1
feb
Seneste opdatering: 1/2-14 kl. 2309
68 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

1-sveavagen_68_minareter

Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Bildmontage: Affe.

Vad stort sker sker ofta omedvetet. Jag är inte så säker på att Carina Hägg (s) anade vidden av vad hon satte igång när hon kritiserade att ordföranden i Islamiska förbundet, Omar Mustafa, valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen vid partikongressen i april förra året. Carina Hägg från Värnamo har alltid varit en plikttrogen och lojal partimedlem, så plikttrogen och lojal att hon inte har skytt några medel att röja Sverigedemokraterna ur vägen.

2007 försökte hon förmå både Värnamo kommun och lokala företag och föreningar att bojkotta Seghalla, ett dansställe mitt i den småländska skogen mellan Värnamo och Lammhult.  Ägaren Sven-Evert Gunnarson är nämligen Sverigedemokrat och partiets kontaktperson i kommunen. Carina Hägg såg absolut inga problem med att hon som socialdemokratisk politiker försökte få både en kommun och näringslivet att bojkotta ett privat företag av politiska skäl. Tvärtom – hon såg det som sin skyldighet, för att rädda kommunens rykte och “diskutera människovärdet i alla forum och använda de redskap som vi har till vårt förfogande”.

Struken från riksdagslistan

När ordföranden i Islamiska förbundet, islamisten Omar Mustafa, under kuppartade former valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen vid den senaste partikongressen blev Carina Hägg upprörd. Ja, hon blev så pass irriterad att hon valde att utmana partistyrelsen med partisekreterare Carin Jämtin i spetsen. Antagligen såg hon det som sin skyldighet. Hon är som sagt en plikttrogen och lojal socialdemokrat.

I november kom partiets hämnd. Socialdemokraterna i Jönköpings län flyttade ned Carina Hägg till icke valbar plats på riksdagslistan. Nu stryks hon helt från listan. Partiet kallar dessutom till en extra valkonferens den 12 februari då Carina Hägg ska rensas ut. Inom socialdemokratin är totalitarism och blodshämnd aldrig långt borta.

Carina Hägg råkade avtäcka en sten

När Carina Hägg blev nedflyttad till icke valbar plats sa hon i en intervju med P4 Jönköping att det finns ett hemligt avtal mellan socialdemokraternas religiösa gren, Tro och solidaritet, och Islamiska förbundet. Vad Carina Hägg förmodligen inte visste var att hon råkat avtäcka en sten som stjälpts över en av de största ideologiska sprickorna inom socialdemokratin sedan andra världskriget. Nämligen smusslandet som ska dölja den muslimska/islamistiska infiltration av partiet som drivs av partiledningen och Tro och solidaritet men är – ska vi säga – inte okontroversiell bland gräsrötterna.

Desperat idé: butler i tunnelbanan

Förklaringen till flirten med muslimerna är enkel. Tiden och väljarna har sprungit ifrån socialdemokraterna. När det stora folkhemsbygget var avslutat drabbades partiet av ideologisk pyspunka. Socialdemokraterna har tappat sitt ord och sin papperslapp,  för att travestera Nils Ferlin. Utan ideologisk kompass, med brist på talanger och politisk styrförmåga vinglar de omkring till synes utan att kunna ta vara på sig själva, än mindre på sina väljare. Bristen på visioner och graden av desperation avspeglade sig till exempel i partisekreterare Carin Jämtins idé i senaste valrörelsen om butler i tunnelbanan som tar hand om smutstvätten “för att stockholmarna ska få tid att älska och skratta”.

“Socialdemokraterna förtvinar”

1-Indspilning i fuld skærm 01-02-2014 213250Socialdemokraterna tappar tiotusentals medlemmar varje år. Förra årsskiftet hade medlemsantalet sjunkit under det magiska 100 000-strecket, och första januari i år låg det på sin lägsta nivå någonsin, 97 396 medlemmar.  Det stora raset kom under 1980-talet. Från toppnoteringen 1979 med 1,2 miljoner medlemmar till 260 346 i början av 1990-talet – en förlust på närmare en miljon.

Johan Westerholm, en av de självständiga tänkare som socialdemokraterna lider uppenbar brist på, skriver på sin blogg:

“Vi förtvinar idag. Vi är inte ett vitalt parti utan målar upp en Potemkin-kuliss för oss själva om att vi är något annat än vi är. Vi tappar idag engagerade medlemmar på löpande band. Visst, vi rekryterar in nya, men vi tappar erfaret folk. För varje erfaren ung engagerad person vi tappar så tappar vi kraften framåt. Vi har fortfarande en interndemokrati som bygger på ett medlemsantal runt miljonen. Idag når vi inte ens upp till 100 000 men lever kvar med mekanismer som gör att just de personer som har tid att springa på kvällsmöten är de som premieras.”

Stödet för S större bland muslimer än bland LO-medlemmar

I det läget ses nyrekrytering av medlemmar bland landets stora invandrade muslimska befolkning som en räddningsplanka. 70-75 procent av Sveriges cirka en halv miljon muslimer röstar på socialdemokraterna. Men partiet vill ha mer. Det är bland importerade muslimer som socialdemokraterna hoppas få ny valboskap när svenska arbetare har fått det så bra att de röstar borgerligt. Den religiösa falangen Tro och solidaritet, som fram till 2011 hette Broderskapsrörelsen, utgör frontorganisation i rekryteringen av muslimska medlemmar, men de agerar med partiledningens fulla stöd i ryggen.

Enligt ordföranden i Tro och solidaritet, Peter Weiderud, är stödet för socialdemokraterna större bland muslimer än bland metallare och andra LO-förbund. Han tillägger:

“Och den utvecklingen kommer att fortsätta som ett resultat av samhällsförändringarna.”

Notera Peter Weideruds ordval: “ett resultat av samhällsförändringarna”. Som om massinvandring från muslimska länder vore ett ohjälpligt naturfenomen och inte resultatet av fullkomligt frivilligt fattade politiska beslut.

Dementimaskineriet drog igång

Carina Häggs avslöjande fick hela det socialdemokratiska dementimaskineriet att dra igång på full volym. Hägg var på rätt spår men hade inga skriftliga bevis för att det finns ett samarbetsavtal. Det utnyttjades av samtliga inblandade som nekade i sten till att det förekommer någon form av avtal mellan socialdemokraterna och muslimska organisationer. I P4 Jönköping förnekade Både Peter Weiderud och Mohammed Amin Kharraki, ordförande i Sveriges unga muslimer, SUM, och talesman för Islamiska förbundet, att det finns något avtal mellan organisationerna:

1-weiderud

“Det är fullständigt grundlösa påståenden” (Peter Weiderud, ordförande i Tro och solidaritet.)

“Det är en allvarlig anklagelse och en ren lögn.” (Carina Ödebrink, socialdemokraternas distriktsordförande i Jönköpings län.)

Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa tog till sitt vanliga favoritargument när han eller Islamiska förbundet får kritik. Allting är “islamofobiska konspirationsteorier”.

“Jag har aldrig hört så mycket islamofobiska konspirationsteorier som jag har hört från henne. Det går inte att kommentera på något annat sätt.”

Mål: “Att gradvis utöka inflytandet för islam”

Men avtalet finns. Det bär det lätt Sovjetanstrukna namnet “Rapport 4/99”. Dokumentet är inte hemligt, det ligger på Tro och solidaritets hemsida.

1-Indspilning i fuld skærm 01-02-2014 211228

De häftiga förnekandena av avtalets existens från de inblandade parterna framstår som desto märkligare eftersom dokumentet är offentligt. Samarbetet mellan Broderskapsrörelsen och SMR uppmärksammades dessutom av SVT Uppdrag granskning och följdes upp av SR P1 Morgon våren 2006. I reportaget beskrev Uppdrag granskning Muslimska brödraskapets taktik i Sverige – men avfärdade den samtidigt som en konspirationshistoria:

“Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle.”

Enligt koranen är det både tillåtet och tillrådligt att vinna de ”otrognas” tillit för att sedan utnyttja deras sårbarhet och besegra dem.

Partiledningen oroad av uppmärksamhet i media

Socialdemokraterna framstod som en given och särskilt tacksam måltavla för de muslimska organisationerna. Uppmärksamheten i media oroade den socialdemokratiska partiledningen, som bad Broderskapsrörelsen gå igenom vilka kontakter de ska ha med muslimska organisationer i Sverige.

I SR P1 Morgon den 16 maj 2006 talar Peter Weiderud om arbetet med vad han kallar “dialog” för att ge muslimer ökat politiskt inflytande. Både före detta riksdagskvinnan Nalin Pekgul och statsminister Göran Persson tog då tydligt avstånd från islamism.

Samarbetsavtalet verkar dock vara okänt för flertalet gräsrotssossar och den stora allmänheten. Inte ens Carina Hägg, som har representerat socialdemokraterna i riksdagen sedan 1995, kunde hitta dokumentet för att bevisa att hon hade rätt.

Lovar hjälpa muslimer få politiskt inflytande

Avtalet skrevs 1999 mellan dåvarande Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd, SMR, som är en paraplyorganisation för ett tiotal av Sveriges muslimska förbund och representerar omkring 75 000 muslimer. I avtalet förbinder sig Broderskapsrörelsen att hjälpa Sveriges muslimska råd att få ökat inflytande över svensk politik. Man slår till och med fast exakt hur många muslimer det ska finnas på listor för val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Enligt avtalet ska alltså muslimer kvoteras in på politiska förtroendeuppdrag – inte på grund av politisk skicklighet eller andra relevanta kvalifikationer, utan enbart på grund av sin religiösa tillhörighet, att de är muslimer. I dokumentet står det:

“Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län.”

