarnivåerna – men hur många gör det?

D-vitamin är unikt och har enorm betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa och för en normal fosterutveckling. Trots namnet är D-vitamin egentligen inte ett vitamin utan förstadiet till ett steroidhormon som påverkar våra gener, de flesta av kroppens celler och därmed kroppens organ. Till skillnad från andra hormoner tar sig steroidhormoner in i cellkärnans DNA och agerar där.

Varken läkare eller myndigheter tar ansvar

D-vitaminbrist är dessvärre ett tyst och förrädiskt tillstånd som inte gör något väsen av sig. Riskerna för följdsjukdomar är desto allvarligare, och mörkhyade invandrare är den största riskgruppen. Svåra sjukdomar till följd av migration till solfattiga nordliga länder utgör en tyst och snabbt växande medicinsk katastrof som hittills inte har föranlett några åtgärder från ansvariga myndigheter. I Sverige har varken myndigheterna, majoriteten av läkarkåren eller politiker hittills visat något intresse för riskerna med D-vitaminbrist, vare sig hos den svenska befolkningen eller invandrade riskgrupper – trots att enkel, effektiv och billig behandling med D-vitamin finns tillgänglig.

Samtliga svenska regeringar har sedan början av 1970-talet öppnat gränserna för storskalig icke-västlig invandring utifrån den naiva tron “de är som vi” och “alla är lika”. När det visar sig vara en grav missbedömning gömmer sig politikerna undan ansvar och låtsas som det regnar. Ansvaret för att skaffa sig kunskaper och ta initiativ till att äta D-vitamintillskott är helt övervältrat på den enskilda individen.

Hudpigmentering en del av evolutionen

kronik 1Pigmenteringen av huden utifrån geografiska och klimatmässiga förutsättningar är en viktig och tydlig, för alla fullt synlig del av den mänskliga evolutionen. Minsta barn kan se skillnad på en ljushyad och en mörkhyad person. Evolutionens anpassning av vår hudpigmentering är en process som har pågått i miljontals år. När våra förfäder i människans tidiga utveckling i östra Afrika förlorade sin skyddande päls fick de istället mörk hud som skydd mot solens starka UV-strålning.

För ungefär 100 000 år sedan vandrade stora grupper av mörkhyade människor ut ur Afrika, först mot Mellanöstern och för cirka 40 000 år sedan vidare mot obebodda solfattiga trakter långt uppe i norr. Folkvandringarna gjorde en eller flera genetiska förändringar nödvändiga. De förändrade generna innebar minskad hudpigmentering och gjorde människorna ljushyade för att de lättare skulle kunna ta upp det nödvändiga solljuset och kunna bilda D-vitamin. De vars gener inte anpassades tillräckligt snabbt gick under genom evolutionens naturliga urval. Bara de mest anpassade individerna överlevde.

Olika kulturer samarbetar med evolutionen

Ibland samarbetar folkgruppers kultur med evolutionen. Två slående exempel på det är eskimåer/inuiter och samer. Inuiterna lever mycket nära Nordpolen i bland annat Kanada, Alaska och på Grönland. De har behållit en ganska mörkt pigmenterad hud som var anpassad till den sydligare miljö där de har sitt ursprung. Hudens pigmentbarriär mot solbestrålning kompenseras av deras traditionella, unikt D-vitaminrika kost, som består av fisk, sälspäck och valkött. När inuiter äter vanlig västerländsk kost drabbas de av svår D-vitaminbrist.

De ljushyade samerna lever också mycket nära Nordpolen i jordens allra solfattigaste klimat. Men rennäringen räddar dem från D-vitaminbrist. Renarna äter D-vitaminrika lavar som i deras kroppar omvandlas till för människan tillgängligt D-vitamin. Renköttet är basen i samernas kost.

Malignt melanom ökar i Sverige

kronik 4Graden av hudpigmentering gör oss sårbara, men på olika sätt. I Sverige drabbas varje år drygt 2 000 personer av den mest elakartade hudcancerformen, malignt melanom. I jordbrukssamhället, där de flesta arbetade utomhus, var malignt melanom konstigt nog inte alls lika vanligt. Orsaken till att sjukdomen ökar, trots att majoriteten i dag arbetar inomhus, är okänd, men ändrade solvanor och ökat resande till sydliga länder antas vara två faktorer som spelar viss roll.

Fortfarande drabbas personer som arbetar utomhus i mindre utsträckning av malignt melanom än personer med tjänstemannayrken, vilket tyder på att D-vitamin skyddar mot sjukdomen. En annan gåtfull omständighet är att malignt melanom kan utvecklas på ställen som inte alls exponeras för solen, som fotsulor och handflator.

Under många år har vi varnats för att i synnerhet barn samt rödlätta och ljushyade personer kan ta skada av den skadliga UV-strålningen från solen. I Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit som sin uppgift att varna för solens skadliga effekter. Metoderna är kopierade på den kampanj som brittiska myndigheter har drivit sedan 1994 och där enbart hudläkare har anlitats som experter.

Gravkors och skrämselpropaganda i barnbok

Strålsäkerhetsmyndigheten agerar delvis med ren skrämselpropaganda, riktad till barn. För några år sedan gav myndigheten barnboksförfattaren Pernilla Stalfelt i uppdrag att skriva en barnbok om solens skadlighet, “En bok om solen” som kom 2006. Boken har distribuerats gratis till landets förskolor med lärarhandledning. Budskapet är att man ska stanna inomhus mellan klockan 11 och 15, det vill säga just de timmar då D-vitamin kan bildas i huden. För att barnen och deras föräldrar ska skrämmas upp rejält är boken illustrerad med en rad svarta gravkors. Innebörden är att solsken är dödligt. Boken är slutsåld på svenska men finns på norska, finansierad av Folkhelsedirektoratet och Statens strålevern. BILDER UR SOLBOKEN

Fyra personer av tio solar mindre i dag

Strålsäkerhetsmyndighetens skrämselpropaganda har gett resultat. Mitt i sommaren meddelar myndigheten glädjestrålande att fyra personer av tio (40 procent) uppger att de solar mindre i dag än för fem år sedan.

“Det är en trend som vi hoppas håller i sig” säger Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndighetens propaganda har också lett till att allt fler smörjer in sig med hudkrämer som blockerar bildandet av D-vitamin i huden. Vi har alltså en statlig myndighet som målmedvetet och med stora resurser skrämmer medborgarna för solen och därmed aktivt bidrar till att en ännu större del av befolkningen får D-vitaminbrist – men ingen myndighet som tar ansvar för de medicinska konsekvenserna.

Från ekvatorn till samma latitud som Sibirien

Motsatsen till hälsoriskerna för ljushyade hör vi sällan talas om. Vad händer när stora mörkhyade folkgrupper bosätter sig på helt andra latituder än de av evolutionen är anpassade till? De nordiska länderna ligger på extremt nordliga breddgrader – lika nära Nordpolen som Sibirien. Bara i Sverige handlar det om hundratusentals invandrare från Afrika och Asien sedan början av 1970-talet.

Oavsett om migrationen sker frivilligt eller ofrivilligt utsätter sig människor för helt nya hälsorisker när de radikalt förändrar sin livsmiljö genom att flytta till andra sidan jordklotet. Mörkhyade personer behöver 5-10 gånger mer solljus per dag för att bilda motsvarande mängd D-vitamin i huden som ljushyade. Eftersom mörk, rikt pigmenterad hud blockerar solens UV-strålning blir resultatet D-vitaminbrist som – om den inte upptäcks och behandlas – kan leda till mycket allvarliga följdsjukdomar.

