14
jun
Seneste opdatering: 25/5-10 kl. 2101
78 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

wilders-6-014

wilders-iii-0061

(Alle fotos + video: © Snaphanen/Trykkefrihedsselskabet, klik f. helstørrelse. Wafa Sultan, Bjørn Larsen, Geert Wilders. Videos følger.)

Snaphanen blogger live fra Trykkefrihedsselskabets konference om “Free speech and Islam”. Der vil naturligvis komme meget mere i de kommende dage. Foreløbig har vi oplevet de to amerikanske talere Diana West og Ann Fishman med fremragende indlæg om ytringsfrihed i amerikansk og international sammenhæng. West fokuserede på selvpålagt tavshed blandt amerikanske journalister – en noget paradoksal situation for så vidt som USA har ytringsfrihed forankret i en grad vi kun kan misunde dem. Man vælger desværre ikke at gøre brug af den. Hvad er det egentlig med Ph.D-studerende? Wests lysende klare indlæg affødte et bizart spørgsmål fra en Ph.D-studerende i publikum, som ønskede at indvende at hun ikke følte behov for at bruge sin ytringsfrihed til at krænke muslimer, og at hun ikke opfattede dette som undertrykkende. En god illustration af at dette er en ‘uphill struggle’. West tog det i strakt arm, og forklarede – endnu engang – at det der udgør angivelig ‘krænkelse’ for muslimer også indbefatter fri diskussion om denne religions dogmer. Fra pålidelig kilde har vi i øvrigt fået oplyst, at den pågældende akademiker havde kradset ordene ‘Dansk Folkeparti’ væk på sit navneskilt – dette parti stod i overensstemmelse med gældende regler som formel arrangør af konferencen. Vi håber ikke hun nåede at blive smittet.

Ann Fishman fokuserede på det juridiske, især den forskydning væk fra juridisk forsæt som hate speech-lovgivning åbner op for.

Mishra fra Trykkefrihedsselskabet fortalte fængslende om Indiens århundredlange erfaringer med islam (60-70 millioner døde over nogle århundreder efter nogle opgørelser). På trods af oplagte forskelle med den vestlige kultur, giver situationen der måske nogle fingerpeg om hvad der venter Europa lidt senere i dette århundrede når demografien her indhenter Indien.

Wafa Sultan er utvivlsomt kendt af mange fra det famøse klip på Al-Jazeera hvor hun på smældende arabisk læser teksten for religiøse – og målløse – mørkemænd. Ingen tvivl om at hun er et af vores meget stærke kort, fordi hun som frafalden med den autentiske etniske baggrund ‘må’ sige ting vi bliver udskammet for at sige. De pæne og anstændige klarer oftest dette ubehagelige dilemma ved at ignorere hende, i hvert fald er den opmærksomhed der tildeles hende langt mindre end den der bliver f. eks. Geert Wilders til del – og hun gav i øvrigt sin opbakning til samme Wilders få meter fra hende. Der er ingen slinger i valsen: “Islam must be defeated”. Stærke ord fra en stærk og modig kvinde, som gør stort indtryk hos publikum her.

Et vanskeligt spørgsmål hun gør opmærksom på: De “sugar coated” oversættelser af Koranen til vestlige sprog der ikke formidler hele det grundlæggende aggressive budskab.

wilders-iv-076

Mainstreammediernes gengivelse af Geert Wilders’ indlæg og interviews er utvivlsomt omdrejningspunktet for denne konference. Vil de være i stand til at forholde sig til det faktuelle i hans ord (noget han selv lagde vægt på i talen) i stedet for bevidstløst at associere de skræmmende perspektiver ude i virkelighedens verden med hans egen person? Altså at ‘høre’ hans tale om hadefuld retorik og deraf slutte at det er ham selv der er hadefuld? Svaret er bestemt ikke oplagt, og det siger mere end meget andet noget vigtigt om vores tid.

Der burde ikke være noget at komme efter: Ingen knyttede næver, heller ikke verbalt, men nogle krav til handling som nok vil blive det der bliver fokuseret på – lukning af ‘ekstremistiske’ moskeer, udvisning af kriminelle, udvisning af hele familier i tilfælde at tvangsægteskaber, lukning af koranskoler (“fascist organizations”) vil bekræfte hans kasteløshed i journaliststanden, men før jeg kan respektere dette må de altså forholde sig til problemerne de skal løse, enten ved at argumentere for at de ikke er store problemer, eller at de kan løses på anden og mere stueren vis. Jeg tror der er større chance for bemærkninger om hans frisure end for faktuel debunking, desværre.

Meget spørgetid blev tildelt Wilders’ måske mest notoriske udtalelse, nemlig forslaget om at forbyde Koranen i Holland. Svaret var igen at hans pointe var at ligestille denne bog med Mein Kampf, der ligeledes er forbudt i Holland, hvilket Wilders understregede skete med den daværende venstrefløjs tilslutning. I dag har vi “shari’a socialists”, et ord han brugte gentagne gange, og her mindedes man om den ofte hørte påstand at traditionelt venstreorienterede dyder i dag varetages af højrefløjen – med eller uden anførselstegn.

På dette tidspunkt var debatten ude i de mest ‘farlige’ områder, fordi hele spørgsmålet om hvad der burde gøres er så uendeligt uaktuelt. Der er jo ikke engang enighed om at der er nogen trussel mod vores samfund. Derfor vil jeg gentage hvad jeg tidligere har skrevet, at dette uigennemførlige forslag aldrig burde have været stillet. Wilders må nu som følge af dette igen og igen forklare sig, og det trækker debatten væk fra fokus på problemets eksistens, og det bruges lystigt af vores modstandere.

Dagens skarpeste øjeblik for undertegnede: Konfrontationen i de  afsluttende øjeblikke mellem den syriskfødte ateist Wafa Sultan og den syriskfødte ultra-ultra-light muslim Naser Khader, en de facto frafalden der ikke siger det højt – Sultan spurgte ham om Muhammed var “islamist” eller “muslim”, og om han var en rollemodel som hævdet i Koranen. Khader måtte veje sine ord på en guldvægt, men sagde dog at han ikke opfattede Muhammed som et forbillede. Kudos for det, men det handlede meget om semantik – Khader vil ikke indrømme at muslimers moderat-hed er ligefrem proportional med den grad de reelt er frafaldne. Wafa vandt argumentet i denne bloggers øjne (LFPC). (Se også Uriasposten, som har haft tid til at læse aviser og se TV i dag.)  (Foto øv. Diana West, Ann Fishman.)

wilders-iv-067

khader-jespersen1
wilders-belien1

(foto herovenfor: Geert Wilders og Paul Belien.) Wilders var i DR 2, Deadline. Vi har ikke haft tid til at se det, men vi har hørt om det: Geert Wilders in Denmark: – Intro in Danish

Medierne, Wilders og det faktuelle

For mig handlede konferencen i går først og fremmest om hvilken linje eller hvilke tendenser som mainstreammediernes dækning ville udtrykke: Ville de nu i mødet med Geert Wilders gøre det der er en selvfølge i blogverdenen, nemlig at tage udgangspunkt i de facts og de fortolkninger som han fremlægger, og ikke bevidstløst holde ham ud i arms længde med brug af fortærskede klicheer som “omstridt”, “islamkritisk” eller “højreekstremistisk”? Ville traditionelle journalistiske dyder som ‘nysgerrighed’ og ‘faktuel kritik’ få en renæssance? Mere om journaliststandens skrivearbejder senere.

Infomedia er vores ven, og er et fortræffeligt værktøj til at danne sig et indtryk af tendenser. Således kan jeg i skrivende stund konstatere, at Wilders i de sidste to døgn tegner sig for ca. 25-30 unikke hits på Infomedia. Wafa Sultan, derimod, kun for tre artikler af redaktionel oprindelse. To fra JP, én fra Politiken. Sultan gav som refereret i går Wilders sin opbakning, og hendes kritik af islam lader ikke Wilders’ noget tilbage at ønske, tværtimod.

Dette perspektiv har altså ikke interesseret medierne, selv om det unægteligt ville sætte hollænderen i et andet lys: En afhopper fra Camp Islam, en person der er født og opvokset i et muslimsk land og har oplevet denne ideologi på egen krop, deler den angiveligt “hadefulde” og “højreekstremistiske” politikers usentimentale syn på den. Mon ikke godt man kan antage at journalister viger udenom ubehagelige kendsgerninger der ville besværliggøre skrivearbejdet (LFPC)?

wilders-iv-257

Medierne, Wilders og det faktuelle II

JPs artikel illustrerer nok den bedst mulige omtale af Wilders i mainstreammedierne lige nu: Fair, ikke med manipulerende eller patroniserende ordvalg, men uden interesse for at afdække den virkelighed der også er journalistens eller dennes efterkommeres. Dvs. fokus er på Wilders’ person, ikke på den virkelighed han forholder sig til:

Geert Wilders forklarer Frihedspartiets gode EU-valg med, at det tør tage diskussionen om samfundets stigende islamisering. De vestlige demokratier er præget af svagt lederskab, mener hollænderen. […]

Kort efter deltog Geert Wilders i et pressemøde, hvor han afmålt redegjorde for, hvilket budskab han havde med til konferencen. […]

»Vi er i kontakt med folket, og de problemstillinger almindelige mennesker møder på gaden hver dag. Vi mister vore frihedsrettigheder og ytringsfrihed i form af blasfemilove og andre tiltag. […]

»Vi har svage ledere i Europa – for få Churchills og for mange Chamberlains – og i øvrigt også i USA. De forsøger at tage den nemme vej ud, men den går ikke længere,« sagde Geert Wilders , der adskillige gange betonede, at han ikke er imod muslimer. Det er den islamiske ideologi, han anfægter. […] Michael Enggaard: Wilders : For mange svage ledere [JP 15.6.2009, ikke online]

At nogen vil betale for at læse journalister der betragter deres publikum som mindre begavede, er hinsides min fatteevne. Mads Kastrup gør intet forsøg på at relatere Wilders til virkelighedens verden. Virkeligheden stirrede ellers Mads i øjnene: Her var en mand der lagde beslag på mindst fem livvagter og et ukendt antal politifolk, bare for at udtrykke sin mening. Alligevel var journalistens eneste interesse en infantiliseret fremstilling af Wilders som en billig demagog med et godtroende publikum. Bemærk udsagnsord og tillægsord:

[…] En stærkt kontroversiel hollandsk sejrherre gik på talerstolen på Christiansborg i går eftermiddag. »Islam er ikke en religion. Islam er en trussel mod alt, hvad vi står for.« Muslimer er roden til alle Vestens problemer, lød det dertil fra en insisterende og urokkelig Geert Wilders i København. Den hollandske politiker skuffede ikke sine kernelyttere, […]

»Sharia-socialisterne«, kaldte han dem, fordi han mener, at Socialdemokraterne med årelangt knæfald for kulturrelativisme har givet islamister frit spil. Socialdemokrater og kultureliten i Europa er imidlertid blevet gennemskuet af vælgerne, og de har straffet dem for at være enige med muslimer i alt, hævdede Geert Wilders. Han medgav, at der findes muslimer, som integrerer sig i Vesten og følger skik, love og regler. Men det er få, mente han.