S förbinder sig att aktivt föra fram muslimer

Det är naturligtvis oerhört uppseendeväckande att en avdelning av Sveriges största parti med partiledningens godkännande förbinder sig att hjälpa fram en viss kategori människor till ökat politiskt inflytande enbart utifrån deras religionstillhörighet. Föreställ er ett avtal om motsvarande inkvotering av ett exakt antal buddhister, pingstvänner, hinduer eller Jehovas vittnen i ett politiskt parti och löften om hjälp till politiska förtroendeposter. Det skulle utlösa rabalder.

De bägge parterna skriver i dokumentet att man ska “aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder”. Under rubriken “Strategi och mål” slår man fast att SAP under mandatperioden fram till 2002 ska ha 2 000 muslimska medlemmar, och 300 muslimer ska få politisk grundutbildning.

Speciella regler och favörer för muslimer

Men det är värre än så. Broderskapsrörelsen förbinder sig dessutom att hjälpa Sveriges muslimska råd att driva specifika politiska frågor med koppling till islam. Broderskaparna åtar sig att “intensifiera arbetet med politiska frågor som särskilt pekats ut av SMR”, alltså att ge muslimerna vad de kräver. Det handlar om speciella favörer enbart för muslimer:

Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar.

Statlig imamutbildning.

Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen.

Halalslaktat kött.

S talar med dubbla tungor

Här faller allt tal om muslimers integration i det svenska samhället platt till marken. I avtalet finns svart på vitt på att muslimska organisationer – med socialdemokraternas goda minne – i själva verket motarbetar integration genom att kräva särskilda regler och förmåner som enbart ska gälla muslimer. Socialdemokraterna rullar genom Tro och solidaritet ut röda mattan för islams inflytande på svensk politik – och säger sig samtidigt arbeta för demokrati. Det går inte ihop. Socialdemokraterna talar med dubbla tungor och hoppas att ingen ska upptäcka det. De räknade inte med Carina Hägg.

I avtalet förutser Broderskapsrörelsen och SMR att det kan uppstå frågor och protester bland vanliga partimedlemmar över särbehandlingen av muslimer. Det vill man förhindra genom en vanlig socialdemokratisk metod, ren propaganda:

“Opinionsarbetet ska intensifieras avseende muslimer i Sverige, bland annat genom att avdramatisera (avdemonisera) islam”.

“Lägg alla kort på bordet!”

I en debattartikel i Göteborgs-Posten på onsdagen krävde Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet, att Tro och solidaritet ska lägga alla kort på bordet. Han skriver att han har kontaktat Peter Weiderud för att få en kopia av avtalet, och att Weiderud “letade i arkivet men inte fann något. Det enda han fann var ett kongressbeslut om samarbetet med SMR, men utan detaljer”.

När avtalet skrevs 1999 var Mahmoud Aldebe ordförande i Sveriges muslimska råd. “Rapport 4/99”  skrevs av en gemensam projektgrupp med representanter för Broderskapsrörelsen och SMR. Rapporten är undertecknad av Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki och Ahmed Ghanem från SMR och Ola Johansson, Christer Gustafsson, Görel Sävborg-Lundgren och Pär Axel Sahlberg från Broderskapsrörelsen.

Islamisten Omar Mustafa kuppades in i partistyrelsen

1-Omar_Mustafa_2010Petningen av Carina Hägg är ett av efterskalven efter det jordskred som skakade Sveriges största parti i samband med partikongressen i april förra året. Nu vet vi alltså varför ordföranden i Islamiska förbundet, islamisten Omar Mustafa, brådstörtat valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen. Det var ett resultat av samarbetsavtalet mellan socialdemokraterna och SMR. Peter Weiderud och Tro och solidaritet gjorde bara vad de hade åtagit sig i “Rapport 4/99”, hjälpte en muslim att få ökat politiskt inflytande. Det var åtminstone vad de trodde, eller låtsades tro. Nu råkade de välja in en tvättäkta islamist. Om socialdemokrater kunde googla hade de upptäckt Islamiska förbundets nära relation till Muslimska brödraskapet.

Omar Mustafa valdes efter en nominering som beskrevs som “kuppartad”. Hans namn damp ned som en total överraskning strax innan partistyrelsen skulle väljas. Kongressombuden var tagna på sängen och ställdes inför fullbordat faktum. Bakom nomineringen stod Stockholms arbetarekommun med ordföranden Veronica Palm och kommunsekreterare Olle Burell i spetsen och valberedningen, ledd av Berit Högman. Marken hade beretts av Tro och solidaritet och Peter Weiderud. Det märkliga är att Peter Weiderud och Tro och solidaritet kan göra vilka dundertabbar som helst men ändå mirakulöst lyckas åla sig undan intern kritik.

“Ett haveri på alla plan”

Nalin Pekgul, före detta riksdagsledamot (s) skrev på DN Debatt:

“För islamisterna måste det vara en seger när Omar Mustafa beskrivs som representant för en stor grupp muslimska väljare i Sverige. Men vi andra muslimer känner oss omyndigförklarade när vi blir pådyvlade islamisten Mustafa som vår företrädare. Det är oförenligt att samtidigt företräda två organisationer med så diametralt motsatta åsikter om hur samhället skall utformas.”

Sex dagar senare sparkades Omar Mustafa ut ur partistyrelsen. Eller rättare sagt, han fick välja mellan Islamiska förbundet och socialdemokratin, och då valde han sin islamistiska hemvist. Självklart. Det socialdemokratiska partiet hade trampat i sitt egenkonstruerade klaver så att smällen hördes vida omkring.

“Ett haveri på alla plan” skrev Dagens Nyheter i en ledare.  “Ingen tycks svara för Socialdemokraterna, som mer liknar ett nätverk av regionala kotterier än en politisk organisation.”

Partiledningen lät sig ledas som en skock får

En pinsamt okunnig och tondöv partiledning lät sig ledas som en skock får. Ingen av dem hade läst på. Ingen verkade ha en aning om vad islam är eller Islamiska förbundets kopplingar till Muslimska brödraskapet, vars mål är ett världsomspännande islamistiskt kalifat styrt av sharia och vars motto lyder:

“Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

Ingen hade brytt sig om att ta reda på att Islamiska förbundet tidigare hade bjudit in de utpräglat antisemitiska egyptierna Salah Sultan och Ragheb al-Serjany som föreläsare, eller att de under påskhelgen bara några dagar före partikongressen hade bjudit in Yvonne Ridley och Azzam Tamimi , båda kända för starkt antisemitiska uttalanden, som talare på “Muslimska familjedagarna”. Omar Mustafa avfärdade som vanligt all kritik som “islamofobi”.

Stefan Löfven okunnig och ointresserad

Var finns partiledaren Stefan Löfven  i skandalen kring Omar Mustafa och de känsliga frågorna om islamistisk infiltration i partiet? Han finns inte alls. Stefan Löfven står – precis som alla andra partiledare i sjuklövern – på en grund av gedigen okunnighet och genuint ointresse vad gäller partiets relation till islam. Allt som har med islam att göra överlåter han med varm hand till Peter Weiderud och Tro och solidaritet. Och så går det som det går. Åt pipan.

Jag har hört människor säga att de ska rösta på Stefan Löfven för att han verkar snäll. Jag skulle gärna vilja skriva något snällt om Stefan Löfven, men det är inte min uppgift. Jag får kramp i magen av Stefan Löfven. Varje gång han öppnar munnen ber jag böner om att svenska folket ska skyddas från att få honom som statsminister. Och inte bara det, jag ber att Stefan Löfvén ska skyddas från att bli statsminister. För sitt eget bästa.

Stefan Löfven – en livsfarlig statsminister

Stefan Löfven skulle bli en livsfarlig statsminister. Hans kapacitet räcker helt enkelt inte till. Sex år som ordförande i Metall skapar inte per automatik en duglig statsminister. I brist på egen förmåga skulle han bli utlämnad till rådgivare och andra krafter inom partiet som inte skulle dra sig för att driva sina olika agendor med fullständig splittring som resultat. Omar Mustafa-skandalen är ett litet smakprov på hur det skulle se ut med Löfven som ledare för Sverige. Det räcker inte att se snäll ut, eller ens att vara snäll. Det behövs talang, en bärande ideologi, visioner och power.

Det snällaste jag kan säga om Stefan Löfven är att han, antagligen av ren snällhet och ridderlighet, ville rädda sitt parti genom att med kort varsel ställa upp som partiledare efter att katastrofen Håkan Juholt  hade briserat i januari 2012.

“Den mest formbare partiledaren”

Johan Westerholm skriver på sin blogg om “en vilsen socialdemokrati med ett antal företrädare som gick in i partiet i unga år för att matchas fram till makt.” En av dem är Mikael Damberg, som enligt Westerholm inte bärs i sin karriär av vision, utan av politisk taktik.

“Då blir Stefan Löfven, svetsaren, en apart figur att ha i ledningen och idag så börjar det gå rykten om att han är den mest formbare ordförande vi haft som partiledare. Formad av vem? Taktikern Damberg? Presschefen Odd Guteland? Ekonomen och statistikern Magdalena Andersson? När jag fick informationen om den formbare Löfven, som jag fortfarande har ett hopp till då han sticker av från alla livstidsskolade politruker, första gången så ställde jag motfrågan vem som formade honom. Jag fick inga namn, det blev tyst i luren, utan bara svaret:
”Det är det som är problemet”.