Misstänkta samband med stora folksjukdomar

Urkalkning av skelettet, benskörhet och försvagade muskler är sedan länge välkända följder av D-vitaminbrist. Nyare forskning visar att brist på vitamin D dessutom kan vara en väsentlig riskfaktor för olika infektioner, nedsatt immunförsvar, olika cancerformer, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, schizofreni, depressioner, autism och demens samt autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1, MS (multipel skleros) och reumatoid artrit.

Schizofreni är mindre vanligt vid ekvatorn än på nordliga latituder, men när svarta människor flyttar till solfattiga länder löper de 4-8 gånger högre risk att drabbas av sjukdomen. I andra generationen är risken ännu högre. Psykiskt sjuka kriminella invandrare upptar hälften av platserna i rättspsykiatrin i Danmark, ofta på grund av atypiska psykoser. Samma överrepresentation av psykiskt sjuka invandrare i rättspsykiatrin har rapporterats från bland annat Belgien, England och USA.

“Mycket få av patienterna är flyktingar, så det handlar inte om att de blir kriminella schizofrena för att de har en traumatiserande flyktingbakgrund” sa överläkare Helle Hougaard 2004.

Vitaminer har låg status bland läkarna

Forskarvärlden är yrvaken. Något så oglamouröst som vitaminer har av tradition låg status bland läkarna.

“Research on vitamin D has not been fashionable, and so its wider relevance has been largely overlooked” skriver den brittiske medicinjournalisten Oliver Gillie i rapporten “Sunlight Robbery”.

I dag är de som forskar i sambanden mellan D-vitaminbrist och flera av de stora folksjukdomarna en grupp pionjärer som arbetar i forskningens framkant. De medicinska riskerna gäller inte bara mörkhyade utan för alla som lever i ett solfattigt klimat, och i synnerhet de som sällan vistas utomhus.

Kopplingar till cancer och diabetes

kronik 6Flera studier har visat att kvinnor med högre halt av D-vitamin i blodet löper mindre risk att avlida i bröstcancer. Kopplingen till diabetes styrks bland annat av en finsk studie som startade i mitten av 1960-talet. Under 30 år följde forskarna barn som fick extra D-vitamintillskott under sitt första levnadsår. De kunde konstatera att insjuknandet i typ 1-diabetes var 80 procent lägre än förväntat hos de nu vuxna personerna.

“Det finns idag omfattande epidemiologiskt stöd för att D-vitamin motverkar uppkomsten av flera vanliga cancerformer (i bröst, tjocktarm, ändtarm, livmoder, äggstockar och prostata samt lymfom)” skriver psykiatern och överläkaren Mats Humble i Läkartidningen.

D-vitaminbrist ger hjärnskador hos fostret

En rad vetenskapliga studier visar mycket låga nivåer av D-vitamin hos personer med invandrarbakgrund. En studie på gravida somaliska kvinnor i Sverige som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica 2011 visade att samtliga somaliska kvinnor hade svår D-vitaminbrist med mycket lägre nivåer än gravida svenska kvinnor.  Det finns ökande belägg för att vitamin D3 är involverat i tillväxt och utveckling av fostrets hjärna. När mamman har haft brist på D-vitamin har man kunnat se skador på fosterhjärnan.

Utrotad sjukdom kommer tillbaka

rakit_svart_barnMörkhyade invandrarbarn riskerar att drabbas av en i Sverige sedan länge utrotad sjukdom som orsakas av D-vitaminbrist, “engelska sjukan” eller rakit, som angriper skelettet och tandutvecklingen men också kan påverka musklerna och nervsystemet. Engelska sjukan har varit känd i Sverige sedan 1700-talet och fick sitt namn efter de engelska läkarna Francis Glisson och Daniel Whistler, som var för sig beskrev sjukdomen omkring 1650. Men det skulle dröja ända till 1920-talet innan en tysk kemist, Adolf Windaus (1876-1969), kunde identifiera D-vitamin. Han belönades med Nobelpriset i kemi 1928.

Kunskapen om sambandet mellan D-vitaminbrist och engelska sjukan ledde till att man började ge barn fiskleverolja, senare ersatt av D-vitamindroppar som är gratis under barnets två första år. Detta tillsammans med D-vitaminberikad mjölk har utrotat engelska sjukan i den svenska befolkningen. Nu kommer den tillbaka hos invandrarbarn.

I Danmark och Irland, där mjölken inte berikas med D-vitamin, är D-vitaminnivåerna hos befolkningen betydligt lägre, och Danmark toppar listan över antalet insjuknade i cancersjukdomar i Europa med 457 insjuknade per 100 000 invånare. Tvåa är Irland med 449 insjuknade per 100 000 invånare. Norge kommer på fjärde plats med 422 och Sverige på plats nummer 19 med 353 insjuknade per 100 000 invånare. Siffror som borde föranleda intensifierad forskning om samband mellan cancer och D-vitaminbrist.

Riskgrupper: mörkhyade, beslöjade och äldre personer

Äldre personer och mörkhyade och beslöjade kvinnor utgör de största riskgrupperna för D-vitaminbrist. En tysk studie har visat att risken för extremt låga D-vitaminnivåer var 6-8 gånger högre för flickor med mödrar från ett arabland, Asien eller Afrika än för flickor med infödda tyska mödrar. En holländsk studie rapporterade att över 90 procent av de barn som fötts av kvinnor som burit slöja under graviditeten hade D-vitaminbrist, men även de flesta av barnen till mörkhyade kvinnor utan slöja hade låga värden.

mandag 026 (5)

Studier av pakistanier som bor i Oslo, arabiska kvinnor i Danmark och mörkhyade svenskar som lider av posttraumatiskt stressyndrom och kronisk smärta har alla visat låga D-vitaminnivåer, rapporterar psykiatrikerna Mats Humble och Susanne Bejerot i Läkartidningen.

“Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter” skrev Mats Humble i Läkartidningen 2007.

Somaliska föräldrar slutade vaccinera barnen

Efter Mats Humbles och Susanne Bejerots artiklar i Läkartidningen blev det tyst. De hade pekat på ett växande medicinskt problem som både läkarkåren och statliga myndigheter förhåller sig anmärkningsvärt passiva till. Tystnaden bröts inte förrän det började komma alarmerande uppgifter om autism hos somaliska barn i Stockholmsförorterna Tensta och Rinkeby. Somaliska föräldrar kallar det “den svenska sjukan”. Larmet fick Socialstyrelsen att kalla till en konferens i september 2009.

Det visade sig att autism är tre till fyra gånger vanligare bland somaliska barn födda i Sverige än bland svenska barn. Bland somaliska föräldrar spred sig rykten om att det var mässlingsvaccinet i trippelvaccineringen som orsakade autism, och föräldrarnas rädsla ledde till att de vägrade låta vaccinera sina barn. Därmed uppstod ett akut krisläge. Om vaccinationstäckningen sjunker under en kritisk gräns på 90 procent finns nämligen risk för mässlingsepidemier, och det är en allvarlig situation. I Tensta/Rinkeby hade vaccinationstäckningen sjunkit till 75 procent.

Passivitet på grund av rädsla för “rasism”

Äktenskap mellan nära släktingar inom kristna och muslimska hederskulturer ger upphov till en bevisat högre frekvens av missbildade och dödfödda barn samt högre förekomst av autism. Trots kunskap om riskerna förhåller sig den ansvariga myndigheten, Socialstyrelsen, passiv även i den frågan. När SVT Uppdrag granskning i mars 2009 gjorde ett program om saken ställde den nu pensionerade, då ansvarige byråchefen Göran Annerén motvilligt upp och förklarade, hårt pressad, passiviteten med att han var rädd för att bli sedd som ”rasist”.

