31
dec
Seneste opdatering: 1/1-10 kl. 1907
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Happy New Year, Bonne année, Glückliches Neujahr. Der  bliver  ingen sammenfatning i år, der har vært for meget. Et  år der startede med Gregorius Nekschot og Ehsan Jami og på Stortorget i Malmø og Rådhuspladsen i København. Henover Melanie Phillips , Robert Redeker og Robert Spencer Og sluttende med..ja,det ved I selv. Hvis jeg skulle fremhæve noget særligt, skulle det være min lærde kollegas online-real-time rapportering fra Christiansborg den 14 juni. Godt nytår til alle her i landet og udenfor, ikke mindst til tippere og kommentatorer (Steen).

Også godt nytår fra undertegnede, og tak for de mange varmende hilsner vi får her under. Det er ikke helt let for mig at sige noget opsummerende om det forgangne år mht. vores væsentligste fokusområde. For mig personligt måske blot en konstatering af hvordan alle historier udspiller sig efter til ulidelighed kendte drejebøger. Dette gør selvfølgelig ens kommentarer lettere at skrive, men mest af alt vidner det om fastlåsthed – alt imens den globale jihad arbejder, og ikke en gang kan betegnes som dette af politikere og medier. Senest har vi jo med denne blog som katalysator fået et hjemligt eksempel på en skabelonhistorie der kendes fra udlandet: Forsøg på at udstrække de store linjer fra historien til mulige fremtidsscenarier mødes med et heftigt modangreb, hvor udgangspunktet ‘kan ske‘ fortrænges, og i den efterfølgende debat manipuleres til et postuleret ‘bør ske’.

Her er stereotypien måske en fordel: Vi ved godt, bl. a. fra lignende debatter omkring Gates of Vienna, at dette er et givet vilkår ved overhovedet at snakke fremtidsscenarier. Men selvfølgelig længes man, dvs. jeg, efter noget der peger fremad og væk fra gentagelsen. Minaretafstemningen i Schweiz kunne være et sådant nybrud, eller det kunne være et helt isoleret fænomen der er unikt for netop Schweiz, og det kunne endda ende med at blive annulleret af diverse lokale og internationale organer.

Den helt aktuelle sag om den nigerianske ‘undie bomber’ skal man nok heller ikke forklejne perspektiverne i: Vi taler netop her om helt håndgribelige trusler ikke blot mod menneskeliv, men også om en udvikling der kan fremtvinge et valg mellem politisk korrekthed og berøringsangst på den ene side, og den frie bevægelighed af mennesker på den anden. Vil angst for at sætte de rette ord på problemet, eller for at screene de relevante risikogrupper, kunne hæmme flytrafikken med uanede økonomiske konsekvenser til følge? Hvor langt kan man presse sagesløse rejsende med forlænget check-in og endnu mere ydmygende visitationer og kropslig nærgåenhed, bare for at undgå at gå mere målrettet til værks? I bedste fald vil forpurrede bombeattentater som det aktuelle være et brækjern mod politisk korrekthed, i værste fald skal der lig på bordet først. Men vi står med et meget presserende problem der angår os alle, og det kan ikke snakkes eller relativeres væk (LFPC).Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


pap

Posted: 31 december 2009 - 12:07 - Svar

Godt nytår, og tak for en fremragende blog, der med et forslidt udtryk “gør en forskel”.

Universalgeni

Posted: 31 december 2009 - 14:29 - Svar

Godt nytår til alle. Også til mine kolleger udi blog-verdenen. 😆 Må 2010 blive året, hvor vores budskab om truslen fra islam omsider går igennem til den bredere offentlighed! Skål på det!

. :mrgreen:

Thomas Nydahl

Posted: 31 december 2009 - 14:42 - Svar

Gott nytt år till Snaphanen från oss här i de nordostskånska snapphanebygderna. Ni är en omistlig informationskälla om de sjukdomar och den terror som härjar hela västerlandets. Varje dag hämtar vi kunskap och inspiration för den egna verksamheten. I all ödmjukhet ber jag er att hålla frihetens fana högt också under 2010. Varma hälsningar, Thomas Nydahl

Pk

Posted: 31 december 2009 - 14:50 - Svar

Kære hr. Snaphane.
Hvis retfærdighed vinder i denne verden, så vil gode svenskere opsætte
små og store buster af dig… håber det vil ske, for det vil være tegn på at islamiseringen
af Sverige er stoppet….
Godt nytår min gode hr. Snaphane…..P.S.
Hvis jeg bestemte, så er en Nobel pris,fredsprisen, på sin plads….