“Ni behöver all tur ni kan skaffa er nu”

Johan Westerholm skriver  att det enda han kan göra nu är att

“inte utan ett cyniskt leende önska alla de som nu skall företräda oss lycka till i kampen mot det allt extremare politiska klimatet. Som ord på vägen till dessa köttgrytekonsumenter som kallas förtroendevalda.”

“Det kommer inte att räcka med att stå med knuten näve och skrika ”Aldrig”. Det ser bra ut i TV och på bild, men det räcker inte, det kommer att krävas mer. Och jag är personligen inte alls övertygad om att ni kommer stå pall eller lyckas med att ens förstå orsakssambanden, än mindre adressera dessa eftersom det i grunden skulle förändra mycket, till och med det mesta, av våra politiska och ekonomiska prioriteringar. På alla plan. Inte bara i politiken i allmänhet utan för socialdemokratin i synnerhet.

Lycka till. Jag tror mig veta rätt säkert, från mitt perspektiv, att ni behöver all tur ni kan skaffa er nu.”
“Den politiska kallfronten rullar in. Och vi bäddade för den själva.” Mitt i steget.

Av Julia Caesar

Dokumentation: “Rapport 4/99″ Delaktighet, identitet & interaktion

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Johan H

Posted: 2 februar 2014 - 00:24 - Svar

Bra skrivet och väl sammanhållet om ett ämne jag själv funderat på att skriva kring flera gånger, men aldrig lyckats avgränsa till en en hanterbar mängd.

Som du vet, men som ligger utanför den socialdemokratiska vinkeln, så har även andra partier och institutioner öppnat upp för olika eftergifter och anpassningar till islam. Anders Borg öppnade t.ex. upp för statligt stöd till moskébyggen och imamutbildningar i Sverige. Något som kan vara värt att nämna om någon av bloggens läsare fortfarande skulle sväva i ovisshet om att vurmen för islam är blocköverskridande.

Anders Borg har uttalad sig i tidningen Dagen på följande sätt:

“Anders Borg berättade att han själv är kristen, men det var inte specifikt kristna grupper som han ville gynna. Han tyckte till exempel att Svenska kyrkan hade fått tillräckligt med pengar redan. I stället var det muslimska grupper som han såg som utsatta.

– Jag är mot nästan alla budgetsatsningar, men här skulle jag nästan säga att man skulle kunna satsa mer. För om vi inte hjälper den muslimska gruppen med byggnader eller imamutbildning, då kommer wahabiterna, saudierna och andra mer extrema grupper in, sa han.”

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Vänsterpartiet har föreslagit att skolans studiedagar fördelas efter muslimska högtider:

http://hd.se/landskrona/2013/11/07/v-forslag-om-ledigt-pa-muslimska/

Ovan omskrivna Carin Jämtin från S funderade om inte Eid al-fitr, muslimsk högtid, borde bli till röd dag i Sverige:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-helgdagen-eid_6131427.sv d

Svenska skolor känner uppenbarligen ett behov av att skriva avtal med lokala muslimska församlingar om vad som ska gälla för muslimska elever i svenska skolan:

http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/416/9035.pdf

Vidare serverar många (icke-konfessionella) svenska skolor och förskolor numera halalslaktad mat, en klassiker är väl protesterna i Landskrona där eleverna som inte ville äta halal fick höra att då kan de väl äta sallad och smörgås istället, för att sedan rundas av med att samtliga elever fick en demokrati- och värdegrundsutbildning för att lära sig veta hut.

http://hd.se/landskrona/2012/10/09/elevprotester-mot-halalkott-i/
http://www.expressen.se/kronikorer/maria-rydhagen/maria-rydhagen-skola n-har-verkligen-lyckats-gora-en-halalslaktad-hona-av-en-fja/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/foraldrar-anmaler-halalkott-i-skolan/

Majsan

Posted: 2 februar 2014 - 00:52 - Svar

Mustig läsning med massa matnyttig och livsviktig info passar som frukostläsning för diskussion i alla hushåll i Sveriges land imorgon söndsag!

Kan bl a bli en liten lektioni konsten att skilja en sekualiserad muslim från en islamist. Vem är Carina Hägg och vad var det hon gjorde så bra? Svaret på det får de också!

Detta blir del 1 i uppvaknandet av Sveriges land i wish!För ALLA har väl fått det?

Såg förresten att Albede ( Eller heterr han Alwebe?)uppmanar alla muslimer att lämna S som straff och bilda egna partier! Då kan det bli ett brödraskapsparti här också fortare kvickt! Trodde jag inte för några veckor sen….. Men förvånas inte över nånting direkt längre!

XY

Posted: 2 februar 2014 - 01:56 - Svar

Är valfläsk halal?

Arvid Falk

Posted: 2 februar 2014 - 02:55 - Svar

Applåder, Julia!

Stefan

Posted: 2 februar 2014 - 04:22 - Svar

Fråga Till Julia:

Du skrev i en tidigare krönika att det är många journalister som börjar få nog. Marika Formgren http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2016 stämmer in på den beskrivningen och hon verkar fått nog. Är hon en av dem du åsyftade eller får vi räkna in henne som bonus? 🙂

Kan hon ha startat något eller är det kanske bara önsketänkande?

  Julia Caesar

  Posted: 2 februar 2014 - 12:47 - Svar

  @ Stefan.

  Dilemmat för alla journalister som har fått nog av dagens medieklimat är naturligtvis att vi måste försörja oss på något sätt. Jag hoppas och tror att Marika Formgren ska hitta ett sammanhang där hon både kan skriva fritt och få betalt.

  Jag ser en ekonomisk förändring som avgörande för den fria åsiktsbildningens fortsatta existens. I dag arbetar de flesta i bloggvärlden gratis, för att vi är besjälade av att få uttrycka oss fritt och vill ha fred med våra samveten.

  I längden tror jag att de läsare som inte längre vill betala för gammelmedias lögner och mörkläggning är beredda att lägga en slant för korrekt och allsidig information på nätet.

  Julia Caesar

   Rune

   Posted: 2 februar 2014 - 14:12 - Svar

   Eller en riktig papperstidning. Många skulle nog vara villiga att betala för en sådan. En helt vanlig tidning med korsord, matrecept, sport och helt fritt från PK-tänkande. En tidning som strävar efter att återge verkligheten så gott det går.
   Men detta kostar ju hur mycket pengar som helst. Och förmodligen skulle en sådan få problem med distributionen?
   Tänk om en tidningsvärldens Ingvar Kamprad kunde köra igång en sådan?
   Felet med Dispatch och Nationell i dag är ju att de är så väldigt politiska så att det politiska har tagit överhanden.
   Politiken måste vara med i en tidning men en tidning måste ju också innehålla annat intressant.

    Urban

    Posted: 2 februar 2014 - 17:11 -

    Det finns en sådan papperstidning som du kan prenumerera på.
    Nya Tider heter den.
    Gå in och kolla på
    http://www.nyatider.nu/

Bernt

Posted: 2 februar 2014 - 07:04 - Svar

Särbehandling av människor efter deras skilda grupptillhörigheter är väl helt i linje med bestämmelsen om att Sverige är mångkulturellt. När eller om den muslimska “kommunaliteten” blir störst så blir kanske Sverige något annat. Då kan det bli ordning och reda!

Invandrare1957

Posted: 2 februar 2014 - 07:44 - Svar

OJOJ. Nu har du retat upp många socialdemokrater. Sossarna är samma parti som när mor o far röstade på dom och farfar o morfar. Nu trampa du på något större än svenska kyrkan. Mycket bra skrivet men när ska svensken förstå att det finns inte det politiska parti längre i Sverige som man kan lita på. Svenskarna ska med alla medel bort från denna jord. Man kan ju undra varför och vad finns det för hemligt överenskommelse mellan partierna. För alla för ju samma politik. Spännande att se när Åkesson blir tillräckligt stor så han flyger iväg med Wallenberg på hemliga möten och står för en fri invandring när han kommer tillbaka. Sverige är illa ute med sin demokratur. Men SD med Åkesson är väl det enda man kan lita på just nu. Samma sak där vad står dom egentligen för när inte svensken hör på.

Utlandssvensk

Posted: 2 februar 2014 - 08:04 - Svar

I Holland “lyckades” sossarna (PvdA), med ungefär samma drivkrafter som Julia beskriver för deras svenska partikamrater, med att bli muslimernas favoritparti. Men sen blev besvikelsen stor när de gamla trotjänarna röstades bort från köttgrytorna vid valet 2010:

” The majority of immigrants voted for the PvdA. They generally choose a compatriot. As a result, Turkish and Moroccan candidates put at unelectable levels on the party candidate lists were nonetheless elected in Wednesday’s elections. Thanks to a large number of preference votes from compatriots, they elbowed aside the white candidates above them on the lists.”

http://gatesofvienna.blogspot.ch/2010/03/natives-are-restless.html

Om man tar fan i båten får man ro honom i land………………

Max Pont

Posted: 2 februar 2014 - 10:18 - Svar

I talet på landsdagarna sa Jimmie Åkesson att det är en prioriterad fråga för SD att gå ut och vinna väljare bland missnöjda gråsossar. Så när får vi se Jimmie Åkesson kritisera S för detta och göra denna skandal till en fråga i valrörelsen? Troligen aldrig.

I ännu en fråga har JÅ öppet mål på motståndaren med är för feg för att spela bollen. Åkesson tycks tro att valet vinns av sig självt genom att han framstår som en snälla myspappa och nallebjörn som aldrig säger något kontroversiellt utan bara upprepar klicheer och plattityder. Exempelvis: “vi måste ta hand om så många som möjligt”, “det är dåligt med splittringspolitik”, osv.