Wilders bebrejdes manglende fodnoter i talen – er dette nogensinde set før? Journalisten gør intet forsøg på at checke disse aldeles korrekte oplysninger (LFPC):

»Fakta lyver ikke,« sagde den hollandske politiker. Og han opremsede en række tal fra forskellige lande, som var uden kildeangivelse. Eksempelvis at fire ud af ti britiske muslimer ønsker sharilov, at halvdelen af hollandske muslimske studerende har forståelse for terrorangrebet 11. september eller at en tredjedel af franske muslimer ikke ønsker at fordømme selvmordsbombere. […] Mads Kastrup: Geert Wilders kaldte til kamp [Berlingske Tidende 15.6.2009]

Medierne, Wilders og det faktuelle III: Fjogethed og fortrængning

Nogle gange bliver det absurde noget taget-for-givet, og det synes umuligt at gøre det sande perspektiv synligt. Jeg tænker her på det forhold at Geert Wilders, en demokratisk, folkevalgt politiker, nu i flere år har måttet mandsopdækkes af bevæbnede vagter og skifte opholdssted konstant. Dette uhyrlige forhold er netop i mainstreammedierne noget taget-for-givet som kun er baggrund, ikke fokus for historierne her. Tag Informations Marchen Neel Gjertsen som gennemgik det samme grundige sikkerhedscheck med metaldetektor og gennemlysning af bagage som os andre, og som stod der i landstingsalen og kunne se alvorlige livvagter i mørkt jakkesæt og med øresnegl holde Wilders under skarpt opsyn. Hun registrerer lige akkurat sikkerhedsopbudet, men ænser ikke situationens alvor. Jeg vil godt vove den påstand at historien her var skrevet på forhånd: Wilders som den suspekte demagog med et ukritisk følge af aldrende mænd.

Der er her at tilføje, at Gjertsen lyver så det står ud af samtlige kropsåbninger. Der er ganske rigtigt et stabilt fremmøde af ældre mænd til disse arrangementer, men at gøre dette til en pointe (hvad er problemet?) har intet hold i virkeligheden fordi både kvinder og yngre aldersgrupper også var talstærkt til stede. Gjertsen lyver også med påstanden om at der ingen kritiske spørgsmål var. Jeg nævnte den kritiske Ph.D-studerende før, og flere rejste også indvendinger mod ideen om at forbyde Koranen. Gjertsen lyver ligeledes ved at gøre dette til en ren Wilders-event, når sandheden efter mit skøn var at Wafa Sultan blev mødt med mere begejstring end Geert Wilders. Hun nævner overhovedet ikke Sultan, og det kan man godt forstå fordi dette ville få hendes patroniserende stykke skrivearbejde til at falde sammen.

Alt dette munder ud i spørgsmålet: Når både Gjertsen her og Mads Kastrup uden videre overser elefanten i rummet – Wilders’ mandsopdækning – og begge skriver i samme fjogede stil baseret på usande fordomme, kan der så ligge en eller anden dynamik bag? Jeg har vist ved flere lejligheder omtalt den  fjogede stil netop når journalister skulle beskæftige sig med konkrete forhold og personer der udfordrer den multikulturelle ønsketænkning. Skal jeg udlægge fænomenet optimistisk kunne man formode at det er en afværgereaktion i forhold til en grim virkelighed der bliver stadig vanskeligere at fornægte. Virkeligheden trænger sig på, og de vante journalistiske klicheer kommer på en prøve. I stedet for at begynde at kigge nærmere på virkeligheden vælger journalisterne her og nu det bedste kneb de kender: Fjoget afvisning (LFPC).

[…] “Der er han,” hvisker flere af de fremmødte til deres sidemænd, der glor og synker deres konferencesandwich en ekstra gang. Den hollandske politiker Geert Wilders er ankommet med bodyguards og journalister sværmende omkring sig.[…]

Gæsterne har betalt 250 kroner for at se og høre blandt andre Geert Wilders tale. En god forretning, for “han er jo ikke hvem som helst”, forklarer en gæst. I dette forum er Wilders mere end bare en kontroversiel hollandsk politiker, som har vakt opsigt verden over med en meget direkte fremstilling af sin islamkritik. Her er han frontkæmper i bevægelsen mod islamisering af Europa og en helt, der siger det, de andre kun tænker. Folk spidser ører, når han taler, og et hav af lommekameraer og videofilmende telefoner kører i den propfyldte Landstingssal på Christiansborg. […]

Under alle omstændigheder lod gæsterne til at være tilfredse med udbyttet. Flere gange i løbet af konferencen, rejste publikum, der primært var midaldrende mænd, sig i jublende applaus og hujen. Ikke et eneste kritisk spørgsmål blev der stillet, og de danske politikere, der deltog i paneldebatten, Naser Khader, Søren Espersen og Karen Jespersen, gav langt hen ad vejen Wilders ret i sine analyser. Vesten er under pres, og hvis kerneværdier som ytringsfrihed, skal bestå, så kræver det handling. Wilders var blandt venner. Marchen Neel Gjertsen: Ytringsfrihed: Wilders var blandt venner [Information 15.6.2009]

DAMP-børnenes dialog

Indenfor sad vi og hørte på en række gode talere hver belyse bestemte facetter af islams møde med Vesten. Gode, tankevækkende taler som selv for hærdede konsumenter af læsestof om dette emne kunne bidrage med noget nyt. På tilhørerpladserne sad overvejende folk der delte talernes og arrangørernes bekymringer, hvilket dog ikke betød at kritiske eller uddybende spørgsmål ikke blev stillet. Blandt publikum var også adskillige velkendte ansigter fra de folkevalgtes rækker – men her øjnedes en markant tendens: Samtlige navne var politikere der er kendt i debatten for lignende synspunkter som de øvrige deltagere. Hvorfor? Tja, Lars Hedegaard fortalte at der også var sendt invitationer til de øvrige partier, men ingen havde fundet lejlighed til at møde op. ‘Dialogens’ tilstand anno 2009.

Udenfor, og aldeles ubemærket af konferencedeltagerne, en lille prut af en manifestation fra personer helt berøvet enhver evne til at argumentere og formulere en kritik af noget de ikke bryder sig om. Vi taler formentlig om et segment ikke helt ulig den håndfuld blogterrorister der hærger især avisernes blogs med ubehjælpsomt sammensat nonsens og tilsvining (LFPC).

To unge kvinder blev her til eftermiddag anholdt for at kaste med maling i Rigsdagsgården ved Christiansborgs hovedtrappe, oplyser politiet. Ifølge politiet var det tilsyneladende en protestaktion mod den omstridte hollandske politiker og islamkritiker Geert Wilders, der kort forinden havde talt i landstingssalen. […] Kastede maling under Wilders-besøg

Geert Wilders: Nej til immigration – ja tak til integration

Rapport fra dagens pressemøde på Christiansborg af Helle Merete Brix, Sappho

“Hvorfor er du så kontroversiel?”, lød et spørgsmål til den hollandske politiker Geert Wilders på dagens pressemøde på Trykkefrihedsselskabets konference om Free Speech and Islam.

Wilders i Westergaards streg

Men selvom Wilders stadig anses for kontroversiel, vil der, som han udtalte på pressemødet, komme et tidspunkt, hvor regeringschefer og regeringer ikke længere kan undgå ham. Den nylige valgsejr ved Europaparlamentsvalget i Holland kan betyde, vurderer Wilders, at han om to år bliver Hollands premierminister. Så vil for eksempel den danske statsminister ikke længere kunne undslå sig for at mødes med ham.

Ligesom der var stuvende fuldt i Landstingssalen, hvor konferencen blev holdt, var der fulde huse til pressemødet og journalister fra både ind-og udland.
Wilders kunne afvise forestillingen om, at hans parti ønsker at sende muslimer ud af landet. Nej, siger Wilders, han vil stoppe immigrationen fra muslimske lande, men gerne hjælpe de hollandske muslimer med at blive ordentligt integreret. Han er også af den opfattelse, at “de fleste muslimer er lovlydige og fredelige”.
Man kan spekulere på, hvordan disse udmeldinger må lyde i ørerne på de journalister, der i årevis aldrig har undladt at føje et “ekstremistisk” eller “radikal” eller “højreekstrem” til Wilders, når de har omtalt ham.

Wilders afviste på pressemødet ikke blot ideen om Tyrkiet i EU – hvad der er velkendt – ikke kun fordi Tyrkiet er et muslimsk land men også fordi han ikke ønsker at EU skal have grænser til for eksempel Iran. Og han afviste tanken om en europæisk islam:
“Jeg tror ikke, på en moderat islam. Jeg tror på, at mennesker kan ændre sig. Des flere moderate muslimer, des bedre”. Og så kunne Wilders også fortælle, at han endda modtager støttemails fra muslimer i lande som Pakistan, Saudi Arabien med mere.
Wilders opfatter islam som en ond ideologi, og han vil have forbudt koranskolerne. Ligesom han har arbejdet på at få koranen forbudt: For hvorfor skal kun Adolf Hitlers bog Mein Kampf forbydes, når man kan finde tilsvarende frygtelige ting i koranen?

Intet normalt liv

Der blev på pressemødet også spurgt til Wilders private situation. Lever han stadig med de samme stærke sikkerhedsforanstaltninger? Spørgsmålet var næsten overflødigt, for der var sikkerhedsfolk i lange baner, ligesom det var tilfældet ved middagen aftenen før. Wilders kunne svare, at det endda var blevet en smule værre efter at han havde produceret Fitna:
“Det bliver næppe i dag eller i morgen, at jeg kan leve et normalt liv”.
På pressemødet var dagens øvrige panel også tilstede: Den syrisk-amerikanske psykiater og forfatter Wafa Sultan, amerikanske Diana West, journalist og vicepræsident i International Free Press Society, den amerikanske advokat Ann Fishman fra The Liberty Legal Project, Mrutyuanjai Mishra, bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet samt Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Espersen deltog senere på dagen i politikerdebatten sammen med Karen Jespersen fra Venstre og Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti.
Sappho og Trykkefrihedsselskabet arbejder på at få dagens taler lagt ud på hjemmesiden så hurtigt som muligt.

(foto: Ann Fishman, Wafa Sultan, Diana West, Mrutyuanjai Mishra, Geert Wilders). Wilders besøget på hollandske aviser og  blogs: Wilders: miljoenen moslims moeten weg,Probleemmoslims Europa uit‘, Wilders: Miljoenen moslims Europa uitzetten,Geert wilders in DenmarkGeert Wilders is psychotischGeert Wilders in Denmark: “Deporting millions of Muslims may be necessary”.  Jeruslam Post har i dag et interview med Wilders: Geert Wilders: EU is not Israel’s friend. Med  lidt held holder The European Jewish Congress også den avis.

wilders-iiii-096

wilders-iiii-013

Wilders tale, Snaphanens video


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 14 juni 2009 - 12:07 - Svar

“Hvad er det egentlig med PhD-studerende”

Det er meget ofte en kandidat som efterendt uddannelse ikke kan få et ‘rigitgt’ arbejde, og derfor vælger at ‘studere’ videre. Det er ihvertfald den fornemmesle man har når det kommer til PhD-studerende inden for Humaniora og samfundsvidenskaberne.

polinos

Posted: 14 juni 2009 - 13:16 - Svar

Ros til jer, Steen og LFPC, fra en “professionel”! I gør et stykke fantastisk journalistisk arbejde, som mine kolleger på de landsdækkende elektroniske og trykte medier burde gøre jer efter. Og når de nu ikke er der – eller næppe i større omfang, går jeg ud fra – er det jo godt, at vi har internettets samizdat at falde tilbage på. I burde sgu have et æres-pressekort for jeres indsats!

Janne

Posted: 14 juni 2009 - 13:41 - Svar

“…affødte et bizart spørgsmål fra en PhD-studerende i publikum, som ønskede at indvende at hun ikke følte behov for at bruge sin ytringsfrihed til at krænke muslimer, og at hun ikke opfattede dette som undertrykkende.”

Det er noget underligt at sige. Det handler ikke om at krænke nogen og heller ikke nogen specielt. Det handler om at hvis handlinger og holdninger og dogmer er urimelige, så skal de altid kunne kritiseres. Jeg vil da også have lov til at kritisere f.eks. socialdemokrater og mennesker fra socialistisk folkeparti hvis jeg er uenig i deres holdninger og det de laver. Ingen grupper af mennesker hvad enten det er troende og eller tilhængere af et bestemt politisk parti skal kunne være hævet over kritik.

