21
mar
Seneste opdatering: 25/9-18 kl. 2038
46 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

En sammenligning af Riksdagen og Folketinget i 77 år

Billedet her (klik f. helsstørrelse) er ikke en digital Mondrian, det er en grafik over bevægelserne, der har været i Sveriges Riksdag gennem 77 år:

I 1991 kom tre nye partier ind, det ene røg hurtigt ud igen. Andet er der ikke sket på tre generationer. I 70 af årene har statsminsteren været socialdemokrat, nogle ville nok sige ” i alle årene.” I samme tidsrum har der i det danske Folketing siddet 23 forskellige partier, de 16 er smidt ud igen. Danske statsminstre har skiftet partifarve 13 gange siden Madsen-Mygdal i 1929.

Begge parlamenter har i dag 7 partier, så den forskellige spærregrænse kan ikke forklare så gigantisk en forskel i funktion på to angiveligt ens systemer. Hvad foregår der egentlig ? Enten har vi at gøre med verdens mest rørende enige befolkning, eller også er det slet ikke er meningen med svenske valg, at der skal foregå noget.

(Der er selvfølgelig også den noget alternative mulighed, som svenske journalister har markedsført, at danske vælgere er alkoholiserede og utilregnelige, og ikke aner hvad de gør.) Den tanke at der slet ikke skal flyttes nogen eller noget ved svenske valg, er så langt fra ny. Vores svenske læser Julia Caesar genformulerer den i dag:

Dagens samhällsutveckling har fjärmat sig mycket långt från Per Albin Hanssons Folkhem. I Folkhemmet skulle det varken finnas styvbarn eller kelgrisar. Alla skulle vara lika mycket värda.Det vi ser i dag är en ny sorts klassamhälle där skiljelinjerna följer nya mönster och den högsta kasten utgörs av riks- och EU-politiker, fackförbundspampar och personer med höga positioner i näringslivet. Girighet är ledstjärna, och måttlösa självbelöningssystem i form av feta bonusar och gynnsamma pensionsavtal är satta i system av dem som sitter vid maktens köttgrytor – helt utan blygsel eller antydan till självkritik.

De kretsar som utgör vår tids bourgeoisie har begrepp som hederlighet och moral avlidit i tvinsot för länge sedan. Allmännytta har omvandlats till egennytta. De som tillskansar sig privilegierna skäms inte ens utan är lika förorättade och fulla av krystade undanflykter varje gång de ertappas med fingrarna i syltburken.

Makt korrumperar. Alltid.

I sin bok Den politiska adeln beskriver författaren Anders Isaksson (1943-2009) framväxten av en särskild politisk klass som lever sina liv i en helt annan verklighet än vanliga människor. Liksom adeln i det gamla ståndssamhället skapade sina egna privilegier beviljar sig den politiska adeln sina egna förmåner och beslutar om sina egna lönehöjningar i oinskränkt suveränitet, utan inblandning av folket.

Yrkespolitikerna och de politiska tjänstemännen lever sina liv som en avskild elit. Allt fler saknar egen erfarenhet av vanligt arbetsliv, och politikerstatusen och de höga inkomsterna innebär en gräddfil till det mesta i samhället. Den politiska adeln lever i komplexa nätverk av släktingar, gamla studiekamrater, partners och sommargrannar från Fårö och Österlen. De bor i samma områden, umgås privat, rör sig i samma kretsar och gifter sig med varandra.

Genom socialdemokratin har vägen för många varit spikrak från Unga Örnar via ungdomsförbundet SSU rakt in i riksdag och regering utan föregående arbetslivserfarenhet. Kontakterna betyder mer än de egentliga meriterna och lämpligheten för jobbet.

Vem man är betyder mer än vad man är.

Alltmer fjärmar sig den politiska klassen från de väljare som de ska representera. De känner vida större gemenskap med andra i samma politiska klass, inklusive sina politiska meningsmotståndare, än med de människor som har röstat fram dem.

Jonathan Friedman, amerikansk professor i socialantropologi som under många år levde i Sverige, säger:

Eliten har i kraft av den isolering som de lever i blivit mer och mer rädd för folket och vad det kan inrymma. Hållningen är att folk i allmänhet är dumma och farliga. Den politiska klassen har fjärmat sig från folket. Den är kosmopolitiskt inställd och ser sig själv som överordnad nationen snarare än som en del av den. Ekonomiskt understöds det av att den politiska klassens löner har vuxit snabbast av alla. Den har aldrig haft det bättre. I det avseendet påminner situationen om romarrikets sista 100 år.” (Jyllands-Posten 15 september 2002.)