Ska man övertyga väljarna måste man naturligtvis utnyttja sin kraft som opinionsbildare för att trycka ut sin egen agenda, sina egna argument och de fakta som stödjer de egna ståndpunkterna. De sovande svennarna har ingen aning om vad som händer i Sverige. De måste informeras och väckas. Tyvärr verkar SD komma att använda sina 50 millar i valbudget till intetsägande plattityder.

  Hans K Nilsson

  Posted: 2 februar 2014 - 15:12 - Svar

  Du tycks till skillnad från Jimmie Åkesson veta hur man skall nå ut och fånga väljarna. När startar du partiet som väcker den sovande Svensken? Du får en hjälp på traven här: Kristoffer Hell har stora delar av ett tänkt partiunderlag klart och även tillräckligt med namn som krävs för att få det registrerat hos valmyndigheten så det är bara att köra igång så du hinner få ut valsedlar innan september. Det finns så mycket skit i detta land så JC blir inte utan ämnen att skriva om på de närmsta 20 åren.

  Oscar

  Posted: 2 februar 2014 - 15:46 - Svar

  Max Pont det du skriver ligger nära vad jag själv tycker. Jag och många vänner känner ett stort engagemang i SDs försök att minska invandringen och ser detta som Sveriges viktigaste fråga. Vi är däremot inte särskilt entusiastiska inför många andra drag hos SD. Jag tror att SD bör koncentrera sig på invandringsfrågan och dessutom – som du skriver – vara kontroversiell och kalla en spade för en spade.

Tony

Posted: 2 februar 2014 - 10:37 - Svar

En utmärkt krönika om den vilsegångna socialdemokratin, som ser Muslimer som sin räddningsplanka
när medlemsantalet börjar att bli besvärande lågt. Deras smusslande med hemliga avtal med fördelar
för Muslimer är en skandal .Att ljuga och föra sina väljare bakom ljuset är en gammal socialdemokratisk
specialitet, men den blir rent av livsfarlig när det handlar om att smyga in fördelar och förmåner för en
religion som besitter en helt annan agenda än att bara se till sina medlemmars intressen, en kallt beräknande
politisk/religiös sammanslutning som med hjälp av naiva Svenska väljare ska föra ut det Islamiska budskapet,
för tro inte att dom inte kommer att utnytja varje tillfälle att skaffa fördelar för Islam, får dom bara in en tumme
så kommer hela armen att ryka med.
När det gäller sossarna så är en gammal slogan lika aktuell , ” Lita inte på vad en sosse säger att dom ska göra,
se istället till vad dom gjorde av det dom lovade innan”

Julias krönika borde köpas upp av SD och distribieras till alla Svenska hushåll i god tid innan valet för
att visa vad vi har att förvänta oss ifrån Sossepartiet !

Angela

Posted: 2 februar 2014 - 11:09 - Svar

Bravissimo! Blir inte denna Söndagskrönika det som får folk att vakna så vet jag inte vad som skall till mer. Sprid nu! Sprid! Det som har gjort att kvinnor lämnade partiet var att de upptäckte att de enda S värnade var homosexuella och invandrare. Högutbildade kvinnor var rena pesten för partiet. Och har alltid varit. De första högutbildade kvinnorna i partiet har redan berättat om hur svårt de hade det. Vad hjälpte det att det blev varannan damernas när de som utsågs inte kämpade för kvinnors rättigheter eller hade någon egentlig makt. De var bara kuttersmycken.

SAP är bara ett varumärke utan innehåll. Ett skal. I partiet finns bara karriärister som vill ha makt och lyxliv. För länge sedan rensades förmågorna ut. Johan Westerholm har helt rätt. Det som finns kvar av SAP är bara namnet. Någon socialdemokratisk politik finns inte och kommer inte att finnas mer. Politiken dog samtidigt med EU-inträdet vilket kan ha skyndat på islamiseringen och homosexualiseringen av partiet. Några väljare skulle ju partiet ha. Något skulle ju partiet fyllas med. När inte socialdemokrati längre fanns fick det väl bli islam och porr. Islam och RFS. Märkligt att kvinnor aldrig passat. Eller fått vara sig själv nog! Det är precis som om det kvinnliga könet inte räckt till. På någon konstig vänster måste könet “vara två” för att duga eller rent manligt. Kvinnor har funnits i Sverige lika länge som männen. Kvinnor har alltid blivit omkörda av andra grupper. Män! Det är konstigt att det alltid går så lätt och snabbt? Så SAP skall inte anklaga andra partier för att inte ha kvinnliga politiker. Vad har det för betydelse om de inte får vara kvinnor och driva kvinnofrågor? Inte ens den omhuldade muslimska gruppens kvinnor dög. SAP är ett kvinnofientligt parti och har alltid varit. Så de passar bra ihop – sossar och muslimer. Inte konstigt att tycke uppstått. Man har kallt räknat med kvinnors röster som ett bihang till mannen.

Det var rent pinsamt och sorgligt att se Juholt åka land och rike runt och prata socialdemokrati inför lurade socialdemokrater som fortfarande trodde att Sverige var “som förut” och inte förstått att socialdemokratin dog i samband med EU-inträdet och fylldes med islam i rasande takt. Ingen vill längre gå under de röda fanorna vid första maj. SAP fick i stället marschera med de röda fanorna till flyktingförläggningarna och locka med förmåner som kvinnor aldrig fått och dra sin propaganda. Fotografers med partiledare eller andra politiska högdjur vilket small bra för människor från tredje världen som aldrig fått den uppmärksamheten. Och fylla Aftonbladet med de snyfthistorier som SAP i riksdagen gett namn åt på den tiden när de var socialdemokrater. Eller kyssa homosexuella på PRIDE-festivaler. Fylla public service, skola och medier med porr. Vars konsekvenser vi ser idag (där Studio Ett gjorde ett bra reportage om i veckan som gick) eller i alla dyra rättegångar där flickor anmält övergrepp sedan de lurats i skolan att det inte bara är riskfritt att utbildas till hora i ett depraverat land fyllt av stenåldersmän med annan kvinnosyn eller muslimska krigare som gör som gör som krigare brukar göra med fiendens kvinnor utan också är ÖNSKVÄRT! . Ingen har talat om för unga människor vilket farligt liv de lever. De får de först erfara när de får vinflaskor uppkörda i skötet eller gängvåldtas.

Och den degenererade makteliten sitter i överläggningar om huruvida kvinnan gett tillåtelse till övergreppen och förnedringen eller ej. Inte om det är cyniskt och rått med en propaganda som har som syfte att slå sönder familjen och göra människors kroppar till objekt, handelsvaror som kan köpas och säljas på marknaden.

Någon politik i dess rätta bemärkelse bedrivs inte längre i SAP. SAP har blivit det tydligaste exemplet på det politiska förfallet och demokratins upplösning. I skytteltrafik har karriäristerna flugit till USA för att lära sig hur man regerar ett land utan politik och demokrati och utan ens nationsgränser. Och det är det allvarligaste. Alla försök till politik och en vision för landet slås hela tiden sönder av nya grupper som väller över landets gränser. Man kan undra vilka fler kontrakt SAP har? Med de kriminella, porrindustrin, storfinansen…?

Bernt

Posted: 2 februar 2014 - 11:39 - Svar

Jo, det är därför jag skrev i en kommentar ovan att det kanske blir åtminstone ordning och reda när islam tar över Sverige.

Cavatus

Posted: 2 februar 2014 - 12:02 - Svar

Oj, vilket härligt journalistiskt jobb du gjort, Julia! Att få läsa ett sådant alster av en vilken annan svensk journalist som helst torde vara skvatt omöjligt. Det här kallar jag ÄKTA journalistik. Att de fakta som framkommer därtill ger en total andtäppa vad gäller politikernas baktankar med Sveriges utveckling. Än värre är det att läsa att de är medvetna om att folk kommer att knorra och att de har en strategi för att köra över svenska folket. Fullkomligt hårresande! Vem kan man lita på i dagens samhälle egentligen?

Johan H:s inlägg ovan precis under krönikan visar att övriga partier inte är sämre. Beror på om deras ränksmidande mot svenska folket gått lika långt som sossarnas, med handlingsplaner för att dupera folket. Brrrrrrr! (Är du journalist själv, Johan H, eller driver du en blogg?)

Inte undra på att det uppstår ett behov av ett parti som SD som tar avstånd från att bland ihop religion och politik och i synnerhet islam. Det beror ju på att övriga partier så till den grad sålt sina själar i fjäsket för muslimer.

Angela ger även en mycket intressant bild av denv”moderna” socialdemokratin, som helt tappat kompassriktningen. Det förvånar att de lyckas behålla bilden av det gamla sossepartiet, vilket måste vara orsaken till att deras staplar i opinionsundersökningarna fortfarande är den högsta.

För att bryta dessa höga opinionsstaplar borde hela svenska folket få tillgång till och läsa denna krönika. Det kommer givetvis inte att ske. Därför måste vi härinne göra allt som står i vår makt för att sprida denna text. Vi kan skriva ut den och ge till gamla socialdemokrater. Det är ofta pensionärer som röstar av sossarna av bara farten, för det har de alltid gjort. Vi kan även sprida länken till krönikan på FB och i mejl till folk.

Här finns en direktlänk till krönikan i sparat pdf-format. Den går att ladda ned och skriva ut, eller använda och klistra in i mejl.

https://app.box.com/s/s6rm3rymjv1p4jgj9piu

  Johan H

  Posted: 2 februar 2014 - 14:30 - Svar

  Jag är en simpel bloggare som engagerat mig i invandringsfrågan först på senare tid i samband med att jag sökte något sorts objektivt svar på huruvida invandringen var positiv eller negativ för Sverige, eller vilken invandring som var positiv respektive negativ.