JensH

Posted: 14 juni 2009 - 14:15 - Svar

Jeg har lige set hele Wilders tale på TVNEWS, der sendte den i sin helhed. Det siger lidt om den politiske diskurs i Europa, at Wilders konsekvent bliver omtalt som ‘kontroversiel’ eller ligefrem ‘ekstremistisk’. Manden er et langt forsvar for demokratiet og den Europæiske oplysningstradition mod en helt åbenlys totalitær fare, kaldet islamismen. Men i Europa ano 2009 er det altså blevet ‘progressivt’ at forsvare religiøs intolerance, og fornægte alle de landvindinger den vestlige oplysning gennem de seneste 200 år har opbygget.

Janne

Posted: 14 juni 2009 - 14:19 - Svar

Og ingen ideologi, religion og tekster i hellige bøger skal være hævet over debat og kritik.

JensH

“Men i Europa ano 2009 er det altså blevet ‘progressivt’ at forsvare religiøs intolerance, og fornægte alle de landvindinger den vestlige oplysning gennem de seneste 200 år har opbygget.”

Det lader det til. Og det er centrum-venstre der er værst hvad det angår. Shame on the centrum-venstre.

WilliamJansen

Posted: 14 juni 2009 - 15:18 - Svar

Det er glædeligt at TV2 News bragte hele Wilders-tale. Ikke at man kan se TV2 herude i Asien. Vil Snaphanen bringe videoer fra begivenheden, eller vides det om de kan ses andetsteds?

Hvor god er Wafa-pigen egentlig blevet til engelsk efterhånden? Jeg har altid syntes at hun manglede gnist, når hun talte engelsk – måske fordi der er andre intellektuelle processer igang (løbende oversættelse m.m.), som ikke er aktive når hun bare kører derudaf på modersmålet.

JensH

Posted: 14 juni 2009 - 16:19 - Svar

Venstrefløjen mente åbenbart, at Wilders besøg var endnu en god lejlighed til at demonstrere deres voldelige og anti-demokratiske tilbøjligheder:

“Kastede maling under Wilders-besøg

To unge kvinder blev her til eftermiddag anholdt for at kaste med maling i Rigsdagsgården ved Christiansborgs hovedtrappe, oplyser politiet.

Ifølge politiet var det tilsyneladende en protestaktion mod den omstridte hollandske politiker og islamkritiker Geert Wilders, der kort forinden havde talt i landstingssalen.

“Han var dog ikke i nærheden, og de to unge kvinder vil blive sigtet for politisk hærværk og løsladt,” siger den centrale vagtleder John Hansen.

Det kulørte kast vil efter alt at dømme indbringe de to gerningskvinder en bøde.”

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-23025077.html?forside

polinos

Posted: 14 juni 2009 - 16:33 - Svar

Man kan også gøre skarn uret…
Hvis TV2News virkelig har bragt hele Wilders tale, er det nærmest noget af et gennembrud, og i så fald må jeg æde mine ord om de elektroniske medier (nogen af dem, i alt fald) i mig igen. Det gør jeg med stor glæde! At tænke sig, at et førende dansk nyhedsmedie tillader Fanden selv at komme uhindret til orde! Hvad kan det ikke ende med. Måske at folk opdager, at Fanden slet ikke ER Fanden, men derimod en ganske fornuftig mand, antifascist og demokrati-forkæmper.
Men det skal ikke forhindre mig i at gentage min ros til denne blogs “bestyrere” for deres fremragende arbejde. Glæder mig til at følge jeres reportager de næste dage.

Gunnar Biering

Posted: 14 juni 2009 - 16:39 - Svar

Forskellen på Wilders og de almindelige vestlige politikere af i dag er vel, at Wilders ser ud i fremtiden, mens de andre ser på vælgerstemningen her og nu.

Wilders stræber efter at se de egentlige, fremtidige problemer, mens de andre ser på dagens manøvrer.

Wilders tilbyder at LEDE, de andre lever at at FØLGE den nuværende folkestemning.

JensH

Posted: 14 juni 2009 - 16:40 - Svar

“Mainstreammediernes gengivelse af Geert Wilders’ indlæg og interviews er utvivlsomt omdrejningspunktet for denne konference. Vil de være i stand til at forholde sig til det faktuelle i hans ord (noget han selv lagde vægt på i talen) i stedet for bevidstløst at associere de skræmmende perspektiver ude i virkelighedens verden med hans egen person?”

Berlingske Tidende har i deres særlige negative reportage valgt at ‘kalre den med fakta’ således, at de bare nævner at Wilders “opremsede en række tal fra forskellige lande, som var uden kildeangivelse”. Skulle Wilders efter hvert tal have afbrudt sig selv og udførligt redegjort for hvilken kilde han havde til lige præcis disse tal?? Hvis nu Berlingske Tidende ikke selv havde valgt at afskære sig fra en række ubehagelige fakta fra virklighedens Europa, så ville de vide at alle de al Wilders opremsede er ‘gamle kendinge’, som alle stammer fra undersøgelser der ER blevet referet i de Europliske mainstream-medier. Herinde i blogsfæren kender vi selvfølgelig alle de tal Wilders nævnte til bevidstløshed, men vores kilde til disse tal/undersøgelser er rent faktisk de Europæiske MSM. Er Berlingske Tidendes journalister en flok provinsielle bonderøve, som ikke aner hvad der foregår uden for landets grænser????

http://www.berlingske.dk/article/20090614/politik/90614017/

Sus

Posted: 14 juni 2009 - 18:34 - Svar

UPPROP TILL ALLA DANSKAR!

NU HAR SKÅNE TILLHÖRT SVERIGE I 350 ÅR – DET ÄR DAGS ATT NI TAR DET TILLBAKA!

VI BEHÖVER ER DANSKAR MER ÄN NÅGONSIN.

NU RÄCKER DET INTE MED ALLA SOM KOMMER FRÅN ANDRA KONTINENTER OCH SÖKER ASYL. NU RESER DEN SVENSKE MIGRATIONSMINISTERN UT OCH HÄMTAR HEM FLER.

SNÄLLA DANSKAR – FLYTTA TILL SKÅNE!

BYT LÄGENHET/HUS OCH JOBB MED OSS!

SNÄLLA DANSKAR, TA TILLBAKA ÖSTPROVINSEN SKÅNE!

(Sus som har en trerummare i Malmö – vad har du?)

Janne

Posted: 14 juni 2009 - 19:10 - Svar

SF’s formand siger her til aften i TV-avisen at det er en farlig vej at gå at debattere med f.eks. Wilders. Jeg mener at det er farligt og udtryk for mangel på rettidig omhu og dertil hovmodigt at agere struds, og ikke ville deltage i den aktuelle debat som bl.a. Wilders, Wafa og Trykkefrihedsselskabet har åbnet. SF svigter den demokratiske debatkultur ved at lukke øjnene og boykotte debat med bl.a. Wafa og Wilders – og svigter for mig at se desuden vores frihedsværdier og vores kultur. I stedet for valgte SF formanden sigende nok at deltage ved noget familietamtam…

Godt at andre partier og kulturpersonligheder har besluttet sig for at tage tyren ved hornene og deltage i debatten (også selvom den evt. kan være ubehagelig) og vise netop rettidig omhu i forhold til vore frihedsrettigheder og -værdier og i forhold til udenlandske religions- og systemkritikere i mange lande, hvor der ikke er ytringsfrihed og religionsfrihed og slet ikke demokrati. Det er bare så godt at nogle af de mennesker får talemulighed i Danmark. Tak for det.

SF og S bliver af bl.a. humane og solidariske grunde (de kan jo godt deltage i debatten om afviste asylansøgere – men altså ikke i denne debat om danske og udenlandske frihedsværdier og ikke mindst mangel på samme for både danskere og indbyggere i andre lande) med tiden nødt til at få sig en stemme i den debat som Wilders har kastet bolden op til. (Både af hensyn til danskere og af hensyn til de mange mennesker der lider under religiøst diktatur i bl.a. flere mellemøstlige lande) Problemerne kan ikke ties ihjel. Ellers tror jeg at både SF og S havner i den rolle som det radikale venstre har fået i dag. Dvs. partier der tragikomisk og arrogant har hovedet oppe i skyerne og næsten ingen kontakt har med den faktiske virkelighed og den almindelige befolkning. Netop den taktik har gjort det radikale venstre nærmest uden politisk indflydelse i dag..

Det er ikke troværdigt at hverken S eller SF deltager i debatten. Har S og SF ingen modargumenter til det der diskuteres? S og SF går ikke engang ind og ser på bare noget af det Wilders og Wafa og Trykkefrihedsselskabet siger. De affærdiges bare. Det er ikke det rigtige og slet ikke det modne at gøre. Politikerne fra S og SF virker både rådløse, forpjuskede og svage i denne her sammenhæng.

JensH

Posted: 14 juni 2009 - 19:28 - Svar

@Sus

Skåne skal være hjertelig velkommen i Danmark, men jeg er ikke helt sikker på det vil hjælpe jer ret meget. Efter næste valg i 2011 sidder der måske en rød regering, som vil føre nøjagtig den samme uansvarlige udlændingepolitik som den Svenske politiske elite gør. Så måske det i virkleigheden er et selvstændigt Skåne i bør stræbe efter. I så fald, hvis vi efter næste valg fik en rød regering ville der nok være en del Danskere som ville søge mod det uafhængige Skåne

PeterK

Posted: 14 juni 2009 - 19:33 - Svar

Er Berlingske Tidendes journalister en flok provinsielle bonderøve, som ikke aner hvad der foregår uden for landets grænser???

Det korte svar er , ja.

Man kan tilføje at de kan tage en stor del af deres journalistkolleger i hånden, og med mange politikere i den anden hånd lemmingeagtigt begynde vandringen ud over kanten. De allerværste er dog dem, der udmærket godt ved hvad der sker, men som af frygt for karrieren og angsten for at sidde ved sit eget bord i kantinen, vælger at følge trop. De må have svært ved at se sig selv i spejlet om morgenen, og endnu sværere ved at se børnene, som skal leve i det multikulturelle paradis, i øjnene.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 14 juni 2009 - 20:08 - Svar

Gunnar Biering, helt enig.

Forskellen er om man ser på nuet og i øvrigt er begrænset i sit udsyn – evner at fastholde flere parametre i en udvikling frem i tiden.

For eksempel når det kommer frem at der 5.379 voldtægter i Sverige, tænker mange mennesker, tror jeg, nå ja, 5.379 og over 9 millioner mennesker, et større problem er det vel ikke?

Men så er der skyggetal, det reelle tal kunne være over 35.000.

Så er der udviklingen, antallet kunne blive fordoblet, som det er mangedoblet de sidste 30 år.

Så tager vi det i 10 årigt perspektiv, i stedet for de sølle 5.379 tilfælde der ikke lyder af megetog forudsætter en stigning i samme grad som de sidste år.

Så taler vi pludselig 500.000 voldtægter – forudsat en stigning som vi har set de sidste ti år – de næste ti år, som primært kommer til at fordele sig mellem de unge svenske kvinder.

At prognosere udviklingen ud i fremtiden, er essentielt for at forstå det her problem.

At kunne se hvad det udvikler sig til.

De som ikke kan se problemerne, er faktisk dem som hænger fast i enkelttilfældene og ikke kan se det store billede, eller forestille sig en udvikling til det værre, som ellers allerede er i fuld gang.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 14 juni 2009 - 20:32 - Svar

For at tage et andet eksempel, de som tænkte, nå ja et par få muslimer fra eller til:

Indvandrerproblemet er i virkeligheden ikke noget der bør kaldes et problem. Hvad er 2.700 mennesker i forhold til hele den danske befolkning? Ingenting! Men der er nogen som tænker: ‘Det har vi ikke råd til.’ Men det har vi.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 15/3 1985.

Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 procent af befolkningen.
Poul Schlüter, statsminister, Berlingske Tidende 4/8 1985

Der findes i Danmark én muslim pr. 99 ikke-muslimer. Hvad er det for nogle sløve padder de 99, hvis de er bange for den ene muslim.
Arne Melchior (CD), Berlingske Tidende 19/8 1990

http://www.dendanskeforening.dk/side233.html

Nu er problemet bare, hvilket er åbenlyst i dag for lidt flere, at tallet 1 procent af befolkningen ikke er statisk og det vidste en masse allerede i tiden efter 1983.