Och väljarna? Deras ansvar inskränker sig till att utgöra valboskap och rösta en gång vart fjärde år.

Symbios med media

Journalister har i allmänhet mer gemensamt med politikerna än med sina läsare/lyssnare/tittare. Stora delar av journalistkåren lever i symbios med den politiska adeln. Det gäller både på riksdagsnivå och på kommunal nivå. De tillhör samma samhällsklass, delar ofta politiska och andra värderingar och en outtalad känsla av samhörighet. Tillsammans formar de ett politiskt-medialt etablissemang där de kan spegla sig i strålglansen från varandras maktsfär, och säregna och starka bindningar uppstår mellan makten och dem som är satta att bevaka den.

Det är inte underligt om läsarna/lyssnarna/tittarna känner sig lurade när de inte känner igen sin egen verklighet i den bild media återger. Politiskt korrekta media har förverkat mycket stora delar av sin trovärdighet, och allmänhetens misstro är stor. Men den tycks ännu inte ha nått fram till journalisterna själva – vilket ytterligare belyser den djupa klyfta som finns. Den påtagliga nonchalans och ovilja att ompröva sina förhållningssätt som präglar journalistkåren kan inte betecknas som något annat än högmod.

Att tydligt förakt för ”vanligt folk” sipprar ned från maktens boningar, vare sig det är riksdag och regeringskansli eller radio-, tv- och tidningshus. Det är uppenbart att folket ses som en okunnig massa som maktens företrädare måste uppfostra. Uppfostringsnitet får legitimera attityder och metoder som inte hör hemma i en demokrati.

______________________________________________________________________ ___

Ergo: Hvis nu nogen dansk eller svensk journalist skulle få os indbildt, at valget til september indebærer nogen egentlig spænding, kan man trygt sige, at den statistiske chance for det, er ganske ubetydelig. Selv når SD kommer ind med 5-10 procent, vil de blive ignoreret og indkapslet som et skadeligt fremmedelement og en uinviteret opkomling i magtens reserverede korridorer. Ian Wachtmeister fortæller at gammelpartierne ikke engang ville hilse på hans Ny Demokrati-folk, der var på kort visit i RD fra 1991-1994.

Den selvgratulerende magt

Da det passer så fint ind i sammenhængen, er vi nødt til at nævne at Lena Sundström i går fik en guldspade for sin “gravende journalistik.” At kalde hende “gravende” er en fornærmelse mod enhver haveejer, der nu er ude og vende forårsmulden i sin køkkenhave. Hendes rolle er principielt at ligne med den Zarah Leander blev tildelt i Tyskland hine tider, hun skal kvidre lidt for partispidserne og bagefter kan hun forsvinde. Det er ikke til at sige, om hun selv har opdaget det, men man har lov at tvivle. Hun vil være et meget stort navn i Sverige i det kommende halvår, og Carsten Jensen skal gøre sig meget umage for ikke at få tildelt samme rolle. Han vil heller ikke opdage det teaterstykke, han medvirker i.

Lena Sundström får pris för bok, og Helsingborgs Dagblad giver hende fuld skrue: Lena Sundström har skrivit ett nytt förord till boken “Världens lyckligaste folk” som vi börjar publicera i HD med start i dag. Ett anständigt liv? : (læg mærke til den lavsindede og stupide illustration til artiklen )

Vi kommer nu på kultursidan, med start i dag, varje söndag löpande publicera Lena Sundströms August-nominerade bok “Världens lyckligaste folk”. Den söker förklaringar i en dansk vardag hur det var möjligt att förändra ett av Europas mest frisinnade länder till symbol för främlingshat. Följ med på resan till Danmark – gärna i läsecirkelns form – och samla och sprid argument. Om precis sex månader är det val.Där Danmark befann sig 1998, där befinner sig Helsingborg i dag. På tröskeln till oanständigheten. Låt oss stanna på den svenska sidan.

 


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 21 marts 2010 - 23:54 - Svar

Posted: 21 March 2010 – 07:36 · Edit –

Vel færd eller farvelfærd.

Et almen oplysning, ikke blot bloggen velegnet og prisværdigt par bragte vidnesbyrd.

Et velvalgt par, både grafikken og de tilhørende ord, og de mange ord om gruppen der kan sætte rammer uden selv at kende til mange grænser.

Efter roserne for bringen dette frem og sammensat kommer viderebearbejdning og hvilket perspektiv der bedst lægges. Hvilke handlinger er bedst valgte for individer og samfund med særligt hensyn til de ikke i den eksisterende opsætning optimalt fungerende, børn, syge, invalide, handicappede, svenske politikere og journalister og andre, nu når det ikke er et udbredt generelt tydeligt karakteristika for mennesket først at have øjnene på disse grupper?