Peter Buch

Posted: 31 december 2009 - 15:07 - Svar

Godt nytår

Tak til redaktionen for information og underholdning.
For kommentatorer for meldinger med diverse af samme art.

Tak for ordet.

M Larsen

Posted: 31 december 2009 - 16:13 - Svar

Den sidste trediedel af Pomp and Circumstance mindede mig om jernbanegaloppen, lidt for meget da dum, da dum. Al respekt for Elgar, men tider skifter og sæder (og rytmer) mildnes. Sådan hed det i hvert fald engang – resten af denne blog handler jo egentlig om at det ikke længere er tilfældet. Jeg fandt et flot stykke jernbanegalop her; http://www.youtube.com/watch?v=ndOK4K5HHOg

Thomas Bolding Hansen

Posted: 31 december 2009 - 17:22 - Svar

Der er kort og godt for meget at sammenfatte 😛 Men godt nytår til alle. Venner som fjender. Dem som vil lukke øjnene og dem som insisterer på at holde den åbne, til spot og skade.

Robin_Shadowes

Posted: 31 december 2009 - 21:13 - Svar

Ett Gott Nytt År från Skåne!!!

Niels Hansen

Posted: 31 december 2009 - 21:59 - Svar

Godt nytår til alle! Endnu engang tak til snaphanen for alt arbejdet.

HelgeD-H

Posted: 31 december 2009 - 22:25 - Svar

Kære Snaphaner. Jeg ønsker eder alle Godt Nytår.

Peter

Posted: 1 januar 2010 - 02:29 - Svar

Gott nytt år på er alla!

Pk

Posted: 1 januar 2010 - 11:10 - Svar

1.1 .2010.
Godt Nytår til alle.
Kan vi ikke trænge til en lille morsom sag fra pressen?
STV-tekst 108, står at der har været skudt mod Moskeen i Malmø.
En blev ramt at glasplinter, OG politiet taler om MORDFORSØG.
Sammen aften blev der skudt mod en lejlighed, men her tales der IKKE OM
MORDFORSØG.
Gad vide om lejligheden er beboet af en vanlig svensker?

Liva

Posted: 1 januar 2010 - 11:34 - Svar

Glædeligt, optimistisk og inspirerende nytår til jer alle.

Jutta

Posted: 1 januar 2010 - 12:59 - Svar

Godt Nytaar til jer alle!
Jeg beundrer denne blog for dens formidable blanding af ikke altid saa gode informationer for ikke-muslimer, som dog indeholder opbakning i form af (vores faelles) kunst og kultur (musik, architektur, fotografi m.m.) og ogsaa dansk kultur speciel.
I 2010 proever EU at torpedere ytringsfriheden – isaer for blogger. Det begynder 20.Januar, naar G. Wilders
skal moede op i retten.

Jutta

Posted: 1 januar 2010 - 13:27 - Svar

Emeritus

Posted: 1 januar 2010 - 14:30 - Svar

Godt nytår til Snaphanen ‘…det højrenationale website Snaphanen.dk…’ og til alle Snaphanens læsere, som åbenbart omfatter ikke mindre end den selvforgudende Klaus Rothstein. Det må man virkelig tro, for kun som ivrig læser kan han slå så præcist ned og citere Lars Hedegårds interview med Snaphanen, hvori Lars hævder, at ‘…piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, fætre og deres far…’ Fortalelsen over alle fortalelser.

Og således slutter det gamle år, som det begyndte.