“10.000-20000 om året mod 5 millioner mennesker, det er jo ingenting.” isoleret set.

Det er det bare hvis det fortsætter og udvikler sig eksponentielt. Så taler vi millioner på sigt og hvis de bibeholder en mere effektiv fertilitet, end vores er deres flertal i befolkningen også et faktum en dag, dog ikke i vores levetid.

Hvem har egentlig det reelle snæversyn på denne front?

vibe

Posted: 14 juni 2009 - 22:25 - Svar

Det er efter min mening helt absurd at ville forbyde koranen. Enhver bør have mulighed for at læse den (ligesom enhver også bør have mulighed for at læse “Mein Kampf”. Det er tung læsning, så det bliver næppe nogen bestseller). Vi har tværtimod brug for bedre og mere nøjagtige oversættelser. Det er ANTALLET AF MUHAMMEDANERE I VORE HJEMLANDE, DET DREJER SIG OM. Antallet bør reduceres henimod NUL, og jo hurtigere, vi kommer i gang, jo bedre chancer har vi for, at det kan gøres på en ordentlig og human måde – og jo bedre chancer er der for, at vore egne efterkommere vil kunne overleve.

Det, at bosætte millioner af mennesker fra andre verdensdele i europæernes hjemlande, uanset disses race eller religion, uden at befolkningerne nogensinde er blevet spurgt (fordi de ville have sagt et rungende NEJ TAK, forstås) er under alle omstændigheder så ufatteligt frækt og uforskammet, at man ikke ved, om man skal le eller græde.

Forøvrigt mener jeg også, at hvis Skåne, Halland og Blekinge vil “hjem igen”, så skal de være velkomne, men vi må først og fremmest hjælpe os selv, ellers kan vi ikke hjælpe dem. De er blevet grusomt ladt i stikken i 350 år. Der er også noget, vi skal have rettet op på.

Proclus

Posted: 14 juni 2009 - 23:07 - Svar

Problemet for de ikke-europæiske kulturer som har mødt Islam igennem tiden er at de ofte
ikke har haft de store analytiske evner iforhold til deres modstander. Derfor er Indien først og fremmest blevet redet af sin størrelse og har måtte lide unødvendigt store tab.
Historikeren Ram Sita Goel (En hindu nationalist) har beskæftiget sig med denne problematik og afdækket den næsten fuldstændige mangel på hærorganisation hos de forsvarende styrker, deres mangelfulde bevæbning og totale forsvarsløshed overfor tyrkiske og persiske ryttersoldater. Og som han kraftigt understreger, en fuldstændig mangel på nysgerrighed overfor fjendens verdensbillede og motivation.

Vesten fremhæver han som et forbillede. (Han er ellers ikke nogen beundrer af kristenheden, som han ofte sætter i samme båd som den islamiske, Jesus er en farlig charlatan og ondsindet magiker, et ægte symbol på den dæmoniske tidsalder Kali-Yuga, en nedgangstid der venter på sin frelsende inkarnation af Vishnu, Khalki.)
Vesten har undersøgt Islam, oversat Koranen osv. og dertil formået at møde muslimerne med offensiv og effektiv vold. Goel er isærdeleshed betaget af den spanske reconquista.

Når nu Snaphanen igen, igen spår os en fremtid som matcher den indiske fortid, er det da værd at bemærke at vi i Vesten ikke laver andet end at diskuterer Islam dag ud og dag ind.
Vi er igang med at opgive integrations tilgangen og happy-happy multikulturalismen fordi de har vist sig at være i strid med hvad der reelt kan lade sig gøre. Chokket over denne fallit og chokket fra genopdagelsen af hvad Islam er for en skabning er det der på afgørende vis ryster den offentlige debat i disse år. Den lange demente rejse ud i mørket er et mareridts scenarie uden hold i virkeligheden!
Islamkritikken kan ikke se skoven for bare træer.
Når mange stadig stritter imod de ubehaglige indsigter omkring islam og muslimsk indvandring er det fordi de aner og med god grund frygter konsekvenserne og derfor gør som strudsen.
De får hovedet op af hullet efterhånden som alternativet bliver at få det revet af.
Herefter følger “a change of plans”. Darwin havde set den komme.

“Islam must be defeated” Yes mam!!!

Proclus

Posted: 14 juni 2009 - 23:38 - Svar

Forøvrigt,

“Ultra, ultra light muslimen Naser Khader” eller “Kulturmuslimen Naser Khader”. Hvorfor klynge sig til det lort!

Muhammeds lære svømmer af en amoral og et ødelæggende had som det er forkert at forbinde sig med, hvad enten det et helhjertet eller light. Naser Khader er en fin og også dygtig fyr, men når han holder fast i Islam er hans indsats nyttesløs, fordi han bekræfter muslimerne i at der er et rigtigt, godt og guddommeligt Islam med en perfekt Muhammed der bare skal forstås ordentligt.

Hvilket er løgn! En kultur nazist ville blive grinet eller sparket ud af rummet.

Vivian

Posted: 15 juni 2009 - 00:18 - Svar

Sus,

Det är inget tvivel om, att Sverige invandringspolitik har varit huvudlös och integrationspolitiken en katastrof, och att folket nu betalar priset.
Trots det fortsätter svenskarna, som robotter, att rösta på de politiker, som har skapat situationen, låta sig misinformera av sin förljugna press och S(tats)-TV. “Mandom mod och morske män” ja, ha, ha, ha..
Varför röstar ni inte på politiker, som har vilja att stoppa den muslimska invandringsströmmen och komma maktkorruptionen till livs?
Nej, det vågar inte fega Svensson. Han knyter bara näven i fickan och hukar sig, annars riskerar man ju att bli kallad raciiist.

Tror ni inte, Dansk Folkeparti har blivit kallad både det ena och det andra av PK-mafian? Ändå har dom blivit Danmarks tredje största parti. Fastän danskarna är ett lugnt och sansat folk, tar dom ändå upp näven ur fickan på valdagen.

Svenskar, ryck upp er, för fan, innan det är för sent!
.

Gubben o Gumman på Getingen

Posted: 15 juni 2009 - 00:59 - Svar

SOS FRÅN SVERIGE

Vi behöver dansk hjelp .Svensk press censurer sam motverkar demokratin i Sverige.

Venster journalister ockuperar Sveska tidningar og Television.

Sverigedemokraterna broderparti till Danskt Folkeparti samt Fremskrittspartiet mot verkas tigs ihjel.

Skaffa info på FRIA NYHTER , THOR-ALF ALFSSON BLOGG. .PÅ dessa bloggar skrivs objektivt ocensurerat om kriminalitet
invandring .

Googla på VÄNNÄS Bilda er en uppfattning om hur svensk press arbeiter bråken startade med en voldtekt samt misshandel av SVENSKE PIER inget annt.

Googla på SÖDERTÄLJE NEDBRÄNDA VARUHUS GLOBAL INTIFADA obs inga gerningsmän är gripna kan du finne meget artiklar om dette i svensk POLITSIK PRESS.

Googla på Minister Tobias Billström raggningsreisjer för ytterliggare Invandrae från IRAK kelle:FRIA NYHTER

GLÖM ICKE chatere reiser från Sverige till Irak fra Sturup gäller även Danska reiser till Irak lyft fram detta i Dansk- press.

Danskt Folkeparti har redan obseverat detta.

Googla på våldtäcktsligan Södertälje domar finns på FRIA NYHETER läs speciellt vad en våldtäcktsman säger om otrohet not sin kone härligt va?

Vi återkommer med mera tip under året till det Svenske Valet 2010 STÖTTA OSS TACK PÅ FÖRHAND FRÅN SVERIGE.

Ps Vi är givetvis medlemmar i DANSKT FOLKEPARTI bla.

D,s Svenska försvarsminister Sten Tolgfors vill ha hjelp med övervakning av Svenskt luft rum av Nordiska grannländer.

Svenskt försvar får kosta 50 miljarder Svenk invandring ca 300 miljarder Svensk Politi 17 miljarder.Vi har 5000 Voeldtaekter i Landet speciellt sos fra svenske kvinder till Danmark.

vill ni betala Svenskt luft försvar.?Socialdemokraterna har nedrustat i 30 år idag har Sverige 50000man 22000 av dess är hemvärn 1980 hade Sverige 8000000 man under våpen.COOLT VA?

Vänligen sprid detta mail till alle DANSKE NYHEDS REDAKTIONER OMGÅENDE.Samt Norska .

Peter Buch

Posted: 15 juni 2009 - 02:14 - Svar

Jeg er ikke krænket. Men jeg beklager at det ikke er muligt at kommentere direkte på artiklen:
http://www.berlingske.dk/article/20090614/politik/90614017/

Det er godt der er andre medier.

Men jeg synes det er dybt beklageligt for mange medier, at muligheder ikke benyttes, som muligheden for kommentarer til eksempelvis nævnte link, kunne gøre presse til mere perspektiverende og eksempel på “frie ord”.

De krænkedes kor er ikke det bedste kor. Det er blot de krænkedes kor. Det er som nævnt ikke det bedste.

Jeg er glad for at kunne udtrykke sådan noget her.

Historyman

Posted: 15 juni 2009 - 06:29 - Svar

Jeg har et spørgsmål, blev dette seminar/møde
optaget på video?
mvh.
historyman

steen

Posted: 15 juni 2009 - 07:21 - Svar

@ Historyman: Videos bliver uploadet i løbet af denne uge

@ Vibe: De fleste er nok enige med det, Wafa Sultan understregede kraftigt: Koranen kan slet ikke blive læst nok. Gid Wilders aldrig havde bragt det specifikke hollandske spørgsmål ind. Meget mærkeligt at hollænderne har forbudt Mein Kampf – en skarp kandidat til “verdens mest ulæselige bog”, som stadig bør læses. Her tænkes på formen såvel som indholdet.

Janne

Posted: 15 juni 2009 - 09:05 - Svar

Proclus

Det siges bl.a. at kristendom og islam ligner hinanden. Det forstår jeg ikke helt. For ligner Jesus figuren og Muhammed figuren hinanden? Jeg har aldrig nogensinde hørt eller læst om at Jesus figuren praktiserede flerkoneri i stor stil, eller giftede sig med et barn, eller slog jøder ihjel, eller opfordrede til og deltog i krig, eller havde slaver osv. Har du/I hørt eller læst om det? Er der en side af figuren Jesus som jeg bare ikke er bekendt med?

CKH-8700

Posted: 15 juni 2009 - 09:07 - Svar

Som jurist er jeg nødt til at kommentere Geert Wilders syn på forbud mod bøger.
At han ønsker koranen forbudt i Holland kan jeg til nød anerkende som en logisk konsekvens af, at også Mein Kampf er forbudt i Holland. Men det betyder ikke, at det i det hele taget er OK med forbud mod den ene eller den anden bog.
Jeg stillede GW spørgsmålet om, hvorvidt vi i DK – som tillader alle bøger – burde overveje et forbud mod en eller begge bøger, og jeg må desværre konstatere, at den undvigende måde, GW besvarede spørgsmålet, kun kan give mig anledning til at formode, at GW mener, at bekæmpelse af fascistiske ideer og religioner kan ske gennem bl.a. forbud mod bøger.
Jeg er uenig, for jeg mener, at læsefrihed er trykkefrihedens spejlbillede!

Forbud mod bøger er censur; det er moralsk forkert, det er umuligt at håndhæve og endelig vil det ikke afhjælpe problemet!

Jeg synes iøvrigt, at det var et supergodt arrangement, og talerrækken var imponerende. Men i lyset af, at vi har foreningsfrihed i DK, og at mødedeltagerne var “lovlydige borgere med et lovligt ærinde” foruden demokratisk valgte politikere, så synes jeg, at det er skræmmende, at det tilsyneladende er nødvendigt at indkalde en hær af skulende mænd med muskler og øresnegl for at beskytte mødet. De skal selvfølgelig have tak for deres indsats, men hvor er det da trist, at det er nødvendigt!