Svar eller forslag til handlinger opfordres afgivet uden der deri eksisterer en overvælden af sortsyn og gøren problematikken latterlig lille respektivt umulig at løse.

Jeg tillader mig at genbruge et par linjer fra kommentar just skrevet i anden forbindelse på Logisk Snit:
Set herfra er indkomstskat, ejendomsskat og selskabsskat stadig begreber der kun skulle bruges når de dårligt stillede ikke blev behandlet godt i samfundet. Indkomne skattebeløb bruges ikke med første prioritering af deres anvendelse på disse udsatte. Det burde midlerne, set herfra.
Peter Buch

Matti från Finland

Posted: 22 marts 2010 - 00:19 - Svar

Det verkar så att snart 100 år sedan man hadde en borgerlig majoritet ca. 60 %. Detta kommer inte att upprepas under nationalstaten Sveriges fortsatt hälsa. Detta på grund av att karaktären av nationalstaten Sveriges fortsatt hälsa som fortsatt kan tänkas ändra form från fortsatt till upphörande inom ca 20 år. Och man kan bara undra vad dom borgerliga tänker, när dom släpper in horder av nya sosseväljare år efter år.

Med tanke på muslimernas politisk riktning, en vänstermajoritet på 60 % är helt tänkbar om inte 2010 men 2014.

Børge

Posted: 22 marts 2010 - 01:09 - Svar

Mennesker er forskellige. Danskere og svenskere er meget forskellige. Det er min erfaring – udsprunget af svenske og danske aner.

Jeg har dannet mig et billede (det er kommet af sig selv) af svenskerne som tavse og forbandede (i den svenske betydning). De knytter næverne og siger intet. Set i 1000 års perspektiv er det vel naturligt. Endeløse sorte skove og marvfrost. Sult og elendighed. Slid og slæb. Afsondrethed.

Lad mig komme med et eksempel fra længe før islam: Vi sad ved frokostbordet deroppe ved Vänern, konen, jeg og de to gamle onkler, da det bankede på døren, og en neger kom ind. Han ville sælge noget. Nej tak, blev der sagt, og han gik. Der gik et kvarter, før der blev sagt noget (konen og jeg er fra den tid, hvor man lod værterne tale). Så lød det fra den yngste af onklerne: ”Hvad vil negeren her i Sverige?”. Så blev der ikke talt mere ved den frokost. Det var så man kunne føle urfjældets grå, stenhårde kulde.

Vi danskere er langt mere kontinentale. Præget af indvandring fra Tyskland, Holland og andre lande. Hollænderne er, som jeg kender dem, et meget levende folkefærd. De elsker at diskutere – højt – ja råbende, men uden at blive uvenner. Tyskerne på samme måde, men lidt mere kultiverede.

Vi ser forskellen på danskerne og svenskerne så mange steder. Svenskerne er ikke iværksættere. Sverige har relativt få, men store virksomheder. I Danmark er det lige stik modsat. Danskerne er individualister. De vil selv.

Og sådan er det så fint – med forskellene. Vi er gennem generationer tilpasset de ydre vilkår. Nå – men det er slut nu. Alle skal vi blandes, så ikke Rifbjerg skal ækles ved at se på os.

  Jonny

  Posted: 22 marts 2010 - 01:55 - Svar

  Haha, det låter som en Bergman-film, eller någon av Colin Nutleys skildringar av svensk landsbygd/glesbygd.

  steen

  Posted: 22 marts 2010 - 11:44 - Svar

  @ Børge: Jeg er glad for at kommentaren virker igen, eller var jeg gået glip af dagens gode grin:

  ”Hvad vil negeren her i Sverige?”. Så blev der ikke talt mere ved den frokost. Det var så man kunne føle urfjældets grå, stenhårde kulde.

   Børge

   Posted: 22 marts 2010 - 12:18 - Svar

   Ja – jeg valgte med omhu netop den oplevelse blandt mange til at illustrere det totale tab af civilisation.

   Det må have været forfærdeligt for de to, at blive gamle under den igangværende afvikling. Der er blevet knyttet næver i stille vrede.

   Det er utroligt hvilken ondskab, der kan udøves i godhedens navn. Heldigvis bærer det “belønningen” i sig.

Robin Shadowes

Posted: 22 marts 2010 - 01:30 - Svar

Jag har rensat cache på datorn och har nu problem med att ändra tema. Ställde in classic men nu hittar jag ingen funktion där jag kan ändra. Help!!

boppo

Posted: 22 marts 2010 - 03:09 - Svar

Jonny skrev:
“Haha, det låter som en Bergman-film”

Jeg tænkte præcis det samme.