  Var tidigare övertygad mångkulturalist men har tvingats byta sida sedan jag insett att det är en ideologi, som baseras på blind tro, snarare än något faktiskt hållbart som har stöd i empirin.

  Finns en länk till min blogg om du klickar på mitt understrukna namn högst upp i inlägget. Har även skrivit en del insändare, öppna brev och debattartiklar på Avpixlat, någon i Dispatch International och fick med en insändare på Gefle Dagblads debattsida på nätet. MSM refuserar mina alster, av vilken anledning kan kan förstås ha olika uppfattning om. Bristande faktaunderlag eller språk torde inte vara någon av dem.

  Har lugnat ner mig på senare tid, efter att ha insett att det finns betydligt mer välbesökta bloggar, som den här, som tar upp de olika problemen på ett föredömligt sätt. Spenderar nu mer energi på debatter på Flashback, där jag bedömer att det finns större potential att nå fler människor än via min blogg.

  http://freedomofspeech2014.blogspot.se/

   Bernt

   Posted: 2 februar 2014 - 14:58 - Svar

   Jag var också för “mångkultur” – det var på 70-talet och det var inte populärt må jag säga – men det var närmast med tanke på judarna.

   Cavatus

   Posted: 2 februar 2014 - 15:04 - Svar

   Jaha, Johan, då vet jag vilken blogg du driver. Den har jag läst igenom från början till slut och den är oerhört bra. Jag har t o m på min att göra-lista att sammanställa ett par flygblad utifrån de fakta som presenteras på din blogg. Hoppas det är okej för dig.

   Du som omvänd fd mångkulturförespråkare, hur anser du att vi ska gå till väga för att väcka svenska folket ur sin dvala? Vad var det som fick just dig att ändra uppfattning? Kan det på något sätt konkretiseras i en handlingsplan för att påskynda uppvaknandet hos fler svenskar på en ganska kort tid?

   Själv vaknade jag 2009, så det är ganska länge sedan nu. Jag vaknade upp genom att jag i ett kommentarsfält på SvD rekommenderade att läsa på sajten Politiskt Inkorrekt (Avpixlats föregångare). Det var detta som fick mig att vakna upp ur min Törnrosasömn: Därför driver jag en flygbladskampanj (som alla kan delta i) som går ut på att sprida ut lappar till folk varhelst man befinner sig. Lapparna hänvisar till de alternativa nyhetssajterna.

   Men det skulle vara intressant att höra om du har ytterligare någon infallsvinkel på hur man kan jobba på än bredare front.

    Johan H

    Posted: 2 februar 2014 - 18:10 -

    Någon lustigkurre som skrivit i mitt namn kl 16:47, inte jag.

    Jag tackar för komplimangen och självklart är det OK, information wants to be free, som man säger.

    Man vänder inte på en femöring i den här frågan, det måste ske gradvis över tid och om man överbelastas av fakta som strider med den verklighetsbild man själv har så stänger man bara av och tar inte in något av det, eftersom det rimligen måste vara lögn. Att det då är sant spelar mindre roll. Ingen är öppen för att i ett stycke inse att så mycket av vad man trott på är lögn, eller i vart fall gravt felaktigt på många sätt och vis.

    I mitt fall var det en gnagande känsla som rimmade illa med den verklighet som beskrevs av våra politiker och det faktum att varje gång jag argumenterade mot “rasister” så fann jag mig bemött av en mängd fakta som var svåra att bortse ifrån. Inte för att jag tog dem till mig där och då, kände mest frustration över att de inte FÖRSTOD. Men blev svårare med tiden och när jag tröttnade på att inte veta så gjorde jag en egen djupdykning, vilket vi knappast kan hoppas på från gemena man. Krävs en speciell sort för det, på gott och ont.

    Det mest effektiva är nog att fortsätta ta fajten, diskutera de här frågorna med sina vänner, bekanta, familj och kollegor. Helt en fråga i taget och inte brassa på med hela artilleriet på en gång, det ger överbelastning och får en att framstå som en rätt säregen figur som är ohälsosamt inläst på just invandringen. Sällan positivt och då spelar det ingen roll varför man blev det.

    Lätt att glömma vart man själv påbörjade sin resa och tro att det som är uppenbart för en själv nu borde vara lika uppenbart för alla.

    Tror det mest effektiva ofta är att ställa frågor och tvinga fram egna resonemang snarare än att tvångsmata andra med fakta. Typ “Vore det inte mer effektivt att hjälpa på plats än att betala 1900 kronor per dygn att hjälpa EN ensamkommande i Sverige?”. Agera moderator snarare än agitator.

    Flygblad är en variant, helst politiskt obundna och med tydliga källhänvisningar till så objektiva källor som möjligt. Det ger folk en chans att läsa själva om de är intresserade, plus väcker ett intresse.

    Invandrarna sköter det annars ganska bra själva, genom att stämma arbetsgivare och myndigheter och agera kränkta över bisarra saker och kräva skadestånd, påhejade av DO. Extremisterna i Miljöpartiet och Vänstern gör också sitt för att visa på det ohållbara i utvecklingen, liksom konsekvenserna som nästan alla idag märker av med tiggare på gatorna, stökiga invandrarelever i klasserna, “svenska” islamister och terrorister, gangsterkrig på gatorna och allt annat trevligt.

    Jeg har slettet ham, Man skal ikke bruge andres navne. *S

    Johan H

    Posted: 2 februar 2014 - 22:05 -

    BTW, Cavatus, jag vet en annan kille som har satt ihop några flygblad. Om du är intresserad av ett ev samarbete så kan du skicka ett mail så kan jag förmedla kontakt. freedomofspeech2014@gmail.com

Regimkritiker

Posted: 2 februar 2014 - 12:16 - Svar

Gammelpartierna gräver sin egen grav. Så fort muslimerna är tillräckligt starka och erfarna kommer alla dessa sleeper cells inom M, S, MP, V osv att lämna sina gamla partier och bilda ett nytt islamistiskt parti. Och ta med sig 100% av de muslimska väljarna.

  Bernt

  Posted: 2 februar 2014 - 12:31 - Svar

  …och inte bara muslimer!

Ole

Posted: 2 februar 2014 - 12:35 - Svar

Hva er det arbeiderne forstår siden stadig færre av dem stemmer det gamle svenske arbeiderpartiet?
Og hva er det muslimene forstår siden de elsker dette samme partiet?

Mens arbeiderne og svenskene rømmer det Socialdemokraterna i stadig større tempo, velges islamister inn i tillitsverv i partiet. Ikke for å bygge opp partiet og Sverige, men for å ta ut enda flere verdier fra partiet og landet. Sverige er et døende kadaver, og der kadaveret er, samles gribbene.

Da Hollande vant presidentvalget i Frankrike, jublet islamistene. Hvorfor?

Og hvorfor har Socialdemokraterna slik tiltrekningskraft på muslimer? Vis meg et eneste parti i et eneste muslimsk land – ja bare et!!!! – som jobber mer for muslimer religiøst, ideologisk og materielt enn nettopp Socialdemokraterna. Et slikt part finnes ikke i muslimske land. Bare i Sverige! Noe å tenke på!!!!!!

Hans Und

Posted: 2 februar 2014 - 12:36 - Svar

Socialdemokratierne havde via deres internationale organisation “socialist international” en form for aftale med hindanden, og ikke mindst relevante partier i muhammedanske lande om, at arbejde for at disse lande kunne sende “arbejderer” til europa.

Jeg har set fragmenter, der viser det, men der mangler en rygende pistol.

Jeg gætter på man skal i deres egne arkiver for, at finde noget virkeligt interesant. Man har godt været klar over, at man ikke kunne melde klart ud, hvorfor man har holdt sine planer delvist hemmelige.

norge

Posted: 2 februar 2014 - 12:55 - Svar

Norsk politi ber myndighetene stenge grensene mot Sverige pga problemer med svenske kriminelle, var vel bare et tidsspørsmål.

“Svenske tyveri- og ransbander drar på tokt til norske byer, mener Oslo-politiet, som nå slår alarm om utviklingen.

Mandag ble fire unge svenske statsborgere varetektsfengslet, flere av dem siktet for å ha stått bak fem boliginnbrudd i Oslo på én uke. Tre av de pågrepne er av somalisk opprinnelse og den fjerde av irakisk opprinnelse. Norsk politi mener dette er en av flere innbrudds- og ransbander som drar på tokt i Norge fra forsteder i Stockholm og Göteborg, skriver Dagbladet.

Han sier dette er en sak som virkelig må tas på alvor og mener myndighetene burde se mer på grensekontrollen.”

http://www.hegnar.no/okonomi/article755194.ece

Oslopolis: Stoppa svenska brottsgäng

http://www.expressen.se/nyheter/oslopolis-stoppa-svenska-brottsgang/

  Utlandssvensk

  Posted: 2 februar 2014 - 13:28 - Svar

  “Norsk politi ber myndighetene stenge grensene mot Sverige pga problemer med svenske kriminelle, var vel bare et tidsspørsmål.”

  Ja, det är sannolikt bara en tidsfråga innan gränserna börjar stängas mot Sverige. De svenskar som vill lämna landet bör inte vänta för länge, ty snart lär det bli svårt att resa med svenskt pass.