Andra faktorer än släktgiften kan också bidra till den ökade risken – att svälta sig under graviditeten för att barnet ska bli litet och därmed lättare att föda fram är ett exempel på en riskfylld tradition bland somaliska kvinnor.

Det finns inga problem – bara “utmaningar”

Läkarvetenskapen står inför nya frågeställningar när människor som är anpassade till klimatmässiga förhållanden på andra sidan jordklotet bosätter sig på våra breddgrader. Och eftersom inga problem, utan på sin höjd “utmaningar”, någonsin får förknippas med den icke-västliga invandringen vilar en ängslig tystnad över de medicinska kretsarna i Sverige. Raser och rasskillnader är officiellt avskaffade sedan andra världskriget. Därför råder ett absolut tabu mot att ens antyda att det finns rasskillnader i till exempel hudfärg, och att de medicinska hjälpbehoven därför kan se olika ut.

Mörkhyade invandrares hudpigmentering kommer naturligtvis av evolutionen att anpassas till klimatförhållandena i deras nya solfattiga hemländer. Men evolutionen arbetar med långa tidscykler. En sådan genetisk anpassning kan komma att ta tiotusentals år och genom det naturliga urvalet skörda mängder av offer.

Gravidas D-vitaminivåer undersöks inte

“Brist på D-vitamin skapar allvarlig ohälsa – men ingenting görs”

skriver Mats Humble, Susanne Bejerot och Ann Gardner i Läkartidningen 2011.

Det hade gått fyra år sedan den första artikeln utan att någonting hänt, och de tre läkarna var frustrerade. De hade ringt runt till fem mödravårdscentraler i Stockholmsförorter med hög andel invandrad befolkning (Kista, Huddinge, Botkyrka) och två mödravårdscentraler i Stockholms city. Telefonsamtalen visade att MVC-personalen i stort sett aldrig undersöker de gravida kvinnornas D-vitaminnivåer, oavsett om kvinnorna bär slöja eller har mörk hudfärg. På sin höjd föreslår man D-vitaminberikade lättmjölksprodukter, till synes utan kunskap om att en majoritet av människor från Afrika och Asien är laktosintolerant.

Tydliga riktlinjer behövs för att få fart på läkarkåren

En mur av okunnighet, feghet och ointresse återstår att forcera innan någonting kan hända – trots att det handlar om ett allvarligt hot mot folkhälsan. Framför allt behövs tydliga riktlinjer från Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet för att få fart på läkarkåren. De här myndigheterna sviker sitt ansvar och utgör propparna i systemet.

I USA har kostnaderna för sjukdomar orsakade av D-vitaminbrist beräknats till 50 miljarder dollar per år. Enligt officiella siffror i Storbritannien kostar fallolyckor och frakturer till följd av benskörhet två miljarder pund per år, diabetes kostar 1,7 miljarder pund varje år. http://www.healthresearchforum.org.uk/reports/sunlightrobbery.pdf Eftersom man inte erkänner problemet finns i Sverige ingen officiell beräkning av kostnaderna, men de uppgår sannolikt till hundratals miljoner varje år.

D-vitamin till äldre sparar 540 000 dollar i vårdkostnader

I Nya Zeeland har äldre personer inom äldreomsorgen sedan 2010 fått D-vitamin efter initiativ från hälsovårdsmyndigheterna. Avsikten är dels att förbättra livskvaliteten hos de äldre genom att minska fallolyckor på grund av benskörhet och muskelsvaghet, dels att minska vårdkostnaderna för den här gruppen. Genom den här enkla åtgärden har gruppens behov av akutvård på grund av frakturer orsakade av fallolyckor på bara tre år minskat med 32 procent och sjukhusinläggningar av samma orsak minskat med 41 procent. Besparingen i vårdkostnader hittills beräknas till 540 000 dollar.

“Fördelarna med att förebygga äldre personers fallolyckor kan inte överskattas. Det gör det möjligt för de äldre att behålla sitt oberoende och sin trygghet” säger hälsovårdsminister Jo Goodhew.

“Inte Folkhälsoinstitutets bord”

Sarah-WamalaJag skickar ett mail till Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala och frågar vilken hennes och Folkhälsoinstitutets inställning är och vilka åtgärder Folkhälsoinstitutet planerar i frågan. Sarah Wamala borde vara intresserad eftersom hon är mörkhyad och alltså själv ingår i riskgrupperna för D-vitaminbrist.

Sarah Wamala har semester, men en medarbetare svarar i hennes ställe. Svar: Frågan inte är Folkhälsoinstitutets bord..

..och inte Socialstyrelsens bord heller

Jag skickar samma fråga till Socialstyrelsen och får svar från Susanna Wahlberg, enhetschef på “Avdelningen för kunskapsstyrning, Vägledning 2”. Inte heller Socialstyrelsen tänker ta något initiativ i frågan. I den kunskapssammanställning som gjordes 2010 (efter expertmötet med anledning av den kraftigt förhöjda frekvensen av autism hos somaliska barn) “konstateras att det behövs särskilda studier med specifik inriktning och fokus. Men något särskilt arbete med riktlinjer, rekommendationer eller vägledning till hälso- och sjukvården inom det nämnda området pågår inte” skriver Susanna Wahlberg.

Under hösten kommer Socialstyrelsen att publicera Vägledning till mödrahälsovården och barnhälsovården. Inte heller där har det bedömts att det finns anledning att ta upp frågan om D-vitaminbrist.

“Det är cyniskt att låta detta fortgå”

I Sverige kommer det alltså inte heller i fortsättningen att ordineras D-vitamintillskott, vare sig till gravida kvinnor, mörkhyade invandrare eller någon annan riskgrupp.

“Vi anser att det är cyniskt att låta detta fortgå. Ett rikt och civiliserat land bör visa omsorg om sina svagaste och mest utsatta medborgare. Lika självklart som att solskyddsmedel förespråkas om man reser söderut bör D-vitamintillägg med uppföljning erbjudas alla riskgrupper i Sverige. Dessutom bör D-vitaminnivåerna undersökas hos alla som söker vård för diffusa smärttillstånd, nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa. Priset för undersökning och behandling är försumbart jämfört med de vinster man kan vänta sig” skriver Susanne Bejerot, Ann Gardner och Mats Humble.

Referenser:

Gregory Cochran och Henry Harpending: The 10 000 Year Explosion. How Civilization Accelerated Human Evolution. 2008.

Oliver Gillie: Time to abandon this outdated view on staying out of the sun

Oliver Gillie: Sunlight Robbery.

Mats Humble: D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott. Läkartidningen nummer 11 2007.

Susanne Bejerot och Mats Humble: D-vitamin och graviditet. Etnisk-kulturella riktlinjer efterlyses. Läkartidningen nummer 35 2008.

Susanne Bejerot, Ann Gardner och Mats Humble: D-vitaminbrist – vems ansvar? Läkartidningen nummer 14 2011.

Mats Humble, psykiater och överläkare, föreläser om D-vitaminbrist.

Professor Nina Jablonski föreläser om hudens roll i evolutionen

Kortversion Nina Jablonski.

NRK Hjernevask episod 6: Ras.

Docent Johan Malm om betydelsen av D-vitamin.

Steven Pinker: The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature. 2002.

Jonatan Salzer och Peter Sundström: Brist på D-vitamin kan öka risk att få MS. Svenska Dagbladet Brännpunkt 19 november 2012.

Socialstyrelsen november 2009. Rapport från informations- och samrådsmöte om MPR-vaccination, vitamin D och autism.

Pernilla Stalfelt: En bok om solen. 2006.

Maria Sääf med flera: Severe vitamin D deficiency in pregnant women of Somali origin living in Sweden. Acta Pediatrica Volume 100 Issue 4, April 2011.