Jeg er selv af svensk afstamning, men skånsk. Det tror jeg gør en forskel – altså det med det skånske.

En lille bemærkning, som måske er meget sigende. Fagbevægelsen i Sverige har altid været præget af alkohol-afholdenhed.
Nærmest som en afholdenhedsbevægelse.
Det kan ikke just siges om vores fagbevægelses historie, selv om politikerne i nutiden gør alt for også at blande sig i det. Rygning har de allerede fået sat på plads.
Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal konkludere på det 😉 Det må den enkelte afgøre.

Liva

Posted: 22 marts 2010 - 07:52 - Svar

Hvornår mon Lundström og svenske politikere kigger på koranens indhold?

HelgeD-H

Posted: 22 marts 2010 - 10:49 - Svar

EU som det kommende lille-tyrki. Genialt skaktræk af Erdogan, som jeg havde frygtet, at Tyrkiets nabolande :
Syrien, Irak, Iran og Kaukasus-området med muslimske trosfæller ikke længere skal have visum.
Det store muslimske folkehav kan via Tyrkiet indvandre til EU og søge lykken i det materielt rige, dekadente
Europa. Jeg havde skrevet i et læserbrev herom til JP, som ikke blev optaget, for nogle år siden.

Vagn Henning

Posted: 22 marts 2010 - 11:22 - Svar

Når revolutionen kommer, kan svenskerne forhåbentlig afse en af de første pladser op imod muren til Markus Samfundkundskabslærer.

JensH

Posted: 22 marts 2010 - 11:52 - Svar

“Samfundskundskabslærer” markus er ikke underviser. han ert folke-opdrager. Jeg prøver faktisk pt. hårdt at finde forskellen i de gamle øst-Europæiske kommunistiske skolesystemers ‘pædagogik’, og så den Svenske ditto i vore dage, men har svært ved at finde nogle grundliggende forskelle. Er det bare mig eller hur??

JensH

Posted: 22 marts 2010 - 12:05 - Svar

En ting er at lena Sundström er en demagog, men noget helt andet er at hendes viden er spejlblank når det kommer til det det land, som hun påstår at være ‘ekspert’ i:

“Sverige 2010 kan inte jämföras med Danmark 2010. Sverige 2010 måste jämföras med Danmark kring 1998 när partiledare från höger till vänster tog avstånd från Dansk Folkeparti och sa att ni kommer aldrig bli rumsrena och ni kommer aldrig få något inflytande över dansk politik.”

Det er forkert. Det var kun Nyrup som fra Folketingets talerstol om DF sagde ordene: “Stuerene bliver i aldrig”. Der var så vidt jeg husker ingen af de borgerlige ledere som bakkede den udtalelese op. Noget andet var så, at det ikke var i 1998 Nyrup udtalte disse ord, som han givetvis har fortrudt mange gange i sit stille sind. Og så var det iøvrigt i 1998 Poul Nyrup kom med denne berygtede udtalelse. Det var ved Folketingets åbning i Oktober 1999, og hele udtalelsen kan læses her:

“Når man diskuterer så principielle spørgsmål, som vi har diskuteret i dag: om menneskesynet, om, hvorvidt der skulle være forskel på, om man nu har aner fra et fremmed land eller man ikke har, selv om man er dansk statsborger, så kan jeg godt forstå, at der bliver sagt meget barske ting heroppefra. Og jeg synes, at de alle sammen var velbegrundede, og derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene bliver I aldrig, set med mine øjne!

Sagt ved Folketingets åbningstale, oktober 1999.”

http://da.wikiquote.org/wiki/Poul_Nyrup_Rasmussen

Faktisk en kvalmende moralistisk udtalelse.

Pk

Posted: 22 marts 2010 - 12:21 - Svar

Åh ja, socialdemokraterne har “menneskesynet”.
Godt for dem , for så behøver de ikke tænke.
Er rigtigt menneskesyn er nok, for de rigtige mennesker.

Skjoldungen

Posted: 22 marts 2010 - 13:21 - Svar

Den politisk ukorrekte afstemning på Dagens Nyheter er ikke fjernet – endnu da. Scroll ned til midt på siden. De væmmelige, slemme stemmer er nu på 41%.

  Universalgeni

  Posted: 22 marts 2010 - 13:32 - Svar

  Det valg bliver da vist spændende. Der kommer flere rysare i meningsmålingerne, må man tro. Det står og falder med om SD kan holde kandidaternes mundtøj i ave. Hvis bare en af dem siger noget, pressen kan misbruge, så kan det gå galt. Vi kender det jo fra vores hjemlige presse, der er domineret af venstreorienterede journalister med en politisk dagsorden.