Åke i Sörmland

Posted: 2 februar 2014 - 13:27 - Svar

Det finns ytterligare en aspekt på den svenska transformationen till islam och det är hur vår omgivning önskar en gigantisk jihadcell mitt i Norden. Jag hör hur gammelsvenskar säger numera, att det är snart en befrielse om ryssen befriar oss. Och det tycks nu vara förståeligt att värnplikten avskaffades och man försöker anskaffa en legoarme´, när etniska svenska ungdomar frågar sig varför man skall försvara ett kalifat. En legoarme´ är ju enbart lojal mot den som betalar.

Ludvig

Posted: 2 februar 2014 - 13:35 - Svar

Är Stefan Löfven en voodoo-docka som olika falanger inom S växelvis kan sticka nålar i för att få honom att sprattla efter deras skilda behov? Okunnig- och formbarhet verkar vara huvudingredienser i hans utrustning.

På en punkt delar han sin okunnighet med alla övriga partiledare i sjuklövern; och det är ifråga om islam. Hade de haft ens basinsikter i denna av en krigsherre – vid namn Muhammed – utformade religion (helt sammanvävd med politiska maktsträvanden), så hade de – av ren självbevarelsedrift – aldrig tillåtit denna okontrollerade massinvandring från muslimska länder. Okontrollerad – inte minst därför att långt över 90% av de asylsökande kastar eller gömmer sina pass/identitetshandlingar innan de visar upp sig för myndigheterna.

Islam är sedan sin skapelse för snart 1400 år sedan o r e f o r m e r a d och avsedd att så förbli. Dess heliga urkunder indoktrinerar de troende till att eftersträva världsherravälde med allt det våld som detta kräver.
När muslimer är i minoritet i ett land har de att använda sig av begreppen t a q i y y a och
k i t m a n (enkelt uttryckt: lögn och förställning) för att nå sina mål. Varje europé borde se till att göra sig bekant med dessa begrepp.

Åter till Löfven. Som Julia Caesar skriver:

“Stefan Löfven står – precis som alla andra partiledare i sjuklövern – på en grund av gedigen
okunnighet och genuint ointresse vad gäller partiets relation till islam. Allt som har med islam
att göra överlämnar han med varm hand till Peter Weiderud.”

Peter Weiderud är ett kapitel för sig. Denne chef för socialdemokraternas kristna Broderskapsrörelse – nu
omdöpt till Tro och Solidaritet – ljuger som den värste taqiyya-islamist. Han förnekar, så länge det går, sin
rörelses överenskommelse, med bl.a. Muslimska Broderskapets företrädare i Sverige, att främja muslimers tillträde till politiska maktpositioner i landet.

Weiderud inbillar sig att han kan utnyttja muslimerna för sina syften, men är antingen okunnig eller obekymrad om deras agenda för islams räkning. Weiderud tror på dialog på svensk-, det vill säga, dagis-
nivå; men politiskt-religiöst befinner sig islamisterna i en helt annan klass när det gäller dialog. Det blir ungefär som att jämföra legobitspistoler med Stalin-orglar.

Islam är, som sagt, en oreformerad religion (och så måste den förbli, om vi ska tro Koranen); men de svenska broderskaparna har reformerats till att nästla in den bland de hittills ovetande svenskarna.

Har månne Tro och Solidaritet fått utbildning i taqiyya och kitman?

joffe

Posted: 2 februar 2014 - 13:40 - Svar

Please läs MAX PONTs inlägg här ovan än en gång!

Max har helt rätt att poängtera att nu är det hög tid för Jimmie Åkesson att snabbt ladda upp och ta krafttag i denna S-skandal och driva den nu och i valrörelsen och INFORMERA det sovande folket om detta…

Här finns ju ofantligt mycket material att grunda anfallsvinklar.genom Julias journalistiska information.

Därtilll önskar jag att Jimmie med större pondus a la Nigel Farage laddar valkanonerna. Du har ju rätt i alla frågor, höj din röst och gå till anfall! Du vinner massor av vinnare den vägen…
.
Tala om för folket vilka 7 marodörer som styr Sverige på katastrofkurs…

Jonas Bohman

Posted: 2 februar 2014 - 14:49 - Svar

Återigen, stort tack för en alldeles utmärkt krönika. Jag säger det igen, sprid, sprid, sprid. Länka, länka, länka. Hjälp till och väcka det svenska sovande folket.

Bergfastb

Posted: 2 februar 2014 - 15:49 - Svar

Intressant information, men….

Vid en första anblick av Julia Caesars text så tycker man sig se en närapå total inkompetens, okunnighet, aningslöshet och omedvetenhet hos svenska politiska partier, inklusive deras medarbetare och även då den röstande – fårskocken -, kring islam och muslimska ideal och också kring islamistiska personligheter och deras drömmar om ett eventuellt kommande kalifat, och beredskapen att vilja offra livet för detta kalifats förverkligande…..

Återkommande beskrivs svenska väljare, och svenskar, som sovande eller som tosingar i största allmänhet. Framför allt kanske aningslösa eller såsom kanske halvt medvetslösa, om just islams farlighet. Dessa sovande svenskar anses behöva väckas…

Frågan är om det är verkligheten om svenskar när det gäller deras röstande och deras – allmäntillstånd -….?

Många svenskar är trots allt ganska så pragmatiska till sin natur….

…..

När ett politiskt och massmedialt etablissemang i en nation, och all övrig politisk påverkan som sker genom skolor och universitet, genom konst, film, teater och tv, är så pass amerikaniserat som det svenska etablissemangets är, inklusive militären, näringslivet och idrotten världar, och allt som över huvud taget går att registrera i samhället, så kan man nog egentligen inte tala om att det är ett sovande och omedvetet folk som väljer – fel – när de då röstar som de röstar, eller för den delen – väljer – att konsumera det som de konsumerar ….?

De väljer helt enkelt att vara – trogna till – och – lydiga till – den värld, och den världsbild som då blir serverad i enlighet med detta (världsmakts- ) etablissemangs önskningar…?

Helt enkelt därför att de då väljer att – tro – på den världsbilden?

….

Att det samtidigt finns medborgare som verkligen tror att det går att stoppa en påverkan som drivs från detta totalkontrollerande etablissemang genom alla dess inflytelserika kanaler, genom att framdriva en nationell inre konfliktbas i förhållande till religionen islam och dess anhängare, det är nog ändå kanske att tro för mycket?…

OM det ändå skulle lyckas, att det verkligen inom de europeiska nationalstaterna verkligen gick att få till inbördeskrig så skulle nog detta scenario också egentligen vara ganska så önskvärt för just globala intressesfärer?…

Dessa internationella intressesfärer som då alltså verkligen VILL och ÖNSKAR SIG att de europeiska nationalstaterna verkligen skall – nedmonteras – än mer, och alltså vill och önskar sig att dessa stater som ingår i EU i praktiken skall fråntas alltmer av s.k. självbestämmande, till förmån då för the – United States of Europé – , dvs. för U.S. E.….?

Vem vet…

Men, men…

Under vilket annat scenario än just ett fullskaligt inbördeskrig i en nation kan just erbjuda möjligheter för olika stormakter, (främst då USA, NATO?), att verkligen ingripa för att då just HJÄLPA nationen som – drabbats – av ett sådant nedbrytande – gissel – , som ett fullskaligt inbördeskrig ju ändå alltid oftast är…..

Vem vet…..

Kingedward24

Posted: 2 februar 2014 - 16:34 - Svar

Intressant samarbete, visste inte att det fanns i formaliserade avtal.
Det går ju att finna en starkt positiv konsekvens av det; antagligen kommer det att engagera fler invandrare i samhällsutvecklingen och få dem aktiva. Idag tycker nog många att det inte spelar någon roll vad de gör, de känner sig helt enkelt inte berörda av vad politikerna säger. Och det är inte så märkligt i konsensussverige, det måste för en utlänning verka helt märkligt hur svanskarna kan ha en hoper identiska partier som diskuterar med stort allvar om skatten ska höjas eller sänkas en procent.

Noterar, med visst obehag, igen, att det i Sverige inte ses som viktigt att erkänna eller ge en plats till dem som vill utöva kristen religion. Obegripligt konstigt.
Varför ska Broderskapsrörelsen öppnas för andra religioner? Är det vad medlemmarna verkligen tycker?
Var ska egentligen troende kristna ta vägen? Svenska kyrkan är inte längre ett naturligt hem för dem efter biskopsvalet, där de nu har en ledare som säger att den som tror på bibelns ord har fel.

NN

Posted: 2 februar 2014 - 19:26 - Svar

Julia Caesar pekar igen på ett parti som är redo att förändra Sverige till oigenkännlighet och för alltid.
Det är inte bara extrema islamister som är det största hotet för landet utan det är också etablissemanget och kulturrelativisterna som är de största hotet för Sverige. Tillsammans utgör de ett överhängande hot mot landet.

Olof G. Hedengren skriver i sin krönika: “Nästan samtliga våra mer framträdande politiker och myndighetschefer har fångats av en boa constrictor som vi i brist på bättre kan kalla politisk korrekthet även om ordet är slitet. Ormen är ”vänstern” som kommit att helt dominera media. En utredning nyligen av Kent Asp vid Göteborgs universitet visade att 75-80 procent av journalistkåren, inklusive public service, sympatiserar med kommunisterna, miljöpartiet eller socialdemokraterna.”