Av Julia Caesar
tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Ann-Marie

Posted: 18 august 2013 - 02:03 - Svar

“Inte Folkhälsoinstitutets bord” så vad gör Folkhälsoinstitutet då? Med det namnet borde ju folkhälsan vara en prioritet. Men i vanlig ordning är det för många byråkrater överallt vars enda uppgift är att lyfta en fet lön som skattebetalarna står för.

XY

Posted: 18 august 2013 - 03:25 - Svar

Här finns i vanlig ordning en god research bakom krönikan, men tesen eller budskapet kom av sig. Dr Humble är en flitig undersökare och förespråkare, tror jag, av både D-vitamin och kalcium. Jag är inte inläst på området, men så vitt jag har uppfattat några inhemska experter på området (psykiater Humble och en endokrinolog vars namn jag dessvärre ej minns) så kan man och bör man vara frikostig med supplementering med D-vitamin; den svenska hållningen är väldigt försiktig eller akterseglad, jämfört med t ex USA eller Finland.

Robin Shadowes

Posted: 18 august 2013 - 03:49 - Svar

Oj vad mitt hjärta blöder för alla invällare som blir sjuka. Förutom dom enorma kostnaderna i sjukvården ser jag det närmast som positivt. Om inte jihad förkortar deras levnadsbana så kommer sjukdomarna att göra det. Good riddance!

Svend Andersen

Posted: 18 august 2013 - 07:27 - Svar

En anden følge af masseindvandringen fra MENA landene vil sandsynligvis blive udbredelsen af diverse såkaldte ‘tropesygdomme’ på vore breddegrader. Disse sygdomme er ude af kontrol i Mellemøsten og Nordafrika:

Arab revolutions: Ignoring a potential catastrophe – As infrastructure deteriorates throughout the region, deadly contagions are a new cause for concern.

Recent conflicts in Egypt, Iraq, Libya, Pakistan, Syria, Tunisia, Yemen, and elsewhere in the Middle East may have sufficiently destabilised national and international public health control measures to a point where several tropical diseases have emerged and are sickening large populations in the region.

The most dramatic example is currently happening in Syria, where cutaneous leishmaniasis, a disfiguring parasitic skin disease transmitted by sandflies and also known as “Aleppo Evil”, is now affecting tens of thousands of innocent civilians both within the country and among refugees …

PisseNisse i Hökarängen

Posted: 18 august 2013 - 07:47 - Svar

Det är väl även så att Sverige ännu inte infört heltäckande obligatorisk HepB vaccinering av barn, trots att WHO uppmanat Sverige att göra det (under lång tid, dessutom)?

Ironiskt nog har flera länder i 3:e världen nu mer eller mindre heltäckande HepB program, vissa är bidragsmottagare från SIDA.

Det skulle alltså i ännu fler avseenden vara bättre att stanna där.

Sunt förnuft

Posted: 18 august 2013 - 09:52 - Svar

Vi måste räkna med att vi kommer få återta bekantskapen med nya och tidigare utrotade sjukdomar. Dels pga att det nu kommer in stora skaror från länder som har dessa sjukdomar, dels för att de som kommer från dessa länder väljer att helt ignorera svenska rekommendationer. Min känsla är att diffusa symptom kommer öka markant. Det är ett fiffigt sätt att ordna en arbetsfri inkomst på.

När vita västerlänningar drabbas av sjukdomar kopplade till fetma och invandrare blir psykiskt sjuka, eller får arbetsfri inkomst på annat sätt, vem ska jobba och betala för det när alla med pengar flyttat till lågbeskattade länder?

Max Pont

Posted: 18 august 2013 - 09:56 - Svar

Om människor levde naturligt utomhus och nakna skulle kroppen producera 10-20 tusen IU D-vitamin om dan. Det är en indikation på att man bör ta D-vitamintillskott i mycket högre doser än vad det medicinska etablissemanget anser vara Rekommenderat Dagsbehov (400 IU). Själv tar jag 5.000 IU/dag under hela vinterhalvåret. Notera att man ska ta vitaminformen D3 och inte den föråldrade formen D2 (vilket är vad som säljs på apoteken och varuhusen).

D-vitaminet bildas snabbt av rätt solljus. För en vit människa räcker det att vara i solen 10-30 minuter mitt på dan för att det ska produceras ca 10.000 IU av D-vitamin i huden. Snabbare om huden inte är solbränd alls.

Det problem Julia tar upp kan i för sig lösas om myndigheterna släpper på prestigen och tar till sig nya vetenskapliga rön och rekommenderar hela bfolkningen (i synnerhet mörkhyade) att ta 5.000 IU/dygn av vitamin D3. I det nordliga landet Kanada har myndigheterna nyligen höjt riktlinjerna för D-vitamin, kommer inte ihåg siffran.

Solljuset innehåller två typer av UV-ljus. UVA har längre våglängd och tränger ner djupare i huden. UVA gör att huden blir brun men det bildas inget D-vitamin av UVA. UVB har kortare våglängd och är mer energirikt. Det är bara UVB som bildar D-vitamin. När man solar vill man alltså maximera UVB-strålningen, vilket man gör genom att vara i solen mitt på dagen när himlen är blå. Man kan bli brun genom att vara ute när det är disigt eller sent på eftermiddagen, men då är det bara UVA, vilket inte skapar något skyddande D-vitamin. Solarier producerar bara UVA, vilket gör solarier skadliga.

PS. En vän till mig som bodde i Södra USA hade en kolsvart flickvän. För några år sedan flyttade de till Stockholm mitt i vintern och flyttade in i en ganska mörk lägenhet. Hon blev jättedeprimerad direkt och låg mest och sov på dagarna. Efter ett par månader gav de upp och flyttade tillbaks till USA. Hennes depression gick bort omedelbart.

Steinadler

Posted: 18 august 2013 - 11:21 - Svar

I Nya Zeeland har äldre personer inom äldreomsorgen sedan 2010 fått D-vitamin efter initiativ från hälsovårdsmyndigheterna. Avsikten är dels att förbättra livskvaliteten hos de äldre genom att minska fallolyckor på grund av benskörhet och muskelsvaghet, dels att minska vårdkostnaderna för den här gruppen. Genom den här enkla åtgärden har gruppens behov av akutvård på grund av frakturer orsakade av fallolyckor på bara tre år minskat med 32 procent och sjukhusinläggningar av samma orsak minskat med 41 procent. Besparingen i vårdkostnader hittills beräknas till 540 000 dollar.

Beløpet her gjelder vel for MidCentral Health District, en region med ca 158.000 innbyggere ? Overføres dette til Sverige med en folketall nærmere 60 ganger større antydes altså et potensiellt innspart beløp a 30 millioner dollar for et prosjekt a ca to års varighet ? For Sveriges del ser det altså, grovt anslått, ut til å kunne dreie seg om nærmere 100 millioner kroner årlig. Med tanke på hvor mange som faller og brekker lårhalsen o.a. her oppe i den nordiske vinteren kan beløpet formodentlig ligge adskillig høyere.