   Matti från Finland

   Posted: 22 marts 2010 - 16:00 - Svar

   Steen:

   ***Det bliver nok det mest spændende moment i valgkampen overhovedet – hvor langt vil journaliststanden tillade sig selv at gå, hvor går grænsen, hvis der går nogen?***

   Universalgeni:

   *** Det står og falder med om SD kan holde kandidaternes mundtøj i ave. Hvis bare en af dem siger noget, pressen kan misbruge.***

   Universalgenin ger en delsvar till Steens fråga. Det är i sig en kolossal uppgift att få SD:s kandidater att kontrollera sina mun, framförallt med tanke på att Caliber-reporter Carolina Stenmans värdelös lek- Wallraff kan förekomma. Skulle inte förvåna mig om inte det kommer likadana värdelösa episoder innan valkampen är slut och det ligger nära till hands att någon vacker kväll ungerfär en vecka innan valdagen det dyker upp en film om aspackade SD-kandidater som sjunger om Nigger Noggerson med kraft av Renat Brännvin.

   En skrattretande lek-Wallraff är en delsvar – men Steens fråga är fortfarande inte helt färdigtbehandlat. Du frågar var går gränsen , om en sådan finns, och här är svaret: journalisterna kommer helt enkelt att hitta på uttalanden utan att man ger SD någon chans att svara på anklagelser. Och detta sker ett par dagar innan valdagen.

    Universalgeni

    Posted: 22 marts 2010 - 16:52 -

    Der er en lille chance/risiko for, at aviserne kun i utilstrækkeligt omfang opdager, hvad der er ved at ske. Mange svenske meningsmåliger har SD som “Något annat parti” eller man kan kun vælge et af de partier, der allerede er medlem af den svenske Riksdag.

    Har SD overhovedet kandidater nok til en større valgsucces? De har før haft svært ved at finde folk, der ville eller var egnede til opstilling?

  Bjovulf

  Posted: 22 marts 2010 - 16:14 - Svar

  Den er der stadig – nu omkring 3/4 nede i en lille rubrik i venstre side:

  “Kan du tänka dig att rösta på SD i riksdagsvalet”

  http://i42.tinypic.com/11lo7c2.jpg

  Og nu er der endda/ även 42%, som kan overveje / tänka seg at stemme/ rösta på SD 😀

  http://i40.tinypic.com/bio09s.jpg

  Hvornår mon de første panikreaktioner sætter ind hos DN … og hos alle PK-tosserne, som Sverige jo i den grad er storleverandør af? 😉

Bjovulf

Posted: 22 marts 2010 - 16:16 - Svar

Beklager den dobbelte “insändera”, Steen 😉

Der var lidt koks i systemet.

  Bjovulf

  Posted: 22 marts 2010 - 16:17 - Svar

  hmmm, “insändare” hedder det vel på korrekt “svensk”? LOL

steen

Posted: 22 marts 2010 - 16:17 - Svar

Bjovulf: De hang begge i filteret, så jeg slettede bare den ene.* S

  Bjovulf

  Posted: 22 marts 2010 - 16:18 - Svar

  Ok, tack så mycket – troede bare det var mig, der var dum 😀

Vivi Andersen

Posted: 22 marts 2010 - 18:34 - Svar

JensH.

Den der udtalelse som Nyrop RAsmussen kom med ved Folketingets åbning okt. 1999 er noget af det mest ubehøvlede jeg nogensinde har hørt ved denne lejlighed!

AT den faldt fra ham undre mig ikke – ej heller hvis det havde været en Lykketoft eller en anden sosser der udtalte sig således ved enhver given lejlighed, for det er mennesker uden pli og dannelse vi der havde/har med at gøre.

Jeg ved ikke om jeg har ret, men jeg mener at det var Mogens Lykketoft der for mange år tilbage dannede “skole” for sossernes sproganvendelse ?

En sproganvendelse som var og er – for han og mange andre sossere kan stadig ikke nære sig – umanerlig grim og frastødende!

Nå, men jeg glemmer helt Nyrop RAsmussens kone Lone, fra det Radikale Venstre, som heller ikke er uden evner i den retning.

Og så hendes grimasser……kors !

  Bjovulf

  Posted: 22 marts 2010 - 19:01 - Svar

  Det er også værd at huske på en udtalelse fra Nyrup fra omkring 1992 om, at nu er det jo heller ikke meningen
  (?!?! – hvad var så lige meningen, Poul? :), at danskerne skal være fremmede i deres eget land” ( frit efter hukommelsen ),
  efter at de massive problemer og umuligheden af integration i alt for mange tilfælde for alvor var begyndt at vise sig
  i nogle af de hurtigtvoksende ghettoområder i DK.