Han nämner också religionshistorikern Mattias Gardell som har skrivit att: ”Det existerande samhället måste demoleras, fullständigt förintas, in i minsta atom utplånas för att ett gott alternativ skall kunna etableras i dess ställe”. http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/18/20131118122142_Realtid332  /20131118122142_Realtid332.dbp.asp

Det kommer säkert att bli mycket förändringar i Sverige efter valet 2014 om landet får en socialdemokratisk regering. Mona Sahlin har sagt att den vita majoriteten är problemet.

http://www.youtube.com/watch?v=1ZyLEUT-pKI

Hon har redan sagt om den svenska kulturen: “Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker.”

Mona Sahlin har också sagt att: “Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”

Det är faktiskt tveksamt om

Det kommer säkert

Snowflinga

Posted: 2 februar 2014 - 20:04 - Svar

Julia Caesar pekar igen på ett parti som är redo att förändra Sverige till oigenkännlighet och för alltid.

Det är inte bara de extrema islamisterna som hotar Sverige utan det är etablissemanget och kulturrelativisterna som utgör det största hotet mot landet. Tillsammans utgör de en överhängande fara för Sveriges nuvarande existens.

Olof G.Hedengren skriver i sin krönika att:

“Nästan samtliga våra mer framträdande politiker och myndighetschefer har fångats av en boa constrictor som vi i brist på bättre kan kalla politisk korrekthet även om ordet är slitet. Ormen är ”vänstern” som kommit att helt dominera media. En utredning nyligen av Kent Asp vid Göteborgs universitet visade att 75-80 procent av journalistkåren, inklusive public service, sympatiserar med kommunisterna, miljöpartiet eller socialdemokraterna.”

Han nämner också religionshistorikern Mattias Gardell som skriver att: ”Det existerande samhället måste demoleras, fullständigt förintas, in i minsta atom utplånas för att ett gott alternativ skall kunna etableras i dess ställe”. http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/18/20131118122142_Realtid332  /20131118122142_Realtid332.dbp.asp

Det kommer säkert att bli förändringar i Sverige efter valet år 2014 om socialdemokraterna kommer till makten när Mona Sahlin redan har sagt att den vita majoriteten är problemet:
http://www.youtube.com/watch?v=0MeJIP-4neU

Hon har sagt om den svenska kulturen: “Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad
svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker”

Mona Sahlin har också sagt att: “Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”

Det är inte säkert att Sverige kommer att överleva en socialdemokratisk regering.

  steen

  Posted: 2 februar 2014 - 20:23 - Svar

  Jeg går ud fra, at folk ikke er dummere end jeg selv, indtil de har bevist det modsatte:

  “Nästan samtliga våra mer framträdande politiker och myndighetschefer har fångats av en boa constrictor , som vi i brist på bättre kan kalla politisk korrekthet .

  En del er selvfølgelig provinsidealister og hembygdsamatører. Jeg tror dog, der er en hel del svenske politikere, som er klar over at den er gal, at de er hoppet på en vildmand og at de skader landet og deres landsmænd irreversibelt, og at de fortsætter med at gøre det.

  Jeg ville nødigt have deres samvittighed i mit hoved dag ud og dag ind. De ved godt, de er fejge. De ved godt, de sælger landet ud. De ved, de gør noget forkert. De fleste vælger altid deres nærmeste, deres eget bedste, deres karriere, tænk på majoriteten af danskere under besættelsen, som ikke skulle nyde nogert af at risikere livet.

  Tidpunktet for at være i god tro er forpasset for mange år siden, resultaterne af deres gerninger foreligger.

  ‘The backbenchers’ (og dem er der jo mange af blandt 349 RD medlemmer) vælger ligesom journalisterne deres karriere og økonomi fremfor at sige partiledelserne nogle sandheder.

  Problemet er, at de er kommet så langt ud i processen, at et tilbagetog er politisk og psykologisk umuligt for dem. De vælger at træde på gaspedalen frem for bremsen, hvilket kun betyder at de vil opleve deres eget fald lidt senere – OG at de vil nå at skade landet endnu mere i mellemtiden.

  På den måde, har de bundet sig til deres skæbne. Jeg har brugt en scene fra Tasso som billed et par gange

  So klammert sich der Schiffer endlich noch, Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte”.

  Jeg beder til, at svenskerne stopper dem i 2014 valget, men realistisk er det ikke. Det kommer til at gå sin skæve gang: Udbredt, alvorlig vold og social opløsning i Sverige inden 2025, hinsides nogens kontrol.

  Jeg har i mange år håbet på at demokratiet og stemmesedlen kunne løse de problemer, jeg så tårne sig op,, men for hvert år der går svinder chancerne for en fredelig løsning desværre.

  Problemet er, at ingen ved hvor ‘the point of no return’ befinder sig, vi ved derfor heller ikke når det er overskredet. Det kan være sket allerede.

   Angela

   Posted: 2 februar 2014 - 21:43 - Svar

   Ja, jag håller fullkomligt med dig. Jag har samma uppfattning. De vet i alla fall, de i toppen. Toppeliten. Men många därunder har inte en aning och många har fortfarande inte förstått vad EU-inträdet innebär. Jag möter det gång på gång i debatten. De förstår inte att det hänger ihop. Och det är likadant i alla EU-länder. EU har smugits på folk. Löfven informeras nu om läget som han liksom de andra inte hade en aning om. Man vill inte upprepa skandalen med Juholt som inte var informerad. Han hade faktiskt ingen aning om att Sverige inte var ett suveränt land längre. Vem informeras Löfven av? Ja, vi vet i alla fall vem som forslade honom till mötet i Storbritannien. Fast det tystades ner och slätades över av medierna. Aftonbladet och DN.

   Problemet är de allt yngre politikerna som gått i en dålig skola, saknar bildning och är historielösa. A-M Pålsson fd RD (M) som lämnade RD i protest ansåg att inte många höll måttet intellektuellt i RD. Men många vanliga människor har kunskap. De vet och de kämpar. Många. Så många, som blir allt fler att jag har hopp om valet i september. Jag känner stor beundran för dessa unga människor som förstått och kämpar fastän de får duktigt med stryk av okunniga människor. Det smärtar när jag ser dem misshandlas och dödas som Erik. Jag hoppas de klarar det. Därför känner jag att jag i alla fall inte får svika dessa unga människor.

   Därför blev jag glad när jag läste artikeln på Avpixlat: “Vår frihetskamp börjar nu.”

   Ja, nog ber jag också. Och hoppas att så många drar i nödbromsen och röstar SD 2014 så att vansinnet stoppar i alla fall. Men sedan kommer det att ta lång tid att få ordning på det. När jag tänker på alla förlorade liv så kan jag bara sätta mig ner och gråta. Varje barn är bara 3, 7, 11 år en gång i sitt liv. Hur många år skall de få förstörda? Våra äldre och sjuka, de arbetslösa varje år är viktiga för dem. De äldre som bara har något år kvar. Likaså de sjuka. Skall deras sista år i det enda liv de hade bli ett helvete pga dessa samvetslösa människor? Eller de arbetslösa som aldrig får en pension. Många förlorade år. Det finns 40-åringar som aldrig haft ett jobb. Vilken pension blir det? När jag ser demonstrationer utomlands och ser svenskarnas passivitet och likgiltighet så förtvivlar jag. Men så ibland får jag plötsligt ett leende, en blinkning, en klapp och en kram och det ger mig kraften att kämpa vidare. “Vi har förstått” säger blicken. “Nu tar vi dem i valet”.

   Du nämner Danmark och Norge under kriget. Ja, och då var kriget tydligt uttalat. Idag är det inte det. Det är ett lömskt, sofistikerat krig som inte syns på samma sätt. Lika lömskt som NSA och alla de övervakningssystem som redan finns. Krigen idag är så förfärliga eftersom, som i Syrien, ingen kan skilja på vän eller fiende. Kampen är inte mellan folk utan stridslinjerna går mellan religioner, åsikter och tillfälliga sympatier. Hur ser man skillnad på det? Eller dessa drönare och krig som förs från andra sidan jordklotet där folk trycker på knappar och kontrahenterna aldrig ser varandra. Man trycker på knapparna på jobbet och hämtar sedan ungarna på dagis. Är de ens medvetna om att de dödat någon? Värre kommer krigen att bli spår vetenskapsmännen.

   Folk t o m frågar soldater, som svensken från kulturetablissemanget gjorde i Skavlan förra året, om soldaten ansåg att det var ett krig i Afghanistan? Det visar problemet. Sverige krigar i Afghanistan och folk har inte uppfattat det. Invandrare från Sverige deltar i krig i Afrika och Syrien körandes svenska bilar och med full betalning av svenska skattebetalare. “Göteborg jobbar” , hade en skrivit på sin film från krigsfronten i Syrien.

   Ludvig

   Posted: 3 februar 2014 - 10:35 - Svar

   Jag hoppas också inför valet 2014, men tyvärr är hopp hårt länkat till önsketänkande. Jag hoppas mot bättre vetande. Märkligt nog har en slagordsramsa från 1972 börjat ljuda i mitt huvud på sistone Jag befann mig då i Chile och väldiga människomassor strömmade genom Santiagos gator skanderande:

   “El pueblo unido, jamás será vencido!” (Ett enat folk kan aldrig besegras).

   Många, många miljoner chilenare stödde fortfarande president Allende, men ett år senare hade man fått en blodig militärdiktatur på halsen. Slagorden uttryckte ett hopp, men naturligtvis hade folket aldrig varit enat.

   Nå, efter denna minnesbild – till Sverige. Vad ändras om SD får 15 eller 20% i valet? Inte ger sig dem som har makten för det. Vad majoriteten svenskar inte vill inse är att landet målat in sig i ett hörn på ett unikt sätt. Läget är betydligt bättre i både Danmark och Norge för att inte tala om Finland. Sverige är unikt, men när det gäller OBEHAGLIGHETER vill svenskarna inte inse det.