Farbror Pelle

Posted: 18 august 2013 - 12:10 - Svar

Återigen en mycket bra och tänkvärd artikel – ett stort TACK, Julia.
Det är så skönt att se någon som vågar att skriva om obekväma ämnen, ämnen som jag anser självklart borde tas upp mera i den allmänna debatten, men som förtigs av en “välmenande” PK-journalistik.
Det som artikeln beskriver är ett allt mer ökande “folkhälsoproblem” – ökande eftersom vi får allt flera “Spökplumpens systrar” utspökade i burka på våra gator och torg. Det tror jag det att ohälsan ökar i dessa grupperna, allt ifrån psykiska problem till rena fysiska bristsjukdomar, när de knappast går ut under den mörka delen av året. Jag menar, det finns en anledning till att, utan denna stora invandring, Skåne är en av de landsdelar där det skrivs ut mest psykofarmaka, eftersom under vintern brukar det normalt inte snöa utan det är mörkt, det regnar och det blåser samtidigt, så att regnet s.a.s faller horisontellt istället.
Vi skåningar vet detta, och kan hantera det någotsånär, men ytlänningar…………………..nä det går inte.
Sedan hoppas jag att du snart tar upp ett problem som du i denna artikeln bara nämnt i förbigående, nämligen de sjukdomar som blir följden av att man gifter sig och skaffar barn med allt för nära släktingar. I en stor del av invandrargrupperna från Nordafrika och Mellanöstern är kusinbröllop mycket vanligt. Som du nämnde leder detta till att andelen missfall i dessa grupper är högre än normalt. Även andra skador drabbar barnen till föräldrar som är allt för nära släkt, t.ex psykiska sjukdomar som schizofreni, men också missbildningar, högre risk för att drabbas av diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, dövhet, ja, det är en lång lista.
Sedan talar du om att många somaliska kvinnor traditionellt svälter sig själva under graviditeten, och detta drabbar barnen, eftersom de då får låg födelsevikt. Du borde kanske nämna varför dessa kvinnor svälter sig själva: Anledningen är att oftast är de somaliska kvinnorna omskurna med den grövsta formen av kvinnlig omskärelse, nämligen den faraoniska omskärelsen, som går till sålunda att man skär helt av de inre blygdläpparna och klitoris, och syr sedan ihop hela slidöppningen, så att det bara blir kvar ett mycket litet hål för urin och mensblod. När dessa kvinnor skall ha sex, skärs de traditionellt upp. De ärr alltså mycket skadade i underlivet, och för att minska smärtorna i samband med förlossningen – vilket man ju kan förstå, med ett skadat underliv – så svälter de alltså sig för att det skall gå lättare, då barnet är litet.
Snälla Julia, detta behöver diskuteras, och jag skulle verkligen uppskatta om även detta problem togs upp i en mera utarbetad artikel, eftersom ju fler somaliska kvinnor som kommer till vårt land, desto mera drabbat detta elände förlossningsvården, förstås.

  Julia Caesar

  Posted: 18 august 2013 - 12:30 - Svar

  @ Farbror Pelle.

  Jag har skrivit tidigare om släktäktenskap och dess tragiska konsekvenser i form av dödfödda och missbildade barn i den här krönikan (som jag också länkar till i ovanstående krönika):

  http://snaphanen.dk/2012/01/28/sondagskronika-ekon-fran-forntiden-del- 2/

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar

   Tony

   Posted: 19 august 2013 - 14:35 - Svar

   Ja man kan ju fråga sig varför man är så noga med stamtavla över kreatur och inom
   hundavel, om det inte är just för att hålla rasen fri från sjukliga åkommor.
   Lägger man sen till att äktenskap och barnavel med nära släktingar, har förekommit
   i den Muslimska världen sen flera hundra år tillbaka, så har man nog förklaringen till att
   folk i dessa regioner i många fall beter sig rent ut sagt sjukligt!
   Men Svenska myndigheter ser ser som vanligt inget fel i detta, här är man som vanligt
   livrädd för att andas ens att något kan vara fel i den Muslimska kulturen!

Da Capo

Posted: 18 august 2013 - 12:21 - Svar

Finns det en talibanliknande syn på kvinnor i Sverige?

“…kvaliteten på hennes arbete är enorm.”
“… vilken diktatorisk skräckkärring.”

4 aug 2008 – Sarah Wamala, ny generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, ska få oss att leva sundare och röra mer på oss. Varken sup eller vin till farfar på hemmet. Själv springer hon på morgnarna …

Folkhälsoinstitutets nya GD: En teknokratisk fanatiker
Istället för att göra det enda vettiga och lägga ner storebrorsmyndigheten Statens folkhälsoinstitut har regeringen utsett Sarah Wamala till ny generaldirektör. Att regeringen rekryterat en person med gedigen forskarbakgrund att efterträda den gamle vänsterpartisten Gunnar Ågren kan verka som ett fall framåt, men det krävs inte mycket granskande av Wamalas tidigare gärning för att inse att vi har att göra med en minst lika fanatisk folkhälsoideolog som tidigare.

Wamala är att döma av sina debattartiklar fullständigt besatt av att reglera vår livsstil och av att spela ut grupper mot varandra på basis av statistiska skillnader, i detta värv är hon öppen för alla politiska metoder.

Besattheten att reglera vår livsstil framkom i den DN Debattartikel från i februari i år där Wamala hävdar att psykisk ohälsa beror på livsstilsfaktorer som rökning, stillasittande, kostvanor och alkohol. I samma artikel låter hon påskina att 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomarna och 40 procent av vissa cancerformer skulle försvinna om vi levde ”hälsosammare”. Detta samtidigt som den egna studien konstaterade att hela 88 procent av kvinnorna och 81 procent av männen hade en eller ingen ohälsofaktor enligt studiens strikta kriterier, och att gruppen med tre eller fyra ohälsofaktorer var så liten som 3 respektive 4 procent. Det är dessutom ett välkänt faktum att hälsa och välbefinnande i betydligt högre grad beror på andra faktorer som socialt nätverk och ställning på arbetsmarknaden än på livsstilsfaktorer. Potentialen att få befolkningen att bli friskare genom att peta i folkflertalets levnadsvanor är alltså högst begränsad redan från början.

Ändå hävdar Wamala att vår livsstil är hennes viktigaste fråga, och hon vill sätta in förmyndaråtgärder redan mot barnen. Det där med vetenskaplighet tycks på det hela taget inte vara Wamalas starka sida. Studier och siffror tycks mest vara ideologiska verktyg för den stora staten, och för ett kollektivistiskt grupptänkande. I en annan DN-debattartikel hänvisas till den gamla myten om löneskillnader på 20 procent mellan kvinnor och män (som i stort sett fullt ut förklaras av skilda karriärval och kvinnors val att arbeta mindre), Wamala menar att dessa skillnader beror på ”att det finns en talibanliknande syn på kvinnor i Sverige”. Mer här:

http://metrobloggen.se/mattiassvensson/folkhalsoinstitutets_nya_gd_en_ teknokratisk_fanatiker/

Avgående generaldirektören för Statens folkhälsoinstitut, Sarah Wamala, har fått en utbildning värd närmare 450.000 kronor, bara 6 månader innan hon slutar sin tjänst. Pengar som tas från folkhälsoinstitutets anslag. Att det spenderas så mycket pengar på en generaldirektör som är på väg att sluta är slöseri med skattemedel, tycker Gunnar Sandberg (S) riksdagsledamot, från Jämtlands län. – Jag tycker inte att det låter riktigt genomtänkt och klokt faktiskt, om man vet att man ska sluta och ändå deltar i en sådan dyr utbildning. Utbildningen handlar om ledarskapsutveckling, och kostar Statens folkhälsoinstitut 443.964 kronor och pågår under 5 veckor i sommar. Och flera chefer kommer att utbildas, menar Sarah Wamala. När utbildningen är klar kommer hon ha 6 månader kvar av sitt arbete som generaldirektör. Men tycker inte som Gunnar Sandberg, att det är fel att gå utbildningen. – 6 månader är en lång tid, särskild när vi ska göra ett omställningsarbete. Och det är jätteviktigt att vi satsar på ledarutveckling på olika nivåer. Det kommer att vara väldigt bra för myndigheten, säger Sarah Wamala.