  Men hvad gjorde man så i praksis for at begrænse problemernes omfang eller for at forhindre dem i at eskallere helt
  ud af kontrol? ABSOLUT INGENTING – bortset fra nogle komplet nytteløse, kosmetiske småjusteringer. Man lod bare
  som om man havde tænkt sig at gøre noget, og så fortsatte man ellers derudad med masseindvandring og lallenaiv
  propaganda om “kulturberigelse” til den helt store guldmedalje – imod et stort befolkningsflertals vilje – i samarbejde med
  de frelste, “kreative”, radigale storbytosser, de skinhellige fra KrF. og så den totalt hjernedøde, selvgode Mimi Jacobsen
  & fantasten Peter Duetoft fra CD, som syntes at alle problemer i hele verden lige pludselig var danskernes ansvar, og hvis
  ikke vi ellers makkede ret øjeblikkeligt, så var vi alle en hob usle racister, provinsielle Morten Korch-læsende landbytosser
  og fremmedhadere.

  Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde det Nyrup-citat, for det illustrerer da om noget, hvor hykleriske og bedrageriske
  S har været i denne sag, der om noget har haft yderst alvorlige konsekvenser for mange af deres normalt naturlige
  kernevælgere. Men Lykketoft & co. tror stadig naivt, at det bare er et spørgsmål om tid, før de vælgere vender tilbage,
  og så vil alting blive som i de gode gamle dage, hvor S stod som den naturlige førstekandidat til regeringsmagten …

  Don’t count on it, Mogens 😉

Bjovulf

Posted: 22 marts 2010 - 19:25 - Svar

http://www.kk.dk/eDoc/Borgerrepr%C3%A6sentationen/01-03-2001%2017.30/D agsorden/23-05-2003%2013.59.28/08F9E03C55E3A074C1256D2F0041DECF.htm

Danmark er med hastige skridt på vej mod at blive et multietnisk samfund med mange problemer. Og ikke nok med at flere bydele i storbyerne og flere kommuner allerede er multietniske, så tager befolkningsudviklingen også en retning, der betyder, at indvandrerne er stærkt på vej til at få flertal i befolkningstætte kommuner og det i løbet af få år. Københavnerne er hurtigt på vej til at komme i mindretal i deres egen by. [!!!!]

Dansk Folkeparti står ikke alene med bekymringen over udviklingen. Statsministerens nytårstale 1. januar 2000 indeholder følgende afsnit: “Det er et reelt problem, hvis danske familier i deres egen opgang, i deres eget kvarter, i deres egen by, oplever, at de kommer i mindretal, at børnene får problemer i skolen – at de så at sige bliver ofre for en ghettodannelse. Det er et reelt problem, hvis danske familier i visse byområder begynder at føle sig som fremmede i deres eget land. Det er et reelt problem, hvis de ikke føler, at der bliver lyttet og ikke fornemmer, at de bliver hørt”. [!!!! – men I havde jo ikke tænkt jer at gør noget som helst ved problemerne og deres eskalering i praksis, vel Poul? ;)[

[ Jeg tager muligvis fejl, men jeg mener nu, at han allerede havde sagt noget tilsvarende langt tidligere – ?! ]

Haha, fandt den også her i forvansket udgave – sjovt at se, hvor langt ved siden af virkelighedens verden
Rune Fakkeltosse allerede var på den tid 😉

http://www.humanisme.dk/artikler/kronik030.php

“Avisen konkluderer bl.a.: “Med Haiders tilsynekomst har man oven i købet en politiker, der i Wien prædiker det, som man længe har gjort i København i socialdemokratisk regi. Danskerne skal for fremtiden ikke længere frygte for at blive løbet over ende af de fremmede, og skal ikke føle sig som ‘fremmede i deres eget land’. De kan tage det helt roligt: Et multietnisk samfund vil der aldrig blive tale om i Danmark. [!!!!!] Ordene er ikke Pia Kjærsgaards, og kommer ikke fra en højreekstremist, men stammer fra statsminister Nyrup Rasmussens nytårstale.”

Så vidt er det kommet – i den internationale presse er Socialdemokratiet havnet i selskab med Østrigs højreekstremister.Tænk at man næsten skulle komme til at savne Schlüter, hvis stramninger i flygtninge- og indvandrerpolitikken var vand i forhold til Nyrups.”