LFPC

Posted: 15 juni 2009 - 09:10 - Svar

Jeg ved selvfølgelig ikke hvorfor Naser Khader stadig betegner sig selv som muslim, når han nu så åbenlyst ikke er det. Men mon ikke det først og fremmest hænger sammen med at han ikke så godt kunne gøre sig til talsmand for moderate muslimer, hvis han nu slet ikke var en? Som frafalden ville han givetvis også blive endnu mere udsat for trusler, og det kunne meget vel også spille ind.

Peter Buch

Posted: 15 juni 2009 - 09:56 - Svar

PVV Geert Wilders partis side om hr. Wilders udtalelser i København:
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2044&Itemi d=1

intel

Posted: 15 juni 2009 - 10:17 - Svar

Wafa Sultan is fantastic.

hyllemor

Posted: 15 juni 2009 - 10:52 - Svar

@CKH-8700

Er det da ikke godt med et forbud mod opildning til vold?

Mette

Posted: 15 juni 2009 - 12:53 - Svar

Jeg er helt uenig i, at Naser Khader knap nok er muslim og mener tværtimod, at han er muslim med hud og hår og desuden ved mange lejligheder har demonstreret, at nok er han for en ydre betragtning integreret i et vestligt samfund, men han reagerer fortsat i de afgørende situationer som en typisk araber.

Det er svært at få øje på andre interesser hos Khader end muslimers vilkår og islam. For eksempel interesserer han sig ikke et klap for økonomi, selv om han er økonom, og det er der med rette mange, der har undret sig over, for han synes end ikke at fatte de mest enkle økonomiske sammenhænge. Dette er nok en tanke værd. Jeg har aldrig mødt en mand i den alder, som helt havde absenteret sig fra sin uddannelse og end ikke havde begreb om eller interesse for de aspekter, som han kunne uddrage af den og sætte i relation til sine andre interesser. Khader var heller ikke involveret i udarbejdelsen af sit partis økonomiske program og havde slet ikke at have sat sig ind i det, skønt dette stod meget stærkt i partiprogrammet som helhed.

At Khader er en fuldblods muslim, kan man vel tillade sig at skrive som en neutral betragtning, især da det er ganske naturligt, at det forholder sig sådan, for han kom først til Danmark, da han var 11 år, og indtil da blev han opdraget i et meget klaustrofobisk og tilbagestående ortodokst miljø i en lille landsby. Sven Ove Gade skrev for et par måneder siden, at Khader ikke har andet at byde på end “indvandrerrollen”, og der er jeg helt enig i. Han samlever betegner ham som “ikke-praktiserende”, hvilket i min terminologi enten er en skabagtig eller konfliktsky måde at udtrykke sig på. Der er jo intet i vejen for, at man kan være en god muslim, uden at overholde en række ritualer.

Når man læser de bøger, som Khader har skrevet, eller hvor han udtaler sig, kan man slet ikke undgå at hæfte sig ved dels en stor kærlighed til islam, som han så at sige ikke forholder sig kritisk til. Og i og med at manden har en vestlig universitetsuddannelse, er det også iøjnefaldende, at han fx blankt afviser den uontvistligt store rolle, kristendommen har spillet i forbindelse med videnskabernes udvikling i Vesten. Dette fremgår tindrende klart i debatbogen “Tro mod Tro”, hvor han udtaler sig endog særdeles dogmatisk og nærmest afviser at drøfte spørgsmålet.

Men hvorfor blive ved med at behandle den tunge Naser Khader som et orakel. Han er ganske vist nem at få fat i og stiller altid op, men der er flere herboende muslimer, som ville være anderledes interessante at inddrage i en sådan diskussion, og som er langt skarpere hjerner og gode til at udtrykke sig. Professor Mehdi Mozzafari og lektor Necef, Mehmet er af en helt anden karat og ville være mine favoritter. Wafa Sultan er en perle med virkelig fin lustre, og hun havde fortjent en bedre diskussionspartner.

LFPC

Posted: 15 juni 2009 - 14:14 - Svar

Jeg må blankt erkende at jeg er ved at være agnostiker hvad angår Khader. Jesper Langballe citerer ham i Berlingske i dag for dette tindrende nonsens:

»I Koranen findes passager, der understøtter totalitære systemer, men også passager der understøtter demokrati. Det er et spørgsmål om vilje og nyfortolkning, og på den måde er Koranen – som Bibelen – et katalog, hvor der er noget for enhver smag. Det er taknemlige bøger. Søg, og du skal finde!«

Ingen skal fortælle mig at Naser Khader ikke har hørt om abrogering.

Proclus

Posted: 15 juni 2009 - 14:57 - Svar

Janne

Ram Sita Goel var hardcore hindunationalist, hvilket ofte skævvrider hans værker en smule, men hvad ingen er jo 100% objektiv!

Han sætter velsagtens pga. Indiens kolonihistorie ofte lighedstegn mellem Islam og Kristendom da han mener den ene udspringer af den anden (Se bogen “Hindu and Christian encounters”). Hvilket heller ikke er helt forkert, omend man må sige det er som et troldspejl!

Tilmed vil jeg endog påstå at Kristendom og Hinduisme tydeligvis er afledt af de samme tidligere indo-euro´ske prototyper!

Feks. den inkarnerede gud, alså gud som menneske: Vorherre som Jesus Kristus vs. Vishnu som Rama, Krishna plus flere.

Dertil treenigheden: Faderen, Sønnen, Helligånden=Gud vs. Brahma (skaberen), Vishnu (bevareren), Shiva (ødelæggeren) der alle tre tilsammen er Brahman den højeste princip!

Islam er først og fremmest amputeret og dårligt gengivet jødedom tilsat Muhammeds narrestreger og arabernes Kaba totem!

Du har ret i at Muhammed og Jesus er “far apart” for hvor den ene kom for at give syntes den anden, hovedsagligt at have været beskæftiget med at tage.

Mette

Posted: 15 juni 2009 - 15:34 - Svar

LFPC – jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, men jeg er kommet i tanke om, at i de mange diskussioner, jeg har læst, hvor den ene part har argumenteret ud fra den tese, at muslimer anser Muhammed for at have været det perfekte menneske, har der af og til været islamkyndige, som har anført, at sådan har det ikke altid været, og at man tværtimod førhen har været omhyggelig med ikke at kanonisere Muhammed som det sker i dag. Dette kunne jo være en forklaring på, at de mange frastødende historier om hans handlinger har fået lov til at overleve. Khader kan således have været på mere sikker grund i diskussionen med Wafa Sultan, end man lige skulle tro.

I bøgerne fremfører Khader med stor entusiasme ofte det synspunkt, som du citerer, og han synes i mange år at have næret en klippefast tro på, at omfortolkninger af Koranen er mulig og vejen frem,. Deri har han fundet støtte hos sin helt Tariq Ramadan, som han netop fremhæver for denne moderne holdning i kunstproduktet euroislam. ´Her er problemet jo blot, at Ramadan også har en blodig revolution i tankerne, når han er blandt ligesindede.

Det er synd at sige, at jeg er en stor kender af Koranen, jeg læste den aldrig færdig, men så meget fattede jeg dog, at værket fuldstændig mangler de kvaliteter, som jeg finder er de væsentligste i vor tænkning, og hvoraf jeg vil tillade mig at mene, at det kristne kærlighedsbudskab har været et meget bærende element i udviklingen af menneskerettighederne og demokratiet, skønt sidstnævnte jo tilllægges grækerne.

Jeg vil i nærmeste fremtid forsøge at finde andet relevant stof, da jeg har indledt en længere diskussion med min søn og gerne vil kunne argumentere bedre. Fx vil jeg vide mere om de æresbegreber, som vi her i landet har arbejdet videre med fra vikingetiden. Jeg skal også have læst den bog, som Vivi Andersen flere gange har anbefalet “The Arab Mind”, for jeg tror ikke, at man kan forstår Khader og mange andre fra Mellemøsten, medmindre man tager sit udgangspunkt i, at de føler og tænker som arabere, og at dette er noget særligt. På Document.no var der forleden et langt citat af Karen Blixen, som jeg ofte har haft i tankerne, fordi jeg har hendes trykte brevsamlinger og har studeret dem ret grundigt. Hun så noget sanseligt og stolt, til tider flot, men også arrogant, distancerende og koldt hos “muhammedanerne”.

LFPC

Posted: 15 juni 2009 - 17:45 - Svar

At Muhammed anses for at være “uswa hasana” og “al-insan al-kamil”, rollemodel og fuldkomment menneske, har mig bekendt altid været en hjørnesten i islam så længe den har været sejrrig. Der kan ikke pilles ved dette dogme uden at hele korthuset braser sammen, selv om virkelighedens moderate individer sikkert finder forskellige måder at forlige sig med dette uspiselige dogme – sikkert ofte fortrængning.

Antaster du Muhammeds perfekte status udløser du oftest vildt raseri hos muslimer, fordi tæppet trækkes væk under dem. Kognitiv dissonans, anomi. Kritik fra vantro kan ikke skelnes fra angreb.

Abrogering som jeg nævnte er den måde at komme udenom at Koranen indeholder modsigelser, f. eks. at vin først er tilladt, og så forbydes. Dette ‘klares’ ved at fastholde at Allah til enhver tid kan ændre mening, hvilket ikke tilkommer os at prøve at forklare.

Khader siger nærmest i citatet at der er frit slag på alle hylder. Dette er usandt. De aggressive Medinasuraer erstatter de mildere Mekkasuraer når der er tale om modsigelser. Der er en højst udpenslet litteratur af fortolkninger, hvilket Khader umuligt kan være ubekendt med. Måske mere afslappede muslimer sjusser sig gennem i strid med ortodoksien, men der er en uligevægt i det dogmatiske magtforhold som han glider udenom. Det var dette der gjorde mig betænkelig før. Er han virkelig så uvidende?

Mette

Posted: 15 juni 2009 - 18:32 - Svar

Nej, Khader kan ikke være så uvidende.. Man får en tydelig fornemmelse af det, når man oplever, hvad han glider af på. For eksempel hans oversættelser af almindelige arabiske begreber bag i bogen “Ære og Skam”, og hvilke begreber han undgår at nævne. Som halvt palæstinenser og ofte på besøg i Mellemøsten kan han simpelthen heller ikke være uvidende om Det Muslimske Broderskabs rolle, og at Hamas har broderskabet indskrevet i sit charter. Han kán ikke være uvidende om Tariq Ramadans meritter og har alligevel rost manden til skyerne.

Jeg ser, at Bruce Bawer i sin nye bog har taget fat i den norske regerings maskespil med Det Muslimske Broderskab under Muhammed-krisen, og det er godt og bør naturligvis frem, det skal han have stor tak for. Men det burde også pindes ud her i landet, hvilken rolle Khader spillede under samme krise, og at Fogh, da det hele spidsede til, aflyste alle aftaler i sin kalender undtagen en med Naser Khader. Kort efter blev der arrangeret et pinligt møde i udenrigsministeriet med repræsentanter for broderskabet, hvor Tariq Ramadan sendte afbud i sidste øjeblik. Men andre deltog, og mødet løb ud i sandet, fordi de to danske repræsentanter ikke ville indgå en aftale om islamisk indflydelse på danske børns skolebøger. Broderskabet forsøgte at udnytte krisen til en gemen afpresning. Et led i den store islamiske plan, som danske politikere lader, som om de ikke er bekendt med, men som du og Steen jo nærmest dagligt dokumenterer eksistensen af.

Jeg har hørt Wilders tale, men kunne ikke opfatte, hvad det var Churchill sammenlignede Koranen med? Det var ellers en god tale. Det lyder forfærdeligt, at en tredjedel af de nyfødte vil være muslimer i 2025. Klokken er langt over tolv.