Nu kan man anse det for lidt af et ridderslag, at KR, en af den etablerede presses mange fordomsfrie repræsentanter i den ansete Weekendavisen d. 31. december kan finde på at tage de mange fordomsfulde og urene tanker på internettet alvorligt, så alvorligt, at han ligefrem vil citere dem. Men ridderslag – sådan er det næppe tænkt fra KR’s side. Selvfølgelig vil Klaus citere hvemsomhelst, hvis bare han kan få skovlen under Lars Hedegård. Manden er jo notorisk enøjet, antimuslimsk! islamofob! og fuld af hate-speech! Altsammen urimeligheder vendt mod en stakkels, forsvarsløs muslimsk minoritet. Med citatet kan Klaus Rothstein nu direkte pege på, at Lars Hedegård faktisk inderst inde mener, at den muslimske pigeopdragelse handler om at lære alle de små muslimske piger, at Islam drejer sig om altid lydigt og stiltiende at affinde sig med mænds lyster, stille den lille plovfure til rådighed for deres plov og af onkler fætre og fædre – ukritisk lade sig pløje igennem opvæksten af af samtlige mandlige familiemedlemmer, som måtte få lyst til at pløje hver lille Aisha i hjemmet.

Problemet for KR er dog hverken Hedegårds perseverens eller Trykkefrihedsselskabets aktiviteter som sådan, men at selskabet fastholder friheden herhjemme til at skrive og pege på alt det, selvsamme Klaus Rothstein lukker øjnene for og derfor ikke kan holde ud at høre og læse om.

Men Koranen har, som alle eftehånden ved, et helt andet seksuelt forhold til bl.a. små piger end Vesten, Lars Hedegård – og forhåbentlig også Klaus Rothstein har.

Det betyder i daglig trosomgang, at muslimske piger pr definition har en dårligere beskyttelse mod det, vi forstår ved seksuelle overgreb, end børn har i resten af samfundet. Når beskyttelsen således er dårligere, bliver overgrebene naturligt flere. At det forholder sig sådan, kan Klaus forhøre sig om mange steder på krisecentre, kliniker og blandt socialarbejdere landet over.

Problemet med tænke- tro- og talefriheden har jo været, at især debatten om Islams egentlige og åbenlyse hensigter ikke var fri, men lukket godt og grundigt ned i hele Europa i årtier. Derfor var behovet for Trykkefrihedsselskabet i Danmark så stort.

Med venlig hilsen

  steen

  Posted: 1 januar 2010 - 18:59 - Svar

  Rothstein kan ikke klare sig uden at lyve og insinuere at han er inde i Hedegaards hoved og ved hvad han tænker og føler.

  “Trykkefrihedsselskabet holder debatmøde om sig selv i næste uge” – (ordinært møde, der har været skemalagt i flere måneder og handler om noget andet, hvad enhver kan slå op).

  Lars Hedegaard er lige så lidt interesseret i voldtægtsofre, som han er i den ytringsfrihed, som hans selskab ellers foregiver at arbejde for. Det eneste, der ligger ham på sinde, er tydeligvis at bruge ytringsfriheden til at angribe islam og muslimer. Dermed bekræfter han så fremragende, at Trykkefrihedsselska bet blot er et skalkeskjul for antimuslimsk virksomhed og en sagspolitisk interesseorganisati on iforlængelse af Dansk Folkeparti.

  Kan Rothstein tilbagevise det faktuelle ? Næh, han prøver ikke engang. Det er rent animositets-fnidder han skriver, det er også slemt for de katolske kordrenge, der får for mange præstetanker. Jeg plejer at springe alt hvad der hedder Rothstein over, og jeg fatter ikke rigtig at han skal have sin faste, private ølkasse at stå på i WA og DR. Er der kilder til Hedegaard ? Masser. FN, UNHCR, debatbøger, erindringer m.m.. De vil også dukke op efterhånden som det her skrider fremad. Ikke at nogen tror det vil overbevise denne verdens Rothsteiner.

  Og jeg er “højrenational” i denne gang. Måske man er højrekulturalist uden at vide det. Jeg er forhenværende socialdemokrat gennem mange år – dem er der en del af -, så meget ved jeg, og jeg har ikke brug for at klistre mærkater på Rothstein, for at klare mig. Men jeg vil dog godt kalde ham en ligegyldig klaphat nu i dagens anledning.

  Hvad er islamkritik ? Det er præventivt integrationsarbejde, for hvis ikke islam reformerer sig, er der grund til at frygte for, om vi overhovedet kan leve sammen. Så enkelt er det. Det turde være synligt på det smerteligste, værre end i Danmark mange steder i Europa. Hvis Rothstein har efterkommere, burde han tage sig sammen.

   Liva

   Posted: 1 januar 2010 - 19:43 - Svar

   Gad vide om Rothstein har nogen mening om det der står i koranen om anderledes troende/tænkende og homoseksuelle mennesker? Det siger han intet om. Gad vide hvad han selv mener om at der forekommer religiøse overgreb? Det siger han heller intet om.