—————————————————————————————————————————————————————

Mere her 😀 – det er godt nok grineren at læse, hvordan disse brave folk – udi egen indbildning altså – i den grad har indlullet sig i illusionen om, at masseindvandringen af uintegrerbare, kriminelle og fanatiske “kulturberigere” skam var noget helt naturgivent,
som danskerne da bare havde at finde sig i, betale for i stor stil, holde kæft om og så iøvrigt ellers klappe og se glade ud over.
Man kan godt nok, se at der er sket meget siden den tid – nu er det vel kun hos de radigale og i Enhedslisten og omegn,
at man for alvor kan finde folk med så outrerede og totalt uigennemtænkte synspunkter.

http://www.jeppesandvej.dk/artikler/et_yndigt_land.htm

  Bjovulf

  Posted: 22 marts 2010 - 20:00 - Svar

  På DR påstås det, at talen er fra 1999 – så sandsynligvis er det årsskiftet 1999-2000?

  http://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2001/Aarets%20nytaarstaler/1 15.htm

  Danmark har en lang tradition for at være et samfund med plads til folk udefra.

  For 8-900 år siden kom bygningshåndværkere sydfra for at hjælpe os med at bygge kirker. Og købmændene kom fra de tyske Hanse-stæder og var med til at få gang i handelen. Hollænderne bosatte sig på Amager og lærte os om gartneri og intensivt landbrug.

  De såkaldte “kartoffeltyskere” hjalp os med opdyrkningen af den jyske hede og de polske roepiger tog deres del af slæbet, når afgrøderne skulle i hus på Lolland-Falster.
  [ Kan disse stækt begrænsede indvandringsbølger til DK over mange årtier og endog århundreder af folk med beslægtede og civiliserede, kristne kulturer overhovedet sammenlignes med masseindvandringen af uintegrerbare “kulturberigere” med middelalderlige kulturerer , barbariske æresbegreber samt balladereligion for alt for manges vedkommende? Det giver vist ikke ret meget mening, Poul! 😉 ]

  Det var en indvandring, der endte godt.

  Også flygtninge har bidraget til udviklingen af det Danmark, vi kender i dag. De franske protestanter, huguenotterne var forfulgt derhjemme og fandt et fristed i Danmark. Her skabte de velstand og foretagsomhed på den jyske østkyst, i Fredereicia, ja, overalt i landet.

  Det var en flugt, der endte godt.

  Den tids flygtninge og indvandrere er i dag ligeså pæredanske som alle os andre. Slår vi op i telefonbogen vil vi ikke engang undre os over deres navne.

  Så enkelt er det ikke mere. Tonen er blevet skærpet. Problemerne med. Jeg tror desværre, at vi – måske af angst for ikke at være tolerante nok – har lukket øjnene for en udvikling, som gik den gale vej. [!!!!!]

  – Det er et reelt problem, hvis danske familier i deres egen opgang, i deres eget kvarter, i deres egen by, oplever, at de kommer i mindretal, at børnene får problemer i skolen – at de så at sige bliver ofre for en ghettodannelse. [!!!!!]

  – Det er et reelt problem, hvis danske familier i visse byområder begynder at føle sig som fremmede i deres eget land. [!!!!!]

  Det er et reelt problem, hvis de ikke føler, at der bliver lyttet og ikke fornemmer, at de bliver hørt. [ !!!!! –
  Jamen, hvorfor lyttede I så ikke, Poul? – det var jo i VID udstrækning JERES EGNE vælgere dette gik ud over! ]

  Der findes masser af udlændinge, som gør en stor indsats i det danske samfund. Men der er også grupper, som klart tilkendegiver, at de slet ikke ønsker at være med. At de er ligeglade med vore værdier og grundlag. Det er ikke acceptabelt [!!!!!], at en veluddannet tyrkisk pige i Danmark reelt bliver tvunget til at gifte sig med en mand fra en fjern tyrkisk landsby. For os er det en menneskeret på linie med enhver anden, at både kvinden og manden frit kan vælge sin partner.
  [ Hmm, men I lod det alligevel foregå i den helt store stil – og enhver tale om begrænsning af denne ulyksalige trafik i praksis blev straks skudt ned af de fleste af dine partikammerater og af de Radigale & co. … ]

  Der er alt for mange eksempler på automatisk familiesammenføring, som har vist sig at være arrangerede og påtvungne.
  [ Ja, Poul – hvorfor gjorde I ABSOLUT INGENTING på trods af talrige advarsler om disse fænomener gennem mange år?]

  For at sikre sammenholdet i det danske samfund må vi stille tre krav, til indvandrerne og til os selv:

  – Alle skal lære det danske sprog.

  – Alle skal have et arbejde og mulighed for en uddannelse.