Knud Larsen

Posted: 15 juni 2009 - 19:19 - Svar

@ Mette

Khader HAR indrømmet, at han tog fejl af Tariq Ramadan. Det gjorde jeg også, så det tror jeg på.

Churchill sammenlignede Koranen med Mein Kampf.

Gerd

Posted: 15 juni 2009 - 20:05 - Svar

Jannes spørgsmål til Proclus: ligner Jesus og Muhammed hinanden? Det har jeg lyst at kommentere. Forskellene mellem dem: http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=260 For at finde ligheder kan sammenligningen fortættes med søgning på ord som sværd, dolk, krig osv i Ny Testamente http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/SoegIBibelen.aspx Der er nærmest nul og nix ligheder. Men sammenholdes islams Jesus (Isa) med Muhammed forholder det sig sikkert anderledes. Bl.a. bryder Isa, som den allerbedste muslim og anti-krist, korset og bekæmper de kristne. http://www.islamist.dk/forum/showpost.php?p=3411&postcount=16 Så når muslimer siger Jesus er en stor profet for dem, er det højest sandsynlig ikke tale om Jesus Kristus men Jesus = Isa.
Jeg kender ikke Ram Sita Goel, som kalder Jesus ‘en farlig charlatan og ondsindet magiker’. Så jeg ved ikke, om han siger sin mening om Jesus Kristus, Jesus = Isa eller en helt tredie Jesus figur. Der findes jo adskillige.

Gerd

Posted: 15 juni 2009 - 20:13 - Svar

Ad “bryder korset”: Det var dette link http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=97 jeg ville have skrevet. Beklager

PeterK

Posted: 15 juni 2009 - 21:06 - Svar

Det er nødvendigt at læse Koranen med tilbehør, og andre bøger der beskriver den arabiske tankegang. Men hvor er det dog forstemmende, at man skal læse den slags bøger for at forstå hvad der sker i ens eget land.

Peter Buch

Posted: 15 juni 2009 - 21:29 - Svar

At det skete på Christiansborg og en del perspektivering begivenheden relateret kan ses af interesserede her er fremragende. En god orientering og prisværdig rapportering uden klip.
Noget andre burde kunne inspireres af, efter min mening.

Dog er det beklageligt hvis navnlig store mediers publikum stadig ikke ved, eller er oplyst om at reportager og kommentarer som Snaphanens, Trykkefrihedsselskabet og Sappho findes.

Janne

Posted: 16 juni 2009 - 07:29 - Svar

Fantastisk stykke arbejde I laver, Snaphaner! Og det er skægt at se hvad avisen Informations kvindelige journalist har fået ud af den saglige og frihedsberøvede (qua de desværre nødvendige og mange vagter) Wilders besøg i Danmark. Hun er grundigt med til at gøre Information til en pludre-pamflet. Det lader til at hun ikke aner hvordan hun skal gribe mødets tema og Wilders aktuelle og presserende pointer an og i stedet for fokuserer hun så på tilhøreres køn og alder. Hun gør næsten det samme som de to kvinder der smed med maling. Alle tre fremstår uartikulerede. Information og de tre kvinder minder i uklædelig grad om socialistisk folkepartis formand, der fravalgte dialog og i stedet for gik til familie tamtam eller kastede med maling/vrøvl. At skrive som journalisten på Information og gøre som SF formanden, minder, for mig at se, om at holde fri i arbejdstiden. Men hvor længe kan de blive ved med den form for arrogance og comedy zoo?

Janne

Posted: 16 juni 2009 - 07:56 - Svar

“Information og de tre kvinder minder i uklædelig grad om socialistisk folkepartis formand, der fravalgte dialog og i stedet for gik til familie tamtam eller kastede med ‘maling’/vrøvl.”

Maling skal i den forbindelse sættes i anførelsestegn, naturligvis.

Vedr. Grød, maling og politik:

“Børnehaveklasselæreren fortalte, at hun havde taget poser med havregrød farvet brunlig med frugtfarve med sig til Christiansborg”

h t t p://www.bt.dk/article/20090615/krimi/906150382/

Gad godt at vide hvilken skole børnehaveklasselæreren er ansat på?

JensH

Posted: 16 juni 2009 - 09:08 - Svar

Mads Kastrup er lige præcis en sådan ‘borgerlig’ journalist/blogger som passer ind i Lisbeth Knudsens Berlingske Tidende. Ham ville aldrig skrive noget -hverken sine artikler eller sin Berlingske blog- der på nogensomhelst måde for alvorlig ville kunne støde den ‘gode smag’ i det politisker centrum-venstre. Bevares, han kan måske engang imellem skrive noget, som dette segment kan være (marginalt) uenige med ham i, men aldrig noget der for alvor ville kunne støde deres ‘anstændige menneskesyn’. Ligesom Niels Krause Kjær kan han sidde og pludre lidt under betegnelsen ‘borgelig’, men kommer aldrig med meninger der kan være ‘farlige’ for dem på centrum-venstre parnasset.

Ps. Jeg håber ikke dette er frafald i VKO-lejeren. Liberal (Saxo) Alliance holder pressemøde kl. 10.30 hvor de præsenterer nye medlemer af ders gruppe. Der var for et par måneder siden en historie fremme om, at der var enkelte Folketingsmmedlemme fra VKO-partierne, som var trætte af ‘top-stryingen’, (vistnok DF’ere), og at disse ville være parat til at hoppe over til Liberal Alliance:

http://politiken.dk/politik/article732949.ece

Mette

Posted: 16 juni 2009 - 09:19 - Svar

Knud Larsen skrev:

“Khader HAR indrømmet, at han tog fejl af Tariq Ramadan. Det gjorde jeg også, så det tror jeg på”

Emnet har været taget op flere steder, og Khader har også reageret stik modsat af, hvad du skriver. Sådan er det hele tiden.

Er du politiker, cand.polit., af palæstinensisk afstamning, har du hele dit liv jævnligt opholdt dig i Mellemøsten blandt de såkaldte palæstinensere og blandt syrere? Næppe, hvis du er den, du giver dig ud for, og derfor er din reaktion heller ikke sammenlignelig med Naser Khaders. Jeg er ellers holdt op med at kommentere ham, dette er en undtagelse, og om få linier holder jeg igen min mund. Jeg har jo længe stået ret alene med mine holdninger til Khader, fordi han er lykkedes med at skaffe sig nogle meget tillidsfulde venner. Tillidsfuldhed kan imidlertid overdrives, og derfor har Khader mistet flere venner, end han har tilbage. Han er ikke mere et stærkt kort men et tvivlsomt kort, som man kan tabe tillid på at holde fast ved, og det sidste er for mig det væsentlige i den sammenhæng, fordi jeg synes, at han som person er både uinteressant og ubehagelig.

Knud Larsen

Posted: 16 juni 2009 - 09:46 - Svar

@ Mette

Khader har sine fejl, hvem har ikke det. Jeg tror ikke på at han skulle modsige sin opdagelse af Ramadans dobbelt-snak.
Jeg troede som sagt også, at vi – desværre – ikke kunne forvente noget bedre en Ramadans nyfortolkning af islam, – manden skriver jo som en engel og er meget overbevisende.
Det krævede læsning af “Brother Tariq” og forfatterens tusindtimers forskning at se mønstret fra De Muslimske Broderskab. OG det samme har Naser Khader sagt gjaldt for ham.

JEG kan så til gengæld godt lide Khader, – hvorfor tror du at “alle” muslimer hader ham? Han bliver lagt for had fordi han er “blevet dansk”, og det fra selv de mest moderate og moderne muslimer.

Han er jo de facto heller ikke muslim mere, ikke engang “kultur-muslim”, selv om han selv kalder sig “ultra-ultra-light muslim”

Du har din aversion, og den skal du da have lov at beholde 😉

CKH-8700

Posted: 16 juni 2009 - 10:14 - Svar

@ hyllemor: Er det da ikke godt med et forbud mod opildning til vold?

Helt så enkelt er det ikke.
Udgangspunktet i et demokrati er efter min mening, at du i princippet må sige, hvad du vil….men at du efterfølgende står til regnskab for det foran en domstol.
Og for at kunne skride ind mod “opildning til vold” skal denne “opildning” være betydeligt mere konkret end en gammel bog uden konkret afsender og uden en konkret trussel rettet mod konkrete personer. Her ser jeg helt bort fra, at koranen jo ER et religiøst dokument, så ved at forbyde den, forbyder man i realiteten også en hel religion og krænker dermed religionsfriheden.

Så jeg holder stadig fast i, at man ikke skal forbyde bøger – man skal forbyde reelle trusler og straffe reelle personers konkrete handlinger.

Vanvittige ideologier og religioner kan ikke udslettes ved at forbyde deres vanvittige ytringer – næ, lad dem komme ud i dagslyset, så vi kan afsløre, kritisere og endda grine ad dem!

Og tænk lige på, hvor et forbudssamfund, vi pludselig kunne befinde os i, hvis man tyer til at forbyde bøger uanset indhold. Det ville være præcist sådan et diktatur, som nazister og islamister ønsker at indføre.

li

Posted: 16 juni 2009 - 10:37 - Svar

@Mette
Du er ikke alene med din holdning til Khader. Jeg har heller ingen tillid til denne mand. Nogle gange virker han yderst fornuftig, men i pressede situationer syntes jeg han røber sin dobbelte “spille rolle model”
Rent fysisk er der noget fætter/kusine indavl over hans øjne! ligesom vandskabningen! Irans jødeforfølger præsident, som igen er blevet demokratisk valgt..altså så demokratisk at forstå, at han er en af de få godkendte kandidater der har fået lov til at opstille af diktatur Vogternes Råd!
Selvfølgelig mener jeg ikke folks skavanker er afgørende for bedømmelsen af dem, det er bare en ligegyldig detalje som jeg bare bemærker hver gang jeg ser ham, ligesom hans demokrati tatovering på arabisk, betyder den Irans demokrati! eller vores danske demokrati?
Nej, jeg vil aldrig, aldrig betro ham mit Folketings kryds.

JensH

Posted: 16 juni 2009 - 10:52 - Svar

@li

“Nej, jeg vil aldrig, aldrig betro ham mit Folketings kryds”

Det er der vist i det hele ikke ret mange der vil. Ved Folketingsvalget i 2007, hvor han var partiformand for Ny Alliance, (der til det sidste lignede det parti der ville blive ‘tungen på vægtskålen’), fik han faktisk ikke mere end cirka 7.500 personlige stemmer, hvilket var nogenlunde det samme som han havde fået ved valget i 2005, hvor han stillede som ‘menig’ radikal politiker. Naser Khadar stiller altså op i København, så jeg synes ikke det er særligt imponerende personlige stemmetal han har. jeg tror iøvrigt heller ikke han kommer i Folketinget ved næste valg. Han har svært nok ved at finde en konservativ kreds, der vil opstille ham, så de må jo i det parti have en klar fornemmelse af, at han ikke længere har potentialet til at blive nogen speciel stor stemmesluger.

LFPC

Posted: 16 juni 2009 - 11:32 - Svar

Lad mig prøve at grave lidt i et helt aktuelt stykke skrivearbejde fra Naser Khader:

Debat: Wilders og Villy har det kun i munden
FRA BLOGGEN

Af NASER KHADER, MF ( K)

SÅ KOM WILDERS til Danmark – og man kan ikke ligefrem sige, at han kom, han så og han sejrede.

Vi lader nådigt glemslens niqabslør falde over Khaders indlæg på konferencen. Sjældent har jeg oplevet så usikker og kludrende taler. På et tidspunkt gik han simpelthen i stå og kunne ikke finde ord.

Efter min mening gav han den en hajtand for meget. Meget mere end han plejer. Wilders er en fremragende taler, men hans holdninger, retorik, strategi, løsningsforslag og attitude får ikke én eneste muslim til at vælge demokrati til.