   Hvorfor er det han ikke vil tale om disse ting? Hvad er det der gør at han åbenbart ikke kan tale om de ting? Jeg får helt ondt af ham. Han viser meget godt hvor vigtigt det er at der er andre der vil tale at om de ting, som han åbenbart ikke magter eller tør at tage stilling til.

   Religionskritikere har trange kår i nutidens Danmark. I nutidens Europa. Det gør Trykkefrihedsselskabets virke endnu mere betydningsfuldt.

    Liva

    Posted: 1 januar 2010 - 20:03 -

    Jeg synes at det langt hen i debatten glemmes at der også findes islamkritiske muslimer. Koran kritiske og hadith kritiske muslimer. Og muslimer der ønsker at forlade islam, men som samtidig erkender at de er opdraget med islam og ser sin egen fortid som en del af islam – og har familie som er tilhænger af islam. De muslimer skal også kunne komme til orde med islamkritik og det kan de ikke, hvis der ikke er nogen der forsøger at vise dem at der også er ytringsfrihed for dem.

    Det lader ikke til at f.eks. Rothstein rigtig kan skelne mellem islam og muslimer. Men det bliver han da forhåbentlig bedre til hen ad vejen. Det håber jeg for ham. Det vil nok gøre det nemmere for ham at indgå i en saglig og nuanceret debat om emnet.

   LFPC

   Posted: 1 januar 2010 - 19:46 - Svar

   Ord som “højrenational” er i dagens debat tømt for betydning, og er i stedet en alment accepteret måde at undgå at argumentere og forholde sig til det faktuelle. Man parkerer ens modstandere ude på et sidespor – dem her er nogle værre nogle som I ikke behøver at lytte til. Rothstein bruger formentlig ordet fuldstændigt uden at reflektere over det. Han ved at hans publikum ikke forventer nogen begrundelse for etiketten.

    Liva

    Posted: 1 januar 2010 - 20:13 -

    Højrenational? For mig har det aldrig nogen sinde været højrenationalt at være religionskritiker. Som sådan ser jeg Hedegaard – formanden for Trykkefrihedsselskabet. Som en vaske ægte religionskritiker. Religionskritik er international – ikke bundet til nogen bestemt plet på jorden – og det er kulturkritik også. Netop ikke knyttet til noget nationalt evt. stationært – i og med at religion ofte ikke er noget nationalt fænomen – men for det meste internationalt evt. importeret.

    Trykkefrihedsselskabets force er så at der er religionstilhængere og religionskritikere samlet under en hat, så at sige – og de kan enes. Det er pragtfuldt. Der er rent faktisk troende der ikke føler sig truede af religionskritik. Skønt. Det gør selskabet stærkt – og mere rummeligt – mener jeg.

    Liva

    Posted: 1 januar 2010 - 20:23 -

    Har I for øvrigt set nogle af Rothsteins programmer med danske forfattere på DR K kanalen – den nye kulturkanal. De programmer handler netop en masse om at være inde i andre menneskers hoveder – forfatterhoveder. Hvor kunne det være skønt hvis der blev lavet tilsvarende programmer med deltagere fra f.eks. Nomos – som så kunne interviewe samme forfattere på en helt anden måde. Det ville være nytænkning. Og måske give et andet syn og perspektiv på nulevende danske forfattere – som er så gabende vandt til at blive interviewede af de mennesker som de er enige med.

Mette

Posted: 1 januar 2010 - 15:24 - Svar

Min nytårshilsen følger i hælene på Pomp and Circumstance nr. 1. De fleste ved vist ikke, at der er hele fem af slagsen, Elgar er jo ikke så meget spillet herhjemme. Men da mine ferier som oftest har bragt mig til De britiske øer og har budt på koncerter, er jeg ofte stødt på nr. 4, der minder en del om nr. 1.

Når kulturkampen går trægt, griber jeg undertiden til min cd med netop Pomp and Circumstance march nr. 4, fordi dette stykke musik billedligt talt symboliserer det, som jeg håber på og også tror på:

Først en masse hidsig “diskussion”, hvoraf der opstår en lavmælt men voksende understrøm af noget ubetvingeligt, Mere “diskussion” og derefter er understrømmen blevet til en flod, der fører sig stolt og stærkt frem i sin egen ret.