  – Alle skal acceptere de værdier, det danske samfund bygger på. [!!!!!!!!!!!!]
  [ Tjah, det vil jo nok komme som en ubehagelig nyhed for en hel del af vore uinviterede “gæster”, Poul ;-)]

  Respekten for vores grundlæggende værdier handler ikke om intolerance, at alle skal være ens, med samme tro. Den handler om et moderne livssyn og menneskesyn, som dette samfund bygger på for alle dets borgere. [!!! Hmmmm, der kan man bare se …]

  Vi vil ikke et Danmark med nye, dybe klasseskel. Alle skal være med – med pligter og rettigheder. Idealerne om lighed og fællesskab skal omfatte alle og respekteres af alle. [ !!!!! – OK, det glæder vi so så til at se – har I så også lige husket at fortælle
  “kulturberigerne” om disse punkter, Poul? ]

  Danske regler og love skal overholdes, hvad enten man kommer fra Lemvig eller fra Libanon.

  Og husk nu: Dette er ikke problemer, der kan løses på en dag eller et enkelt år. Integration kræver udstrakte hænder fra begge sider. [ Øh, nå ?! Er vi da nogensinde blevet spurgt, om vi ønskede dette vanvittige og komplet uansvarlige Cirkus Multi-Kulti med fuld skrue? Det kan jeg ikke rigtigt erindre, Poul 🙂 ]

  Det er ikke på Christiansborg, at integrationen foregår. Det ved jeg godt. Den foregår i dagligdagen, dér, hvor vi møder hinanden og skal skabe grundlaget for Danmark i de næste 1000 år.

  Vi har ikke brug for panikløsninger, som bæres frem af fordomme og frygt. Vi har heller ikke brug for politiske overbud.

  Det, vi har brug for, er ordentlige, holdbare og brede politiske løsninger.

  For det første: En revision af udlændingelovens regelsæt for familiesammenføringer, som kan holde og vil blive opfattet som fair af de fleste. [!!!! – det så vi godt nok ikke meget til 😉 ]

  For det andet: En stærkere integrationsindsats, der bygger på et bedre samarbejde mellem kommuner og stat.

  Vi trænger til en kraftig og rent ud sagt også økonomisk krævende indsats i de boligområder, skoler og daginstitutioner, der står med problemerne i dagligdagen. [!!!!!]

  Regeringen har flere gange grebet ind over for misbrug. Og vi har gennemført en integrationslov for nytilkomne. Det skal nu følges op. Her i det nye år vil vi tage fat på en samlet indsats, der kan række fler år frem i tiden. [!!!!!]

Nils Svendsen

Posted: 23 marts 2010 - 10:42 - Svar

– ”En elev som systematisk fremfører udemokratiske synspunkter og anvender sig af udemokratiske symboler i mit klasserum, og som ikke vil ændre sig, ham er jeg nødt til at dumpe i mit fag.”

Det er et utsagn man skulle tro gikk hardt utover denne lærerens muslimske gutter og jenter i hijab, men denslags basale samfunnskunskap er det vanskelig å tro at en svensk “samfundskundskabslærer” besitter…

Peter Buch

Posted: 24 marts 2010 - 05:52 - Svar

Det er min opfattelse at statens omfang, det offentlige midler benyttes til navnlig i Nordvesteuropa er overdimensioneret, Glistrup/Zinglersen om indkomstskatten 1974 inden indvandringen for alvor tog fart, http://fremskridtdk.wordpress.com/2010/02/21/indkomstskatten-gør-mest -skade-2/ “…det vi fremover skal koncentrere os om er den skat, der gør størst skade her i landet, nemlig den personlige indkomstskat.”. Fremskridt nr. 2 / 22. januar1974 / 2. årgang.

Jeg ville udvide perspektivet til også at dække selskabsskat og ejendomsskat, men det er i denne sammenhæng underordnet, det væsentlige er præsentationen af, der er andre muligheder for samfundsindretning og andre perspektiver der kan anlægges end et hvor udgangspunktet i overvældende grad er lagt an på et af offentlige midler opretholdt arbejdsmarked.

Konkurrence er for alle at foretrække kun svage skal have værn, ville jeg mene var både logisk og fornuftigst.

Statsapparatet med sine offentlige finansierede arbejdspladser er set herfra al for omfangsrigt og dyrt i omfang, al for absurd og kostbart for tilgodeseende grupper og interesser der ikke som sådan har hjælp behov, og det er og bliver beklageligt at DF såvel som andre partier svigter, ved ikke at have repræsentanter der går ind for udelukkende en lille offentlig udgiftspolitik specifikt rettet mod svage.

Men, men det er sandelig også os som almindelige borgere, der svigter, ved ikke at kunne organisere danske først, ikke have procedurer for det og lade invandring, “ikke specialister umulige at finde i landet – indvandring” bruge enorme summer.

Leave a Comment