Det är i och med att Statens folkhälsoinstitut vid årsskiftet slås samman med Smittskyddsenheten och delar av Socialstyrelsen, som hon kommer att frångå sin post på myndigheten. Men arbetet inom förvaltningen fortsätter, då hon har ett avtal som sträcker sig till hösten 2014. Men vart hon hamnar då, vet hon inte än. – Jag har jobbat inom Statens folkhälsoinstitut i olika former i tolv år. Och nu är det dags att ta andra utmaningar och bidra till samhället på ett annat sätt, säger Sarah Wamala, generaldirektör på Statens folkhälsoinstitut i Östersund.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5526415

http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/sarah-wamala-det-finns-mycket-att -gora-aven-i-
valfardslandet-sverige/

Martin

Posted: 18 august 2013 - 12:30 - Svar

Det var en gång en Skotte, Finne och en Svensk som råkat delta i pariskommunen 1848. När upproret väl slagits ner så var det dags att avrätta alla upprorsmän. Eftersom alla dessa tre hade varit statsanställda före stökigheterna 1848 så ansågs deras uppror särskilt allvarligt och det beslöts att de skulle ligga på rygg när de guiliotinerades, för att se sitt eget öde komma farande.

Först så lades Skotten in i guiliotinen. Trumvirveln smattrade, bödeln drog i spaken, SWISH! Men KLONK. Bilan stannade precis innan den träffade skottens hals. Nu var reglerna sådana att man bara kan avrätta någon en gång så Skottens straff omvandlades till 3 år i fängelse istället.

Bödeln och bödeldrängarna undersökte guiliotinen och diskuterade huruvida det var vajern som hade fastnat eller om det var en förträngning i löpskåran eller om guiliotinen kanske hade blivit skev på grund av att det var en väldigt fuktig dag. Hursomhelst gjorde de sina justeringar och hissade upp bilan igen.

Nu lades Finnen in i guiliotinen. Trumvirveln smattrade, bödeln drog i spaken, SWISH! Men KLONK. Bilan stannade precis innan den träffade skottens hals. Nu var reglerna sådana att man bara kan avrätta någon en gång så Finnens straff omvandlades till 3 år i fängelse istället.

Åtterligare ett fiasko! Bödeln undersökte nu guiliotinen ännu noggrannare och gjorde ännu fler justeringar. Men eftersom det var mycket att göra efter det stora upproret så beslöts det till sist att avrättningarna skulle fortsätta så att inte hela kösystemet skulle råka i olag.

Sagt och gjort, Svensken lades in i guiliotinen. Trumvirveln smattrade, bödeln sträcker sig fram för att dra i spaken.. Då utbrister Svensken, stolt som han var över sin stora kompetens och skarpsinne och i en önskan om att allting månne fungera välordnat och korrekt: “Vänta ett ögonblick, jag ser felet!”

  elwee

  Posted: 18 august 2013 - 14:26 - Svar

  Detta är en gammal Norgehistoria, men tyvärr har det hampat sig så att den numer passar bättre i din version …

  Maja Dacke

  Posted: 18 august 2013 - 21:43 - Svar

  Utmärkt berättelse – helt excellent! Men hur gick det sen? Fick svensken vara med och rätta till felet och fick han ‘lön’ för mödan? Eller gick det som med de föregående?

  Min nyfikenhet är oändlig.

   Martin (A)

   Posted: 18 august 2013 - 22:35 - Svar

   Vi vet ännu inte slutet på historien är jag rädd. Kanske bödeln misslyckas med att laga sin mordmaskin trots Svenskens pladder? Eller så visar Svensken på en imperfektion i mordmaskinen som bödeln kan åtgärda, Svensken får huvudet avhugget, Finnen och Skotten anhåller om att få komma på Svenskens begravning men får svaret att ingen begravning skall hållas för sådana som Svensken och att den redan slängts på sophögen tillsammans med annat avskräde? Eller så kanske Svensken bryter sig loss och slår sönder mordmaskinen? Eller så kanske Svensken siter ifrån bödeln och bödeldrängarna och gör ett besök hos bödelns arbetsgivare?

   Den som lever får se. Men spännande är det. Men att förbättra vår mordmaskin är en dålig ide.

   Bjovulf

   Posted: 18 august 2013 - 23:34 - Svar

   Han ble tyvärr lite kort för huvudet 😉 ( om den uttrycken nu finns på svenska? )

  latmask

  Posted: 22 august 2013 - 09:10 - Svar

  Pariskommunen var väl 1871? De flesta som avrättades blev väl arkebuserade?

Nostradamus_i_norr

Posted: 18 august 2013 - 12:59 - Svar

Svend Andersen och Sunt förnuft berör bl a inflödet av i Sverige sedan lång tid tillbaka utrotade sjukdomar, bl a tuberkulos och dess multiresistenta varianter, som nu är på väg tillbaka. Sjukdomar med multiresistenta bakterier, som aldrig tidigare har funnits i Sverige, ökar. Det krävs enbart sunt förnuft för att inse vad orsaken är och inte svälja myndigheters och den tredje statsmaktens politiskt korrekta förklaringar som redovisar att det beror på det myckna resandet nu för tiden.

På Smittskyddsinstitutets hemsida finns information om och statistik över smittsamma sjukdomar http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/. Den visar också utveckling över tid. Denna graf visar utvecklingen för tuberkulos http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/tuberkulos/

En annan artikel på temat importerade sjukdomar: http://adderat.blogspot.se/2012/11/smitt-och-sjukdomsmissiler.html

På sidan 17 i en av de länkade rapporterna http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/17811/2 009-11-10.pdf står följande att läsa: ”Studien visade också att 3 av de 17 barnen hade syskon med utvecklingsstörning och/eller autism. I tre fall framkom känd konsanguinitet, dvs. släktskap mellan föräldrarna. Av de 15 barn man hade kunskap om var alla födda fullgångna.”

Om kusingifte kan man läsa på:
http://avpixlat.info/2011/11/24/inavlade-invandrare-banar-vag-for-rasb iologins-aterkomst/
och av den danske psykiatrikern Nicolai Sennels: http://petterssons.bloggsida.se/politik/kusingifte-hotar-samhallet

Förutom mänskligt lidande betyder ovanstående stora kostnader för vård av missbildade barn och av sjuka medborgare som inte har något i landet att göra, men som ändå gör de på grund av en fullständigt huvudlös invandringspolitik.

Gunnar Biering

Posted: 18 august 2013 - 15:37 - Svar

Hmm. Negrene i USAs nordlige stater har det da vist meget godt helbredsmæssigt? Hvad er forklaringen på det?

Marit

Posted: 18 august 2013 - 15:43 - Svar

At gravide sulter seg i svangerskapet for at barnet skal fødes så lite som mulig, var nytt for meg. Hva gjør det for barnets utvikling i hjernen og for intellektuell kapasitet ? Skremmende !

Og asylsøkere med resistente tuberkulosesykdommer er kjente fenomen. Likeså meget smittsomme AIDS-infeksjoner. Men helsemyndighetene kvier seg for å undersøke dette. Det kan jo oppfattes som “krenkende” å måtte gjennomgå helseundersøkelser.

Kurtan

Posted: 18 august 2013 - 18:29 - Svar

Det effektivaste och mest humana för att råda bot på detta D-vitamin problem vore att de som har vandrat in till Sverige/nordliga breddgrader, helt sonika vandrar ut igen när läget på hemmaplan tillåter…

Eller kanske såsom en känd politiker i USA sa “Let allah sort it out”!!!
MVH

Martin

Posted: 18 august 2013 - 19:23 - Svar

En fantastiskt bra och mycket viktig artikel. Enligt mitt sätt att se på problemet kan det bäst lösas genom en aktiv återflyttningspolitik som har många fördelar med sig. Alla vinner på det. Vårt land kan återgå till att bli ett normalt svenskt land igen och invandrare mår bättre i sitt gamla hemland. “Rasismen” kommer i takt med att en repatrieringspolitik genomförs automatiskt att försvinna. Tusentals problem kommer att försvinna som genom ett trollslag.