Wilders dokumenterer til overflod at de problemer han oplever på sin egen krop ikke kan løses ved at logre på den rigtige måde så flere gøres til demokrater. Forresten kunne man sige det samme om Khaders liv. Hvilke chancer spår han udsigten til at han en dag kan gå på gaden uden beskyttelse, hvilke kræfter kan fremskynde denne udvikling? Demokratiske *host* Muslimer? I rest my case.

Han afviser, at islam er en religion, han vil forbyde Koranen, han vil lukke moskéer og han vil lukke grænserne for folk fra den muslimske verden. Derudover skelner han overhovedet ikke mellem muslimer og islamister, og afviser, at demokrati og islam kan forenes. Det er efter min opfattelse ikke bare unuanceret, det er direkte forkert. Derfor var det også rart at kunne møde op og give Geert Wilders lidt modspil.

Wilders tager fejl når han siger at islam ikke er en religion. Det er den også i kraft af teologi og liturgi, f. eks. Men denne side af mønten er komplet ligegyldig for os. Religionen er uløseligt knyttet sammen med det politiske, og dette kan Khader ikke trylle væk med en fiktiv skelnen mellem ‘muslimer’ og ‘islamister’. Vis mig bare ét ikke-islamistisk land der kan tjene som forbillede. I rest my case.

JEG VIL HÆVDE, at Wilders optræden på Trykkefrihedsselskabets konference Ytringsfrihed og Islam, fik flere danskere til at tage afstand fra hans synspunkter – det fortæller de reaktioner, jeg har fået i hvert fald, og jeg tror det var sundt at få sat Geert Wilders lidt i perspektiv.

Hvor mange billetter mon Khaders optræden solgte? Pinligt, pinligt. I rest my case.

Hele den opstandelse, der har været omkring hans deltagelse, føder jo også den forestilling, som han selv har – og som hans tilhængere har – at han er den eneste, der ved, at vi står over for en udfordring fra islamisterne, som vi bør tage alvorligt.

Khader ville gavne sit eget argument hvis han droppede skellet mellem islam og islamisme, og begyndte at kigge på slamkisten af had og undertrykkelse der findes i plain vanilla-islam.

DET ER LIDT som om, at Wilders på den måde bliver opfinderen af den kamp, som mange frihedskæmpere i den islamiske verden har taget alvorligt og betalt for med deres liv i årevis. Det minder mig lidt om dengang Al Gore ‘ opfandt’ debatten om klimaforandringer. Men jeg tror trods alt, at Al Gore ved mere om klimaforandringer, end Geert Wilders ved om islamisme eller om Islam.

Kunne vi lige få bare ét eksempel på en faktuel fejl som Wilders har begået? Og hvad i alverden er det for nogle “frihedskæmpere” han taler om? Hvilken islamtolkning repræsenterer de, og ville Wilders kunne gå i fred for denne retnings tilhængere? Indholdsløse postulater.

WILDERS OVERSER HELT, at de, der betaler den største pris for islamismens vold og terror, er muslimerne selv. Islamisterne har slået flere muslimer ihjel end vesterlændinge. Se rundt i verden.

Hvad i alverden kommer det vores problemer ved? Der er en helt anden pointe her, nemlig at der ikke lyder samme ramaskrig i den muslimske verden over disse drab, men nogle tegninger i et fjernt land …

Islamisterne slår muslimer ihjel i Pakistan, i Irak, i Somalia. Islamisterne hader demokratiske muslimer meget mere end typer som Wilders .

Rent røgslør. Muslimer slår andre muslimer ihjel. Hvorfor mon det lige er “islamister” der er de stærke? Hvordan er kristnes, jøder og ahmadiers forhold hvor det er “muslimer” der hersker?

Hvis Wilders kun har det i munden, hvilken legemsdel har Khader det så i?

Mette

Posted: 16 juni 2009 - 11:57 - Svar

Hyggeligt at “se” dig igen li. Hvad er det med de øjne helt præcist? Jeg synes, at de ser sløve ud, der er ikke noget spil i dem. Men der er absolut rollespil over resten. Man lægger knap så meget mærke til det, når Khader interveiwes af journalister, der er med på, at han glider af på ubehagelige spørgsmål med en sterotyp latter, ændring i kropssprog osv. I politiske dueller kommer han derimod meget hurtigt til kort og lyder som en grammofonplade, hvor pickup’en sidder fast i samme rille.

I de palarabiske kredse, som Khader kommer i, har man altid vidst, at Tariq Ramadan er barnebarn af Det Muslimske Broderskabs grundlægger og arbejder for samme sag, familien er jo en slags international kongefamilie blandt islamister, og man kan på nettet se muslimer diskutere, at Khader er Hamas-tilhænger. En palaraber ved, at Hamas er palarabernes lokale afdeling af broderskabet, og en politisk palaraber i Danmark ved formodentlig ligeledes, at Minhaj-ul-Qaran anvender det samme symbol med korslagte sabler. Samme Minhaj, der arbejder for et islamisk verdensherredømme, som det fremgår af de kontrakter, folk indgår med organisationen. Et billede af det krigeriske sorte islamiske banner med den islamiske trosbekendelse frembåret på Rådhuspladsen i København “pryder” forsiden af Khaders bog “Ære og Skam”, og der er flere symboler af samme art, som de fleste af os sent forstod, men som mange muslimer hele tiden har forstået. Jeg anser det for en uholdbar og noget tåbelig dansk forklaring, at Khader alene er upopulær blandt trosfæller, fordi han angiveligt skulle være blevet “for dansk”. Det er der tusindsvis af andre, der er blevet på det ydre plan, og som ikke har behov for at blive overvåget af PET hele tiden.

Til JensH. Jeg tror også, at Khaders politiske fremtid foreløbig er slut, men det skulle ikke undre mig, om han kommer igen i en helt ny rolle. Hans kones bloggen hos JP lader ane, at familielivet måske ikke er så ideelt som ofte beskrevet. Mon ikke de fleste mænd ville betakke sig for, at deres kone eller kæreste kredsede så freudiansk og interesserede sig så glødende for sit emne, at hun vil bruge tid på at skrive en bog om det og end ikke vil se i øjnene, at så længe religion betragtes som en urørlig privatsag, vil antallet af omskæringer af børn i Danmark stige voldsomt. successivt med antallet af muslimer. Hun vil overhovedet ikke se, at hun blæser med mel i munden og har fuldt fortjent de lakoniske bemærkninger, som mere jordbundne deltagere drysser ud over hendes blog. Hun virker som en radikal, når de er værst 🙂

JensH

Posted: 16 juni 2009 - 12:10 - Svar

@Mette

“men det skulle ikke undre mig, om han kommer igen i en helt ny rolle”

Det er meget muligt, og det er måske i det lys man skal se hans komes blogning på JP.dk?? Jeg har en eller anden fornemmelse af, at de tilhører det segment der ‘skal være på’. d.v.s. de ikke kan leve uden meidernes opmærksomhed, og den deraf afledte følelse af at være ‘betydningsfulde’.

Men jeg har bare svært ved at se hvilken (offentlig) rolle Naser Khadar kan spille. Han bliver næppe ansat i en af disse proffesionaliserede godgørenhedsorganisationer, som andre afdankede politkere er blevet det, (Mimi Jakobsen i Red Barnet eller Pia Christmas Møller i ‘Patientfoeningen’). Og der er næppe sponsorer i erhvervslivet der igen ønsker at finasiere et af Khadars ‘luftkasteller’. Behøver jeg bare at minde om de nu kuldsejlede projekter ‘Demokratiske muslimer’ og ‘Ny Alliance’. Jeg kan ikke forstille mig anden ‘offentlig’ rolle for Khadar (og hustru) som redaktører af en læserbravkasse i formiddagsavis eller et ugeblad. Eller hur?? Jeg har meget svært ved at se Khadar i nogen anden rolle end “den mislykkede politiker, der havde alle mulighederne men ikke havde evner til at udnytte dem”. Hvad kunne du forstille dig for en rolle for Khadar efter politik??

Mette

Posted: 16 juni 2009 - 12:32 - Svar

Det var godt gået LFPC, og vi kan jo alle se af dine eksempler, at Khader skyder sig selv med maskingevær i foden. Han er jaloux på Wilders og Trykkefrihedsselskabets konference,

Det med frihedkæmperne var Khaders yndlingsmetafor for sig selv og det hemmelige broderskab på det hemmelige franske vinslot. Derom udbredte han sig i JP den 19. oktober 2008, hvor man bl.a. side 5 kan læse: “Naser Khader omtaler kampen mod islamismen som Tredje Verdenskrig, mens islamismekritikkerne i og omkring det hemmelige netværk er “frihedskæmpere”. Artiklen starter på side fire og er skrevet af Maz Plechinger og Anders Langballe, og den repræsenterer efter min mening et fint stykke journalistisk arbejde, da man bl.a. har fundet frem til en af de øvrige “frihedskæmpere” fra vinslottet, den canasiske muslim Tarek Fatah, der udtaler:

“Vi er ikke ude på at angribe og kritisere islam. Vi skal ikke fornærmne nogen, men vi siger, at religion ikke skal blandes med politik, og så siger vi,at folk skal have ret til at kritisere religion.” (side fire)

Det sidste har vi allerede ret til, og resten er volapyk. Hvad islam angår, vil jeg igen henvise til Helle Merete Brix’ meget, meget nyttige bog “Mod Mørket”, der sin lidenhed til trods er fyldt med oplysninger og støttes af et fint index. Her kan man side 17f. læse, at for muslimer er der ikke skel mellem den åndelige og den timelige verden, og indenfor islam er det religiøse, det sociale og det politiske uadskillelige. Desuden får vi at vide, at indenfor islam regnes jurister for at være “de ypperligste fortolkere af religionen”, og Brix bygger i dette afsnit på iranisten Jes P. Asmussens lærde værk “Islam” fra 1981. Brix fortsætter:

“Og derfor kan man f.eks. i København i 2007 møde en muslimsk rapmusiker, der i fuld alvor afviser, at musikere selv kan afgøre, om musik er halal eller haram (altså tilladt eller forbudt). For: “Det er jurister, der kan afgøre det spørgsmål”. (henvisning til dokumentation).

Tænk, hvis vi havde den indstilling, at vore jurister var de ypperligste til at fortolke vores eventuelle religion, og at Kim Larsen skulle bede om lov! Alt ville blive vendt op og ned. Vore jurister vil end ikke diskutere emnet moral, hvis de kan blive fri.

Ang.legemsdel, se Khaders kones JP-blog og det kerneemne, som hun ikke kan vriste sig fra.

Mette

Posted: 16 juni 2009 - 12:49 - Svar

JensH.

Indenfor følelsesporno skulle der være gode muligheder for at blive bekræftet dag og nat i pressen. Måske kan han slå sig sammen med “Bente”, som har averteret et kursus til salg, der hedder noget i retning af “Fra hjerte til hjerte”. Det sidder tilsyneladende lidt langt nede i den familie. Efter at have sagsøgt staten, har hun måske svært ved at få et job som jurist.

Nå, spøg til side, jeg plejer ikke at være så vovet, i hvert fald ikke ret tit, og så mere diskret, men jeg forestiller mig, at alt kan have interesse. Især forestiller jeg mig, at der om få år vil opstå politiske partier i Danmark, der er muslimske i tankegang, og at Khader vil være at finde i et af dem eller i et europæisk parti, der arbejder grænseoverskridende (i flere henseender) for muslimers rettigheder.

JensH

Posted: 16 juni 2009 - 13:00 - Svar

@Mette

“i et europæisk parti, der arbejder grænseoverskridende (i flere henseender) for muslimers rettigheder.”

Parti eller interesseorganisation, men det lyder også som et muligt scanarie for Khadars fortsatte karriere. Men jeg var lige ovre på JP.dk og læse Bente Dalsbæks blog, og hun holder sig ikke tilbage skal jeg love for, (heller ikke i kommentator-sporet). Har hun sagsøgt staten?? For hvad??