   Det går inte att reda ut nuet om man inte är villig att se hur det vuxit fram ur det förflutna. Och Sverige har inte varit villigt att göra upp med det mycket unkna som skedde under 30- och 40-talet, men även under 20-talet. Övriga Norden gick igenom olika former av ekluten som gav en motståndskraft som saknas i Sverige.

   Du talar, Steen, om våra svenska riksdagsmäns feghet. Men denna feghet är oerhört utbrett i hela samhället.
   Du nämner ockupationen av Danmark och majoritetens feghet. Men där fanns en motståndsrörelse som gav motbilder och individer att se upp till.
   Jag menar att den svenska undfallenheten och ryggradslösheten inför den politiska (osv.) maktens övergrepp har sin grund i Sveriges uppträdande under andra världskriget. Här “finner man sig” på ett annat sätt än i övriga Norden och därför har vi också Nordens – och väl också Europas – fegaste invandringspolitik.

   Det är inte för intet som vårt äldsta, mest kända universitet i Uppsala fortfarande – över ingången till sin magna aula – kan “ståta” med inskriften: “Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”.
   Att tänka rätt i motsats till att tänka fritt har aldrig varit något annat än att tänka som makten vill och bestämmer. Hade denna inskrift funnits på något universitet i Köpenhamn, Oslo eller Helsingfors tror jag att den hade huggits bort senast i maj 1945. Eller?

   Snowflinga

   Posted: 4 februar 2014 - 11:17 - Svar

   “Problemet er, at de er kommet så langt ud i processen, at et tilbagetog er politisk og psykologisk umuligt for dem. De vælger at træde på gaspedalen frem for bremsen, hvilket kun betyder at de vil opleve deres eget fald lidt senere – OG at de vil nå at skade landet endnu mere i mellemtiden.”

   Jag tror tyvärr att du har rätt i din analys. Det finns åtta partier i Sveriges riksdag och det ser ut som att de sju partier som för samma invandringspolitik sätter foten på gaspedalen istället för att bromsa och minska skadorna.

   Det är i stället svenskarna som får känna konsekvenserna av den politik som förs i landet. Svenskar får höra dagligen att de är rasister om de protesterar mot politiken.

   Det finns inte tillräckligt med bostäder, arbeten, sjukvård och utbildning åt alla invandrare som kommer till Sverige, Det finns inte heller tillräckligt åt svenskarna.

   Moderaternas utbildningspolitiska talesperson t.o.m. förnekar att hög invandring orsakar Sveriges sjunkande skolresultat: http://www.expressen.se/nyheter/m-kontrar-okunnigt-och-upprorande/

   Fredrik Reinfeldt säger att Sverige skall vara en humanitär stormakt fast resurserna inte räcker till för hela världens befolkning, men storhetsvansinne har tyvärr kört ut allt förstånd från hans huvud.

   “Svenskarna har inte heller resurser att försvara sitt land. Landets försvar är närmast en katastrof: “På frågan om Sveriges sjöstridskrafter räcker för ett trovärdigt försvar suckade Fahlander djupt och gav ungefär följande högst uppseendeväckande men talande svar; ”Så länge vi har en båt, en man och ett skott så kan vi ju alltid göra någonting” http://www.realtid.se/ArticlePages/201401/17/20140117182522_Realtid214  /20140117182522_Realtid214.dbp.asp

   Det är faktiskt svårt för mig att förstå varför Sveriges politiker driver denna oansvariga invandringspolitik och tystar svenskar som ser vad som pågår och protesterar mot vansinnet.

   Svenskar är faktiskt inte rasister när de vill bevara sin kultur, sin historia och inbetalda skattepengar för sitt eget folk och bevara sitt land för sina barn. Svenskar är ett unikt folkslag som har anpassats genom evolutionen att bo på ett geografiskt område långt uppe i norr och Sverige är faktiskt svenskarnas land och ingen annans.

  Angela

  Posted: 2 februar 2014 - 20:47 - Svar

  Mona Sahlin är inte så bildad. Wilhelm Moberg utsågs till århundradets författare på 1900-talet. Sahlin har säkert inte läst Mobergs klassiska “Svensk strävan”, 1941.

  http://petterssonsblogg.se/2011/01/05/sverige-ar-vart/

Angela

Posted: 2 februar 2014 - 20:10 - Svar

Rekommenderar följande: http://avpixlat.info/2014/02/02/var-frihetskamp-borjar-nu/

En mycket kunnig, initierad och skärpt artikel. Det märks att författaren var mycket bildad och kunnig och hederlig. En mogen människa med insikt och klart förstånd. Författaren vet vad det handlar om. Inget som helst tvivel om det.

Ett tips framfördes i kommenteringen. Skriv ner olika tips på bloggar och ha alltid med ut i väskan och lämna dem lite här och var. Så kan ni känna att även ni varit med och kämpat för Sverige och svenska folket. Alla kan vi dra ett strå till stacken på något sätt.

elwee

Posted: 2 februar 2014 - 22:26 - Svar

Det är så många som, antingen som individer eller som organisationer, sviker sitt fosterland Sverige att man allvarligt börjar undra om de fått “an offer they can´t refuse”.

Om detta erbjudande gäller en ordentlig dusör eller ett liv fritt från hot för dem själva och deras närmaste får vi kanske veta en gång i framtiden …

Niklas R

Posted: 3 februar 2014 - 10:22 - Svar

@Ludvig

Vänstern har ALLTID trott att den kunnat använda islam för sina egna ändamål. Trots att historien är full av bevis på motsatsen, islam använder den korkade vänstern för att kasta omkull samhället så islam kan återinföra eller införa sharia och teokrati.

Bästa beviset är Iran 1979. Vänstern gjorde gemensam sak med islamisterna för att kullkasta samhället. Vänstern trodde att islamisterna ville samma sak som de och att islamisterna var deras “kamrater”. När de vunnit “revolutionen” så började islamisterna förfölja och mörda sina gamla “kamrater” som de såg som myshrik (eller hur de nu stavar det), avfällningar från den rätta tron.
Därför så flydde många kommunister till Sverige från Iran, vilka Palme tog emot med öppna armar eftersom dessa skulle rösta på SAP i Sverige.

Nu gör SAP samma misstag som vänstern i Iran och försöker göra gemensam sak med en ideologi som avskyr dem och allt de står för. Vilket bara är bevis för en enda sak: Vänstern är korkad.

Hans G Eriksson

Posted: 3 februar 2014 - 11:24 - Svar

I oktober 2010 avslutade jag en artikel i tidningen Dagen: “Det varnas för en islamisering av samhället. Min övertygelse är att det börjar med en islamisering av kristenheten.”

En skillnad sedan dess är att de motreaktioner jag då fick uteblir idag, när jag upprepar den meningen.

Kristendomen förminskas och förnekas hos Kristdemokraterna, det som var Sveriges kristna parti, medan det krattas i manégen för islam i före detta Sveriges kristna socialdemokrater.

tommy

Posted: 3 februar 2014 - 12:53 - Svar

Jag kan inte fatta att det ff skrivs 500,000 muslimer. Det har gått 15 år så siffran torde nog ligga uppåt 1,500,000.
Utdrag från UG.
Granskningen av islam och integrationen, del II:
Socialdemokraternas oheliga röstfiske
Publicerad 2 maj 2006 – 16:12
Uppdaterad 11 augusti 2009 – 15:58

“Valåret 1998 konstateras på Broderskapsrörelsens medlemstidning att det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – och att de tillsammans skulle kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.

En ledarskribent föreslår 2001 att rörelsen ska byta namn, från Kristna till Religiösa, för att kunna släppa in muslimerna.”

Bernt

Posted: 3 februar 2014 - 17:19 - Svar

Det är måndag och jag läste just dagen.se. Där finns en artikel “Islamism och s är oförenliga”. Det är en intervju med Weiderud. Man kan misstänka att dom läst Söndagskrönikan igår. Jag kan inte läsa mer än rubriken för jag kom till vad dom kallar Pärleporten, kul namn – man skall alltså betala för att komma vidare. Jag har läst för mycket där. Men om ni är nya på dagen.se går det nog.

  Arvid Falk

  Posted: 3 februar 2014 - 20:19 - Svar

  De har knappast läst Söndagskrönikan … eftersom artikeln “Islamism och S är oförenliga” är publicerad 2014-01-31 (dvs i fredags).

inger711

Posted: 24 april 2016 - 09:22 - Svar

Att Socialdemokraterna har ett nära samarbete med islamister är kanske inte alla som känner till och det förklarar säkert mycket om att de inte tog avstånd från Kaplan eller den man som vägrade ta i hand på kvinnor.. Alla vet inte att de har en överenskommelse med islamister.. läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/30/socialdemokraterna-i-nara-s amarbete-med-islamister/

salrol

Posted: 26 august 2017 - 20:43 - Svar

S avtal med Muslimska Brödraskapets svenska avdelningar, är enbart ett “hängavtal” till s k Barcelonaavtalet. Detta slöts mellan vänsterpartierna inom EU-länderna och MB representanter för ett antal muslimska länder i anslutning till Medelhavet (fast vad Saudi-ASrabien och några till hade där att göra är frågan). Allt förståss under sken av att detta är ett avtal mellan EU och nämnda MB, men i verkligheten gick vänsterpartierna bakom ryggen på EU-parlamentet. Eftersom Europas vänsterrörelser kontrollerar merparten av MSM, så kunde förekomsten av avtalet tystas. EU medborgare skulle inte få lägga sig i.

Leave a Comment