Hanne65

Posted: 19 august 2013 - 12:04 - Svar

For mer info les: http://www.vitamindcouncil.org/ og http://www.vitamind3world.com/

På Facebook er det en bra side som heter Vitamin D Norge.

Jeg tar 20,000 IE D3 hver dag og har gjort det i flere år.

Skribenten

Posted: 19 august 2013 - 13:26 - Svar

Somelierna som blev “trötta”
En skröna berättad för åtskilliga decennier sedan, omtalar en afrikan som kom till Sverige för att studera men som for hem igen efter något år. Afrikanen berättade då för sina släktingar att -”I Sverige har man den ”gröna vintern” och den ”vita vintern” – men det ”vita vintern” är kallast.

Det ligger något i skrönan, låt mig få berätta!

För en tid sedan till Stockholm och till en hälsokostaffär, för anskaffning av D-vitaminer och kalk/magnesium tabletter. Den mycket vänliga kvinniga innehavaren visade mig runt i butiken och framhöll vad som passade äldre män.

Butiken var tom och vi resonerade vidare. Döm om min förvåning när innehavaren övergick till att berätta att: ”Numera skickar kommunens vårdcentraler många afrikaner (Somalier) till vår hälsokostaffär av skäl som hit kommande personer (afrikaner) på grund av sitt pigment har mycket svårt att bilda D-vitamin. Följden blir bristsjukdomar och trötthet”.

Kvinnliga innehavaren fortsatte: ”Vårdcentralen överlämnar till den ”trötte” (afrikanen) enbart ett papper med texten: ”Sälj till den här personen en liten burk D-vitamin”. Det är alltså inget recept utan enbart en liten pappersbit med svensk text, utan namnunderskrift, som inte kan spåras till Vårdcentralen”.

Den vänliga innehavaren fortsatte: ”Såväl sommar som vinter kommer dessa personer (från Afrika) till butiken, insvepta i tjocka slöjor och kläder som inte ger en möjlighet att kroppen kan bilda D-vitaminer.

Jag skrattade glatt åt berättelsen kommen från den vänliga innehavaren av hälsokostaffären. Men – sen blev jag betryckt, åter en händelse i mängden i Sverige som dyker upp utan att folk har vetskap om faktiska förhållanden. Sedan länge håller vi alla på att ledas in i en skenvärld. Resultatet blir så småningom en elit som på maktens torn som styr den vilseledda majoriteten som får nöja sig med melodifestivaler, dagens idrottsevenemang och våldsfilmer på många TV-kanaler.

Jag minns för ett antal år sedan, devisen ”Svarta och vita – alla är lika”. Uppenbarligen var den devisen i grunden fel.

Antar nu att Erik Ullenhag klämkäcka initiativ (Somalier) kommer att få hälsokostbutikerna att blomstra runt om i landets småstäder. Antar vidare att det blir respektive kommuner som kommer att få stå för D-vitamin notan. Just nu anländer de till Sörmlands små orter: Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred m fl orter.

Bo Ek

Posted: 19 august 2013 - 14:38 - Svar

Förmodligen kommer dessa invandrargrupper få svårt att skaffa barn eller få barn med olika sjukdomar och utvecklingsstörning. Det finns redan tecken på det.

Gunnar

Posted: 19 august 2013 - 18:16 - Svar

Det här bara visar vilken förödande effekt journalisterna och åsiktseliten har på samhället. Pga av det av dem på oss påtvingade åsiktsförbudet när det gäller problem med invandring vågar inga myndighetspersoner ta tag i problemet. Handlingsförlamade kan de bara se på när ohälsan breder ut sig, vårdkostnaderna skenar och gamla utrotade sjukdomar kommer tillbaka. Media rapporterar om sakerna men nämner aldrig anledningen, då svenskarna ska hållas ovetande. Det är minst sagt tragiskt.

victor

Posted: 19 august 2013 - 22:10 - Svar

Denne sætning giver overhovedet ingen mening:

“I jordbrukssamhället, där de flesta arbetade utomhus, var malignt melanom konstigt nog inte alls lika vanligt. “.

I begyndelsen af sidste århundrede var gennemsnitslevealderen pokkers meget lavere. Vist lige under 50 år.

Så en del kræftformer nåede ikke at gøre det af med deres vært – vores bedste, olde- eller tipoldeforældre levede ganske enkelt ikke så længe.

Hvis Julia forestiller sig, at datidens karle har haft bar overkrop under markarbejdet, har hun altså ikke megen forstand på de faktiske forhold i halmindustrien. De havde – selv på sommerdage – en skjorte, ofte hat og vest på….

Alt andet ville have været rimeligt trælst…

Men det skal I ikke tage mine ord for – se på fotos og malerier fra tiden….

  Peter Buch

  Posted: 19 august 2013 - 22:58 - Svar

  …Forøgelsen af middellevetiden for en nyfødt er sket ved, at flere nyfødte når op i en højere alder, fordi faldet i dødeligheden først og fremmest skyldes et fald i de yngre aldersklasser, hvilket hænger sammen med, at det er lykkedes at bekæmpe de sygdomme, som specielt gjorde sig gældende i disse aldersklasser, nemlig infektionssygdomme, specielt lungebetændelse.

  Denne nedgang i forekomsten af disse sygdomme skyldes især, at de i meget høj grad påvirkes af ydre faktorer som ernærings- og boligforhold samt øvrige sanitære forhold. Det var netop disse faktorer, som var genstand for stærk forbedring i forbindelse med Danmarks overgang fra landbrugs- til industrisamfund i slutningen af 1800-t. Ligeledes blev der efterhånden udviklet effektive lægemidler som vaccine og antibiotika. Fremskridt i behandlingen af kræft-, hjerte- og kredsløbssygdomme, som først og fremmest forekommer i de ældre aldersklasser, har indtil i dag været mere begrænsede…
  http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Demogr afi/d%C3%B8delighed

Andvare

Posted: 20 august 2013 - 01:19 - Svar

Jag har ibland undrat lite… om svenskar flyttar från sydsverige till norr om polcirkeln, så är lappsjuka något man är på sin vakt mot och halvt räknar med… orsakat av skillnad i melatoninproduktion.

I Finland genomfördes förr experiment med extra ljusstarka lysrör för att motverka depressioner och självmordsfrekvens…

I bekantskapskretsen finns en man som nu varit djupt deprimerad, i stort sängbunden och tidvis intagen på sjukhus i femton års tid. Läkarnas diagnos: Omvänd lappsjuka pga flytt från Kiruna till Värnamo.

Men vi tror att det går utmärkt att flytta från ekvatorn och hit, utan minsta problem?

Andvare

Posted: 20 august 2013 - 06:58 - Svar

“Brand brinner av brand,
tills han brunnen är,
låga tändes av låga.
Den ene för den andre
genom ord blir känd,
och den alltför slöe genom slapphet.”

Havamal, vers 57.

Eller, med andra ord: Man känner igen en muslim på hans språkbruk.

  Andvare

  Posted: 20 august 2013 - 17:27 - Svar

  Julia, kanske vore bra att ta bort den här kommentaren? Den blir ju lite skum när miffot jag bråkade med är borta…

   Angela

   Posted: 22 august 2013 - 10:09 - Svar

   Ditt utdrag ur Havamal belyser på ett utomordentligt sätt den moderna forskningen (som inte är så modern som synes utan bara en massa fotnoter och kunskap i ny dräkt) om handling, mobilitet, interaktion osv.