AN

Posted: 16 juni 2009 - 14:41 - Svar

Khader frafalden eller ultra, ultra light? Hvorfor stiftede han så Asylpartiet (“NA”), hvor hans vigtigste og eneste personlige mærkesag var Mere Asyl til Flere Muslimer?

li

Posted: 16 juni 2009 - 14:47 - Svar

@ Mette
Jamen i lige måde 🙂
Som sagt bliver jeg bare distraheret af Khaders bæløjne der peger ind imod næsen ligesom jødeforfølger præsidenten i Iran, måske fokusere jeg bare på denne detalje, fordi hans øjne nok afspejler hans altid forvirrende forsøg på at legitimitere volds idelogien iSLAM eller hans noget kluntede forsøg på at tage os ved næsen! …jeg er endnu ikke kommet så langt til at kigge ham i øjnene, da jeg har mere fokus på i hvilken retning de ser! Du har sikkert ret, hans øjne afspejler nok også hvad der foregår i hans hoved! Så kan vi diskutere om han er sløv i hoved eller bare mere ubegavet end resten af befolkningen, han prøver at prakke iSLAM på.
Helt sikkert er det dog, at hans “spil” for galleriet, ikke er for gennemtænkt eller er det bare den arabiske dovenskab, der gør ham sløv og mere gennemskuelig.
Nej, han er bestemt ikke min kop te.

Janne

Posted: 16 juni 2009 - 15:28 - Svar

“DET ER LIDT som om, at Wilders på den måde bliver opfinderen af den kamp, som mange frihedskæmpere i den islamiske verden har taget alvorligt og betalt for med deres liv i årevis. Det minder mig lidt om dengang Al Gore ‘ opfandt’ debatten om klimaforandringer. Men jeg tror trods alt, at Al Gore ved mere om klimaforandringer, end Geert Wilders ved om islamisme eller om Islam.”

Måske Wilders frihedsprojekt får samme indflydelse på verden, som Al Gores projekt har fået…

JensH

Posted: 16 juni 2009 - 16:41 - Svar

@AN

“hvor hans vigtigste og eneste personlige mærkesag var Mere Asyl til Flere Muslimer?”

Ja, han tog et lille smut til Grønland kort før valgkampen i 2007, og da han blev sputgy om sit indtryk af denne fantastiske ø med dens fantastiske natur, så var hans eneste kommentar at Grønland burde tage imod asylansøgere fordi han oplevede det Grønlandske folk som værende meget gæstfrit.

JensH

Posted: 16 juni 2009 - 16:44 - Svar

@Janne

“Måske Wilders frihedsprojekt får samme indflydelse på verden, som Al Gores projekt har fået…”

Fat chance!! Wilders har ikke just den samme ‘medvind’ i medierne som Gores kostog har ahft lige fra start. Hele den vestlige kulturverden har jo nærmest stået på nakken af hinanden for at melde sig ind i ‘Church of Gore’

Vivi Andersen

Posted: 17 juni 2009 - 00:15 - Svar

Når man begynder forstå nogle af de metoder som er accepterede ( af Allah) og anvendes i den islamiske Jihad mod Infidels, så er der foruden Taqiyya også Takfir og Kitman.

Khader har gennem sin adfærd adskillige gange givet os eksempler på Kitman og Taqiyya. Men det er ikke alle vantro der har opfattet dette.

For han blev længe set og taget imod med en overvældende begejstring, som er let at forstå, når man tænker på hvor taknemmelig danskerne i grunden har været og er for hver muslim der udviser glæde og taknemmelighed over at være netop her i landet.

Vi har været, og er måske stadig, så lette at forføre, fordi vi grundlæggende ER et venligsindet folk, der ikke har hensigter om at lokke, forføre og bedrage deres medmennesker. Den mentalitet er ikke videre dansk selvom den over tid har kunnet erfares ved nogle politikere, ved nogle forretningsfolk osv..

Men den er ikke en grundtone i den danske mentalitet.

Det er der så nogle med en anden habitus, en helt anden mentalitet, der har opfattet og udnyttet helt til benet.

Khader havde let gang på jorden de første mange år af nævnte årsager : vi kunne ikke lade vores begejstring forstyrre af de alarmklokker, der ringede et sted i baggrunden.

Den arabiske mentalitet er en ganske anden end den Vestlige.

Og som de gode kræmmere araberne er besidder de en udpræget sans for andre menneskers psyke – og de ved hvordan de skal bruge denne indsigt de skaffer sig.

Det er derfor betegnende at The Muslim Brotherhood som noget af det første, da de satte sig for at gå på Jihad mod de Vestlige lande, skaffede sig en grundig indsigt i og viden om den Vestlige verden og dens befolkninger, hvordan vores system er opbygget, hvordan det fungerer.

Og det gælder indenfor ALLE områder : filosofi, historie, politik, økonomi + alt det, der ligger imellem.

VI derimod fandt det ikke nødvendigt at finde ud af hvad det var for en ideologi og hvilke mennesker vi accepterede at tage imod ved de aftaleforhold, der blev indgået mellem EF og den arabisk-islamiske verden, med SaudiAraberne i spidsen.

Og vi aner det knapt nok endnu lader det til.

For hvordan kan det ellers lade sig gøre, at så mange af vores politikere forholder sig til Islam/muslimer, som de gør ?

Erdogan har sagt findes, der kun en form for Islam. Og man er enten muslim eller ikke-muslim.

Vivi Andersen

Posted: 17 juni 2009 - 00:37 - Svar

Mette

Hvor finder jeg dette interview med Khader om dette hemmelige broderskab på det hemmelige slot i Frankrig ?

Jeg læste det og mener også jeg har gemt det et eller andet sted – men kan ikke finde det !

Ved du hvordan det går med det selskab ?

Forøvrigt tænkte jeg dengang, at nu krænger han over, nu vælter han sgu.

Det jeg havde i tankerne var naricissistens handlemåder.

For det er jo det billede man får af manden, at han er en fuldblods af slagsen.

Mette

Posted: 17 juni 2009 - 11:35 - Svar

JensH

Det må vel siges at være staten, hun lagde sag an mod, mere specifikt Folketinget ved direktør Henrik Tvarnø. Der ligger meget på nettet om det, her er et link til en af de letbenede omtaler.

http://www.tv2fyn.dk/article/32607

En anden findes i Bente Dalbæks bog “Med underkop”, uden at hun dog direkte henviser til retssagen. I bogen nægter hun, at hun skulle have knappet op for barmen og skriver, at det kunne hun aldrig finde på. Men Tvarnø mener, at hun gjorde det, og hendes advokat synes også at mene det, og at det var nødtvungent. På en eller anden måde lyder det ikke usandsynligt, når man har læst hendes JP blog, hvor hun ganske rigtigt går til den.

Jeg synes, at der er tale om en intim situation, der ikke skal blafres med foran ens arbejdsgiver, her Folketingets direktør, og jeg vil tro, at han havde flere grunde til at opsige fruen. Tilsammen må hun og manden i øvrigt være i besiddelse af ganske mange oplysninger, for hun var i mange år en betroet udvalgssekretær, og det finder jeg ikke spor betryggende. Jeg mener, at man må forvente sig, at den slags stillinger beklædes med mere diskrete typer, der er i besiddelse af pli, det plejer de da at være, og det er vel grunden til, at det offentlige ofte bruger jurister som udvalgssekretærer, selv om de godt kunne have “nøjedes” med HK’ere i mange tilfælde og dermed sparet på lønnen, det var i hvert fald et hyppigt samtaleemne i den universitetsadministration, hvor jeg engang var afdelingsleder.

“Med underkop” er efter min mening dobbeltbundet, idet Bente Dalbæk det ene øjeblik direkte eller indirekte beskriver Khaders familie som primitive plattenslagere i en verden, hvor sladder, socialt pres og sex fylder uforholdsmæssigt meget, og det næste som helt vidunderlige, og som om hun ligger flad af lykke og benovelse over at være blevet optaget i den. Den er skrevet under Muhammedkrisen, og BD gør selv opmærksom på, at hun er en meget intelligent person. Derfor sad jeg under læstningen med en fornemmelse af, at hun havde skrevet, så at hun havde en mulighed for siden at skifte standpunkt. Men måske er hun bare sådan i almindelighed, jeg har truffet typen.

Mette

Posted: 17 juni 2009 - 12:02 - Svar

Vivi, jeg er helt enig med dig i alt, hvad du har skrevet ovenfor. Jeg har gemt artiklen fra den 19. oktober, men medmindre man har et Master abonnement på JP, har man ikke adgang til artikler, der er mere end tre måneder gamle, og nogle artikler har man i alle tilfælde kun adgang til med et abonnement, det er ofte de bedste, fx dem af Anders Raahauge, som jeg sætter så stor pris på. Sommetider er det også svært at finde artiklerne, selv om man burde kunne det, jeg synes ikke, at arkivet fungerer særlig godt. Der er nogle smutveje til avisartikler, som LFPC og Steen kender, men som jeg aldrig har fået sat mig ind i.

Niels Lillelund er også god, og han har i dag et stort og glimrende interview med Wafa Sultan i JP, det fylder mere end en side, og hun får sandelig sagt noget, der ikke kan misforstås på sin skønne direkte måde. Det virker, som om Trykkefrihedsselskabet havde sikret sig talere, som det bliver svært at matche for regeringen, hvis den holder fast ved “Khaders konference”, hvilket jeg faktisk ikke håber, at den gør. Han er slet ikke god nok til at stå i spidsen for noget sådant. Vi må kræve langt mere end en medgørlig indvandrer, det er de gode hoveder og det klare sprog, der skal til, for det er det, der bliver lagt mærke til.

Jeg ved ikke, hvad Trykkefrihedsselskabets arrangement kostede, men ifm. “Khaders” er det et svimlende trecifret millionbeløb, der har været nævnt bl.a. i Weekendavisen. Sådanne midler råder Trykkefrihedsselskabet jo på ingen måde over, og uden at vide det, har jeg på fornemmelsen, at mange af disse ildsjæle stiller op til gengæld for blot at få dækket rejsen og et hotelophold med forplejning, hvilket er til at overse. Det samme gælder en konference på Christiansborg, som vel egentlig fungerer godt, bortset fra at der ikke er plads til så mange tilhørere.

Khader har meddelt, at dele af hans konference skulle være lukket og forbeholdt hans hemmelige broderskab. Jeg kan slet ikke se, hvorfor danske skatteydere skulle betale for, at den slags løber af stablen i Bellacenteret eller i andre store omgivelser. Det er de menneskelige kvaliteter og pressens villighed til at omtale arrangementet, det kommer an på. Wafa Sultan kan i hvert fald ikke klage over JP’s dækning af hendes ophold i Danmark.

Herregud, hvor jeg synes, at Lars Lykke har klovnet i det med Geert Wilders. Det er EU’s onde ånd, han ikke tør gå imod. Det gik derimod fint med Dalai Lama.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 17 juni 2009 - 20:11 - Svar

Fint og fint, han endte alligevel med at kalde mødet et privat møde, i stedet for at holde fast i et officielt.

Mette

Posted: 17 juni 2009 - 21:30 - Svar

Et møde med Geert Wilders ville i alle tilfælde være blevet af privat karakter, eftersom Wilders ikke var på officielt besøg.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 17 juni 2009 - 21:40 - Svar

Undskyld den manglende forklaring, Dalai Lamas besøg var hvad Løkke skyndte sig at forsøge at omdøbe besøget til, da Kina lobbyen havde talt.

Giv diktaturer en særtold for at ikke være demokratiske.

Økonomi eller frihed, nogle gange kan man ikke få begge. Men hvis vi meldte os ud af EU og selv bestemte hvem vi lukker ind, samtidigt med at vi giver diktaturer særtold, kunne det nok løbe rundt, mildt sagt.

Mette

Posted: 17 juni 2009 - 22:37 - Svar

Det er unødvendigt at undskylde, jeg læser aviser, og der har været skrevet rigeligt om mødet med Dalai Lama. Det var logikken, jeg påpegede og statsministerens latterlige syn på egen manøvrefrihed.

Leave a Comment