Jeg har ofte villet henvise til den, men fandt kun en jammerlig udgave på youtube, som jeg ikke ville være bekendt at reklamere for. Denne er imidlertid god, og så er dirigenten Norman Del Mar måske oven i købet af vikingeslægt fra Normandiet.

Godt Nytår!

http://www.youtube.com/watch?v=SfrmDtH1Xpk

PeterK

Posted: 1 januar 2010 - 21:50 - Svar

Pomp and circumstance – fra en tid hvor England og Vesten var stolt af sin kultur, og var villig til at kæmpe for den. I dag ville Hitler have vadet ligeså problemfrit ind i England, som han vadede problemfrit ind i Danmark.

Her i huset er vi Barnaby fans. Vi diskuterede en gang hvorfor, og kom frem til at Barnaby repræsenterer det England vi lærte at kende som unge for 35 år siden. Det er klinisk renset for imamer og politisk korrekthed, og hvis det er nationalistisk, så er jeg nationalist og stolt af det. Jeg kan endda bevise at man godt kan være stolt af sit land (det er lidt svært lige p.t. og jeg opsagde mit abonnemet på WA med “for meget Rothstein” som begrundelse), uden at være xenofob. Som en anden “xenofob” – Wilders, har jeg inviteret en udlænding fra et tredieverdens land ind i mit hjerte og vores fælles hjem. Hun mener Danmark, når hun siger vi skal hjem fra ferien.

Hvis jeg har et ønske for 2010, vil det være ønsket om at den jævne befolkning siger fra, og hælder den gang intetsigende nulliteter vi har i Folketinget ud. Stereotyperne er Johanne Nielsen, Willy Løwn, Karen Ellemann – fortsæt selv. Stem på nogen der ikke er valgt ind nu, det kan KUN blive bedre, og stem ALTID personligt, aldrig på partiet. En anden drøm er at vi trækker os ud af FN og, hvis vi bliver i EU, får et lidt mere nuanceret forhold til det og siger nej når vi mener det. Er det uacceptabelt for det kommisærstyre der har erstattet vores demokrati, så tager det ifølge Lissabontraktaen 1 år at komme ud.

Vivi Andersen

Posted: 1 januar 2010 - 23:56 - Svar

Peter K

Jeg har de samme fromme ønsker, men ingen forhåbninger om at de politikere, der evt. skal erstatte dem vi har nu, vil være anderledes !

Forøvrigt har Sultan Knish begået en glimrende artikel med overskriften, ” What the terrorists are afraid of”.

Det er hverken de vestlige politikere eller andre myndighedspersoner, men de ganske almindelige borgere som disse muslimer færdes iblandt.

Og på Jihad Watch har Spencer en artikel om EuroMed Partnerskabet. Et partnerskab som ganske mange europæere ikke aner en pind om!

Godt Nytår ønsker jeg Jer alle at skulle opleve på det personlige plan .

På det nationale / Europæiske plan bliver det konsekvenserne af EuroMed-projektet vi skal til at opleve og om det bliver godt sætter jeg ? ved .

Emeritus

Posted: 2 januar 2010 - 02:06 - Svar

KR fortjener egentligt ikke vor opmærksomhed, men som nytårsyndlingsaversion, har han nu alligevel fået den.

Det kunne være meget interessant for en gangs skyld at kravle ind i Rothsteins hovede. Det vil vi naturligvis ikke – vor herre bevares, men hvis vi gjorde, ville vi finde, at han faktisk mener nøjagtigt det samme som vi. Men da han tror sig bedre begavet, er vi dumme og på vildspor, intolerante, antimuslimske etc., fordi vi indrømmer det selvindlysende. Det kan enhver. – Det er derfor alt for banalt. Der skal noget andet og mere til – fornægtelse af fakta, værdirelativering, universel tolerance, inkonsekvens og dhimmitude. Du skal elske din fjende som dig selv og bo et andet sted. Se, det er noget.

Men det lå aldrig i Jesu kort, at det var vore fjenders lære, vi skulle elske – han mente, det var vor næste, vi skulle koncentrere vor kærlighed om – Lille Aisha for eksempel.

Med venlig hilsen

Leave a Comment