   Så ta inte bort den. 🙂

san_ell

Posted: 21 august 2013 - 14:48 - Svar

Då är det både nygamla sjukdomar och ohyra vi har att brottas med i framtiden och detta följer i mångkulturens spår. Sverige kommer aldrig att återhämta sig från de ekonomiska kostnaderna för detta.

Angela

Posted: 22 august 2013 - 10:24 - Svar

Dålig munhälsa kan ge cancer i svalget (SR, Ekot)

“Björn Klinge, professor i odontologi vid Malmö högskola, välkomnar studien.

– Jag tror att det största misstaget man begår när det gäller munhälsan, det är att inte förstå att förändringar i munnen också har en betydelse för kroppen i övrigt, i det här fallet att spridning av ett virus munhålan leder till svalgcancer. Det här är ytterligare en pusselbit i den nya medvetenheten att det faktiskt förhåller sig så.”

Hur säkra är vi i vården? Hos tandläkaren, hos läkaren?

Angela

Posted: 22 august 2013 - 11:29 - Svar

Ang “nygamla” sjukdomar som tagits upp bland kommentatorerna är bara idag två problem belysta i nyheterna dels munhälsan men också mjuka leksaker vid sjukhus som vid alla institutioner för barn.

– En tygleksak kan samla bakterier och bli en riskfaktor för infektioner. Om vi skulle låta barnen ha bläckfiskarna så skulle vi behöva tvätta dem dagligen, och det har vi ingen möjlighet att erbjuda, säger Berit Paul, enhetschef på neonatalavdelningen, till TV 4 Nyheterna Malmö.

Idag är det fult att tala om smittspridning och hygien. Okunskap, naivitet och rädsla för att inte vara politiskt korrekt tar över vanligt sunt förnuft. Resistenta virus och bakterier ökar, gamla sjukdomar som TBC återkommer, smittskyddslagen som skall ändras om den inte redan ändrats om anmälningsplikt för HIV-smittade för att inte hör och häpna “diskriminera” någon. Svininfluensan visade hur lätt det var att stävja smittspridning genom simpel handtvätt. Sjukdomar är inget att leka med. Det kan i värsta fall orsaka en för tidig död och oerhört lidande för den som drabbas. Den verkligheten borde vara viktigare än om en människa upplever sig kränkt. Ändra attityder i stället. Och påtala hur bra det är att förhindra smittspridning.

Barn är särskilt utsatta och stora smittspridare genom vistelse i barngrupper (skola, förskola el andra offentliga platser). Städning är usel på offentliga platser p g a nedskärningar. Man trodde sig kunna spara på något så viktigt som hygien. Förut fick inte bara djur utan även människor vara i karantän efter utlandsvistelse. Bl a för salmonella. Ta prover och ha särskilda toaletter. Det besparade både enskilda och samhället kostnader och onödigt lidande. Idag anses det kränkande att kontrollera om man är eller blivit sjuk. Idag står dörrarna och gränserna öppna för allt. Att stänga en dörr eller gräns är inget fult eller betyder att man stänger någon ute. Det betyder trygghet, omtanke och ansvar. Folk måste lära sig att man måste knacka på dörren, visa respekt för andra och inte rusa och busa in och utsätta andra för livsfara. Det är ren och skär egoism och förakt för andra människor.
Som vanligt tar Julia Caesar upp angelägna och aktuella ämnen. Tack, Julia för din krönika!

Nationalisten

Posted: 4 oktober 2013 - 10:40 - Svar

Det förefaller som om självaste Socialstyrelsen följer JC:s krönikor. Nu har man, inte direkt oväntat, slagit fast, att vi svenskar är i behov av ett ökat D-vitamin intag. Märkligt att dessa slutsatser kommer nu med de problem som JC beskriver ovan. Varför har man inte sett detta behov långt tidigare på 50-60 eller sjuttiotalen.

Kort och gott därför att behoven saknades och finns inte idag heller. Behoven är importerade, precis som JC beskriver ovan, vi nordbor är anpassade för livet i norr och har klarat oss utmärkt tidigare precis som nu. Det Socialstyrelsen nu föreslår att höja D-vitamberikningen i bl.a. mejerivaror, sannolikt för att de mörkhyade nykommlingarna inte ska drabbas av D-vitambrist och följdsjukdomar som de fått i allt högre grad.

Överdosering kan leda till förhöjda kalciumnivåer i blodet och njurarna som kan leda till åderförkalkning och njursvikt vilket i sig är en stor riskfaktor till förtida död.

Konklusionen är som följer:
Se till att invandrana håller sig friska och krya, samtidigt som svenskarna skall dö i förtid. Vi har ju haft på känn att det är precis det som våra folkvalda vill, nu är det bevisat att det faktiskt är så.

Icke att förglömma nedmonteringen av äldrevården till förmån för nya guest of honnors som strömmar in i vårt våldtagna land.

Glöm heller inte skolmajoren Björklunds senaste utspel att invandrarbarn skall spridas till alla skolor för att integreras. De svenskar som haft råd att fly sin överberikade hemort till ett mer svenskt homogent område för att barnen skall få studiero göre sig icke besvär. Ni svenskar skall fan i mig inte komma undan. Ingen kommun ska kunna säga, tack men nej tack till flyktingmottagande.

Allt detta gör man nu för att, man kan redan nu ana att, den nationella rörelsen är på frammarsch, ingen tvekan om det. Så man vill lite elegant låsa in kommande politikers manöverutrymme i händelse av stora nationella framgångar i nästkommande val.

Må våra folkvalda en dag få stå till svars för sitt svek mot sitt folk.

Tack Julia för dina krönikor som har väckt många själar till insikter om vart vi är på väg.

  Julia Caesar

  Posted: 4 oktober 2013 - 12:01 - Svar

  @ Nationalisten.

  Tack för uppmuntrande ord!

  Nu är det inte socialstyrelsen utan Nordiska näringsrådet som rekommenderar högre intag av D-vitamin.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17590731.ab

  De svenska myndigheterna är fortfarande passiva.

  Ur Aftonbladets artikel:

  “Jonatan Salzer, forskare vid Umeå universitet är inte nöjd med de nya rekommendationerna.

  – Det är ett myrsteg i rätt riktning som inte kommer att göra någon större skillnad för att förbättra folkhälsan, säger han.

  Han anser att minst 20 mikrogram bör rekommenderas till hela befolkningen. Dessutom anser han att det inte går att komma upp i rätt intag av D-vitamin genom kosten.

  – Det är så lite D-vitamin i maten vi äter att vi måste äta tillskott, säger han.”

  Att D-vitaminberika mjölk (som redan görs med lättmjölk) för att förebygga D-vitaminbrist hos mörkhyade invandrare är verkningslöst, eftersom majoriteten av invandrare från Afrika och Asien är laktosintoleranta.

  På det här området, som på så många andra, gäller det att skaffa sig egen information, till exempel här:

  http://www.kostdoktorn.se/d-vitamin

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar

Nationalisten

Posted: 4 oktober 2013 - 21:10 - Svar

Så sant, så sant. Jag beklagar, jag blandade ihop korten. Ber om ursäkt för detta. Dock ska väl vad jag förstår Livsmedelsverket utge nya rekomendationer med Nordiska näringsrådets rön som grund.

Kanske är det så att vi generellt har för låga D-vitaminnivåer och behöver höja för att om möjligt undvika utbrott av de sjukdomar man nu tror kan utlösas av brist.

Jag skall läsa på mer i fortsättningen innan jag tycker till.

Med vänliga hälsningar
Nationalisten

Kjell Andersson

Posted: 8 oktober 2015 - 15:08 - Svar

Glasklara besked inga floskler!

Leave a Comment